Úřední deska: Porovnání verzí

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Přidáno 82 bajtů ,  před 10 lety
m
zpřehlednění
(doplnění)
m (zpřehlednění)
 
== Správní úřední deska ==
 
=== Obecná úprava ===
 
Vedení úřední desky je u [[obec|obcí]] i [[kraj]]ů výkonem jejich [[samostatná působnost|samostatné působnosti]]. Pokud však obec není schopna zajistit elektronickou verzi, třeba i prostřednictvím soukromého subjektu, má povinnost uzavřít s [[obec s rozšířenou působností|obcí s rozšířenou působností]], do jejíhož obvodu spadá, [[veřejnoprávní smlouva|veřejnoprávní smlouvu]] o takovém zveřejňování, kterou schvaluje [[krajský úřad]].
 
=== Obce ===
Na úředních deskách obcí se zveřejňují především jejich [[obecně závazná vyhláška|obecně závazné vyhlášky]] a [[nařízení]], protože tím je podmíněna jejich platnost. [[Platnost]]i tedy nabývají dnem vyvěšení a po 15 dnech se pak stávají [[účinnost (právo)|účinnými]]. Speciálně pro nařízení [[obecní úřad|obecních úřadů]] [[obec s rozšířenou působností|obcí s rozšířenou působností]] platí, že se zveřejňují navíc i na úředních deskách všech obcí v jejich správních obvodech. Kromě toho mají obce povinnost zveřejňovat tímto způsobem jakýkoli záměr nakládat s obecním [[nemovitost|nemovitým]] majetkem, před komunálními volbami počet členů zastupitelstva, který má být zvolen, program připravovaného zasedání [[zastupitelstvo obce|zastupitelstva]] nebo třeba usnesení o vyhlášení místního [[referendum|referenda]]. Dále pak ty informace a písemnosti, jejichž zveřejnění požaduje speciální zákon, např. v případě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jde především o informace o důvodu a způsobu založení obce, popisu její organizační struktury, místo a způsob, jak získat příslušné informace, místo, lhůtu a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti jejímu rozhodnutí a sazebník úhrad za poskytování informací. Jinými speciálně vyvěšovanými písemnostmi jsou např. dražební vyhlášky, které se mají na území obce konat, informace o umístění opuštěného vozidla na obcí vybraném parkovišti nebo rozhodnutí zákazu shromáždění podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím.
 
Na úředních deskách obcí se zveřejňují především jejich [[obecně závazná vyhláška|obecně závazné vyhlášky]] a [[nařízení]], protože tím je podmíněna jejich platnost. [[Platnost]]i tedy nabývají dnem vyvěšení a po 15 dnech se pak stávají [[účinnost (právo)|účinnými]]. Speciálně pro nařízení [[obecní úřad|obecních úřadů]] [[obec s rozšířenou působností|obcí s rozšířenou působností]] platí, že se zveřejňují navíc i na úředních deskách všech obcí v jejich správních obvodech.
 
Na úředních deskách obcí se zveřejňují především jejich [[obecně závazná vyhláška|obecně závazné vyhlášky]] a [[nařízení]], protože tím je podmíněna jejich platnost. [[Platnost]]i tedy nabývají dnem vyvěšení a po 15 dnech se pak stávají [[účinnost (právo)|účinnými]]. Speciálně pro nařízení [[obecní úřad|obecních úřadů]] [[obec s rozšířenou působností|obcí s rozšířenou působností]] platí, že se zveřejňují navíc i na úředních deskách všech obcí v jejich správních obvodech. Kromě toho mají obce povinnost zveřejňovat tímto způsobem jakýkoli záměr nakládat s obecním [[nemovitost|nemovitým]] majetkem, před komunálními volbami počet členů zastupitelstva, který má být zvolen, program připravovaného zasedání [[zastupitelstvo obce|zastupitelstva]] nebo třeba usnesení o vyhlášení místního [[referendum|referenda]]. Dále pak ty informace a písemnosti, jejichž zveřejnění požaduje speciální zákon, např. v případě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jde především o informace o důvodu a způsobu založení obce, popisu její organizační struktury, místo a způsob, jak získat příslušné informace, místo, lhůtu a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti jejímu rozhodnutí a sazebník úhrad za poskytování informací. Jinými speciálně vyvěšovanými písemnostmi jsou např. dražební vyhlášky, které se mají na území obce konat, informace o umístění opuštěného vozidla na obcí vybraném parkovišti nebo rozhodnutí zákazu shromáždění podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím.
 
=== Kraje ===
 
U [[kraj]]ů se [[právní předpis]]y na jejich úředních deskách povinně nevyvěšují, protože jsou publikovány ve [[Věstník právních předpisů kraje|Věstníku právních předpisů kraje]]. Pokud si však kraj z důvodu naléhavého obecného zájmu přeje, aby jeho právní předpis nabyl [[účinnost (právo)|účinnosti]] dříve, než je předepsáno, musí jej mj. navíc zveřejnit na úředních deskách všech obcí, kterých se bude dotýkat. I u krajů je ale nutné na úředních deskách zveřejňovat jakýkoli záměr nakládat s krajským nemovitým majetkem, před komunálními volbami počet členů zastupitelstva, který má být zvolen, program připravovaného zasedání [[zastupitelstvo kraje|zastupitelstva]] a další informace a písemnosti, jejichž zveřejnění požaduje speciální zákon (např. vyhlášení stavu nebezpečí či vyhlášení rybářského revíru).
 
=== Další subjekty ===
 
Mimo těchto samosprávných územních celků mají své úřední desky samozřejmě i jiné orgány [[veřejná správa|veřejné správy]], např. [[finanční úřad]]y, které takto minimálně zveřejňují své úřední hodiny a elektronickou adresu své podatelny a které tímto způsobem mohou i doručovat své písemnosti. A stejně tak další samosprávné instituce, např. [[vysoká škola|vysoké školy]] na své úřední desce vyvěšují seznam akreditovaných studijních programů, jejich členění na studijní obory, formy výuky a standardní doby studia, lhůtu a způsob podání přihlášek ke studiu a podmínky přijetí, včetně rámcového obsahu přijímací zkoušky a kritéria jejího vyhodnocení.

Navigační menu