Smog

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Smog je chemické znečištění atmosféry způsobené lidskou činností. Název pochází z anglického smísení dvou slov smoke ([sməʊk]IPA kouř) a fog ([fɒg]IPA mlha) – lingvisticky jde o splynulinu (portmanteau). Jedná se o jev, během kterého je atmosféra obohacena o složky, které v ní normálně nejsou a které jsou škodlivé pro zdraví. Z odborného hlediska se smog rozlišuje na dva typy: redukční a oxidační.

Redukční smog[editovat | editovat zdroj]

Londýnský smog

Redukční smog (též londýnský nebo zimní), je označení pro složeninu městského a průmyslového kouře s mlhou, vyskytující se během roku typicky v zimních podmínkách s výraznými přízemními inverzemi teploty vzduchu. V závislosti na průmyslovém znečištění moderní společnosti je zimní smog složen převážně z oxidu siřičitého SO2 a některých dalších látek, které snadno podléhají oxidaci. Tyto látky mají často silně redukční účinky na své okolí.

Londýn[editovat | editovat zdroj]

Londýnský smog je nechvalně znám už od římských dob. V roce 1306 Edvard I. zakázal spalovat uhlí, ale tento krok neměl dlouhého trvání. Situace se postupně zhoršovala až do padesátých let 20. století, kdy nastalo v Londýně několik katastrofických smogových situací, při nichž zahynuly tisíce lidí (např. velký smog roku 1952). Do těchto katastrof nahrávalo například ukončení londýnského tramvajového provozu v roce 1952 (tramvaje byly nahrazeny autobusy a vrátily se až roku 2000). V roce 1956 Parlament zavedl v hlavním městě tzv. bezkouřové zóny. Díky nim se snížily emise oxidů síry a londýnský smog se stal minulostí. Dnes je v Londýně hlavním problémem automobilový smog. Londýnský (podle události z prosince roku 1952) neboli redukční smog je charakterizován směsí kouře (smoke), oxidů síry (dodávají redukční povahu) a dalších plynných zplodin spalování uhlí při vysoké relativní vlhkosti vzduchu a je obvykle doprovázen hustou mlhou (fog). Vysoká škodlivost se zde stupňuje přítomností popílku, který umožňuje snadný transport plynných složek smogu až do nejhlubšího nitra plic.

Severní Čechy a Slezsko[editovat | editovat zdroj]

Smog londýnského typu byl po desetiletí také typický pro průmyslové oblasti na území Česka, zejména v pánevní oblastí severních Čech a na Ostravsku. Nejhorší byla situace v 70. a v 80. letech 20. století v důsledku intenzivního rozvoje těžby a spalování uhlí. V 90. letech se situace zlepšila v důsledku nově přijatého zákona o ovzduší a následné výstavbě odsiřovacích zařízení v elektrárnách a dalších velkých zdrojích znečištění.[1]

Oxidační smog[editovat | editovat zdroj]

Na rozhraní města a oblohy je možno pozorovat opar oxidačního smogu

Oxidační smog byl objeven ve 40. letechkalifornském městě Los Angeles. Bývá označován též jako kalifornský, losangelský, fotochemický či letní smog. Tento druh smogu má silné oxidační, agresivní, dráždivé (na sliznice, dýchací cesty, oči atd.) a toxické účinky.

Patří k nejzávažnějším problémům znečištění ovzduší v Evropě.[2] Koncentracím ozónu, které přesahují prahové hodnoty stanovené EU, je vystaveno asi 30 % obyvatel evropských měst, přičemž v důsledku znečištění ovzduší ozónem v Evropě každý rok předčasně umírá na 20 tisíc lidí.

Složení a vznik[editovat | editovat zdroj]

Jde o znečištění vzduchu, které vzniká v městských oblastech vlivem působení slunečních paprsků na některé složky dopravních exhalací. Jeho součástí jsou převážně vysoké koncentrace přízemního ozónu, díky kterému může být pozorován jako namodralý opar, a směs uhlovodíků, peroxyacetyltrinitrátu, oxidů dusíku (NO, NO2) a uhlíku (CO, CO2).[3]

Důvodem jeho vzniku je zvýšená koncentrace NO2, který se vlivem slunečního UV záření rozpadá na radikály

NO2UV→ NO + O ·

a další radikálovou reakcí vzniká ozón O3

O · + O2 → O3

Negativní účinky[editovat | editovat zdroj]

Fotochemický smog má negativní dopad na lidské zdraví i na vegetaci, včetně zemědělských plodin. Ozon narušuje funkci buněk, což přerůstá v poškození listů a jehličnanů a životně důležitých procesů. Lidé mohou pociťovat dýchací potíže, pálení oči, malátnost nebo snížení obranyschopnosti organismu. Ohroženi jsou zejména starší lidé, děti nebo astmatici a alergici.[4]

Fotochemický smog v České republice[editovat | editovat zdroj]

V roce 2007 bylo přízemnímu ozonu, jakožto hlavní součástí fotochemického kouře, vystaveno 85 procent obyvatel. V roce 2006 to bylo o 6 % méně, v roce 2005 bylo fotochemickému smogu vystaveno 85 procent lidí v ČR. Tzv. letní smog tak patří mezi škodliviny, které v České republice dlouhodobě ohrožují nejvíc lidí.[4]

Jiný smog[editovat | editovat zdroj]

Toto slovo se objevuje ještě v dalších spojeních charakterizujících znečistění dané kvality prostředí:

  • Světelný smog – světelné znečištění
  • Vizuální smog – např. reklamy a poutače v historických a od reklamy chráněných centrech měst[5]
  • Akustický smog – nepřirozený zvuk (nadměrný hluk je hlučnost) s negativním dopadem na zdraví lidí v případě dlouhodobého působení

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. Environmental Performance Reviews - Czech Republic, Organisation for Economic Co-operation adn Development 1999, ISBN 92-64-17009-X. (anglicky)
  2. Fotochemický smog ohrožuje zejména zdraví dětí a nemocných. Dvorana slávy > Informace. Zpravodaj STUŽ [online]. Společnost pro trvale udržitelný život [cit. 2018-07-04]. Dostupné online. ISSN 1802-3053. 
  3. Josef Charvát. Člověk a jeho svět. Technický redaktor Zdeněk Pavlík. 1. vyd. Praha: Avicenum, 1974. 158 s. Kapitola Člověk a základní prvky v přírodě, s. 40. 
  4. a b BESPERÁT, Ondřej. Přízemní ozon zabíjí. Loni ohrožoval 85 procent Čechů. Domácí. Aktuálně.cz [online]. Economia, a.s., 16. říjen 2008 [cit. 2018-07-03]. Dostupné online. 
  5. JANSOVÁ, Petra. Reklama v centru Prahy je nelegální. Nikoho to ale nezajímá, říká bojovník proti vizuálnímu smogu. Magazín. Aktuálně.cz [online]. Economia, a.s., 18. březen 2016 [cit. 2018-07-03]. Dostupné online. 

Literatura[editovat | editovat zdroj]

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]