Seznam kulturních památek v Semilech

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Dostupné mapy ke článku
Upozornění Jste-li ochotni uvolnit své obrázky památek pod svobodnou licencí, neváhejte je nahrát do úložiště Wikimedia Commons (kliknutím na ikonku fotoaparátu v příslušném řádku tabulky). Obrázky uložené ve Wikimedia Commons můžete pomocí odkazu přidat do tohoto seznamu nebo do článku o příslušné památce, obci atd.
WikiProjekt Wiki Loves Monuments
WikiProjekt Fotografování

Tento seznam nemovitých kulturních památek ve městě Semily v okrese Semily vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

Semily[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Socha dr. Františka Ladislava Riegra (Q38094944)


Semily - socha Riegra 1.jpg
 
Kategorie Statue of František Ladislav Rieger in Semily na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
44938/6-2476
Pam. katalog
MIS
Semily Riegrovo náměstí, pp. 805
50°36′8,96″ s. š., 15°20′5,81″ v. d.
Bronzová socha dr. Františka Ladislava Riegra v nadživotní velikosti na žulovém podstavci na mohutné čtvercové žulové čtyřstupňové ustupující základně složené z velkých bloků. Socha pochází z roku 1928, autorem byl Ladislav Šaloun.

Poznámka: Název náměstí ani parcelní číslo v MonumNetu nebyly neuvedeny.
Památkově chráněno od 24. března 1964.

Sousoší Antala Staška a Ivana Olbrachta (Q38094974)


Semily - sousoší Otec a syn.jpg
 
Kategorie Sousoší Otec a syn (Semily) na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
40314/6-2475
Pam. katalog
MIS
Semily městský park, Bítouchovská, pp. 155
50°36′14,26″ s. š., 15°20′5,03″ v. d.
Bronzové sousoší Antala Staška a Ivana Olbrachta (Otec a syn) při vstupu do Palackého sadů. Dílo pochází z roku 1960, jeho autorem byl Josef Malejovský. Podstavec žulový, sochy bronzové. Obě postavy jsou znázorněné v rozhovoru sedící na nižší obdélné lavici.

Poznámka: Parcelní číslo v MonumNetu nebylo uvedeno.
Památkově chráněno od 24. března 1964.

Rodný dům Ivana Olbrachta (Q12039011)


Semily - muzeum Husova 2.jpg
 
Kategorie Birth house of Ivan Olbracht na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
27176/6-2478
Pam. katalog
MIS
Semily Husova 2
50°36′12,17″ s. š., 15°20′5,57″ v. d.
Městský dům - rodný dům Ivana Olbrachta. Muzeum a Pojizerská galerie. Patrový zděný objekt pocházející v jádru z druhé poloviny 18. století sloužil jako hostinec přilehlého pivovaru. Objekt později vlastnila rodina Antonína Zemana (Antal Stašek) a narodil se zde jeho syn Kamil Zeman píšící pod pseudonymem Ivan Olbracht. Zděná, částečně podsklepená stavba o dvou nadzemních podlažích, vybudovaná na obdélném půdorysu s polovalbovou střechou krytou eternitem se čtyřmi vikýři. Jihovýchodní průčelí směřuje do uzavřeného dvora. Pevnou součástí muzea je kamenný dveřní portál přenesený z Rykrova mlýna čp. 87 v Košťálově - tzv. Culíkův portál.

Památkově chráněno od 24. března 1964.

Hotel Obecní dům (Q12041902)


Semily - Obecní dům 2.jpg
 
Kategorie Obecní dům (Semily) na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
49767/6-6076
Pam. katalog
MIS
Semily Husova 70
50°36′12,49″ s. š., 15°20′7,66″ v. d.
Hotel Obecní dům (původně zapsáno jako hotel Okresní dům). Zděný třípodlažní objekt byl postaven v letech 1906–1909 podle návrhu pražského architekta Jana Vejrycha. Velkorysé neoslohové formy domu doplněné nastupující secesní ornamentikou vytvářejí výraznou dominantu v historické zástavbě města. Zděná stavba o třech nadzemních podlažích vybudovaná na nepravidelném obdélném půdorysu orientovaná jižním průčelím do Husovy ulice. Zastřešení domu obstarávají sedlové střechy, nad jejichž průnikem je osazena čtyřhranná kónicky se zužující věž s lucernou zakončená osmibokou hrotitou jehlou. Vnější omítky jsou hladké štukové architektonicky řešené v neorenesančním stylu, k výzdobě je užit secesní dekor v průčelí velmi bohatý, doplněný skleněnou mozaikou.

Památkově chráněno od 24. listopadu 1998.

Dvojdům Husova 74 (Q38094967)


Semily - dům v Husově ulici.jpg
 
Kategorie Husova čp. 74 (Semily) na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
23691/6-4928
Pam. katalog
MIS
Semily Husova 74
50°36′10,92″ s. š., 15°20′9,36″ v. d.
Městský dům - dvojdům, z toho jen: pův. čp. 73 a čp. 410 (parc. 27 a 28). Zděný třípodlažní dům nesl v minulosti dvojici čp. 410 a 73. Reprezentativní stavba pojatá v duchu nastupující secese se vyznačuje propracovaným štukovým dekorem fasád. Střecha je podélně sedlová, zvalbená krytá eternitem, stříška věže čtyřboká jehlancová, nahoře rovně useknutá, ve vrcholu tři hroty s koulemi a praporci. Pro zástavbu podhorského města dominantní objekt byl postaven v roce 1907. Objekt byl původně zapsán jako okresní lidová knihovna.

Památkově chráněno od 5. listopadu 1987.

Kostel svatých Petra a Pavla (Q12030984)


Kostel sv. Petra a Pavla v Semilech.jpg
 
Kategorie Church of Saints Peter and Paul (Semily) na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
12947/6-5746
Pam. katalog
MIS
Semily Komenského náměstí, pp. 1
50°36′9,43″ s. š., 15°20′13,68″ v. d.
Kostel sv. Petra a Pavla. Novorománská bazilika, trojlodní neorientovaná, s výraznou hranolovou věží zakončenou ochozem byla postavena v letech 1908–1911 na místě barokního kostela pocházejícího z roku 1702. Autorem nové dominanty města je pražský architekt Bohumil Štěrba. Vysoké reliéfy v tympanonech s novozákonními náměty provedl pražský sochař J. Čapek, žák Josefa Václava Myslbeka. U hlavního vchodu jsou umístěny plastiky sv. Petra a Pavla, které se zachovaly z původního kostela z roku 1702. Hlavní vstup je přístupný po mohutném schodišti.

Památkově chráněno od 22. září 1994.

Socha svaté Anny (Q38094960)


Semily - sv. Anna u kostela.jpg
 
Kategorie Statue of Saint Anne at Saints Peter and Paul church in Semily na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
25773/6-2473
Pam. katalog
MIS
Semily Komenského náměstí, severozápadně od kostela sv. Petra a Pavla, nad Husovou ulicí, pp. 1
50°36′9,79″ s. š., 15°20′12,16″ v. d.
Pískovcová socha sv. Anny z roku 1756. Světice je zachycena v tradičním ikonografickém pojetí - sv. Anna vyučující Pannu Marii.

Poznámka: Parcelní číslo v MonumNetu neuvedeno
Památkově chráněno od 24. března 1964.

Socha svatého Václava (Q38094951)


Semily - sv. Václav u kostela PaP.jpg
 
Kategorie Statue of Saint Wenceslaus at Saints Peter and Paul church in Semily na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
18839/6-4767
Pam. katalog
MIS
Semily u kostela sv. Petra a Pavla, pp. 1
50°36′9,2″ s. š., 15°20′12,94″ v. d.
Pískovcová socha sv. Václava, kterou nechal postavit František Ladislav Rieger v roce 1864, je druhotně umístěna před jihozápadní stěnou kostela sv. Petra a Pavla. Světec je znázorněn zhruba v životní velikosti oděný ve zbroji a směřuje k západu.

Poznámka: Parcelní číslo v MonumNetu nebylo uvedeno. V MIS nebyl dostupný žádný dokument.
Památkově chráněno od 10. března 1987.

Sloup se sochou Panny Marie (Q38094938)


Semily - mariánský sloup 1.jpg
 
Kategorie Maria column in Semily na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
31126/6-2474
Pam. katalog
MIS
Semily Komenského náměstí, parc. 4075/1
50°36′11,08″ s. š., 15°20′15,07″ v. d.
Sloup se sochou Panny Marie Immaculaty a sochami sv. Jana Křtitele, sv. Jana Evangelisty a sv. Jana Nepomuckého v nárožích fundamentu je situován na svažitém terénu Komenského náměstí. Sousoší pochází z roku 1738.

Památkově chráněno od 24. března 1964.

Dělnický dům – sokolovna (Q30717854)


Semily - sokolovna.jpg
 
Kategorie Sokol house in Semily na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
46906/6-2479
Pam. katalog
MIS
Semily Sokolská 418, 3. května
50°36′0,9″ s. š., 15°20′7,44″ v. d.
Zděný společenský dům pojatý v secesním stylu byl postaven podle plánů architekta Josefa Brodského v roce 1908. Vybudován pod názvem Dělnický dům, od roku 1916 sokolovna.Secesní dvoukřídlý objekt, volně stojící v okolní městské zástavbě východně nedaleko náměstí. Jednopatrová, podsklepená, zděná stavba půdorysu ve tvaru písmeně L, situovaná severozápadním průčelím do ulice Sokolská.

Památkově chráněno od 24. března 1964.

Jílovecká 102 (Q30717900)


Semily - roubenky 2.jpg
 
Kategorie Jílovecká 102 (Semily) na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
12241/6-6082
Pam. katalog
MIS
Semily Jílovecká 102
50°36′5,66″ s. š., 15°20′17,5″ v. d.
Roubená chalupa. Přízemní celoroubený objekt trojdílné dispozice komorochlévního typu na vyšší kamenné (omítnuté) vyrovnávající podezdívce k jihovýchodní straně, s propracovanou štítovou lomenicí, je postaven kolmo ve svahu po pravé straně Jíloveckého potoka (dnes zatrubněn)

Poznámka: MonumNet uváděl ulici Jílovce. Původně uváděl venkovská usedlost, nyní venkovský dům, v popisu parcel chalupa.
Památkově chráněno od 11. srpna 1993.

Jílovecká 103 (Q30717765)


Semily - roubenky 1.jpg
 
Kategorie Jílovecká 103 (Semily) na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
12240/6-5629
Pam. katalog
MIS
Semily Jílovecká 103
50°36′5,78″ s. š., 15°20′16,9″ v. d.
Roubená chalupa. Přízemní roubený dům komorochlévního typu, trojdílné dispozice s průchozí síní, z konce 18. století je součástí enklávy pozůstatků dřevěné zástavby podhorského města. Intaktně dochovaný objekt je nositelem celé řady historických konstrukcí a stavebních detailů v četně propracované štítové lomenice.

Poznámka: MonumNet uváděl ulici Jílovce. Původně uváděl venkovská usedlost, nyní venkovský dům.
Památkově chráněno od 11. srpna 1993.

Jílovecká 104 (Q30717816)


Semily 2014 - Jílovecká 104.jpg
 
Kategorie Jílovecká 104 (Semily) na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
49590/6-6083
Pam. katalog
MIS
Semily Jílovecká 104
50°36′6,03″ s. š., 15°20′17,65″ v. d.
Roubená chalupa. Přízemní, převážně roubený trojdílný dům komorochlévního typu, je situovaný ve svahu, jehož sklon vyrovnává zděný suterén s chlévy. Objekt přístupný od východní strany po deseti kamenných schodech do průchozí síně. Štítově je orientován k severní a jižní straně. Malý dvorek od Jílovecké ulice s bedněnou hospodářskou stavbou (seník a stodůlka) zachovány v původním půdorysném schématu. Původně byl objekt celý roubený, přední část byla později přezděna, v současné době roubeny pouze stěny zadní obytné místnosti (k zadnímu štítu). Podél obytné světnice pod přesahem střechy k východní straně se nachází pavláčka.

Poznámka: MonumNet uváděl ulici Jílovce. Původně uváděl venkovská usedlost, nyní venkovský dům.
Památkově chráněno od 29. ledna 1999.

Kašna svatého Václava (Q38094914)


Semily - pramen svatého Václava.jpg
 
Kategorie Pramen svatého Václava (Semily) na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
37745/6-2477
Pam. katalog
MIS
Semily nad Jíloveckou, pod Benešovskou, u schodiště na Koštofrank, pp. 4091/2
50°36′5,65″ s. š., 15°20′19,82″ v. d.
Kašna s pramenem sv. Václava a sochou sv. Václava. Kašna s pískovcovou sochou sv. Václava je umístěna ve svažitém terénu severně pod hřbitovem s kostelem sv. Jana Křtitele na Koštofranku. Kašna pochází z roku 1857, socha světce byla osazena v roce 1894.

Poznámka: Parcelní číslo v MonumNetu nebylo uvedeno.
Památkově chráněno od 24. března 1964.

Kostel svatého Jana Křtitele (Q18915438)


Kostel sv.Jana Křtitele v Semilech.JPG
 
Kategorie Church of Saint John the Baptist (Semily) na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
35385/6-2472
Pam. katalog
MIS
Semily Benešovská, na hřbitově na Koštofranku, parc. 414
50°36′3,16″ s. š., 15°20′17,78″ v. d.
Kostel sv. Jana Křtitele. Barokní kostel místně označovaný na Koštofranku je obklopen hřbitovem. Jednolodní stavba s odsazeným polygonálním závěrem byla postavena na místě staršího kostela v letech 1723–1727.

Památkově chráněno od 24. března 1964.

Socha svatého Jana Nepomuckého (Q38094929)


Semily - socha sv. Jana Nepomuckého.jpg
 
Kategorie Statue of John of Nepomuk in Koštofrank, Semily na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
100657
Pam. katalog
MIS
Semily Benešovská,u kostela sv. Jana Křtitele na hřbitově na Koštofranku, parc. 413
50°36′2,99″ s. š., 15°20′17,95″ v. d.
Socha sv. Jana Nepomuckého stojí při jižní straně závěru kostela sv. Jana Křtitele na Koštofranku. Do roku 1920 stála na Riegerově náměstí. Socha světce pochází z roku 1874, je dílem Antonína Suchardy z Nové Paky.

Památkově chráněno od 14. listopadu 2003.

Náhrobek Františka Preislera z Příkrého (Q38094921)


Semily 2014 - náhrobek Františka Preislera.jpg
 
Kategorie Náhrobek Františka Preislera z Příkrého na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
92621/6-6226
Pam. katalog
MIS
Semily Benešovská,u kostela sv. Jana Křtitele na hřbitově na Koštofranku, parc. 413
50°36′3,38″ s. š., 15°20′18,27″ v. d.
Náhrobek Františka Preislera z Příkrého u sakristie kostela sv. Jana Křtitele na Koštofranku. Podle datace na soklu pochází z roku 1855. V soklu výklenek s Božím hrobem, na kříži je vytesané tělo hada s jablkem. Z horizontálních ramen kříže se spouští obtáčející draperie. Celková velikost cca 4 m.

Památkově chráněno od 5. listopadu 2001.

Krematorium


Semily, krematorium (01).jpg
 
Kategorie Crematorium in Semily na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
106368
Pam. katalog
MIS
Semily Vysocká 577
50°36′27,39″ s. š., 15°20′1,79″ v. d.
Funkcionalistické krematorium, které bylo jako první krematorium v Česku a páté v Evropě zařízené na spalování elektřinou. Budovu navrhl stavitel Josef Schejbal, který se nechal inspirovat strašnickým krematoriem v Praze. Slavnostní otevření se konalo v roce 1937. Před budovou byl později vytvořen parčík s jezírkem a fontánou dle návrhu firmy Ducháč – Vyskočil z Prahy. Památník padlým s řeckým ohněm byl odhalen v roce 1960. V 60. letech 20. století byla provedena radikální rekonstrukce. Od roku 1988 se v krematoriu již nespaluje. Původní stavba měla půdorys latinského kříže, který zcela setřely pozdější přístavby kanceláří, kolumbária, chladnice a dalších v 60. letech 20. století. Původní rozsah krematoria tvoří převýšená kubická část s atikami s obřadní síní, na kterou navazuje snížená přístavba pro manipulaci s rakvemi a zrcadlově posazená postranní křídla s kancelářemi, provozními místnostmi, místnost pro hlídače a zahradníka, kněze a pitevna.

Památkově chráněno od 24. dubna 2019.

Bítouchov[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Zvonice (Q37027493)


Bítouchov 2014 - zvonička 2.jpg
 
Kategorie Bell tower in Bítouchov na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
15380/6-2498
Pam. katalog
MIS
Bítouchov rozcestí na Spálov, st. 11
50°36′55,79″ s. š., 15°19′30,76″ v. d.
Stavba z počátku 19. století je ovlivněna barokním tvaroslovím, které se projevuje v bohatém tvarování samotné zvonice v podobě cibulové střechy s lucernou.

Památkově chráněno od 26. března 1964.

Podmoklice[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Sbor Dr. Karla Farského (Q27869544)


Semily 2014 - Sbor Dr. Karla Farského 1.jpg
 
Kategorie Church of Dr. Farský (Semily) na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
105910
Pam. katalog
MIS
Podmoklice Nádražní 389
50°36′5,31″ s. š., 15°19′30,58″ v. d.
Sbor Dr. Karla Farského, autor Vladimír Krýš, 1938. Představuje nejhodnotnější novostavbu tehdejší Církve československé ze sedmi realizací v Libereckém kraji a jednu z nejoriginálnějších celkově. Funkcionalistické formy, expresivní stavba s dynamickým členěním hmot a gotickými reminiscencemi v podobě lomeného oblouku.

Památkově chráněno od 17. října 2016.

Spálov[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Silniční mosty č. 288-006 a 288-007 (Q19747121)


Mosty Spalov (5561).jpg
 
Kategorie Spálov bridges na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
105373
Pam. katalog
MIS
Spálov na silnici č. 288, k. ú. Spálov u Semil, k. ú. Horská Kamenice
50°38′4,19″ s. š., 15°18′2,55″ v. d.
silniční mosty ev. č. 288-006 a 288-007. Železobetonový silniční most neobvyklého konstrukčního řešení překonávající řeku Kamenici lze zasadit do období 1936–1938. Dle pamětní desky umístěné na skále na předmostí realizovala jeho stavbu společnost Litická a.s. Praha. Most byl otevřen roku 1938. Železobetonový silniční most s horní podepřenou mostovkou šikmo překonávající řeku Kamenici a železniční trať je tvořen dvěma poli s odlišně řešenou nosnou konstrukcí. Mezi oběma poli se nachází zemní násyp, do kterého jsou vetknuty vnitřní opěry. Celý most se nachází ve spádu.
  • Konstrukce překonávající řeku Kamenici je řešena jako oblouková, se čtrnácti mostními otvory. Dva souosé segmentové oblouky jsou založeny v různých nadmořských výškách a vůči sobě jsou posunuté.
  • Část překonávající železniční trať je řešena jako rámová konstrukce, kdy mostovka je nesena dvojicí čtyř subtilních čtyřbokých stojek.
  • Součástí mostu je rovněž nájezdová rampa od hydroelektrárny a odpočívadlo v místě zemního násypu. Na odpočívadle při zábradlí stojí hranolový kilometrovník se staničením „3,6“.
  • Na železnobrodském předmostí se na skále nachází pamětní deska dokončení stavby mostu
  • pp. 1236, 1040/1 k. ú. Horská Kamenice
  • pp. 1486/1, 1634, 1618/2, 1461, 1463, 1618/1, 1465 k. ú. Spálov u Semil

Poznámka: Poprvé prohlášeno památkou k 12. 5. 2014, 13. 8. 2014 ochrana zrušena, podruhé prohlášeno pod shodným rejstříkovým číslem k 27. 10. 2014.
Památkově chráněno od 27. října 2014.

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]