Seznam kulturních památek v okrese Kolín

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Dostupné mapy ke článku
Upozornění Jste-li ochotni uvolnit své obrázky památek pod svobodnou licencí, neváhejte je nahrát do úložiště Wikimedia Commons (kliknutím na ikonku fotoaparátu v příslušném řádku tabulky). Obrázky uložené ve Wikimedia Commons můžete pomocí odkazu přidat do tohoto seznamu nebo do článku o příslušné památce, obci atd.
WikiProjekt Seznamy památek
WikiProjekt Fotografování

Tento seznam nemovitých kulturních památek v okrese Kolín vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

Barchovice[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Hradiště (Q37294909)


Hryzely - půdorys (J. E. Vocel, 1866–1868).png
 
Kategorie „Hryzely (hill fort) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Hryzely (hill fort) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
15997/2-894
Pam. katalog
MIS
Hryzely 49°55′49,02″ s. š., 14°59′23,83″ v. d. Výšinné opevněné sídliště - hradiště, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Bečváry[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Zámek Bečváry (Q11143747)


Zámek Bečváry.jpg
 
Kategorie „Bečváry Castle “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Bečváry Castle “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
37933/2-704
Pam. katalog
MIS
Bečváry Bečváry 1
49°57′22,97″ s. š., 15°4′43,21″ v. d.
Areál barokního zámku z poloviny 18. století se zbytkem hospodářského dvora. Zámek, jehož stavbu dokončil generál A. G. Laudon, se nachází při silnici v jihovýchodní části obce. Západně od zámku se nachází hospodářský dvůr, který v minulosti tvořil předpolí zámku ve formě čestného dvora. Dvůr byl původně uzavřený. V roce 1982 však byl zbourán tzv. nový zámek (pivovar), který tvořil severní frontu dvora. Tato strana je dnes otevřená, vede zde odbočka z hlavní silnice, obklopená odstavnými a parkovacími plochami.
 • starý zámek. Dvoupatrová barokní stavba tvořící jádro areálu. Čtyřkřídlá dvoupatrová budova, krytá mansardovou střechou, má monumentálně řešené východní zahradní průčelí, s dvoupatrovým rizalitem hlavního sálu a s předsunutou terasou se schodišti. Zahradní fasádu doplňuje sochařská výzdoba od Ignáce Františka Platzera. ápadní vstupní průčelí má jednoduše řešenou fasádu se zdůrazněnou mírně předstupující trojosou střední části, završenou trojúhelným štítem. Obdobnou kompozici mají i symetrické fasády postranních křídel.
 • brána. Klenutá barokní brána z 18. století, umístěná na ose zámku v severozápadním úseku předzámčí. V severní části brány je prolomena nízká branka uzavřená plochým segmentem.
 • nový zámek (pivovar). Pozdně barokní objekt z počátku 19. století stál na severní straně předzámčí. Ve druhé čtvrtině 19. století byl přestavěn na pivovar a ve 20. století sloužil jako zdravotní středisko. V roce 1982 byl zbořen a jeho ochrana zrušena roku 1986.
 • v roce 2009 byla navržena k prohlášení za součást památky bývalá zámecká zahrada, ležící východně od stávajícího areálu.

Památkově chráněno od roku 1965. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

Socha svatého Jana Nepomuckého (Q36858093)


CervenyHradek_R._SochaSvJanaNepomuckeho.jpg
 
Kategorie „Statue of John of Nepomuk in Červený Hrádek (Bečváry) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Statue of John of Nepomuk in Červený Hrádek (Bečváry) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
22867/2-711
Pam. katalog
MIS
Červený Hrádek na jižním konci vsi, proti čp. 97, pp. 355
49°56′15″ s. š., 15°6′1,73″ v. d.
Barokní pískovcová socha sv. Jana Nepomuckého v podživotní velikosti z roku 1761. Soklová část je původní, socha byla v roce 2011 nahrazena novodobou kopií.

Památkově chráněno od roku 1965. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

Kaplička se zvoničkou (Q37271876)


Hatě (Bečváry), kaple.jpg
 
Kategorie „Chapel of Saint Wenceslaus (Hatě) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Chapel of Saint Wenceslaus (Hatě) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
25606/2-722
Pam. katalog
MIS
Hatě střed obce, naproti čp. 6, st. 32
49°55′6,56″ s. š., 15°3′23,84″ v. d.
Kaplička se zvoničkou, lidově barokní stavba z počátku 19. století. Na obdélném půdoryse se zaoblenými nárožími, završená sedlovou střechou s šestibokou vížkou.

Památkově chráněno od roku 1965. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

Břežany I[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kaple svaté Anny (Q12027998)


Chocenice_A._KapleSvAnny.jpg
 
Kategorie „Chapel of Saint Anne (Chocenice) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Chapel of Saint Anne (Chocenice) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
21586/2-3419
Pam. katalog
MIS
Chocenice 50°1′46,43″ s. š., 15°5′44,76″ v. d. Kaple sv. Anny

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Hospoda Zlaté slunce (Q33244804)


Zlate_Slunce_(Brezany_I)_B._ZajezdniHostinecPoskozeny.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
31380/2-3418
Pam. katalog
MIS
Chocenice Chocenice 21, při silnici Praha - Kolín
50°2′21,22″ s. š., 15°6′38,12″ v. d.
Hospoda Zlaté slunce

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Výklenková kaplička (Q37150548)


Brezany_I_e._BoziMukaZaObci.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
34080/2-3417
Pam. katalog
MIS
Chocenice 50°1′55,57″ s. š., 15°5′12,09″ v. d. Výklenková kaplička

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Břežany II[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Brána usedlosti čp. 3 (Q36999212)


Břežany II - poškozená památkově chráněná brána usedlosti čp. 3 (2).jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
36911/2-3420
Pam. katalog
MIS
Břežany II Břežany II 3
50°5′31,76″ s. š., 14°48′23,61″ v. d.
Venkovská usedlost, z toho jen: brána

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Býchory[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Bartoloměje (Q12030671)


Býchory - kostel.jpg
 
Kategorie „Church of Saint Bartholomew (Býchory) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Church of Saint Bartholomew (Býchory) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
37325/2-3119
Pam. katalog
MIS
Býchory náves
50°4′4,15″ s. š., 15°16′13,78″ v. d.
Kostel sv. Bartoloměje

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Hradiště (Q37027585)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
19830/2-3421
Pam. katalog
MIS
Býchory 50°4′12,23″ s. š., 15°18′1,62″ v. d. Výšinné opevněné sídliště - hradiště, archeologické stopy

Poznámka: Na vrchu Homole
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Tvrz Býchory (Q37027571)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
23396/2-3422
Pam. katalog
MIS
Býchory V seči, Na Kalinově louce
50°4′9,78″ s. š., 15°16′21,4″ v. d.
Tvrz, archeologické stopy

Poznámka: Jedná se o parcely st. 38, pp. 34/5, 52/1, 52/2, 134/1, 134/5 a 134/6 v okolí statku čp. 17, jižně od vodní nádržky. Uváděno také pomístní jméno V louce.
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Zámek Býchory (Q2240491)


Býchory - zámeček.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
15554/2-3120
Pam. katalog
MIS
Býchory Býchory 52
50°3′51,62″ s. š., 15°16′39,22″ v. d.
Zámek, park, brána.

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Cerhenice[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Výklenková kaplička Panny Marie (Q37027743)


Cerhenice, kaplička.jpg
 
Kategorie „Chapel of Virgin Mary (Cerhenice) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Chapel of Virgin Mary (Cerhenice) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
38748/2-3121
Pam. katalog
MIS
Cerhenice při cestě na Plaňany
50°3′53,91″ s. š., 15°4′4,8″ v. d.
Výklenková kaplička P. Marie

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Kostel svatého Jana Nepomuckého (Q12030803)


Cerhenice, kostel svatého Jana Nepomuckého.jpg
 
Kategorie „Church of Saint John of Nepomuk (Cerhenice) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Church of Saint John of Nepomuk (Cerhenice) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
21477/2-3423
Pam. katalog
MIS
Cerhenice na svahu Beránek nad obcí
50°4′11,75″ s. š., 15°4′23,5″ v. d.
Kostel sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Církvice[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Zámeček Církvice (Q33324767)


Církvice (KO), zámeček.jpg
 
Kategorie „Zámeček Církvice “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Zámeček Církvice “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
19481/2-3457
Pam. katalog
MIS
Církvice Církvice 1, 87
49°54′40,23″ s. š., 15°0′53,78″ v. d.
Zámek - zámeček

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Červené Pečky[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Sousoší Panny Marie s andílky (Q36857932)


Socha_1.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
21450/2-709
Pam. katalog
MIS
Červené Pečky před zámkem na náměstí, před čp. 36
49°58′44,18″ s. š., 15°12′37,09″ v. d.
Sousoší P. Marie s andílky

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Boží muka (Q36857972)


Boží_muka_Červené_Pečky.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
15200/2-710
Pam. katalog
MIS
Červené Pečky na rozcestí, východně od obce
49°58′47,81″ s. š., 15°12′52,72″ v. d.
Boží muka

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Kostel Narození Panny Marie (Q12030407)


Kostel_Narození_P.Marie_Červené_Pečky.JPG
 
Kategorie „Church of the Nativity of the Virgin Mary (Červené Pečky) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Church of the Nativity of the Virgin Mary (Červené Pečky) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
38010/2-706
Pam. katalog
MIS
Červené Pečky 49°58′37,44″ s. š., 15°12′27,23″ v. d. Kostel Narození P. Marie

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Pohřební kaple rodiny barona Josefa Hrubého (Q36857953)


Pohřební_kaple.JPG
 
Kategorie „Chapel of the Holy Cross (Červené Pečky) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Chapel of the Holy Cross (Červené Pečky) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
38140/2-708
Pam. katalog
MIS
Červené Pečky 49°58′59,5″ s. š., 15°12′52,49″ v. d. Pohřební kaple rodiny barona Josefa Hrubého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Zámek Červené Pečky (Q33426720)


Červené_Pečky,_oprava_věže_zámku.jpg
 
Kategorie „Červené Pečky Castle “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Červené Pečky Castle “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
32286/2-707
Pam. katalog
MIS
Červené Pečky Červené Pečky 1, 4, 21, 48, 65, 95
49°58′42,94″ s. š., 15°12′28,68″ v. d.
zámek čp. 1, terasa s pilířovou bránou se lvy, budova pro služebnictvo čp. 65, budova pro služebnictvo čp. 95, domek pro služebnictvo čp. 48, vrátnice čp. 120, správní budova na parc. st. 701, pivovar čp. 4, park, kašna, ohradní zeď

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Železniční viadukt (Q37009821)


Železniční viadukt, Červené Pečky 01.jpg
 
Kategorie „Railway viaduct between Červené Pečky and Ratboř “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Railway viaduct between Červené Pečky and Ratboř “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
103404
Pam. katalog
MIS
Bohouňovice I přes údolí Chotouchovského potoka
49°59′9,53″ s. š., 15°11′13,81″ v. d.
Železniční most mezi stanicemi Červené Pečky a Ratboř

Památkově chráněno od 2. ledna 2009.

Trojboká výklenková kaplička (Q37009840)


Kaplička_u_Bohouňovice_I.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
16761/2-705
Pam. katalog
MIS
Bohouňovice I 49°58′56,01″ s. š., 15°11′18,81″ v. d. Výklenková kaplička trojboká

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Hradiště Na Hradišti (Q37008749)


Hradiště u Bořetic 2.JPG
 
Kategorie „Bořetice (hill fort) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Bořetice (hill fort) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
18287/2-3424
Pam. katalog
MIS
Bořetice 49°58′26,34″ s. š., 15°9′50,1″ v. d. Výšinné opevněné sídliště - hradiště 'Na Hradišti', archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Socha svaté Markéty (Q38040790)


Opatovice, socha svaté Markéty.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
36317/2-828
Pam. katalog
MIS
Opatovice východní strana od silnice do Vysoké
49°57′9,73″ s. š., 15°10′52,94″ v. d.
Socha sv. Markéty

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Dobřichov[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel Nejsvětější Trojice (Q12030433)


Dobřichov - Kostel Nejsvětější Trojice.jpg
 
Kategorie „Holy Trinity Church (Dobřichov) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Holy Trinity Church (Dobřichov) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
28177/2-719
Pam. katalog
MIS
Dobřichov na návrší, st. 13, pp. 38, 39/2
50°4′31,56″ s. š., 15°2′0,11″ v. d.
Kostel Nejsvětější Trojice. Farní kostel s gotickým jádrem ze 14. století, upraveným později do barokní podoby, se nachází na návrší na jihovýchodním okraji obce. Kolem kostela je zrušený hřbitov s několika cennými náhrobky a zbytkem historické tarasní zdi na severní straně. Předmětem ochrany je:
 • kostel Nejsvětější Trojice
 • pomník Františka Klecanského
 • úsek ohradní tarasní zdi
 • pozemky

Na ploše památky se nachází nechráněný litinový kříž. Val jižně od kostela byl dlouhodobě interpretován jako pozůstatek historického opevnění, od této teorie je však upouštěno.
Památkově chráněno od roku 1965. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

Pohřebiště Třebická (Q37173284)


Dobřichov - pohřebiště Třebická (2) - celkový pohled na lokalitu.JPG
 
Kategorie „Dobřichov - pohřebiště Třebická “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Dobřichov - pohřebiště Třebická “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
42155/2-891
Pam. katalog
MIS
Dobřichov Třebická
50°4′7,09″ s. š., 15°2′44,58″ v. d.
Pohřebiště, archeologické stopy. Třebická, Na Třebické. Žárové pohřebiště z doby římské, jihovýchodně od obce. Na konci 19. století prozkoumáno bezmála 100 hrobů. Mezi vesnicemi Dobřichov a Cerhýnky, na temeni ostrohu, který vybíhá z výrazné terénní hrany nad obcí Cerhýnky. Pozemky pp. 162 (část), 122/20 (část), 122/2 (část), 122/13 (část), 109/2 (část), 417/1.

Památkově chráněno od roku 1965. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

Pohřebiště Pičhora (Q37173301)


Pičhora, pohřebiště, archeologické stopy (Dobřichov) 03.JPG
 
Kategorie „Pičhora (Dobřichov) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Pičhora (Dobřichov) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
36237/2-890
Pam. katalog
MIS
Dobřichov 50°4′29,29″ s. š., 15°1′47,38″ v. d. Pohřebiště, archeologické stopy. Žárové pohřebiště z doby římské. Lokalita se nachází při západním okraji obce. Zkoumána byla v závěru 19. století. V severní části lokality je umístěn pomníček upomínající na archeologický výzkum lokality na konci 19. století, kdy zde bylo objeveno velké množství žárových hrobů. Větší část lokality je zatravněna, na jihu zasahuje areál památky na pole.

Poznámka: Rozpis parcel v Památkovém katalogu neuveden.
Památkově chráněno od roku 1965. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

Dolní Chvatliny[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatých Petra a Pavla (Q37176068)


Dolní Chvatliny - kostel Svatého Petra a Pavla.jpg
 
Kategorie „Church of Saints Peter and Paul (Dolní Chvatliny) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Church of Saints Peter and Paul (Dolní Chvatliny) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
23339/2-720
Pam. katalog
MIS
Dolní Chvatliny 49°58′47,17″ s. š., 15°4′8,74″ v. d. Kostel sv. Petra a Pavla

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Doubravčice[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Zaniklá ves Dolánky (Q19760530)


Doubravčice - prostor zaniklé vsi Dolánky (12).jpg
 
Kategorie „Dolánky (Doubravčice) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Dolánky (Doubravčice) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
24928/2-3427
Pam. katalog
MIS
Doubravčice v lesní trati severně od silnice Doubravčice - Vrátkov
50°1′22,29″ s. š., 14°48′20,19″ v. d.
Zaniklá ves Dolánky, archeologické stopy

Poznámka: Dle Památkového katalogu jsou Dolánky poměrně pravidelná zaniklá středověká vesnice z 13.–14. století s tvrzištěm, zaniklým rybníkem s hrází a rozlehlým panským dvorem. Zachováno také několik středověkých cest a část pole. Povrchově patrné relikty staveb umožňují rozlišit celkové prostorové uspořádání vsi.
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Hradiště Staré zámky a hrad Šember (Q37429439)


Šember - pozůstatky hradu (5).jpg
 
Kategorie „Šember (castle) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Šember (castle) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
36638/2-902
Pam. katalog
MIS
Doubravčice 50°0′56,26″ s. š., 14°48′15,61″ v. d. Hradiště Na starých zámkách a hrad Šember, archeologické stopy

Památkově chráněno od roku 1965. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

Drahobudice[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel Nejsvětější Trojice (Q12030434)


Drahobudice - kostel Nejsvětější Trojice.jpg
 
Kategorie „Holy Trinity Church (Drahobudice) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Holy Trinity Church (Drahobudice) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
46708/2-721
Pam. katalog
MIS
Drahobudice 49°56′13,65″ s. š., 15°4′17,52″ v. d. Kostel Nejsvětější Trojice

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Grunta[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Q12030416)


Kostel Navštívení Panny Marie v Gruntě.jpg
 
Kategorie „Church of the Assumption of Our Lady in Grunta “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Church of the Assumption of Our Lady in Grunta “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
47047/2-3450
Pam. katalog
MIS
Grunta 49°58′18,32″ s. š., 15°15′17,48″ v. d. Kostel Nanebevzetí P. Marie

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Horní Kruty[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Václava (Q37284349)


Lipa v Hornich Krutech-I-10-2020-horni kruty.jpg
 
Kategorie „Church of Saint Wenceslaus (Horní Kruty) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Church of Saint Wenceslaus (Horní Kruty) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
25013/2-723
Pam. katalog
MIS
Horní Kruty 49°55′8,26″ s. š., 14°57′34,89″ v. d. Kostel sv. Václava

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Trojboká výklenková kaplička (Q37284369)


Trojboka vyklenkova kaplicka v Hornich Krutech-10-2020-horni kruty.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
22468/2-724
Pam. katalog
MIS
Horní Kruty u čp. 45
49°55′23,71″ s. š., 14°57′33,39″ v. d.
Výklenková kaplička trojboká

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Hradešín[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Jiří s kaplí a farou (Q17194789)


Hradešín, Church.JPG
 
Kategorie „Church of Saint George (Hradešín) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Church of Saint George (Hradešín) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
32096/2-726
Pam. katalog
MIS
Hradešín 50°2′27,35″ s. š., 14°45′20,45″ v. d. Kostel sv. Jiří s kaplí a farou

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Choťovice[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel Narození Panny Marie (Q37150914)


Choťovice - kostel Narození Panny Marie.jpg
 
Kategorie „Church of the Nativity of the Virgin Mary (Choťovice) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Church of the Nativity of the Virgin Mary (Choťovice) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
101790
Pam. katalog
MIS
Choťovice 50°8′35,59″ s. š., 15°19′9,48″ v. d. Kostel Narození P. Marie

Památkově chráněno od 26. dubna 2006.

Mohylník (Q37150939)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
18261/2-895
Pam. katalog
MIS
Choťovice Žiželický les
50°7′28,01″ s. š., 15°21′8,3″ v. d.
Mohylník, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Tvrz Na hradě (Q37150930)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
19524/2-896
Pam. katalog
MIS
Choťovice Choťovice 15
50°8′37,59″ s. š., 15°19′12,8″ v. d.
Tvrz Na hradě, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Chrášťany[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Krucifix (Q37162051)


Chrášťany, krucifix.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
45206/2-731
Pam. katalog
MIS
Chrášťany 50°3′54,67″ s. š., 14°55′46,71″ v. d. Krucifix

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Výšinné neopevněné sídliště (Q37025871)


Bylany (u Českého Brodu) - eneolitické výšinné sídliště Okrouhlík, polnosti na lokalitě (7).jpg
 
Kategorie „Okrouhlík (Bylany) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Okrouhlík (Bylany) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
27294/2-3428
Pam. katalog
MIS
Bylany na návrší jihovýchodně od obce, v terénu nad říčkou Bylankou
50°3′25,03″ s. š., 14°54′38,9″ v. d.
Eneolitické sídliště

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Kostel svatého Bartoloměje (Q12030670)


Bylany kostel2.JPG
 
Kategorie „Saint Bartholomew Church in Bylany “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Saint Bartholomew Church in Bylany “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
46595/2-3122
Pam. katalog
MIS
Bylany 50°3′50,03″ s. š., 14°54′29,29″ v. d. Kostel sv. Bartoloměje

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Kostel svatého Prokopa (Q12030994)


Chotouň - areál kostela sv. Prokopa (29).JPG
 
Kategorie „Saint Procopius church in Chotouň “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Saint Procopius church in Chotouň “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
37988/2-729
Pam. katalog
MIS
Chotouň 50°3′58,96″ s. š., 14°57′23,16″ v. d. Kostel sv. Prokopa

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Výklenková kaplička svatého Jana Nepomuckého (Q37160421)


Chotouň, výklenková kaplička svatého Jana Nepomuckého.jpg
 
Kategorie „Chapel of Saint John of Nepomuk (Chotouň) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Chapel of Saint John of Nepomuk (Chotouň) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
25075/2-3123
Pam. katalog
MIS
Chotouň 50°3′59,7″ s. š., 14°57′37,51″ v. d. Výklenková kaplička sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Sýpka u čp. 8 (Q33244811)


Chotouň (Chrášťany), barokní sýpka.JPG
 
Kategorie „Barokní sýpka (Chotouň) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Barokní sýpka (Chotouň) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
24831/2-3429
Pam. katalog
MIS
Chotouň Chotouň 8
50°4′3,31″ s. š., 14°57′33,46″ v. d.
Sýpka

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Socha svatého Prokopa (Q37160437)


Socha sv. Prokopa (Chotouň).JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
16957/2-730
Pam. katalog
MIS
Chotouň 50°4′0,93″ s. š., 14°57′23,01″ v. d. Socha sv. Prokopa

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Kbel[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Q12030333)


Kbel - kostel Nanebevzetí Panny Marie.jpg
 
Kategorie „Church of the Assumption (Kbel) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Church of the Assumption (Kbel) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
26135/2-732
Pam. katalog
MIS
Kbel v západní části obce, uprostřed hřbitova
49°59′16,48″ s. š., 15°8′29,9″ v. d.
Kostel Nanebevzetí P. Marie

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Klášterní Skalice[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Socha svatého Prokopa (Q37422437)


Klášterní_Skalice_B._SvProkop_Celek.jpg
 
Kategorie „Statue_of_Saint_Procopius_(Klášterní_Skalice) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Statue_of_Saint_Procopius_(Klášterní_Skalice) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
20849/2-734
Pam. katalog
MIS
Klášterní Skalice 50°1′28,82″ s. š., 14°59′18,65″ v. d. Socha sv. Prokopa

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Socha Panny Marie (Q37422486)


Klášterní_Skalice_B._PannaMarie_Celek.jpg
 
Kategorie „Statue_of_the_Virgin_Mary_(Klášterní_Skalice) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Statue_of_the_Virgin_Mary_(Klášterní_Skalice) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
15059/2-734
Pam. katalog
MIS
Klášterní Skalice 50°1′24,42″ s. š., 14°58′49,8″ v. d. Socha P. Marie

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Klášter Klášterní Skalice (Q37422470)


Klášter (Klášterní Skalice).JPG
 
Kategorie „Church ruin in Klášterní Skalice “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Church ruin in Klášterní Skalice “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
17574/2-733
Pam. katalog
MIS
Klášterní Skalice parc. 1/2, 1/3, 3/3
50°1′22,97″ s. š., 14°59′7,62″ v. d.
Klášter

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Socha svatého Jana Nepomuckého (Q37422422)


Klášterní_Skalice_B._SvJanNepomucký_Celek.jpg
 
Kategorie „Statue_of_Saint_John_Nepomucene_(Klášterní_Skalice) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Statue_of_Saint_John_Nepomucene_(Klášterní_Skalice) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
30261/2-734
Pam. katalog
MIS
Klášterní Skalice 50°1′19,82″ s. š., 14°59′12,06″ v. d. Socha sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Socha svaté Anny (Q37422452)


Klášterní Skalice - socha svaté Anny (4).JPG
 
Kategorie „Statue of Saint Anne in Klášterní Skalice “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Statue of Saint Anne in Klášterní Skalice “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
46076/2-734
Pam. katalog
MIS
Klášterní Skalice 50°1′8,13″ s. š., 14°59′3,47″ v. d. Socha sv. Anny

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Klučov[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Hradiště Klučov – Na Ptáčku (Q37421847)


Klučov - hradště Na Ptáčku (4).jpg
 
Kategorie „Klučov (hill fort) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Klučov (hill fort) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
17903/2-897
Pam. katalog
MIS
Klučov k. ú. Klučov u Českého Brodu, Poříčany
50°5′53,48″ s. š., 14°54′33,3″ v. d.
Výšinné opevněné sídliště - hradiště, archeologické stopy

Poznámka: výčet parcel uveden v MonumNetu
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Tvrziště Na valech (Q37421862)


Klučov - tvrziště Na valech v areálu zemědělského dvora (4).jpg
 
Kategorie „Tvrziště Na Valech (Klučov) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Tvrziště Na Valech (Klučov) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
14476/2-898
Pam. katalog
MIS
Klučov 50°5′45,13″ s. š., 14°54′28,22″ v. d. Tvrz "Na valech", archeologické stopy

Poznámka: výčet parcel uveden v MonumNetu
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie s farou (Q37806435)


Lstiboř - kostel Nanebevzetí Panny Marie (1).jpg
 
Kategorie „Church of the Assumption (Lstiboř) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Church of the Assumption (Lstiboř) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
19561/2-822
Pam. katalog
MIS
Lstiboř Lstiboř 20
50°4′48,71″ s. š., 14°54′26,42″ v. d.
Kostel Nanebevzetí P. Marie s farou

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Kostel Stětí svatého Jana Křtitele s farou (Q12030539)


Skramníky - kostel Stětí sv. Jana Křtitele s farou (1).jpg
 
Kategorie „Church of the Beheading of Saint John the Baptist (Skramníky) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Church of the Beheading of Saint John the Baptist (Skramníky) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
17333/2-850
Pam. katalog
MIS
Skramníky 50°5′3,52″ s. š., 14°57′33,76″ v. d. Kostel Stětí sv. Jana Křtitele s farou:
 • kostel, parc. 1
 • zvonice, parc. 2
 • ohradní zeď hřbitova, parc. 3
 • fara, ohradní zeď s branou, parc. 4/1
 • ohradní zeď, parc. 4/2, 47
 • chlévy, parc. 48
 • špýchar, ohradní zeď, parc. 49

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Hradiště (Q38095596)


Skramníky - kostel Stětí sv. Jana Křtitele s farou, v popředí plocha někdejšího raně středověkého hradiště.jpg
 
Kategorie „Skramníky (hill fort) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Skramníky (hill fort) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
32613/2-3431
Pam. katalog
MIS
Skramníky v okolí kostela
50°5′2,75″ s. š., 14°57′37,08″ v. d.
Výšinné opevněné sídliště - hradiště, archeologické stopy

Poznámka: Výčet parcel je uveden v MonumNetu. Na snímku jde o plochu v popředí.
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Skramníky - socha sv. Jana Nepomuckého.jpg (Q38095602)


Skramníky - socha sv. Jana Nepomuckého.jpg
 
Kategorie „Statue of John of Nepomuk (Skramníky) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Statue of John of Nepomuk (Skramníky) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
29560/2-851
Pam. katalog
MIS
Skramníky východně od kostela, parc. 5
50°5′3,87″ s. š., 14°57′35,5″ v. d.
Socha sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Konárovice[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel Povýšení svatého Kříže (Q37425882)


Konárovice, kostel Povýšení svatého Kříže.jpg
 
Kategorie „Church of the Exaltation of the Holy Cross (Konárovice) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Church of the Exaltation of the Holy Cross (Konárovice) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
31614/2-793
Pam. katalog
MIS
Konárovice 50°2′21,69″ s. š., 15°17′9,42″ v. d. Kostel Povýšení sv. Kříže

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Špitál se sochou svatého Jana Nepomuckého (Q37425864)


Konárovice, špitál se sochou svatého Jana Nepomuckého.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
26683/2-797
Pam. katalog
MIS
Konárovice Hlavní 12
50°2′28,08″ s. š., 15°17′7,26″ v. d.
Špitál se sochou sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Zámek Konárovice (Q31467181)


Konárovice, zámek.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
20777/2-794
Pam. katalog
MIS
Konárovice Na Rynku 1
50°2′23,5″ s. š., 15°17′7,37″ v. d.
Zámek čp. 1, jižní vrátnice, severní vrátnice, terasa se schodištěm, předzámčí, park, studna, brána, rybník, ohradní zeď, oplocení

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Krakovany[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Evangelický sbor (Q37430250)


Krakovany toleranční modlitebna.JPG
 
Kategorie „Protestant church in Krakovany “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Protestant church in Krakovany “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
49723/2-4398
Pam. katalog
MIS
Krakovany 50°4′3,87″ s. š., 15°22′17,59″ v. d. Sbor evangelický

Památkově chráněno od 27. dubna 1999.

Krychnov[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Brána usedlosti čp. 25 (Q37443070)


Krychnov, protected gate.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
34517/2-3462
Pam. katalog
MIS
Krychnov Krychnov 25
50°0′17,85″ s. š., 15°3′25,7″ v. d.
Venkovská usedlost, z toho jen: brána

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Křečhoř[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Pomník bitvy u Kolína (Q37335641)


Křečhoř - památník bitvy u Kolína1.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
33287/2-816
Pam. katalog
MIS
Křečhoř při polní cestě
50°1′43,59″ s. š., 15°7′18,55″ v. d.
Pomník bitvy u Kolína

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Kostel Božího těla (Q12031100)


Křečhoř, kostel svatého Václava a Božího Těla.jpg
 
Kategorie „Church of the Corpus Christi (Křečhoř) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Church of the Corpus Christi (Křečhoř) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
41960/2-815
Pam. katalog
MIS
Křečhoř 50°1′44,47″ s. š., 15°7′39,69″ v. d. Kostel Božího těla

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Hradiště (Q37335656)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
14342/2-3449
Pam. katalog
MIS
Křečhoř západní strana vsi
50°1′41,94″ s. š., 15°7′22,87″ v. d.
Výšinné opevněné sídliště - hradiště, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Libenice[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Tvrz (Q31459811)


Libenice_1.JPG
 
Kategorie „Fortress in Libenice “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Fortress in Libenice “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
23394/2-817
Pam. katalog
MIS
Libenice Libenice 1, 114
49°59′6,32″ s. š., 15°15′15,7″ v. d.
Tvrz, zřícenina. Tvrz čp. 1, brána, ohradní zeď, tvrz čp. 114, příkop.

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Toleranční modlitebna (Q37458469)


Hrbitov a kostel.jpg
 
Kategorie „Evangelical church (Libenice) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Evangelical church (Libenice) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
105361
Pam. katalog
MIS
Libenice parc. st. 92, pp. 161/3, 162
49°59′7,98″ s. š., 15°15′6,67″ v. d.
Toleranční modlitebna, hřbitov, márnice, náhrobek Matěje Jelínka a jeho ženy Marie.

Památkově chráněno od 23. května 2014.

Libodřice[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Mohylník (Q37460166)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
27620/2-903
Pam. katalog
MIS
Libodřice při Háji
50°0′26,87″ s. š., 15°5′44,72″ v. d.
Mohylník, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Bauerova vila (Q11061354)


Bauerova vila - Libodřice 3.JPG
 
Kategorie „Bauerova vila “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Bauerova vila “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
40491/2-3451
Pam. katalog
MIS
Libodřice Libodřice 111
50°0′22,75″ s. š., 15°5′15,58″ v. d.
Kubistická vila

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Lipec[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel Nejsvětější Trojice (Q37461348)


Kostel Nejsvětější Trojice v obci Lipec.jpg
 
Kategorie „Church of Holy Trinity (Lipec) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Church of Holy Trinity (Lipec) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
32280/2-3126
Pam. katalog
MIS
Lipec 50°5′0,46″ s. š., 15°21′59,72″ v. d. Kostel Nejsvětější Trojice

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Lošany[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Jiří


Lošany - kostel Svatého Jiří.jpg
 
Kategorie „Church of Saint George (Lošany) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Church of Saint George (Lošany) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
106395
Pam. katalog
MIS
Lošany st. 13, pp. 14/1
49°59′51,52″ s. š., 15°7′35,98″ v. d.
Areál kostela sv. Jiří
 • kostel se schodištěm. Kostel z období přísného historismu v novogotickém stylu, vystavěná v letech 1895–1896 podle starších plánů architekta Ludvíka Láblera v místech zbořeného starého farního kostela. Monumentální neogotický orientovaný jednolodní kostel s odsazeným polygonálním presbytářem a vysokou vtaženou hranolovou věží při západním průčelí s hlavním portálem, ke kterému vede krátké schodiště vyrovnávající svažitý terén. Založený na skalnatém podloží na vyvýšeném místě při západním okraji obce.
 • kostelní park (bývalý hřbitov). Prostor bývalého hřbitova kolem kostela byl upraven v rámci výstavby na konci 19. století. Pozůstatek někdejší hřbitovní ohradní zdi má dnes podobu nízké tarasní zídky z lomového kamene jižně od kostela. Novodobý dubový kříž v severní části parkově upraveného pozemku označuje místo společného hrobu padlých vojáků v bitvě u Kolína 18. června 1757. Další dva hromadné hroby pruských vojáků se nacházejí východně od kostela, jsou označeny novodobými mramorovými deskami s pamětními nápisy, které jsou ukotveny přímo do skály pod presbytářem.
 • klasicistní litinový kříž z roku 1862 z Dietrichsteinských železáren ve Starém Ransku byl umístěn při jihozápadním nároží kostela v rámci úprav bývalého hřbitova na konci 19. století. V roce 2007 kříž ulomila vichřice a je uložen v kostele.

Památkově chráněno od 12. července 2019.

Tvrz (Q37466308)


Lošany - věž tvrze.jpg
 
Kategorie „Tvrz Lošany “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Tvrz Lošany “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
34082/2-819
Pam. katalog
MIS
Lošany Lošany 27, nalevo od silnice k Radovesnici, st. 3/1, 3/2, pp. 26
49°59′56,14″ s. š., 15°7′25,92″ v. d.
Gotická tvrz z doby kolem roku 1400, upravená počátkem 17. století, kdy byla začleněna do hospodářského areálu. Tvrz, situovaná po severní straně protáhlé návsi, je součástí bývalého hospodářského dvora. Areál sestává z objektu věže a k ní přiléhající obdélné patrové budovy, tvořící jižní stranu areálu.
 • věž tvrze. Čtyřpatrová hranolová věž stojí při severní straně budovy směrem do dvora.
 • obytný dům čp. 27. Budova, obracející se průčelím do návsi, je dnes v torzálním stavu bez střechy. Objekt postavený v místě zasypaného příkopu tvrze je cennou ukázkou renesanční správní budovy se složitým stavebním vývojem. Prostor v patře sloužil jako sýpka.

Památkově chráněno od roku 1965. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

Boží muka Kolovrat (Q37466328)


Boží_muka_(_Kolowratová)_2.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
45742/2-820
Pam. katalog
MIS
Lošany při silnici na Kolín, pp. 133/56
50°0′12,77″ s. š., 15°7′46,01″ v. d.
Mohutná barokní sloupková boží muka, sestávající z třikrát odstupněného soklu a vydutého kuželkovitého dříku, vynášejícího sloupek a kapličku božích muk (drobných rozměrů), završenou kovovým křížkem. Dal je vystavět ve druhé polovině 18. století rytmistr Emanuel Václav hrabě Kolowrat Krakowský jako poděkování za to, že přežil bitvu u Kolína v roce 1757. V roce 2011 byla stavba sražena při autohavárii a v letech 2013–2013 byla znovu postavena o kus dále od silnice.

Památkově chráněno od roku 1965. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

Boží muka (Q37466349)


Boží_Muka_Lošany_5.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
13838/2-821
Pam. katalog
MIS
Lošany v hájku při silnici na Polní Voděrady, pp. 76/1
49°59′55,1″ s. š., 15°7′9,78″ v. d.
Pozdně barokní boží muka pilířového typu z poloviny 19. století. Objekt sestává z pilíře s částečně okosenými bočními hranami, ukončeného římsou, a vlastní kapličky se sedlovou stříškou. Její čelní stěna se otevírá segmentovou nikou, do niž byla vsazena kamenná deska s malbou Madony s Ježíškem (zanikající).

Památkově chráněno od roku 1965. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

Kaplička svatého Jana Nepomuckého (Q12028031)


Lošanky_1.JPG
 
Kategorie „Chapel of Saint John of Nepomuk (Lošánky) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Chapel of Saint John of Nepomuk (Lošánky) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
32356/2-3452
Pam. katalog
MIS
Lošánky náves, pp. 571/1
49°59′32,93″ s. š., 15°7′30,18″ v. d.
Kaplička sv. Jana Nepomuckého na půdorysu čtverce se skosenými nárožími. Tvářnost objektu určuje především jehlancovitá střecha (kopírující průběh římsy), s výraznou osmibokou lucernou, završenou cibulovou stříškou s makovicí. Z 18. století.

Památkově chráněno od 23. listopadu 1987.

Malotice[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Matouše (Q12030901)


Malotice - kostel sv. Matouše (stav březen 2022) (2).jpg
 
Kategorie „Church of Saint Matthew in Malotice “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Church of Saint Matthew in Malotice “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
105236
Pam. katalog
MIS
Malotice 49°57′54,96″ s. š., 14°58′37,01″ v. d. kostel, dřevěný kříž s litinovým korpusem Krista, hřbitov, ohradní zeď se dvěma branami

Památkově chráněno od 2. prosince 2013.


Sochy svatého Jana Nepomuckého a svatého Prokopa (Q37817551)


Malotice - sochy sv. Jana Nepomuckého a sv. Prokopa u kostela (stav březen 2022) (1).jpg
 
Kategorie „Statues of John of Nepomuk and Saint Procopius in Malotice “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Statues of John of Nepomuk and Saint Procopius in Malotice “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
22096/2-824
Pam. katalog
MIS
Malotice na jižní straně kostela
49°57′54,74″ s. š., 14°58′37,15″ v. d.
Sochy sv. Jana Nepomuckého, sv. Prokopa

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Tvrz Malotice (Q37817537)


Malotice - tvrz (stav březen 2022) (8).jpg
 
Kategorie „Tvrz Malotice “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Tvrz Malotice “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
40986/2-823
Pam. katalog
MIS
Malotice u rybníka pod kostelem
49°57′51,24″ s. š., 14°58′29,98″ v. d.
Tvrz

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Nebovidy[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatých Petra a Pavla (Q12030981)


Kostel_Nebovidy_1.JPG
 
Kategorie „Church of Saints Peter and Paul (Nebovidy) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Church of Saints Peter and Paul (Nebovidy) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
40331/2-825
Pam. katalog
MIS
Nebovidy v centru obce
49°59′22,22″ s. š., 15°12′58,95″ v. d.
Kostel sv. Petra a Pavla

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Tvrz Nebovidy (Q33325037)


Tvrz Nebovidy 4.JPG
 
Kategorie „Tvrz Nebovidy “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Tvrz Nebovidy “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
51045/2-4441
Pam. katalog
MIS
Nebovidy Nebovidy 31
49°59′29,73″ s. š., 15°13′10,18″ v. d.
Tvrz

Památkově chráněno od 30. července 2001.

Nová Ves I[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Pomník bitvy u Kolína (Q38036110)


Bitva u kolina mohyla bedrichov.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
34469/2-879
Pam. katalog
MIS
Nová Ves I vrch Bedřichov
50°2′42,43″ s. š., 15°8′14,18″ v. d.
Pomník bitvy u Kolína

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Kostel svatého Václava (Q12031071)


Kostel svateho Vaclava Nova Ves I 1.JPG
 
Kategorie „Church of Saint Wenceslaus (Nová Ves I) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Church of Saint Wenceslaus (Nová Ves I) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
34876/2-826
Pam. katalog
MIS
Nová Ves I náves
50°3′5,85″ s. š., 15°8′43,82″ v. d.
Kostel sv. Václava

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Ovčáry[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Jakuba Většího (Q12030756)


Ovčáry - kostel Svatého Jakuba Většího.jpg
 
Kategorie „Church of Saint James the Greater (Ovčáry) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Church of Saint James the Greater (Ovčáry) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
30023/2-829
Pam. katalog
MIS
Ovčáry náves
50°3′49,6″ s. š., 15°14′22,92″ v. d.
Kostel sv. Jakuba Většího

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Pašinka[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Tvrz (Q31212598)


Pašinka - tvrz v obci.jpg
 
Kategorie „Pašinka (castle) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Pašinka (castle) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
47073/2-830
Pam. katalog
MIS
Pašinka Pašinka 1
49°59′51,14″ s. š., 15°11′12,01″ v. d.
Tvrz

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Pečky[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Pomník M. Jana Husa (Q38047069)


Pomník_M.Jana_Husa.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
35535/2-1919
Pam. katalog
MIS
Pečky Husovo náměstí
50°5′16,44″ s. š., 15°1′39,78″ v. d.
Pomník M. Jana Husa

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Vodojem (Q38047073)


Pečky, vodárenská věž.jpg
 
Kategorie „Water tower in Pečky “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Water tower in Pečky “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
104468
Pam. katalog
MIS
Pečky J. A. Komenského
50°5′24,17″ s. š., 15°1′45,13″ v. d.
Vodojem

Památkově chráněno od 9. září 2011.

Českobratrský kostel (Q31149460)


Kostel_českobratrský_Pečky.JPG
 
Kategorie „Evangelical church (Pečky) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Evangelical church (Pečky) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
10555/2-4300
Pam. katalog
MIS
Pečky Husovo náměstí 480
50°5′15,36″ s. š., 15°1′40,3″ v. d.
Kostel českobratrský

Památkově chráněno od 19. dubna 1995.

Kostel svatého Václava (Q12031076)


Pecky kostel svateho Vaclava.jpg
 
Kategorie „Church of Saint Wenceslaus in Pečky “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Church of Saint Wenceslaus in Pečky “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
10080/2-4267
Pam. katalog
MIS
Pečky severní strana náměstí
50°5′29,86″ s. š., 15°1′55,9″ v. d.
Kostel sv. Václava

Památkově chráněno od 20. dubna 1994.

Tvrz (Q38188301)


Velké Chvalovice - tvrz (5).JPG
 
Kategorie „Tvrz (Velké Chvalovice) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Tvrz (Velké Chvalovice) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
18131/2-3155
Pam. katalog
MIS
Velké Chvalovice Velké Chvalovice 1, za obchodem a hasičskou zbrojnicí
50°5′56,33″ s. š., 15°0′50,01″ v. d.
Tvrz

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Kaplička svatého Jana Nepomuckého (Q38188295)


Kaplicka ve Velkych Chvalovicich.jpg
 
Kategorie „Chapel of Saint John of Nepomuk (Velké Chvalovice) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Chapel of Saint John of Nepomuk (Velké Chvalovice) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
10081/2-4266
Pam. katalog
MIS
Velké Chvalovice náves
50°5′53,24″ s. š., 15°0′48,24″ v. d.
Kaplička sv. Jana Nepomuckého

Památkově chráněno od 20. dubna 1994.

Plaňany[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Socha svatého Jana Nepomuckého (Q38047936)


Plaňany - svatý Jan Nepomucký (1).JPG
 
Kategorie „Statue of Saint John of Nepomuk (Plaňany) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Statue of Saint John of Nepomuk (Plaňany) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
18388/2-832
Pam. katalog
MIS
Plaňany severní strana Náměstí, Pražská, pp. 61/3
50°3′5,15″ s. š., 15°1′46,49″ v. d.
Barokní sousoší sv. Jana Nepomuckého s replikami soch andílků, z roku 1759. Sochu nechali postavit místní občané jako poděkování za záchranu v pruskorakouské válce (bitva u Molína roku 1756).

Poznámka: V letech 1959–2007 provizorně přemístěna ke kostelu sv. Bartoloměje do Kolína, 17. 11. 2011 byla slavnostně odhalena v horní části náměstí v Plaňanech. Na pozemku, kde socha stála původně, je dnes parkoviště.
Památkově chráněno od roku 1965. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

Synagoga a židovská škola (Q28758197)


Plaňany - bývalá synagoga (1).JPG
 
Kategorie „Hussite church in Plaňany “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Hussite church in Plaňany “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
101789
Pam. katalog
MIS
Plaňany Pražská 126
50°3′6,28″ s. š., 15°1′57,84″ v. d.
Areál synagogy a židovské školy, škola postavena o něco dříve než synagoga, synagoga postavena v neorománském stylu v roce 1864 nebo 1867. Svému účelu přestaly objekty sloužit během 1. světové války, ve 2. polovině 20. let 20. století areál koupila Církev československá husitská a synagogu upravila na kostel, jako Husův sbor byl otevřen v září 1928
 • synagoga, st. 130
 • židovská škola čp. 126, st. 129
 • st. 128, pp. 787

Památkově chráněno od 31. března 2006.

Kostel Zvěstování Panny Marie (Q38047937)


Plaňany - kostel Zvěstování Panny Marie.JPG
 
Kategorie „Church of the Annunciation of the Virgin Mary (Plaňany) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Church of the Annunciation of the Virgin Mary (Plaňany) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
31028/2-831
Pam. katalog
MIS
Plaňany Komenského
50°3′1,64″ s. š., 15°1′56,82″ v. d.
Areál románského hřbitovního kostela z poloviny 12. století, k němuž byl ve 14. století přistavěn gotický závěr. Součástí areálu je volně stojící zvonice a hřbitov s historickými náhrobky, navazující na mladší hřbitov u blízkého neogotického kostela.
 • kostel Zvěstování Panny Marie, st. 79
 • zvonice, st. 80
 • ohradní zeď, pp. 20
 • část pp. 687/1

Poznámka: Logickou součástí chráněného areálu by podle Památkového katalogu měla být i barokní fara a kostel Narození sv. Jana Křtitele v historizujícím gotickém slohu z roku 1901, které chráněny nejsou, ale nacházejí se v těsné blízkosti památky.
Památkově chráněno od roku 1965. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

Sýpka – bývalá tvrz (Q38047939)


Plaňany - tzv. Mírkovská tvrz v ulici Pode Dvorem (2).jpg
 
Kategorie „Mírkovská tvrz (Plaňany) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Mírkovská tvrz (Plaňany) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
106060
Pam. katalog
MIS
Plaňany Pode Dvorem, st. 40/1
50°2′57,95″ s. š., 15°1′42″ v. d.
Barokní sýpka postavená za Lichtenštejnů ve 40. letech 18. století podle projektu Tomáše Vojtěcha Budila, jejíž jižní část obsahuje zdivo renesanční tzv. Mírkovské tvrze z let 1530–1539. Tvrz byla zřejmě již v 17. století upravena k provozním účelům, neboť v urbáři z roku 1677 jsou zde zmiňovány sklepy sloužící pivovaru a v patře komory. Sýpka je zbytkem zaniklého hospodářského dvora, náležejícího v baroku ke kosteleckému panství. Dílčí opravy sýpky proběhly zřejmě již v 19. století (výměna sloupků), výraznější pak na počátku 20. století. Tehdy byly zřejmě upraveny fasády, zbořen severní štít a stropní trámy byly dodatečně podepřeny dvojicí průvlaků podél stěn. Sýpka stojí v mírném jižním svahu, je patrová zděná ze smíšeného zdiva, krytá valbovou střechou. Má obdélný půdorys o rozměrech 15 x 27,5 m, orientovaný zhruba na ose sever – jih.

Památkově chráněno od 17. března 2017.

Tvrz Hradenín (Q19829181)


Hradenín - gotická tvrz.jpg
 
Kategorie „Stronghold in Hradenín “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Stronghold in Hradenín “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
45394/2-725
Pam. katalog
MIS
Hradenín Hradenín 13, st. 8/1, 8/2, pp. 35
50°1′45,8″ s. š., 15°2′39,24″ v. d.
Tvrz Hradenín, příkop s mostem. Torzo gotického sídla drobné šlechty ze 14.–15. století. Tvrz je opevněná příkopem se zbytky kamenného mostu a s hradbami. Uprostřed stojí mohutná třípatrová hranolová věž, pod kterou se nachází klenutý sklep. Při západní straně věže stojí polygonální objekt - původně středověká bašta, později tzv. kaple. Část objektů je v torzálním stavu. Jihozápadní část areálu (u mostu) zabírá obytné stavení, vzniklé v poslední třetině 19. století, na východní straně tvrz uzavírá objekt novodobých chlévů. Předmětem ochrany je tvrz, příkop s mostem a pozemky parc. č. st. 8/1, 8/2 a par. č. 35. Na ploše památky se nachází nechráněný dům čp. 13 a chlév. Do východní části tvrze bylo novodobě vestavěno hospodářské stavení.

Památkově chráněno od roku 1965. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

Kaplička svatého Gottharda (Q38048447)


Kaplepob1.jpg
 
Kategorie „Chapel of Saint Godehard in Poboří “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Chapel of Saint Godehard in Poboří “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
34152/2-833
Pam. katalog
MIS
Poboří prostranství mezi statky čp. 20, 21 a 25, st. 22
50°1′28,05″ s. š., 15°2′50,61″ v. d.
Kaplička sv. Gottharda. Pozdně barokní venkovská kaple z roku 1722. Drobná čtvercová stavba se zaoblenými nárožími, orientovaná k východu. Stavbu kryje sedlová, na východě zvalbená střecha s výrazným dřevěným sanktusníken, ukončeným jehlancovou střechou. Ve spodní části je pobit šindely. Západní průčelí vrcholí štítem.

Poznámka: MonumNet popisuje polohu slovy „před vsí při cestě od Břežan“, ve skutečnosti parcela leží uvnitř vsi, a to na opačné straně, než je cesta do Břežan.
Památkově chráněno od roku 1965. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

Pňov-Předhradí[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Q12030356)


Veliim Pnov kost DSCN7193.JPG
 
Kategorie „Church of the Assumption of the Virgin Mary (Předhradí) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Church of the Assumption of the Virgin Mary (Předhradí) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
33211/2-1921
Pam. katalog
MIS
Pňov-Předhradí Předhradí
50°5′20,49″ s. š., 15°8′52,96″ v. d.
Kostel Nanebevzetí P. Marie

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Polní Voděrady[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Socha svatého Prokopa (Q38050060)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
32447/2-3453
Pam. katalog
MIS
Polní Voděrady 49°59′26,53″ s. š., 15°6′55,36″ v. d. Socha sv. Prokopa

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Kostel Navštívení Panny Marie (Q12030420)


Polní Voděrady - kostel Navštívení Panny Marie.jpg
 
Kategorie „Church of the Visitation (Polní Voděrady) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Church of the Visitation (Polní Voděrady) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
14198/2-834
Pam. katalog
MIS
Polní Voděrady náves
49°59′35,73″ s. š., 15°5′36,33″ v. d.
Kostel Navštívení P. Marie

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Zámek Polní Voděrady (Q28653541)


Polní_Voděrady_A._Opravovaný_zámek.jpg
 
Kategorie „Polní_Voděrady_(Chateau) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Polní_Voděrady_(Chateau) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
49809/2-4368
Pam. katalog
MIS
Polní Voděrady Polní Voděrady 1
49°59′33,25″ s. š., 15°5′53,16″ v. d.
Zámek, park, ohradní zdi s branami

Památkově chráněno od 13. listopadu 1998.

Poříčany[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Pomník padlým v 1. světové válce (Q38048315)


Poříčany - pomník padlým u sokolovny (podzim 2018) (3).jpg
 
Kategorie „World war I memorial in Poříčany “ na Wikimedia Commons
Kategorie „World war I memorial in Poříčany “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
104432
Pam. katalog
MIS
Poříčany 50°6′27,39″ s. š., 14°54′51,36″ v. d. Pomník padlým v 1. světové válce

Památkově chráněno od 2. srpna 2011.

Průčelí usedlosti čp. 23 (Q38048326)


Poříčany - čp. 23 (1).jpg
 
Kategorie „Poříčany 23 “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Poříčany 23 “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
16838/2-1940
Pam. katalog
MIS
Poříčany Poříčany 23
50°6′30,94″ s. š., 14°55′8,4″ v. d.
Venkovská usedlost, z toho jen: průčelí

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Kostel Narození Panny Marie s farou (Q38237055)


Kostel v Poricanech.jpg
 
Kategorie „Church of the Nativity of the Virgin Mary (Poříčany) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Church of the Nativity of the Virgin Mary (Poříčany) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
18231/2-1939
Pam. katalog
MIS
Poříčany 50°6′16,61″ s. š., 14°55′4,82″ v. d. Kostel Narození P. Marie s farou

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Přehvozdí[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kaplička (Q38045385)


Přehvozdí - kaplička (3).jpg
 
Kategorie „Chapel in Přehvozdí “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Chapel in Přehvozdí “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
17670/2-3467
Pam. katalog
MIS
Přehvozdí při čp. 7
50°1′45,77″ s. š., 14°50′26,48″ v. d.
Kaplička

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Špýchar a brána usedlosti čp. 13 (Q38045380)


Přehvozdí - čp. 13, brána usedlosti (2).jpg
 
Kategorie „Přehvozdí 13 “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Přehvozdí 13 “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
38100/2-3466
Pam. katalog
MIS
Přehvozdí Přehvozdí 13
50°1′33,95″ s. š., 14°50′24,14″ v. d.
Venkovská usedlost, z toho jen: špýchar, brána

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Přistoupim[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Václava s farou (Q38045815)


Přistoupim - kostel sv. Václava (2).jpg
 
Kategorie „Church of Saint Wenceslaus (Přistoupim) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Church of Saint Wenceslaus (Přistoupim) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
44942/2-835
Pam. katalog
MIS
Přistoupim náves
50°3′15,18″ s. š., 14°52′39,59″ v. d.
Kostel sv. Václava s farou

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Hradiště (Q38045811)


Přistoupim - hradiště Svatováclavské šance (10).jpg
 
Kategorie „Přistoupim (hill fort) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Přistoupim (hill fort) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
41637/2-904
Pam. katalog
MIS
Přistoupim Na šancích, ostroh nad obcí
50°3′23,19″ s. š., 14°52′52,8″ v. d.
Výšinné opevněné sídliště - hradiště, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Sloup se sochou Panny Marie (Q38045796)


Přistoupim - sloup se sochou Panny Marie (6).jpg
 
Kategorie „Maria column with Madonna in Přistoupim “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Maria column with Madonna in Přistoupim “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
18834/2-836
Pam. katalog
MIS
Přistoupim náves, u kostela
50°3′16,56″ s. š., 14°52′37,77″ v. d.
Sloup se sochou P. Marie

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Židovský hřbitov (Q28753748)


Přistoupim, hřbitov.JPG
 
Kategorie „Jewish cemetery in Přistoupim “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Jewish cemetery in Přistoupim “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
26168/2-3468
Pam. katalog
MIS
Přistoupim při cestě do Českého Brodu
50°3′24,38″ s. š., 14°52′38,71″ v. d.
Židovský hřbitov

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Sloup se sochou svatého Václava (Q38045807)


Přistoupim - sloup se sochou sv. Václava (1).jpg
 
Kategorie „Saint Wenceslaus column in Přistoupim “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Saint Wenceslaus column in Přistoupim “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
24416/2-837
Pam. katalog
MIS
Přistoupim jihovýchodně od kostela
50°3′13,76″ s. š., 14°52′41,69″ v. d.
Sloup se sochou sv. Václava

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Přišimasy[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatých Petra a Pavla (Q17197867)


Přišimasy2.JPG
 
Kategorie „Church of Saints Peter and Paul (Přišimasy) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Church of Saints Peter and Paul (Přišimasy) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
41034/2-838
Pam. katalog
MIS
Přišimasy návrší nad vsí
50°3′2,79″ s. š., 14°45′54,78″ v. d.
Kostel sv. Petra a Pavla

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Radim[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Zámek Radim (Q38090398)


Radim zámek ze dvora hrafenistka.jpg
 
Kategorie „Radim (Castle) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Radim (Castle) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
32472/2-839
Pam. katalog
MIS
Radim náves
50°4′18,23″ s. š., 15°0′35,13″ v. d.
V sousedství bývalé tvrze se nachází radimský zámek postavený Záruby z Hustířan ve stylu saské renesance. Dalšími majiteli zámku byli také Valdštejnové, Šternberkové, Berchtoldové z Uherčic, Gallasové, Pálffyové, Šlikové a Lichtenštejnové, Bukovští. Dnes je zámek v soukromém vlastnictví a jsou zde pořádány prohlídky, svatby a koncerty pro veřejnos.

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Hradiště (Q38090405)


Výšinné opevněné sídliště - hradiště, archeologické stopy (Radim), 02.JPG
 
Kategorie „Hradiště Radim “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Hradiště Radim “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
27656/2-905
Pam. katalog
MIS
Radim Na šancích, Na bojišti
50°4′3,46″ s. š., 14°59′48,65″ v. d.
Výšinné opevněné sídliště - hradiště, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Boží muka (Q38090411)


Boží muka (Radim).JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
28126/2-841
Pam. katalog
MIS
Radim náves
50°4′15,94″ s. š., 15°0′40,75″ v. d.
Boží muka

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Silniční most se sochami světců (Q38090393)


Radim - most přes Výrovku (1).JPG
 
Kategorie „Silniční most (Radim) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Silniční most (Radim) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
18360/2-840
Pam. katalog
MIS
Radim směr k Chotuticím
50°4′21,17″ s. š., 15°0′33,36″ v. d.
Barokní silniční most, sochy chybí - dílem ztraceny, dílem umístěny v lapidáriu

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Kaple Nejsvětějšího Vykupitele (Q8408271)


Radim - novorománská kaple Vykupitele.jpg
 
Kategorie „Chapel of the Redeemer (Radim) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Chapel of the Redeemer (Radim) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
101702
Pam. katalog
MIS
Radim náves
50°4′14,61″ s. š., 15°0′50,6″ v. d.
Kaple Nejsvětějšího Vykupitele

Památkově chráněno od 26. ledna 2006.

Radovesnice I[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Zámek Radovesnice I (Q38090758)


Radovesnice_I_a._ZamekCelkovyPohled.jpg
 
Kategorie „Radovesnice Castle “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Radovesnice Castle “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
21972/2-842
Pam. katalog
MIS
Radovesnice I Ve Dvoře 1
50°0′33,13″ s. š., 15°8′52,12″ v. d.
Barokní zámecký areál s dochovanou renesanční tvrzí v hospodářském dvoře. Areál na konci 20. století zcela velmi zchátral a nakonec byl opraven pro hotelové účely. Objekty hospodářského dvora většinou zanikly, z jejich zdiva byly vystavěny novodobé zdi. Areál se nachází v západní části vsi. Budova zámku čp. 1 je trojkřídlá patrová a stojí uprostřed areálu. Severovýchodně od zámku, na východní straně dvora, stojí patrová budova renesančního tzv. starého zámku. Na severovýchodní straně dvora stojí chlév, na který v pravém úhlu navazovaly další objekty hospodářského dvora, dnes již zbořené (kolna, hospodářské stavení s bytem). Další zaniklé hospodářské objekty se nacházely v prostoru jihozápadně od budovy zámku. Do dvora se vjíždí na východě a západě dvěma klenutými bránami. jižně od zámku se rozkládá park obehnaný ohradní zdí. Západně od dvora stojí samostatně dvoupatrová sýpka, oddělená od areálu silnicí.
 • zámek čp. 1,
 • starý zámek,
 • chlév,
 • sýpka,
 • zeď terasy,
 • park,
 • ohradní zeď,
 • brány
 • bez budovy chlévů II na st. 1/2 a kolny II na st. 1/3

Poznámka: V roce 2008 ochrana omezena.
Památkově chráněno od roku 1965. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

Ratboř[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Zámek Ratboř (Q31461379)


Detail_portalu.JPG
 
Kategorie „Starý zámek Ratboř “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Starý zámek Ratboř “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
42282/2-845
Pam. katalog
MIS
Ratboř Komenského 1, 40
49°58′39,32″ s. š., 15°9′21,78″ v. d.
Zámek: Starý zámek (st. 58), Nový zámek (Mandelíkova vila) st. 124, sýpka (st. 53/5), altán (st. 56), skleník (st. 123), fontána (pp. 366/2)

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Kostel svatého Václava s farou a sousoším Apotheosy svatého Jana Nepomuckého (Q12031080)


Kostel_sv.Václava,_Ratboř.JPG
 
Kategorie „Church of Saint Wenceslaus (Ratboř) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Church of Saint Wenceslaus (Ratboř) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
27155/2-844
Pam. katalog
MIS
Ratboř náves, Tyršova, Komenského 24
49°58′42,25″ s. š., 15°9′31,72″ v. d.
Kostel sv. Václava, ohradní zeď kostela s branou, fara čp. 24, hospodářská budova, brána, ohradní zeď fary, sousoší Apotheosy sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Ratenice[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Jakuba Většího (Q12030759)


Kostel Ratenice.JPG
 
Kategorie „Kostel svatého Jakuba Většího (Ratenice) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Kostel svatého Jakuba Většího (Ratenice) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
23154/2-2979
Pam. katalog
MIS
Ratenice náves
50°5′27,83″ s. š., 15°3′34,83″ v. d.
Kostel sv. Jakuba Většího

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Rostoklaty[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Martina (Q38092108)


Rostoklaty kostel.JPG
 
Kategorie „Church of Saint Martin (Rostoklaty) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Church of Saint Martin (Rostoklaty) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
42142/2-848
Pam. katalog
MIS
Rostoklaty st. 1, pp. 485
50°4′23,59″ s. š., 14°48′9,35″ v. d.
Kostel sv. Martina

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Brána usedlosti čp. 6 (Q38092102)


Rostoklaty, usedlost čp.6.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
25284/2-3455
Pam. katalog
MIS
Rostoklaty Rostoklaty 6, st. 9/1, 9/2
50°4′29,82″ s. š., 14°48′8,32″ v. d.
Venkovská usedlost, z toho jen: brána

Poznámka: V MIS je brána přiřazena sousední usedlosti čp. 47 (křídlo jižně od brány, čp. 6 je severně od brány)
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Usedlost čp. 14 (Q38092096)


Rostoklaty, usedlost čp.14.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
21657/2-849
Pam. katalog
MIS
Rostoklaty Rostoklaty 14
50°4′28,88″ s. š., 14°48′3,89″ v. d.
Venkovská usedlost, jen obytná budova, st. 21/1

Poznámka: dříve uvedeno s omezením: bez brány
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Brána usedlosti čp. 6 (Q38036116)


Nová Ves II, brána usedlosti čp.6.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
31961/2-3456
Pam. katalog
MIS
Nová Ves II Nová Ves II 6, st. 8/1
50°4′18,11″ s. š., 14°49′20,46″ v. d.
Venkovská usedlost, z toho jen: brána

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Skvrňov[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Havla (Q38095739)


Skvrňov, kostel.jpg
 
Kategorie „Church of Saint Gall (Skvrňov) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Church of Saint Gall (Skvrňov) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
17228/2-852
Pam. katalog
MIS
Skvrňov na konci obce u lesa
49°53′57,82″ s. š., 14°59′56,15″ v. d.
Kostel sv. Havla

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Starý Kolín[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Ondřeje (Q12030956)


Kostel sv Ondreje Stary Kolin 2.jpg
 
Kategorie „Church of Saint Andrew (Starý Kolín) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Church of Saint Andrew (Starý Kolín) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
40130/2-853
Pam. katalog
MIS
Starý Kolín Kolínská, Kostelní, st. 1, 2
50°0′33,87″ s. š., 15°17′29,75″ v. d.
Kostel sv. Ondřeje:
 • kostel, st. 1
 • márnice, st. 2
 • ohradní zeď, pp. 1

Poznámka: jižní část obce, nad náměstím
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Usedlost čp. 32 (Q31203786)


Usedlost 32.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
14502/2-3459
Pam. katalog
MIS
Starý Kolín U pomníku padlých 32
50°0′33,13″ s. š., 15°17′40,82″ v. d.
Venkovská usedlost

Poznámka: na jihovýchod od kostela
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Trojboká výklenková kaplička (Q38138244)


Trojb.kaple St.kolin.JPG
 
Kategorie „Chapel of Holy Trinity (Starý Kolín) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Chapel of Holy Trinity (Starý Kolín) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
39178/2-3458
Pam. katalog
MIS
Starý Kolín pole, západojihozápadně od obce, pp. 977/3
50°0′15,41″ s. š., 15°16′24,56″ v. d.
Výklenková kaplička trojboká

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Hospoda Bašta (Q30766761)


Starý Kolín, hospoda Bašta.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
25386/2-3056
Pam. katalog
MIS
Bašta Dukelských hrdinů 44
50°0′50,93″ s. š., 15°17′49,76″ v. d.
Hospoda Bašta

Poznámka: MonumNet uvádí čo. 2 (zřejmě to mělo být II jako 2. část obce).
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Valcha (Q37001157)


Valcha.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
30531/2-854
Pam. katalog
MIS
Bašta Veletovská 45, Na Strži
50°0′53,12″ s. š., 15°17′53,37″ v. d.
Valcha (mědihamr) zřejmě z přelomu 17. a 18. století. Sloužil k rozbíjení měděné rudy. Později byl využíván jako kotlárna a následně jako soukenická valcha. Koncem 19. století již sloužil dům pouze obytným účelům.

Poznámka: MonumNet uvádí též chybně ul. Hlízovská
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Svojšice[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Socha svatého Jana Nepomuckého (Q38141960)


Svojšice, socha svatého Jana Nepomuckého v parčíku vedle zámecké brány.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
38082/2-861
Pam. katalog
MIS
Svojšice východní část obce, pod zámečkem
50°0′8,91″ s. š., 15°2′31,99″ v. d.
Socha sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Kostel svatého Václava s farou (Q38141970)


Svojšice (Kolín) kostel.jpg
 
Kategorie „Church of Saint Wenceslaus (Svojšice) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Church of Saint Wenceslaus (Svojšice) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
33142/2-859
Pam. katalog
MIS
Svojšice 50°0′9,38″ s. š., 15°2′38,43″ v. d. Kostel sv. Václava s farou

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Socha svatého Václava (Q38141985)


Svojšice, socha svatého Václava u čp.97.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
35450/2-3460
Pam. katalog
MIS
Svojšice východně od kostela
50°0′10,03″ s. š., 15°2′44,32″ v. d.
Socha sv. Václava

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Zámek Svojšice (Q33324457)


Svojšice zámek.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
22642/2-860
Pam. katalog
MIS
Svojšice Svojšice 1
50°0′9,69″ s. š., 15°2′28,44″ v. d.
Zámek

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Kaplička (Q37008910)


Bošice - kaplička (1).JPG
 
Kategorie „Chapel of Saints Adalbert, Wenceslaus and John of Nepomuk (Bošice) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Chapel of Saints Adalbert, Wenceslaus and John of Nepomuk (Bošice) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
41570/2-3461
Pam. katalog
MIS
Bošice 50°0′56,58″ s. š., 15°1′56,55″ v. d. Kaplička

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Tismice[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Fara (Q31431829)


Tismice, fara.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
104325
Pam. katalog
MIS
Tismice Tismice 2
50°3′21,2″ s. š., 14°49′16,25″ v. d.
Fara

Památkově chráněno od 4. května 2011.

Hradiště (Q38148384)


Hradiště Tismice, terénní stopy 03.jpg
 
Kategorie „Hradiště Tismice “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Hradiště Tismice “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
30221/2-907
Pam. katalog
MIS
Tismice Hradiště
50°3′10,23″ s. š., 14°49′4,27″ v. d.
Výšinné opevněné sídliště - hradiště, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Q12030367)


Tismice - průčelí románské baziliky.jpg
 
Kategorie „Basilica of the Assumption in Tismice “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Basilica of the Assumption in Tismice “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
30313/2-863
Pam. katalog
MIS
Tismice 50°3′21,09″ s. š., 14°49′18,82″ v. d. Kostel Nanebevzetí P. Marie

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Špýchar usedlosti čp. 5 (Q37461156)


Limuzy, špýchar usedlosti čp.5.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
21239/2-3463
Pam. katalog
MIS
Limuzy Limuzy 5
50°3′34,03″ s. š., 14°47′20,21″ v. d.
Zemědělský dvůr, z toho jen: špýchar

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Toušice[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kamenný most (Q27974615)


Toušice, kamenný most.jpg
 
Kategorie „Stone bridge near Toušice “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Stone bridge near Toušice “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
45927/2-3464
Pam. katalog
MIS
Toušice Vavřinecký potok, jihovýchodně od obce, pp. 332/1
49°59′6,06″ s. š., 15°0′36,91″ v. d.
Lávka - mostek. Kamenný most přes Toušické prahy na Výrovce (Vavřinci) s pěti oblouky, zakotvený do skály, z druhé poloviny 17. století. Od 18. století je zakreslen na všech vojenských mapách, opravený byl v roce 1838, poté znovu po povodních 2013. Bývaly na něm čtyři sochy světců: svatý Florián a svatý Mikuláš jsou v lapidáriu v Mnichově Hradišti, kopie svatého Gotharda stojí v místním zámeckém parku, svatý Jan Nepomucký je nezvěstný. Natáčely se zde scény k detektivce Smrt talentovaného ševce a k pohádce Nesmrtelná teta.[1]

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Třebovle[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Výklenková kaplička se sousoším svatého Jana Nepomuckého (Q38146137)


Trebovle1.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
41736/2-865
Pam. katalog
MIS
Třebovle náves
50°1′42,81″ s. š., 14°57′45,74″ v. d.
Výklenková kaplička se sousoším sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Kostel svatého Bartoloměje (Q38146149)


Třebovle, kostel.jpg
 
Kategorie „Church of Saint Bartholomew (Třebovle) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Church of Saint Bartholomew (Třebovle) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
34480/2-864
Pam. katalog
MIS
Třebovle 50°1′39,35″ s. š., 14°57′43,4″ v. d. Kostel sv. Bartoloměje

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Tuchoraz[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Brána vodního mlýna čp. 17 (Q38149801)


Tuchoraz - brána vodního mlýna čp. 17 (1).jpg
 
Kategorie „Tuchoraz 17 “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Tuchoraz 17 “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
36400/2-3465
Pam. katalog
MIS
Tuchoraz Tuchoraz 17
50°2′58,57″ s. š., 14°50′42,35″ v. d.
Vodní mlýn, z toho jen: brána

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Tvrz (Q12059842)


Tuchoraz - tvrz (16).jpg
 
Kategorie „Tuchoraz castel “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Tuchoraz castel “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
16190/2-866
Pam. katalog
MIS
Tuchoraz jihozápadní část obce, za JZD
50°2′46,14″ s. š., 14°50′46,51″ v. d.
Tvrz, částečná zřícenina

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Tuklaty[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Zvonice - původně tvrz (Q38149847)


Tuklaty - zvonice, bývalá tvrz (1).jpg
 
Kategorie „Bell tower in Tuklaty “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Bell tower in Tuklaty “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
28569/2-4101
Pam. katalog
MIS
Tuklaty Na Valech, Ke Hřišti
50°5′9,69″ s. š., 14°46′4,5″ v. d.
Zvonice (původně tvrz)

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Kostel Narození svatého Jana Křtitele (Q38149840)


Tuklaty (30).jpg
 
Kategorie „Church of the Nativity of Saint John the Baptist in Tuklaty “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Church of the Nativity of Saint John the Baptist in Tuklaty “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
19166/2-867
Pam. katalog
MIS
Tuklaty Na Valech
50°5′8,62″ s. š., 14°46′7,98″ v. d.
Kostel Narození sv. Jana Křtitele

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Fara (Q30767699)


Tuklaty (24).jpg
 
Kategorie „Rectory in Tuklaty “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Rectory in Tuklaty “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
37666/2-868
Pam. katalog
MIS
Tuklaty Na Valech 19
50°5′7,67″ s. š., 14°46′9,01″ v. d.
Fara čp. 19, špýchar, ohradní zeď, zahrada, zahrádka

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Brána s brankou usedlosti čp. 18 (Q38149833)


Tuklaty, Na Valech čp. 18.jpg
 
Kategorie „Na Valech čp. 18 (Tuklaty) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Na Valech čp. 18 (Tuklaty) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
13956/2-3469
Pam. katalog
MIS
Tuklaty Na Valech 18
50°5′6,02″ s. š., 14°46′10,48″ v. d.
Venkovská usedlost, z toho jen: brána s brankou

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Socha svatého Jana (Q38263115)


Tuklaty, Na Valech, svatý Jan.jpg
 
Kategorie „Statue of Saint John of Nepomuk in Tuklaty “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Statue of Saint John of Nepomuk in Tuklaty “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
41664/2-869
Pam. katalog
MIS
Tuklaty Na Valech, proti hřbitovu, poblíž zvonice
50°5′8,78″ s. š., 14°46′5,17″ v. d.

Poznámka: chráněno v rámci souboru tří soch: Panny Marie, sv. Jana a Ukřižování
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Socha Panny Marie (Q38263115)


Tuklaty, socha.jpg
 
Kategorie „Statue of the Virgin Mary in Tuklaty “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Statue of the Virgin Mary in Tuklaty “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
41664/2-869
Pam. katalog
MIS
Tuklaty Na Valech, proti vchodu do fary čp. 19
50°5′7,33″ s. š., 14°46′8,36″ v. d.

Poznámka: chráněno v rámci souboru tří soch: Panny Marie, sv. Jana a Ukřižování
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Socha Ukřižování (Q38263115)


Tuklaty - socha Ukřižování (4).jpg
 
Kategorie „Statue of Crucifixion in Tuklaty “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Statue of Crucifixion in Tuklaty “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
41664/2-869
Pam. katalog
MIS
Tuklaty Sluneční, parc. 258, rozcestí v severním ohybu ulice
50°5′12,3″ s. š., 14°46′11,61″ v. d.

Poznámka: chráněno v rámci souboru tří soch: Panny Marie, sv. Jana a Ukřižování
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Uhlířská Lhota[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Havla (Q38091125)


Kostel svatého Havla Razsochy 01.JPG
 
Kategorie „Church of Saint Gall (Rasochy) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Church of Saint Gall (Rasochy) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
32428/2-843
Pam. katalog
MIS
Rasochy 50°5′17,05″ s. š., 15°24′28,19″ v. d. Kostel sv. Havla

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Dům čp. 13 (Q33255207)


Rasochy_1._VenkovskyDum_CP13.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
49725/2-4401
Pam. katalog
MIS
Rasochy Rasochy 13
50°5′22,44″ s. š., 15°24′15,5″ v. d.
Venkovský dům

Památkově chráněno od 13. května 1999.

Veletov[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Usedlost čp. 37 (Q31768456)


Veletov 37.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
23586/2-874
Pam. katalog
MIS
Veletov Veletov 37
50°1′41,7″ s. š., 15°18′18,9″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Brána usedlosti čp. 24 (Q38187219)


Veletov 24.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
26337/2-876
Pam. katalog
MIS
Veletov Veletov 24
50°1′42,89″ s. š., 15°18′13,21″ v. d.
Venkovská usedlost, z toho jen: brána u čp. 24

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Brána s brankou usedlosti čp. 7 (Q38187213)


Veletov 7.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
39514/2-875
Pam. katalog
MIS
Veletov Veletov 7
50°1′41,69″ s. š., 15°18′14,51″ v. d.
Venkovská usedlost, z toho jen: brána s brankou u čp. 7

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Velim[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Vavřince (Q12031044)


Velim svVavřinec od JV DSCN7190.jpg
 
Kategorie „Church of Saint Lawrence (Velim) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Church of Saint Lawrence (Velim) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky