Pyramidové schéma

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Neudržitelný geometrický růst klasického pyramidového schématu

Pyramidové schéma (označované také jako pyramidová hra nebo letadlo) je dlouhodobě neudržitelný a podvodný model, který slibuje výdělek především za získávání dalších účastníků takového schématu. Každý nový účastník musí za vstup do schématu zaplatit poplatek a za to dostává právo získat tento poplatek, nebo jeho část, od dalších účastníků, které sám získá. Část vybraného poplatku si obvykle nechává pro sebe a část odevzdává tomu, kdo jej získal, nebo naopak organizátor hry vybírá poplatek a část proplatí za referenci. Pyramidové schéma nenabízí žádný dodatečný kvalitní produkt ani službu. V praxi takový model ale nefunguje, neboť počet účastníků velmi rychle narůstá. Tento obchodní model je nelegální.

Podobnost s multi-level marketingem[editovat | editovat zdroj]

Existují však i jiné podobné obchodní modely. Pro laika často zaměnitelné. Nejznámější z nich je multi-level marketing (MLM). Tyto modely jsou legální a udržitelné. Mezi pyramidovým schématem a MLM je ale poměrné široká šedá zóna. Mnoho pyramidových schémat využívá těžké rozlišitelnosti nebo lehké zaměnitelnosti s legálními obchodními modely. Základním rozlišovacím znakem je fakt, že osoba za nějaký vstupní poplatek dostává příslib exponenciálně rostoucího příjmu, jako odměnu za získání dalších účastníků schématu. Za poplatek dostane osoba možnost nabízet stejný příslib jiným. V pyramidových schématech je součástí každého vstupního příspěvku i odměna původnímu prodejci.

Základní charakteristikou každého pyramidového systému je fakt, že peníze jednoduše plynou vzhůru od posledního článku řetězce směrem k zakládajícímu článku (jedna osoba nebo velmi úzká skupina osob). V nejhorší situaci se ocitají ti, kteří jsou v řetězci na konci. Ti, kteří přistoupili do schématu poslední, obvykle už nejsou schopni získávat další zájemce.

Historie[editovat | editovat zdroj]

Pyramidová schémata mají mnoho variací. Téměř každý se setkal jako dítě s řetězovým dopisem. Ten obsahuje seznam 5 až 10 jmen. Adresát byl požádán, aby na první adresu poslal buď nějakou peněžní částku, nebo známku či pohlednici a připravil nový seznam tak, že první adresu ze seznamu vyjme, všechny ostatní adresy posune o jednu úroveň a sám sebe napíše na poslední místo. Pak je potřeba seznam odeslat dalším 5 až 10 lidem se stejnými pokyny jako v původním dopise. Dopis obvykle slibuje, že pokud všichni následovníci dodrží popsané instrukce, dostane se každý po nějakém čase na první místo v seznamu a obdrží slibovanou odměnu od svých následovníků.

Úspěch takového podniku je založen na exponenciálním růstu počtu nových členů. Proto také název "pyramidové schéma", které naznačuje růst počtu účastníků po každém úspěšném kole. Ale jednoduchý výpočet ukazuje, že růst účastníků již po několika kolech přesahuje všechny rozumné meze a pro úspěšné pokračování by se musela zapojit do hry veškerá lidská populace. Z toho plyne, že pro absolutní většinu zúčastněných by znamenala účast v takové hře ztrátu času i peněz.

Po roce 1989 se ve východní Evropě podařilo iniciovat několik "velmi úspěšných" pyramidových her. Lidé neměli žádné zkušenosti s kapitálovým trhem a uvěřili, že je možné získat výdělky v řádu tisíců procent. Nejznámější případ je MMM v Rusku[1] a pyramidová hra v Albánii[2]. V Albánii došlo po krachu pyramidového schématu k masovým lidovým nepokojům.

Jak rozpoznat pyramidové schéma[editovat | editovat zdroj]

Pyramidová schémata se často maskují tak, aby na první pohled nebyl patrný jejich princip. Základním rozpoznávacím znakem je, že produkty, se kterými se v pyramidovém schématu obchoduje, mají velmi malou nebo žádnou faktickou hodnotu, nebo jsou nabízené za cenu, která je výrazně jiná, než je cena podobných produktů na volném trhu. Příkladem takových "produktů" mohou být různé brožury, příručky, pásky nebo CD, speciální kurzy (ve kterých se člověk naučí jak získávat nové členy), adresy, nebo práce domů (přepisování textů). Cena těchto "produktů" se může pohybovat v rozpětí od několika set po tisíce korun. V porovnání s produkty, které jsou na volném trhu, je jejich cena vždy výrazně vyšší. Osoba se stává součástí pyramidového schématu nákupem tohoto produktu. Jedinou možností, jak dosáhnout slibovaného zisku, je získávat další zájemce o produkt.

Základní charakteristiky pyramidového schématu jsou:

 • očekávaný rychlý nárůst zisku bez práce,
 • malé nebo žádné informace o společnosti, která produkt nabízí, další informace jsou podmíněny přístupem do pyramidového schématu,
 • žádný produkt, nebo produkt nevalné kvality, jehož cena je stanovena bez ohledu na cenu srovnatelných produktů na trhu, nebo je produkt jen velmi neurčitě popsán a nedostupný ostatním zákazníkům,
 • budoucí příjem závisí především na odměně za získávání nových členů nebo za prodej produktů stávajícím členům. Méně již na prodeji produktu zákazníkům, kteří se do obchodní sítě nezapojují.

Mezi nelegálním pyramidovým schématem a legálním multi-level marketingem jsou určité rozdíly. MLM umožňuje později dosáhnout významnějších příjmů výhradně prodejem produktů nebo služeb zákazníkům, kteří nejsou zapojeni do schématu. Na druhou stranu, ani fakt, že neexistuje žádný vstupní poplatek, neznamená, že se nejedná o pyramidové schéma. Důležité je to, zda peníze do schématu proudí především od těch, kteří jsou ve schématu zapojení (pyramidové schéma) nebo od těch, kteří ve schématu zapojeni nejsou (legální MLM).

Nasycení trhu[editovat | editovat zdroj]

Účastníci, kteří jsou na spodní straně pyramidy, vždy prodělají. Není důležité jak vysoká nebo nízká pyramida je. Je dobře patrné, že počet účastníků na nejnižší úrovni je vždy větší, než počet účastníků na všech ostatních úrovních dohromady. Pokud v každé úrovni je potřeba získat 6 nových účastníků, je poměr těch, kteří prodělají k těm, co vydělají 5 : 1. Znamená to, že 84 % všech účastníků přijde o svůj vklad. V praxi nebývá pyramida vyvážená a některým účastníkům na spodní straně pyramidy se podaří splnit požadovaný úkol. Popsaný princip ale platí stále.

Srovnání s multi-level marketingem[editovat | editovat zdroj]

Související informace naleznete také v článku Multi-level marketing.

Multi-level marketing (MLM) je založen na získávání prodejců, kteří prodávají nějaký produkt a zároveň získávají určité výhody za to, že získají další prodejce. Noví prodejci mají například povinnost platit za své školení, marketingové materiály, nebo musí při vstupu nakoupit určité množství produktů. V takovém případě může být i MLM označen za pyramidové schéma. Je to tehdy, pokud prodejci převážnou část svého úsilí zaměřují na získávání dalších prodejců nebo pokud prodejci musí koupit více produktů, než jsou schopni kdy prodat. Systémový analytik Pavel Hejrovský uvádí, že společnost založená na MLM by měla generovat alespoň 70% svého příjmu prodejem produktů svým nečlenům.[3]

Matematické hranice[editovat | editovat zdroj]

Počet účastníků, kteří jsou nutní k tomu, aby pyramidové schéma fungovalo, stoupá s každou další úrovní, velmi rychle. Jedná se o exponenciální růst. Následující tabulka ukazuje počet účastníků v takovém schématu, kde každý účastník získá dalších deset nových účastníků.

Úroveň Počet nových účastníků Celkový počet účastníků
1 10 (101) 10
2 100 (102) 110
4 10 000 (104) 11 110
6 1 000 000 (106) 1 111 110
10 10 000 000 000 (1010) 11 111 111 110
počet obyvatel Země 6 519 000 000 6 519 000 000

Už po deseti kolech překročí požadovaný počet účastníků celkový počet obyvatel Zeměkoule.

Pyramidová schémata v Česku[editovat | editovat zdroj]

 • Vanilla - „obchod“ se zlatými mincemi[4]
 • H-System[5]
 • Skyline
 • Leonardo VBC
 • Family G

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. http://zpravy.rozhlas.cz/radiozurnal/publ_izurnal/_zprava/prectete-si-zvracenou-pyramidu--238881
 2. http://www.globalpolitics.cz/clanek/albansky-zlocin.html
 3. http://ekonomika.idnes.cz/ekonomika.asp?r=ekonomika&c=990602_000248_ekonomika_pch
 4. http://ekonomika.idnes.cz/ekonomika.asp?r=ekonomika&c=990602_000248_ekonomika_pch
 5. http://www.radio.cz/cz/clanek/50828

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]