Heterotrofie

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Heterotrofie (z řec. heterone – jiný a trophe – výživa) je způsob získávání uhlíku tzv. heterotrofních organismů pro tvorbu vlastních uhlíkatých skeletů organických látek. Heterotrofní organismy (konzumenti, kteří se živí organickou potravou) nedokážou na rozdíl od autotrofních tyto skelety syntetizovat z anorganických látek, a proto je získávají z jiné organické hmoty. Mezi heterotrofní organismy náleží živočichové, houby, nezelené rostliny a řada mikroorganismů. Často se pojí s chemotrofií (získáváním energie rozkladem organické hmoty vytvořené jinými organismy). Některé organismy kombinují autotrofii i heterotrofii (např. masožravé rostliny), takové nazýváme mixotrofní.

Konzumenti (spotřebitelé) se dělí na primární (býložravci), sekundární (všežravci a masožravci), následují konzumenti vyšších řádů.

Trofické skupiny
Zdroj energie Zdroj redukčních ekvivalentů Zdroj uhlíku Název
Světlo Foto- Organický -organo- Organický -heterotrof fotoorganoheterotrof
Oxid uhličitý -autotrof fotoorganoautotrof
Anorganický -litho- Organický -heterotrof fotolithoheterotrof
Oxid uhličitý -autotrof fotolithoautotrof
Chemické sloučeniny Chemo- Organický -organo- Organický -heterotrof Chemoorganoheterotrof
Oxid uhličitý -autotrof Chemoorganoautotrof
Anorganický -litho- Organický -heterotrof Chemolithoheterotrof
Oxid uhličitý -autotrof Chemolithoautotrof
Způsob získávání energie u organismů
autotrofie   •   heterotrofie   •   mixotrofie   •   fototrofie   •   chemotrofie   •   litotrofie   •   organotrofie