Seznam asturských králů

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Mapa království v roce 790

Seznam asturských králů zahrnuje první křesťanské vládce na Pyrenejském poloostrově. Po zániku Vizigótské říše, která byla v letech 711713 dobyta Araby a Berbery, se stalo hornaté území dnešní Asturie základnou Reconquisty. Vizigótský šlechtic Pelayo se snažil o vyhnání maurů, roku 722 pak odrazil jejich útok v bitvě u Covadongy, a stal se prvním králem Asturského království.

Roku 910 rozdělil král Alfons III. Veliký království mezi své syny – Garcíu I., Ordoña I. a Fruelu II.. Fruela II. se stal králem asturským, García I. leónským a Ordoño I. galicijským.

Asturské království existovalo až do poloviny desátého století, kdy se spojilo s Královstvím leónským.

Jméno Narození – úmrtí Období vlády
od – do
Rodiče Poznámky
Pelayo 737 718737 Fafila, kantábrijský vévoda vizigótský šlechtic
Favila 739 737739 Pelayo Asturský případně Favilac nebo také Fafila
Alfons I. Katolický 757 739757 Petr Kantábrijský
Fruela I. Ukrutný 722768 757768 Alfons I. Katolický
Ermesinda Asturská
Aurelio asi 740774 768774 Fruela Kantabrijský
Silo 783 774783 manžel dcery Alfonse I., Adonisindy
Mauregato Uzurpátor 788 783788 Alfons I. Katolický
maurská otrokyně
Bermudo I. Diákon 788791 Fruela Kantabrijský Vermudo nebo také Veremund
Alfons II. Zdrženlivý asi 760842 783, 791842 Fruela I. Ukrutný
Munia Baskitská
Ramiro I. 791850 842850 Bermudo I. Diákon
Numila
také kastilský hrabě
Ordoño I. 821866 850866 Ramiro I.
Alfons III. Veliký 848910 866910 Ordoño I.
Munia
otec tří králů
Fruela II. Malomocný 875925 910925 Alfons III. Veliký
Jimena Garcés
také leónský a galicijský král

Související články[editovat | editovat zdroj]

Seznam křesťanských vládců na Pyrenejském poloostrově od reconquisty po současnost
Portugalsko Španělsko
Země Koruny kastilské Navarra Země Koruny aragonské
Asturie León Kastilie Galicie Aragon Barcelona Valencie Mallorka