Seznam kulturních památek v Českém Brodě

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Dostupné mapy ke článku
Upozornění Jste-li ochotni uvolnit své obrázky památek pod svobodnou licencí, neváhejte je nahrát do úložiště Wikimedia Commons (kliknutím na ikonku fotoaparátu v příslušném řádku tabulky). Obrázky uložené ve Wikimedia Commons můžete pomocí odkazu přidat do tohoto seznamu nebo do článku o příslušné památce, obci atd.
WikiProjekt Wiki Loves Monuments
WikiProjekt Fotografování

Tento seznam nemovitých kulturních památek ve městě Český Brod v okrese Kolín vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

Český Brod[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kaple svatého Gotharda (Q36860746)


Český Brod - kaple svatého Gottharda (1).JPG
 
Kategorie „Chapel of Saint Godehard in Český Brod “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
101410
Pam. katalog
MIS
Český Brod stezka Břet. Jedličky-Brodského, pp. 856/1
50°4′22,08″ s. š., 14°51′58,5″ v. d.
Raně barokní centrální kaple, zaklenutá kamennou klenbou, se vstupním portálem orientovaným k severovýchodu, rámovaným pískovcovým ostěním. Na místě se nacházela studánka (nyní zaniklá), v pramenech poprvé připomínaná r. 1486, jejíž význam byl zřejmě kultovní. Kaplička je poprvé připomínána r. 1700; ve 2. polovině 18. století se místo v obdobích sucha stalo cílem procesí za vyprošení vláhy. V soupisech z počátku 20. století zmiňována v interiéru kaple soška sv. Gotharda, dnes již chybějící.

Památkově chráněno od 16. února 2005.

Městské opevnění (Q36860506)


Český Brod, torzo městských hradeb.jpg
 
Kategorie „City walls of Český Brod “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
30659/2-714
Pam. katalog
MIS
Český Brod Jungmannova, Jana Kouly, Šafaříkova
50°4′23,45″ s. š., 14°51′46,61″ v. d.
Městské opevnění:
 • vnější hradba s valem
 • vnitřní hradba
 • boční zeď Pražské brány
 • předbraní Kouřimské brány
 • příkop

Vnější hradba s dovnitř otevřenými, převážně půlkruhovými baštami, probíhala asi 12–15 m před hradbou předhusitskou. Mezi oběma hradbami byl nasypán zemní val, který je nedílnou součástí vnější hradby, a těsně před vnější hradbou byl vyhlouben příkop. Předhusitská hradba až na menší fragmenty v nadzemní úrovni zanikla, ve značném rozsahu se dochovala vnější hradba, včetně několika bašt a jedné původní branky. Město bylo přístupné třemi branami.
Památkově chráněno od roku 1965. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

Objekt středověkých kamenných staveb (Q36860716)


Český Brod - archeologické naleziště (objekt středověkých kamenných staveb) (1).JPG
 
Kategorie „Objekt středověkých kamenných staveb (Český Brod) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
11305/2-4335
Pam. katalog
MIS
Český Brod náměstí Arnošta z Pardubic, pp. 923/9, pod dlažbou
50°4′24,31″ s. š., 14°51′41,69″ v. d.
Archeologické stopy: torzo středověkých kamenných staveb. Archeologické stopy zdiva náležícího zřejmě středověkému hradu. Zbytky zděné konstrukce nejasného stáří a účelu byly objeveny na počátku 20. stol. pod úrovní komunikace v jihovýchodním nároží nám. Arnošta z Pardubic (v blízkosti chrámu sv. Gotharda). Tehdy bylo zdivo označeno za relikt románského mostu. Záchranný archeologický výzkum tam v roce 1993 odhalil zdivo nejasného účelu a stáří. Vzhledem ke zjevně mylné představě o stáří a charakteru objektu, která vedla vedla k prohlášení objektu za kulturní památku, lze důvodně uvažovat o zrušení památkové ochrany.

Památkově chráněno od 3. června 1996.

Bývalý kostel svaté Máří Magdaleny (Q36860610)


Český Brod - bývalý kostel sv. Máří Magdaleny (2).JPG
 
Kategorie „Bývalý kostel sv. Máří Magdaleny (Český Brod) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
105705
Pam. katalog
MIS
Český Brod náměstí Arnošta z Pardubic 274
50°4′24,58″ s. š., 14°51′42,68″ v. d.
Bývalý kostel svaté Máří Magdaleny. Barokní klášterní kostel se středověkým jádrem a složitým stavebním vývojem. V jádru středověký objekt ze 14. století, přestavěný zhruba do dnešní podoby v polovině 18. století. V letech 1785–1953 sloužil jako sýpka a sklad obilí. V letech 1953 a 1995 byl vnitřní prostor obnoven v barokním rozsahu. Neoklasicistní průčelí z třetí čtvrtiny 19. století bylo do dnešní podoby upraveno v roce 1953.

Památkově chráněno od 10. srpna 2015.

Kostel svatého Gottharda (Q36860796)


Kostel sv. Gottharda s věží.jpg
 
Kategorie „Church of Saint Gotthard (Český Brod) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
37731/2-712
Pam. katalog
MIS
Český Brod náměstí Arnošta z Pardubic
50°4′25,6″ s. š., 14°51′38,27″ v. d.
Kostel sv. Gottharda:
 • kostel, st. 1 – Trojlodní orientovaný kostel s raně středověkým jádrem, polygonálně uzavřeným presbytářem přistavěným v polovině 14. stol. z iniciativy Arnošta z Pardubic, barokním západním průčelím s věží. Radikální barokizace byla provedena v letech 1765–1772 J. J. Wirchem.
 • hranolová zvonice, st. 4
 • parková úprava, pp. 145, 923/18
 • při jihozápadním nároží kostela stojí nechráněný litinový kříž z roku 1883.

Památkově chráněno od roku 1965. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

Bývalá radnice (Q31493770)


Český Brod, stará radnice.jpg
 
Kategorie „Old town hall in Český Brod “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
11229/2-4333
Pam. katalog
MIS
Český Brod náměstí Arnošta z Pardubic 1
50°4′25,14″ s. š., 14°51′36,04″ v. d.
Gotická obdélná patrová budova bývalé radnice: radnice, na východní straně ohradní zeď s výklenkovou kaplí se sochou sv. Jana Nepomuckého (o výklenkovou kapli ochrana rozšířena od 28. 11. 2014). Jedna z nejstarších radničních budov na českém území, založená pravděpodobně za Jana z Jenštejna (1379–1396), nejstarší zmínka z roku 1402. Puristická podoba průčelí pochází z meziválečného období. Do roku 1800 sídlo městské samosprávy, městské kanceláře, archívu, zbrojnice a vězení. 1800–1827 v přízemí lékárna. 1850–1953 Okresní soud. Od roku 1960 kulturní a osvětové zařízení. Dnes městské kulturní a společenské středisko, městská knihovna a referát sociální. Přilehlý dům čp. 6 není předmětem ochrany.

Památkově chráněno od 2. dubna 1996.

Masné krámy (Q36860533)


Masné_krámy_v_Českém_Brodě.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
41037/2-716
Pam. katalog
MIS
Český Brod náměstí Arnošta z Pardubic 317, 13, Husovo náměstí
50°4′25,98″ s. š., 14°51′34,35″ v. d.
Masné krámy, vstupní brána. Vstupní bránu tvoří hladká stěna s centrálně umístěným širokým vchodem bez ostění, segmentově zaklenutým. Po obou stranách se nacházejí vstupy do dvou krámků, vpravo spojených s výlohou. Brána je dělena horizontálně hlavní římsou, nad níž se zvedá atika v podobě nízkého obdélníkového pásu, prolomeného uprostřed a symetricky po obou stranách 3 segmentově zaklenutými okenními otvory. Atiková římsa vrcholí uprostřed zděným nástavcem s bočními stěnami konkávně pronešenými. V interiéru západní části masných krámů je v místě průchodu z masných krámů do domu zachován původní portál: valená klenba s odstupněnou římsičkou - jediný zachovaný detail, jinak interiér zmodernizován.

Památkově chráněno od roku 1965. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

Pomník Prokopa Holého (Q36860639)


Český Brod, pomník Prokopa Holého.jpg
 
Kategorie „Monument to Prokop Holý in Český Brod “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
105733
Pam. katalog
MIS
Český Brod Husovo náměstí, pp. 2098
50°4′26,18″ s. š., 14°51′30,9″ v. d.
Pomník Prokopa Holého. Secesní sousoší od Karla Opatrného z roku 1910.

Památkově chráněno od 16. listopadu 2015.

Občanská záložna (Q62273498)


Český Brod, Husovo náměstí, nová radnice a pomník Prokopu Holému.jpg
 
Kategorie „New town hall in Český Brod “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
106220
Pam. katalog
MIS
Český Brod náměstí Husovo 70
50°4′27,22″ s. š., 14°51′30,19″ v. d.
Občanská záložna. Neorenesanční nárožní stavba z let 1897–1898 od architekta Antonína Turka, sloužící od roku 1949 jako sídlo městského úřadu. Patrový nárožní dům s neorenesanční fasádou stojí na severní straně Husova náměstí. Budova zhruba obdélného půdorysu je komponována do řadové zástavby, ale v současné době stojí osamoceně (proluka na východní straně vznikla po požáru a demolici v 80. letech 20. století; nezastavěný pozemek na severní straně je upraven jako parčík).

Památkově chráněno od 30. června 2018.

Sokolovna (Q36860692)


Český Brod, sokolovna.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
105745
Pam. katalog
MIS
Český Brod Tyršova 314, Kollárova
50°4′28,75″ s. š., 14°51′27,64″ v. d.
tělocvična - sokolovna

Památkově chráněno od 10. listopadu 2015.

Sousoší svaté Rodiny (Q36860558)


Cesky Brod - sousosi sv. Rodiny.JPG
 
Kategorie „Statue of Holy Family in Český Brod “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
41865/2-717
Pam. katalog
MIS
Český Brod náměstí Arnošta z Pardubic, pp. 923/3
50°4′23,73″ s. š., 14°51′33,19″ v. d.
Sousoší sv. Rodiny. Barokní dílo od sochaře J. J. Šlanzovského. Na podstavci kartuše s reliéfem výjevu zasnoubení Marie s Josefem. Na původním podstavci je osazena kopie, originál byl v roce 1996 přemístěn do Podlipanského muzea.

Památkově chráněno od roku 1965. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

Náměstí Arnošta z Pardubic 46 (Q31493689)


Český Brod, náměstí Arnošta z Pardubic 46.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
25308/2-715
Pam. katalog
MIS
Český Brod náměstí Arnošta z Pardubic 46
50°4′22,91″ s. š., 14°51′34,96″ v. d.
Měšťanský dům, portál. Novodobě přestavěný dům s druhotně osazeným renesančním portálem z roku 1589. Průčelí i interiér domu po přestavbě nevykazují památkové hodnoty.

Památkově chráněno od roku 1965. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

Jungmannova 125 (Q36860664)


Český Brod - Jungmannova čp. 125 (3).JPG
 
Kategorie „Jungmannova 125 (Český Brod) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
105154
Pam. katalog
MIS
Český Brod Jungmannova 125
50°4′21,33″ s. š., 14°51′40,07″ v. d.
Dům, oplocení s bránou a brankou. Předměstská vilka z počátku 20. století, charakteristická tvarovou rozmanitostí v hmotě i detailech.

Památkově chráněno od 17. července 2013.

Kostel Nejsvětější Trojice (Q20196707)


Český Brod, kostel Nejsvětější Trojice.jpg
 
Kategorie „Church of Holy Trinity (Český Brod) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
33567/2-713
Pam. katalog
MIS
Český Brod Jiráskovy sady, Jungmannova
50°4′15,67″ s. š., 14°51′25,34″ v. d.
Původně hřbitovní kostel, nyní evangelický.
 • jednolodní orientovaný renesanční hřbitovní kostel bez věže s ojedinělou exteriérovou kamennou kazatelnou, st. 157
 • severovýchodně od kostela patrová zvonice na čtvercovém půdoryse s výraznou jehlancovou střechou, st. 156
 • hřbitov, ohradní zeď s branou, pp. 58/1. Ze severu je prostor hřbitova vymezen kamennou ohradní zdí, vedoucí ke zvonici.
 • brána se zvonicí v patře je novodobá

Památkově chráněno od roku 1965. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

Pomník Mistra Jana Husa (Q36860584)


Český Brod - pomník Mistra Jana Husa (2).JPG
 
Kategorie „Monument to Jan Hus in Český Brod “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
40251/2-718
Pam. katalog
MIS
Český Brod Jiráskovy sady, u kostela Nejsvětější Trojice, pp. 65/2
50°4′16,14″ s. š., 14°51′28,18″ v. d.
Pomník Mistra Jana Husa. Žulový balvan z Klepce s reliéfem Jana Husa od Ladislava Šalouna z roku 1920 a sedm menších žulových balvanů ze Štíhlic se jmény význačných husitů (s nápisy Chelčický, Štítný, Milíč, Jeroným, Roháč, Žižka a Prokop), umístěných kolem něj do kruhu.

Památkově chráněno od roku 1965. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

Podlipanské muzeum (Q15304208)


Podlipanské muzeum 3.JPG
 
Kategorie „Podlipanské muzeum “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
12417/2-4239
Pam. katalog
MIS
Český Brod Žitomířská 761
50°4′29,5″ s. š., 14°51′14,62″ v. d.
Budova Podlipanského muzea, navržená místním rodákem Antonínem Balšánkem.[zdroj?] Secesní trojpodlažní budova s dominantním průčelím z roku 1927 od architekta M. Vaněčka. Hlavní věž byla inspirována svatební věží J. M. Olbricha v Darmstadtu (1905-1908). Průčelí stavby doplňuje reliéfní figurální vlys s husitskou tematikou z roku 1928, jehož autorem je sochař Josef Škoda.

Památkově chráněno od 9. února 1993.

Trojboká výklenková kaplička svatého Blažeje (Q36860775)


Český Brod - kaplička jižně od města při silnici k Tismicům (5).jpg
 
Kategorie „Chapel of Saint Blaise in Český Brod “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
37711/2-3426
Pam. katalog
MIS
Český Brod Palackého (II/113), při silnici na Tismice, pp. 256/1
50°3′56,59″ s. š., 14°50′47,44″ v. d.
Trojboká barokní výklenková kaplička. Zděná kaple na půdorysu trojúhelníka s konkávně prohnutými stranami, členěna soklem, pilastry a římsou, ve všech třech stěnách jsou mělké niky. Postavena v roce 1729 nákladem Barbory Kumprechtové, manželky českobrodského císařského rychtáře, vysvěcena 6. července 1729. V letech 2011–2012 opravena restaurátorem Janem Přibylem z Tismic za 70 000 Kč z prostředků města Český Brod, které je vlastníkem, a dotace nadace VIA. V neděli 28. října 2012 byla obnovená kaplička znovu vysvěcena. [1]

Památkově chráněno od 23. listopadu 1987.

Štolmíř[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Havla (Q3066865)


Stolmir kostel2.JPG
 
Kategorie „Church of Saint Gall in Štolmíř “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
23286/2-862
Pam. katalog
MIS
Štolmíř střed vsi, Havelská, parc. 1, 2, 3
50°5′7,33″ s. š., 14°50′34,29″ v. d.
Kostel sv. Havla:
 • kostel, parc. 1
 • zvonice, parc. 3
 • ohradní zeď s bránami, parc. 2

Poznámka: MonumNet uvádí: "u silnice na Černíky"
Památkově chráněno od roku 1965. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. Kaplička sv. Blažeje, Cesty a památky

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]