Pyramidové schéma

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Neudržitelný geometrický růst klasického pyramidového schématu

Pyramidové schéma (též pyramidová hra nebo letadlo) je podvodný, dlouhodobě neudržitelný obchodní model, v němž je výdělek závislý na přivedení dalších účastníků do schématu. Každý nový účastník musí za vstup do schématu zaplatit poplatek a za to dostává právo inkasovat tento poplatek (nebo jeho část) od dalších účastníků, které sám získá. Část vybraného poplatku si obvykle nechává pro sebe a část odevzdává tomu, kdo jej získal (nebo naopak organizátor hry vybírá poplatek a část proplatí za referenci). Pyramidové schéma nenabízí žádný dodatečný kvalitní produkt ani službu. V praxi takový model nefunguje (vydělají na něm jen jeho organizátoři a ti z účastníků, kteří vstoupili na začátku), neboť počet potřebných účastníků exponenciálně narůstá. V mnoha zemích je tento obchodní model nelegální.

Podobnost s multi-level marketingem[editovat | editovat zdroj]

Existují však i jiné podobné obchodní modely. Pro laika často zaměnitelné. Nejznámější z nich je multi-level marketing (MLM). Tyto modely jsou legální a udržitelné. Mezi pyramidovým schématem a MLM je ale poměrné široká šedá zóna. Mnoho pyramidových schémat využívá těžké rozlišitelnosti nebo lehké zaměnitelnosti s legálními obchodními modely. Základním rozlišovacím znakem je fakt, že osoba za nějaký vstupní poplatek dostává příslib exponenciálně rostoucího příjmu, jako odměnu za získání dalších účastníků schématu. Za poplatek dostane osoba možnost nabízet stejný příslib jiným. V pyramidových schématech je součástí každého vstupního příspěvku i odměna původnímu prodejci.

Základní charakteristikou každého pyramidového systému je fakt, že peníze jednoduše plynou vzhůru od posledního článku řetězce směrem k zakládajícímu článku (jedna osoba nebo velmi úzká skupina osob). V nejhorší situaci se ocitají ti, kteří jsou v řetězci na konci. Ti, kteří přistoupili do schématu poslední, obvykle už nejsou schopni získávat další zájemce.

Historie[editovat | editovat zdroj]

Pyramidová schémata mají mnoho variací. Téměř každý se setkal jako dítě s řetězovým dopisem. Ten obsahuje seznam 5 až 10 jmen. Adresát byl požádán, aby na první adresu poslal buď nějakou peněžní částku, nebo známku či pohlednici a připravil nový seznam tak, že první adresu ze seznamu vyjme, všechny ostatní adresy posune o jednu úroveň a sám sebe napíše na poslední místo. Pak je potřeba seznam odeslat dalším 5 až 10 lidem se stejnými pokyny jako v původním dopise. Dopis obvykle slibuje, že pokud všichni následovníci dodrží popsané instrukce, dostane se každý po nějakém čase na první místo v seznamu a obdrží slibovanou odměnu od svých následovníků.

Úspěch takového podniku je založen na exponenciálním růstu počtu nových členů. Proto také název "pyramidové schéma", které naznačuje růst počtu účastníků po každém úspěšném kole. Ale jednoduchý výpočet ukazuje, že růst účastníků již po několika kolech přesahuje všechny rozumné meze a pro úspěšné pokračování by se musela zapojit do hry veškerá lidská populace. Z toho plyne, že pro absolutní většinu zúčastněných by znamenala účast v takové hře ztrátu času i peněz.

Po roce 1989 se ve východní Evropě podařilo iniciovat několik "velmi úspěšných" pyramidových her. Lidé neměli žádné zkušenosti s kapitálovým trhem a uvěřili, že je možné získat výdělky v řádu tisíců procent. Nejznámější případ je MMM v Rusku[1] a pyramidová hra v Albánii[2]. V Albánii došlo po krachu pyramidového schématu k masovým lidovým nepokojům.

Jak rozpoznat pyramidové schéma[editovat | editovat zdroj]

Pyramidová schémata se často maskují tak, aby na první pohled nebyl patrný jejich princip. Základním rozpoznávacím znakem je, že produkty, se kterými se v pyramidovém schématu obchoduje, mají velmi malou nebo žádnou faktickou hodnotu, nebo jsou nabízené za cenu, která je výrazně jiná, než je cena podobných produktů na volném trhu. Příkladem takových "produktů" mohou být různé brožury, příručky, pásky nebo CD, speciální kurzy (ve kterých se člověk naučí jak získávat nové členy), adresy, nebo práce domů (přepisování textů). Cena těchto "produktů" se může pohybovat v rozpětí od několika set po tisíce korun. V porovnání s produkty, které jsou na volném trhu, je jejich cena vždy výrazně vyšší. Osoba se stává součástí pyramidového schématu nákupem tohoto produktu. Jedinou možností, jak dosáhnout slibovaného zisku, je získávat další zájemce o produkt.

Základní charakteristiky pyramidového schématu jsou:

 • očekávaný rychlý nárůst zisku bez práce,
 • malé nebo žádné informace o společnosti, která produkt nabízí, další informace jsou podmíněny přístupem do pyramidového schématu,
 • žádný produkt, nebo produkt nevalné kvality, jehož cena je stanovena bez ohledu na cenu srovnatelných produktů na trhu, nebo je produkt jen velmi neurčitě popsán a nedostupný ostatním zákazníkům,
 • budoucí příjem závisí především na odměně za získávání nových členů nebo za prodej produktů stávajícím členům. Méně již na prodeji produktu zákazníkům, kteří se do obchodní sítě nezapojují.

Mezi nelegálním pyramidovým schématem a legálním multi-level marketingem jsou určité rozdíly. MLM umožňuje později dosáhnout významnějších příjmů výhradně prodejem produktů nebo služeb zákazníkům, kteří nejsou zapojeni do schématu. Na druhou stranu, ani fakt, že neexistuje žádný vstupní poplatek, neznamená, že se nejedná o pyramidové schéma. Důležité je to, zda peníze do schématu proudí především od těch, kteří jsou ve schématu zapojení (pyramidové schéma) nebo od těch, kteří ve schématu zapojeni nejsou (legální MLM).

Nasycení trhu[editovat | editovat zdroj]

Účastníci, kteří jsou na spodní straně pyramidy, vždy prodělají. Není důležité, jak vysoká nebo nízká pyramida je. Je dobře patrné, že počet účastníků na nejnižší úrovni je vždy větší, než počet účastníků na všech ostatních úrovních dohromady. Pokud v každé úrovni je potřeba získat 6 nových účastníků, je poměr těch, kteří prodělají k těm, co vydělají 5 : 1. Znamená to, že 84 % všech účastníků přijde o svůj vklad. V praxi nebývá pyramida vyvážená a některým účastníkům na spodní straně pyramidy se podaří splnit požadovaný úkol. Popsaný princip ale platí stále.

Srovnání s multi-level marketingem[editovat | editovat zdroj]

Související informace naleznete také v článku Multi-level marketing.

Multi-level marketing (MLM) je založen na získávání prodejců, kteří prodávají nějaký produkt a zároveň získávají určité výhody za to, že získají další prodejce. Noví prodejci mají například povinnost platit za své školení, marketingové materiály, nebo musí při vstupu nakoupit určité množství produktů. V takovém případě může být i MLM označen za pyramidové schéma. Je to tehdy, pokud prodejci převážnou část svého úsilí zaměřují na získávání dalších prodejců nebo pokud prodejci musí koupit více produktů, než jsou schopni kdy prodat. Systémový analytik Pavel Hejrovský uvádí, že společnost založená na MLM by měla generovat alespoň 70% svého příjmu prodejem produktů svým nečlenům.[3]

Matematické hranice[editovat | editovat zdroj]

Počet účastníků, kteří jsou nutní k tomu, aby pyramidové schéma fungovalo, stoupá s každou další úrovní, velmi rychle. Jedná se o exponenciální růst. Následující tabulka ukazuje počet účastníků v takovém schématu, kde každý účastník získá dalších deset nových účastníků.

Úroveň Počet nových účastníků Celkový počet účastníků
1 10 (101) 10
2 100 (102) 110
4 10 000 (104) 11 110
6 1 000 000 (106) 1 111 110
10 10 000 000 000 (1010) 11 111 111 110
počet obyvatel Země 7 100 000 000 7 100 000 000

Už po deseti kolech překročí požadovaný počet účastníků celkový počet obyvatel Zeměkoule.

Pyramidová schémata v Česku[editovat | editovat zdroj]

Česká národní banka postihuje pyramidové struktury v oblasti zprostředkování pojištění,[13] když správním deliktem dle zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí, je, pokud pojišťovací zprostředkovatel vyžaduje od osoby, která se má podílet na zprostředkovatelské činnosti v pojišťovnictví, složení vstupního poplatku jako podmínky výplaty příštích odměn za tuto činnost, nebo odměny osoby, která se má podílet na zprostředkovatelské činnosti v pojišťovnictví, odvozuje od získání dalších osob pro tuto činnost, které takto získal. V roce 2011 na základě těchto ustanovení sankcionovala společnost IFP Institut Finančního Poradenství, a.s. (pokuta 6 mil. Kč),[13][14] v roce 2012 pak společnost ZFP akademie, a.s. (pokuta 2 mil. Kč).[13][15]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. http://zpravy.rozhlas.cz/radiozurnal/publ_izurnal/_zprava/prectete-si-zvracenou-pyramidu--238881
 2. http://www.globalpolitics.cz/clanek/albansky-zlocin.html
 3. http://ekonomika.idnes.cz/ekonomika.asp?r=ekonomika&c=990602_000248_ekonomika_pch
 4. iDnes.cz: Soud usvědčil podvodníky z okradení 1100 lidí
 5. a b c d e f g h iHNed.cz: V pyramidové hře podvedli tisíce lidí. Vylákali od nich téměř 400 milionů
 6. a b c Podnikový zpravodaj - Zlaté pyramidy bez pozlátka: EmGoldex a Swissgolden
 7. Postimees: Gold table circle disclosed as pyramid scheme
 8. investujeme.cz: Zlatá pyramida Emgoldex
 9. http://www.radio.cz/cz/clanek/50828
 10. iDNES.cz: Jihočeskou dvojku ODS, kandidáta na vicehejtmana, viní z obohacování
 11. Hospodářské noviny: Odhalit pyramidovou hru není pokaždé snadné
 12. iDNES.cz: Pyramidové hry si nasadily roušku serióznosti
 13. a b c ČNB: Dohledový benchmark č. 4/2012 - Řízení a kontrola kvality činnosti distribuční sítě v pojišťovnictví
 14. [https://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon_dohledu/pravomocna_rozhodnuti/prilohy/Sp_2010_110_573.pdf Rozhodnutí České národní banky č.j. 2011/14136/570 ze dne 14. prosince 2011 ve znění rozhodnutí bankovní rady České národní banky o rozkladu č.j. 2012/564/110 ze dne 23. února 2012, sp.zn. Sp/2010/110/573]
 15. Rozhodnutí České národní banky č.j. 2012/2896/570 ze dne 3. dubna 2012 ve znění rozhodnutí bankovní rady České národní banky o rozkladu č.j. 2012/1774/110 ze dne 14. června 2012, sp.zn. Sp/2010/158/573

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]