Skrytěnky

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání

Wikipedie:Jak číst taxobox Skrytěnky

Rhodomonas salina
Vědecká klasifikace
Doména: Eukaryota
Říše: Chromalveolata
Kmen: Cryptophyta
Třída: Cryptophyceae
Řády

Skrytěnky (Cryptophyta), též kryptomonády, jsou jednobuněční eukaryotičtí bičíkovci, obvykle dnes řazení do říše Chromalveolata,[1][2] každopádně jsou však blízkými příbuznými kmene Haptophyta.[3] Žijí v sladké i slané vodě, v ČR se objevují již časně zjara, kdy se ještě ostatní fytoplankton nestačil pomnožit. V antarktických jezerech mohou tvořit velkou část biomasy; stejně jako v hlubinných oligotrofních jezerech. Známo je celkem asi 20 rodů s 200 druhy.[4]

Popis[editovat | editovat zdroj]

Skrytěnky jsou drobní protisté s dvěma bičíky, jedním kratším a druhým delším. Jsou sice obvykle autotrofní - získávají organické látky fotosyntézou – ale na druhou stranu se mnohé druhy vyživují i heterotrofně pomocí fagocytózy a osmotrofie. K fotosyntéze jim slouží chloroplasty vzniklé sekundární endosymbiózou (pohlcením) jisté červené řasy. Uvnitř chloroplastů bývá pyrenoid a někdy i stigma; navíc jako zbytek po endosymbióze i nukleomorf, čily zakrnělý genom oné červené řasy. Obsahují fotosyntetická barviva chlorofyl a a c2, karoteny, xanthofyl alloxanthin a fykobiliny (fykoerythrin nebo fykocyanin). Zásobní látkou je škrob a oleje uložené v cytoplazmě. Rozmnožují se hlavně nepohlavně (dělením buněk), bylo však popsáno i pohlavní rozmnožování.[4]

Některé skrytěnky produkují toxiny, byly zaznamenány i otravy ryb přičítané druhu Cyanomonas americana.[4]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. Sina M. Adl, Alastair G. B. Simpson, Mark A. Farmer, Robert A. Andersen, O. Roger Anderson, John A. Barta, Samual S. Bowser, Guy Bragerolle, Robert A. Fensome, Suzanne Fredericq, Timothy Y. James, Sergei Karpov, Paul Kugrens, John Krug, Christopher E. Lane, Louise A. Lewis, Jean Lodge, Denis H. Lynn, David G. Mann, Richard M. McCourt, Leonel Mendoza, Øjvind Moestrup, Sharon E. Mozley-Standridge, Thoams A. Nerad, Carol A. Shearer, Alexey V. Smirnov, Frederick W. Spiegel, Max F. J. R. Taylor. The New Higher Level Classification of Eukaryotes with Emphasis on the Taxonomy of Protists. Journal of Eukaryotic Microbiology. 2005, roč. 52, čís. 5, s. 399-451. Abstract Dostupné online.  
  2. http://www.biolib.cz/cz/taxon/id128798/
  3. HACKETT, Jeremiah D, Hwan Su Yoon, Shenglan Li, Adrian Reyes-Prieto, Susanne E Rümmele, Debashish Bhattacharya Phylogenomic analysis supports the monophyly of cryptophytes and haptophytes and the association of rhizaria with chromalveolates. Molecular Biology and Evolution. 2007-08, roč. 24, čís. 8, s. 1702-1713. Dostupné online [cit. 2009-07-26]. ISSN 0737-4038. DOI:10.1093/molbev/msm089.  
  4. a b c KALINA, Tomáš; VÁŇA, Jiří. Sinice, řasy, houby, mechorosty a podobné organismy v současné biologii. Praha : Karolinum, 2005. 606 s. ISBN 80-246-1036-1.  

Literatura[editovat | editovat zdroj]

  • ŘÍHOVÁ AMBROŽOVÁ, J.. Encyklopedie hydrobiologie : výkladový slovník [online]. Praha: VŠCHT Praha, 2007, [cit. 2007-12-12]. Dostupné online.  
  • LUKAVSKÝ, J.. Sinice a řasy.cz [online]. České Budějovice: PřF Jihočeské univerzity, 2007, [cit. 2007-12-12]. Dostupné online.