Seznam kulturních památek v Zámostí (Třebíč)

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Dostupné mapy ke článku
Upozornění Jste-li ochotni uvolnit své obrázky památek pod svobodnou licencí, neváhejte je nahrát do úložiště Wikimedia Commons (kliknutím na ikonku fotoaparátu v příslušném řádku tabulky). Obrázky uložené ve Wikimedia Commons můžete pomocí odkazu přidat do tohoto seznamu nebo do článku o příslušné památce, obci atd.
WikiProjekt Seznamy památek
WikiProjekt Fotografování

Tento seznam nemovitých kulturních památek v části Zámostí ve městě Třebíč v okrese Třebíč vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

Tento seznam zahrnuje památky na území bývalé židovské čtvrti v Třebíči.

Zámostí[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Bašta na Hrádku (Q38229461)


Trebic podklasteri hradek.jpg
 
Kategorie „Round bastion at Hrádek (Třebíč) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Round bastion at Hrádek (Třebíč) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
28782/7-3102
Pam. katalog
MIS
Zámostí sráz nad řekou Jihlavou, poblíž židovského hřbitova
49°13′3,25″ s. š., 15°52′58,68″ v. d.
Městské opevnění - jedna z několika bašt města, umístěna na tzv. Hrádku.

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Židovský dům čp. 114 (Q30766580)


Overview of house Havlíčkovo nábř. 1 at Havlíčkovo nábř. street in Třebíč, Třebíč District.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
41242/7-3143
Pam. katalog
MIS
Zámostí L. Pokorného 114/2
49°13′0,2″ s. š., 15°52′35,69″ v. d.
Přímo při vstupu do židovského města, u řeky Jihlavy, stojí renesanční dům s podloubím neseným třemi kamennými sloupy. V době, kdy město vlastnil hrabě Jan Josef z Valdštejna, byl pořízen plán stavby zdí oddělujících židovskou čtvrť od křesťanského zbytku města. Brána, která zde dříve stávala a společně s dráty a řetězy nataženými přes Blahoslavovu ulici oddělovala obě města v době noci, víkendů a svátků obou náboženství, byla zničena během požáru v roce 1873.

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Židovský dům čp. 10 (Q22162605)


Building Leopolda Pokorného čp. 10,3, Třebíč, Třebíč District.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
103853
Pam. katalog
MIS
Zámostí L. Pokorného 10/3
49°13′0,62″ s. š., 15°52′36,26″ v. d.
Židovský dům

Památkově chráněno od 8. února 2010.

Židovský dům čp. 12 (Q30766440)


Overview of house L. Pokorného 4 at L. Pokorného street in Třebíč, Třebíč District.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
102835
Pam. katalog
MIS
Zámostí L. Pokorného 12/4
49°13′0,28″ s. š., 15°52′36,12″ v. d.
Židovský dům

Památkově chráněno od 8. února 2008.

Židovský dům čp. 9 (Q30766529)


Overview of house L. Pokorného 5 at L. Pokorného street in Třebíč, Třebíč District.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
35336/7-3144
Pam. katalog
MIS
Zámostí L. Pokorného 9/5
49°13′1″ s. š., 15°52′36,76″ v. d.
Tento renesanční dům pochází z 16. století a je typickým domem židovských ghett. Typickým prvkem je jednosloupové rohové podloubí, dalším typickým prvkem je zkosení zadní hrany domu. Přízemí domu bylo využíváno jako dílna a obchod, v patře domu se bydlelo.

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Židovský obecní dům (Q38229470)


Building Leopolda Pokorného čp. 14,8, Třebíč, Třebíč District.JPG
 
Kategorie „Old Jewish town hall in Třebíč “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Old Jewish town hall in Třebíč “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
105087
Pam. katalog
MIS
Zámostí L. Pokorného 14/8
49°13′0,8″ s. š., 15°52′37,99″ v. d.
Židovský obecní dům

Památkově chráněno od 10. května 2013.

Židovský dům Johela Bejgla (Q55023972)


Cultural monument Židovský dům Johela Bejgla in Třebíč, Třebíč District.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
106177
Pam. katalog
MIS
Zámostí L. Pokorného 7/11
49°13′1,57″ s. š., 15°52′37,28″ v. d.
Židovský měšťanský dům Johela Begla. Dvoupodlažní nárožní židovský dům v nejstarší části židovské čtvrti. Dům vznikl z dílu Beglovy usedlosti doložené k roku 1613 a rozdělené v roce 1724 na 6 dílů. Jádro domu je barokní, přestavby proběhly v letech 1821 a 1873. Dispozice byla částečně doplněna ve 20. století. [1][2]

Památkově chráněno od 21. března 2018.

Židovský dům čp. 17 (Q30766714)


Overview of house L. Pokorného 14 at L. Pokorného street in Třebíč, Třebíč District.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
102834
Pam. katalog
MIS
Zámostí L. Pokorného 17/14
49°13′1,62″ s. š., 15°52′39,47″ v. d.
Židovský dům, bývalá radnice židovského města.

Památkově chráněno od 5. února 2008.

Židovská škola (Q38229474)


Overview of house L. Pokorného 15 at L. Pokorného street in Třebíč, Třebíč District.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
105255
Pam. katalog
MIS
Zámostí L. Pokorného 58/15
49°13′2,11″ s. š., 15°52′38,97″ v. d.
Židovská škola. Budova školy s dvorním křídlem, dvorní budova, ohradní zeď nádvoří, ohradní zeď s brankou, sklípek s opěrnou zdí.

Památkově chráněno od 8. ledna 2014.

Židovský dům čp. 53 (Q30766555)


Třebíčská_židovská_čtvrť_-_dům_číslo_25.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
13869/7-3145
Pam. katalog
MIS
Zámostí L. Pokorného 53/25
49°13′2,52″ s. š., 15°52′41,37″ v. d.
Barokní dům s balkonem na kamenných krakorcích a s dochovanou empírovou fasádou s pilastry, palmetovým dekorem a figurálními motivy. V přízemí domu jsou zachované kované dveře a malé portálky. Balkon tohoto domu je situován do Stinné ulice, v tomto domě žil i Leopold Pokorný.[3]

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Židovský dům čp. 112 (Q30766463)


L.Pokorného 112 31.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
102889
Pam. katalog
MIS
Zámostí L. Pokorného 112/31
49°13′2,9″ s. š., 15°52′42,97″ v. d.
Židovský dům

Památkově chráněno od 19. února 2008.

Židovský dům čp. 50 (Q30766602)


L.Pokorného 50 33.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
102888
Pam. katalog
MIS
Zámostí L. Pokorného 50/33
49°13′2,96″ s. š., 15°52′43,28″ v. d.
Židovský dům

Památkově chráněno od 4. dubna 2008.

Židovský dům čp. 49 (Q30766625)


Overview of house L. Pokorného 35 at L. Pokorného street in Třebíč, Třebíč District.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
50821/7-8989
Pam. katalog
MIS
Zámostí L. Pokorného 49/35
49°13′2,94″ s. š., 15°52′43,61″ v. d.
Židovský dům

Památkově chráněno od 6. srpna 2001.

Overview of house L. Pokorného 36 at L. Pokorného street in Třebíč, Třebíč District.jpg (Q30766653)


L.Pokorného 136 36.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
104341
Pam. katalog
MIS
Zámostí L. Pokorného 136/36
49°13′2,2″ s. š., 15°52′44,23″ v. d.
Židovský dům

Památkově chráněno od 31. května 2011.

Židovský dům čp. 29 (Q30766683)


Overview of house L. Pokorného 42 at L. Pokorného street in Třebíč, Třebíč District.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
50819/7-8989
Pam. katalog
MIS
Zámostí L. Pokorného 29/42
49°13′2,61″ s. š., 15°52′45,69″ v. d.
Židovský dům

Památkově chráněno od 6. srpna 2001.

Židovské domy čp. 59 a 60 (Q38229454)


House num. 59, 60 in Zámostí, Třebíč, Třebíč District.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
105519
Pam. katalog
MIS
Zámostí L. Pokorného 59/13, Tiché náměstí 60/10
49°13′1,98″ s. š., 15°52′37,99″ v. d.
židovský dům

Poznámka: MonumNet uvádí chybně část obce Podklášteří místo Zámostí a neuvádí číslo parcely. Čp. 59 a 60 v části Podklášteří mají domy s adresami Hrádek 59/1 (parc. 76) a Stará 60/7 (parc. 73/1). Dům Tiché náměstí 60/10 stojí na parcele č. 201. MonumNet uvádí pouze Tiché náměstí a čo. 10, neuvádí ulici L. Pokorného ani čo. 13.
Památkově chráněno od 1. ledna 2015.

Přední synagoga (Q11828340)


Trebic zamosti front synagogue.jpg
 
Kategorie „Přední synagoga (Třebíč) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Přední synagoga (Třebíč) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
50824/7-8989
Pam. katalog
MIS
Zámostí Tiché náměstí
49°13′2,01″ s. š., 15°52′37,03″ v. d.
Přední synagoga byla postavena mezi lety 16391642, byla nazývaná také Stará škola je volně stojící jednopatrová budova s obdélníkovým půdorysem a valbovou střechou, dnešní vzhled, kde dominují gotizující okna a lomené oblouky zřejmě obdržela při renovaci v letech 18561857. Interiér chrámu byl ovlivněn křesťanskými chrámy, vstup byl ze západu, na východní straně byla schránka na tóru, vyvýšené řečniště se nacházelo na malé půlkruhové plošině. Muži se modlili odděleně od žen v dřevěných lavicích, ženy se modlívaly na galerii podepřené dvěma sloupy.

Památkově chráněno od 6. srpna 2001.

Rabínský dům (Q84916176)


Trebic zamosti rabbi's house.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
106434
Pam. katalog
MIS
Zámostí Tiché náměstí 4/4
49°13′2,03″ s. š., 15°52′35,93″ v. d.
Budova bývalého rabínského domu situovaná naproti tzv. Přední synagoze je vklíněna mezi domy čp. 3 a čp. 5. Dvoupodlažní řadový dům nepravidelného obdélného půdorysu s drobným západním křídlem, s klenutým přízemím a průchozí chodbou do dvora. Objekt se hlavním průčelím obrací k východu, na severu předstupuje před čp. 3 polovinou trojúhelníkového štítu a ze dvora vrůstá do jeho zalomeného organismu svým krátkým kolmým křídlem s pultovou střechou spádovanou do dvora. Obdobně je jižní trakt s pultovou střechou vklíněn do hmoty domu čp. 5. Dům ve vlastnictví židovské obce sloužil k bydlení třebíčských rabínů, kteří obývali patro, v přízemí se měla nacházet dvojice kupeckých krámů. Po druhé světové válce, kdy byla židovská obec zrušena, byl rabinát adaptován k obytným účelům.

Památkově chráněno od 8. listopadu 2019.

Židovský dům čp. 107 (Q30766497)


Blahoslavova 107 2.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
102890
Pam. katalog
MIS
Zámostí Blahoslavova 107/2
49°13′1,98″ s. š., 15°52′34,53″ v. d.
Židovský dům

Památkově chráněno od 14. února 2008.

Židovské domy čp. 97 a 98 (Q30766163)


Blahoslavova 97 10.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
104453
Pam. katalog
MIS
Zámostí Blahoslavova 97/10, 98/12
49°13′2,85″ s. š., 15°52′36,77″ v. d.
Židovský dům

Poznámka: V MonumNetu s adresou Tiché náměstí 97/6. Dům čp. 98 na parcele st. 93.
Památkově chráněno od 13. srpna 2011.

Židovský dům čp. 98 (Q30766402)


Buildings Blahoslavova čp. 98, 12, Třebíč, Třebíč District.JPG
 
Kategorie „Blahoslavova 12 (Třebíč) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Blahoslavova 12 (Třebíč) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
50823/7-8989
Pam. katalog
MIS
Zámostí Blahoslavova 98/12
49°13′2,68″ s. š., 15°52′35,99″ v. d.
Židovský dům

Poznámka: Dům čp. 98 na parcele st. 92.
Památkově chráněno od 6. srpna 2001.

Židovský dům čp. 64 (Q95869254)


A house at Blahoslavova St, Třebíč, Czech Republic.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
106552
Pam. katalog
MIS
Zámostí Blahoslavova 64/16
49°13′3,25″ s. š., 15°52′37,74″ v. d.
Částečně podsklepený řadový patrový dům nepravidelného obdélného půdorysu s dochovanou klasicistní fasádou, v jižní frontě Blahoslavovy ulice. Dům vznikl pravděpodobně v roce 1636 na místě zahrady Šimona Hoška, ve druhé polovině 17. století byl přestavěn Jakobem Kurreinerem a v roce 1681 k němu byla přistavěna další část, z níž později vznikl samostatný dům čp. 63. V 19. století prodělal klasicistní úpravy. V roce 1926 byla provedena výměna čtyř oken orientovaných do ulice a v roce 1931 byla do uličního průčelí zabudována výkladní skříň.

V roce 2022 byl dům rekonstruován, získal tak původní vzhled fasády a dřevěných oken.[4] Rekonstrukce domu získala druhé místo v soutěži Zlatá jeřabina.[5]
Památkově chráněno od 20. srpna 2020.

Židovský dům čp. 86 (Q30766360)


Blahoslavova 86 21.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
103797
Pam. katalog
MIS
Zámostí Blahoslavova 86/21, V Mezírce
49°13′4,52″ s. š., 15°52′40,4″ v. d.
Židovský dům

Památkově chráněno od 19. listopadu 2009.

Chudobinec (Q30766320)


Trebic zamosti poorhouse.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
102794
Pam. katalog
MIS
Zámostí Blahoslavova 85/23
49°13′4,9″ s. š., 15°52′40,98″ v. d.
Chudobinec – byl zbudován kolem začátku 18. století a právě on je příkladem kondominia. Svému účelu sloužil až do konce druhé světové války. Po dlouhých letech chátrání byla roku 2009 započata komplexní rekonstrukce. V domě se nachází mikve ze 17. století.

Památkově chráněno od 3. ledna 2008.

Židovský dům čp. 76 (Q30766277)


Overview of house Blahoslavova 34 at Blahoslavova street in Třebíč, Třebíč District.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
103725
Pam. katalog
MIS
Zámostí Blahoslavova 76/34
49°13′3,63″ s. š., 15°52′44,71″ v. d.
Židovský dům

Památkově chráněno od 25. září 2009.

Židovský dům čp. 77 (Q30766240)


Overview of house Blahoslavova 41 at Blahoslavova street in Třebíč, Třebíč District.jpg
 
Kategorie „Dům Seligmanna Bauera “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Dům Seligmanna Bauera “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
101729
Pam. katalog
MIS
Zámostí Blahoslavova 77/41
49°13′4,02″ s. š., 15°52′44,91″ v. d.
Dům Seligmanna Bauera je součástí historické zástavby židovského ghetta. Byl vystavěn na tzv. Španělovském gruntu, který zahrnoval pětici soukromých domů a synagogu. Ojedinělé je právě propojení domu se sousední synagogou.

Památkově chráněno od 6. března 2006.

Zadní synagoga (Q9363581)


New (Rear) synagogue in Zámostí, Třebíč, Třebíč District.jpg
 
Kategorie „Zadní synagoga (Třebíč) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Zadní synagoga (Třebíč) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
36677/7-3120
Pam. katalog
MIS
Zámostí Blahoslavova 132/43 (Subakova 132/1)
49°13′3,89″ s. š., 15°52′45,69″ v. d.
Zadní synagoga nazývána je též nová (Neuschul) pochází z roku 1669. Nejdůležitější částí byla východní stěna, která směřuje k Izraeli, zde se nacházela schránka s Tórou. Na stěnách synagogy se nachází malby, které se dochovaly z let 17061707, byly malovány bez šablon (od ruky). Jedná se především o biblické verše v hebrejštině a citáty z Talmudu. Na stropě je barokní štuková výzdoba. V roce 1837 byla ze severní strany přistavěna i ženská galerie.

Poznámka: V MonumNetu chybně uvedena adresa Havlíčkovo nábřeží. Východní část je někde uváděna též s adresou Subakova 44/1.
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Koželužna (Q12057142)


Building of former archive in Třebíč, Třebíč District.jpg
 
Kategorie „Subakova koželužna “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Subakova koželužna “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
103090
Pam. katalog
MIS
Zámostí Subakova 34/8
49°13′2,41″ s. š., 15°52′50,3″ v. d.

Památkově chráněno od 9. července 2008.

Židovský dům čp. 43 (Q30766200)


Overview of house Subakova 3 at Subakova street in Třebíč, Třebíč District.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
50820/7-8989
Pam. katalog
MIS
Zámostí Subakova 43/3
49°13′3,65″ s. š., 15°52′47,21″ v. d.
Židovský dům

Památkově chráněno od 6. srpna 2001.

Židovský dům čp. 88 (Q30554409)


Overview of house Blahoslavova 19 at Blahoslavova street in Třebíč, Třebíč District.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
50822/7-8989
Pam. katalog
MIS
Zámostí V Mezírce 140/1
49°13′3,97″ s. š., 15°52′39,66″ v. d.
Židovský dům

Památkově chráněno od 6. srpna 2001.

Židovská nemocnice (Q30766120)


Trebic zamosti krankenhaus.jpg
 
Kategorie „Jewish Hospital (Třebíč) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Jewish Hospital (Třebíč) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
104270
Pam. katalog
MIS
Zámostí Pomezní 108/23
49°13′5,38″ s. š., 15°52′37,99″ v. d.
Židovská nemocnice (špitál, též krankenhaus) existovala v židovské čtvrti již hodně dávno, první zmínky jsou o něm již v roce 1661, na počátku 19. století se léčilo v prostorách obecního domu. Až roku 1852 byla postavena obecní nemocnice s kapacitou 24 lůžek, jejím ředitelem byl Dr. Sigmund Schusny.

Památkově chráněno od 5. března 2011.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. https://trebicsky.denik.cz/zpravy_region/dum-o-nemz-se-prvne-pise-v-roce-1613-je-novou-kulturni-pamatkou-20180702.html
  2. https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-live-kulturni-servis/551947/trebic-ma-novou-kulturni-pamatku-dum-johela-begla.html
  3. JAKUBCOVÁ, Hana. Dům se suchým záchodem na pavlači: unikát, co pomohl Třebíči do UNESCO. Třebíčský deník. 2020-06-13. Dostupné online [cit. 2020-06-29]. 
  4. KRČMÁŘ, Milan. Další dům v třebíčské židovské čtvrti se dočkal rekonstrukce, podívejte se. Třebíčský deník. 2022-03-10. Dostupné online [cit. 2022-05-03]. 
  5. KRČMÁŘ, Milan. VIDEO: Pavel Gorka z Třebíče si splnil sen: opravuje dům ze 17. století. Třebíčský deník. 2022-06-20. Dostupné online [cit. 2022-07-17]. 

Související článek[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]