Přeskočit na obsah

Půdorys

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Půdorys katedrály v Amiens

V architektuře je půdorys plán, který ukazuje pomyslný řez budovou ve výšce jeden metr nad podlahou. Z půdorysu je potom možno vyčíst konstrukční řešení podlaží, materiál a tloušťky stěn, rozmístění místností, otvory ve zdivu (okna, dveře, …), vztahy mezi jednotlivými konstrukčními prvky. V půdoryse se povětšinou označují údaje nezbytné pro provedení díla, jako jsou délkové kóty, výměry a popisky jednotlivých místností, nebo zpevněných ploch a v neposlední řadě informace o jednotlivých prvcích.

Půdorysů je pro provedení díla nezbytných několik – pro jednotlivá podlaží a konstrukční celky tak, aby bylo možno jednoduše a rychle přečíst požadovanou informaci.

Termín půdorys bývá obecně používán i pro jiné způsoby prezentace, které znázorňují umístění a základní vztahy jednotlivých objektů. Ve strojírenství se výraz půdorys užívá na technických výkresech pro zobrazení shora v pravoúhlém promítání (nikoliv pro řez).[1]

Typ staveb dle půdorysu

[editovat | editovat zdroj]

Půdorys neboli také dispozice je jedno z kritérií, podle kterých se typologicky kategorizují stavby v dějinách architektury. Příkladem může být rozdělení křesťanských sakrálních staveb (kostelů a kaplí) podle hlavní charakteristiky půdorysu na:

  • centrální (centrály), stavby s půdorysem symetrickým podle středu
  • longitudinální, symetrické podle podélné osy

U domu a dalších budov se pak rozlišuje dispozice podle počtu traktů, prostor vymezené nosnými prvky (zdmi), které je možné dále dělit příčkami na jednotlivé místnosti.

  1. VELIČKOVÁ, Eva. Kreslení strojírenských výkresů. Ostrava: Vysoká škola báňská Dostupné online. Kapitola Pravoúhlé promítání, pohledy, s. 7–8. 

Související články

[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy

[editovat | editovat zdroj]