Přímý prodej

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Přímý prodej[1] je obchodní metoda, kterou se zboží, výrobek, služba dostává od výrobce, producenta, poskytovatele služeb přímo ke spotřebiteli, mimo obvyklý distribuční řetězec výhradních a regionálních zastoupení, velkoobchodů, bez podpory reklamních agentur. V přímém prodeji jsou používány dva termíny: víceúrovňový prodej, nebo také MLM (anglicky multi-level marketing), nebo síťový marketing (anglicky network marketing). Přímý prodej nemá žádnou souvislost s franšízingem, jak bývá někdy interpretováno.

Přímý prodej vs. Multi-level marketing vs. Síťový marketing[editovat | editovat zdroj]

Základní definice[editovat | editovat zdroj]

Síťový marketing" a „multi-level marketing" byly francouzským profesorem na ESSEC Business School Dominiquem Xardelem označeny jako synonyma, přičemž dle něj se vždy jedná o způsob přímého prodeje.[2] Některé zdroje zdůrazňují, že multi-level marketing je pouze jednou formou přímého prodeje, nikoli přímým prodejem.[3] [4] Jiné pojmy, které jsou někdy používány k popisu multi-level marketingu patř také: „ústní marketing", „interaktivní distribuce", „referenční marketing" nebo „vztahový marketing„ Kritici argumentují, že použití těchto, nebo jiných termínů, je snaha odlišit přímý prodej od nelegálních pyramidových schémat, řetězových dopisů, nebo jiných podvodů na spotřebitele.[5]

Multi-level marketing, víceúrovňový marketing[editovat | editovat zdroj]

Podrobnější informace naleznete v článku Multi-level marketing.

Za multi-level marketing, víceúrovňový marketing lze považovat tu část odvětví přímého prodeje, kde dochází k výpočtu odměn z více úrovní organizace, kterou si distributor vytvořil, tedy multi-level.

Asociace přímého prodeje (DSA) uvedla, že v roce 1990 pouze 25% členů DSA použilo obchodní model multi-level marketingu. Do roku 1999 tento počet vzrostl na 77,3%.[6] Do roku 2009 94,2% členů DSA využívalo model multi-level marketingu, což představuje 99,6% všech distributorů a 97,1% tržeb.[7] Společnosti jako Avon, Electrolux, Tupperware[8] a Kirby byly původně společnosti se single-levelovým marketingovým modelem, což byl tradiční a nekontroverzní model přímého prodeje, zcela odlišný od multi-level marketingu. Vývoj těchto společností a vývoj trhu způsobil, že později změnili původní způsoby prodeje na multi-levelové kompenzační plány a tím se staly multi-level společnostmi. DSA má přibližně 200 členů,[9] současně se odhaduje, že jen ve Spojených státech je více než 1000 firem využívajících strukturu multi-level marketing.[10]

Network marketing, síťový marketing[editovat | editovat zdroj]

Synonymum pro přímý prodej je také network marketing, nebo síťový marketing. Ve skutečnosti se sice vytváří síť, ale ta má jen vertikální strukturu, ke komunikaci dochází pouze směrem nahoru, nebo dolů. Nedochází zde ke komunikaci, navazování vztahů (mezilidských, obchodních), ani obchodování ve smyslu „každý s každým" dle pravidel networkingu. Pro distributory je výhodné a nutné komunikovat směrem nahoru, pro informace a rady, které pak distributor předává směrem dolů ke svým podřízeným distributorům. Nikoliv do šířky, tedy k distributorům (crosslinům), se kterými distributor nemá žádný obchodní vztah.

Používané výrazy, pojmy[editovat | editovat zdroj]

V přímém prodeji je několik základních pojmů (řazeno abecedně):

 • autoship: Automatická měsíční objednávka.
 • bod, bodová hodnota, c.v.: Přepočet ceny na jednotku, která je na všech trzích stejná a nezávislá na změně kurzu, DPH, či jiných poplatcích.
 • bonus: Odměna nad rámec základní provize.
 • crossline: Osoba, se kterou je možno mít společné sponzory, ale obvykle mimo sestupnou linii.
 • distributor, dealer, člen týmu, partner: Jde o osobu, která podepsala smlouvu se společností přímého prodeje. Podepsáním smlouvy a provedením registrace získává možnost nakupovat výrobky a služby za velkoobchodní ceny. V případě, že chce výrobky a služby dále přeprodávat, tvořit organizaci downline, musí splňovat patřiční podmínky Živnostenského zákona, provést registraci u v místě trvalého bydliště, vč. dodržování podmínek EET.[11]
 • downline: Osoba, která je v organizaci pod sponzorem.
 • momentum: Dosažení jistého vývoje organizace, kdy dochází k exponenciálnímu nárůstu nejen nových distributorů, ale především prodeje.
 • pin: Slangové označení dosažené úrovně, obvykle je součásti odznak.
 • single-level, uni-level marketing: Označení přímého prodeje, které je odvozeno od jednoúrovňového kompenzačního plánu.
 • sponzor: Osoba, která přivedla nového distributora ke společnosti a je zodpovědná za jeho vedení a školení.
 • upline: Členové nadřazené sponzorská linie.
 • víceúrovňový prodej, multi-level marketing, mlm: Označení přímého prodeje, které je odvozeno od víceúrovňového kompenzačního plánu.

Obchodované produkty a služby[editovat | editovat zdroj]

Přímý prodej je založen na osobním prodeji zboží a služeb. Nejvhodnějším produktem jsou výrobky, které mají jisté vlastnosti např. koncentrace, vysoká kvalita, přidaná hodnota apod., protože prodej takového zboží obvykle vyžaduje osobní přístup a vysvětlení výhod zákazníkovi. V roce se 1995 (23. března) se výrobci čisticích prostředků Setuza, Unilever, Procter & Gamble, Henkel a Benckinser v dohodě o snižování dopadu pracích prostředků na životní prostředí zavázali, že budou produkovat koncentrované výrobky bez plnidel. V roce 1998 konstatovalo sdružení Ekolist: "Stále se také nedaří dostatečně prosadit na trhu kompaktní prášky (koncentrované bezfosfátové prací prášky bez plnidel). Výrobci se brání, že je lidé nechtějí kupovat. Přitom je pravděpodobné, že spotřebitelé nepreferují kompaktní prací prášky právě proto, že nejsou dostatečně informovaní."[12] Společnosti přímého prodeje, které mají v nabídce koncentrované prací prostředky je úspěšně prodávají od první poloviny 90. let, díky tomu, že jejich distributoři umí zákazníkovi vysvětlil výhody.

Nejvíce nabízené je obecně zboží běžné denní spotřeby, u kterého dochází k opakovaným nákupům. Výjimkou není ani zboží dlouhodobé spotřeby. Kromě zboží vlastní výroby realizují některé společnosti prodej zboží třetích stran, kterým již vytvořená struktura distributorů složí jako další prodejní kanálů.[13] V ČR se takto prodávají např. telefonní služby O2, služby CCS, energie prostřednictvím Amway.[14]

Kategorie Podíl v roce 2014[15] Podíl v roce 2017[16]
Clothing & Accessories Oblečení a doplňky 7% 7%
Cosmetics & Personal Care Kosmetika a péče o tělo 34% 32%
Home Care Péče o domácnost 2% 3%
Household Goods & Durables Domácí potřeby a vybavení domácnosti 13% 11%
Wellness Wellness 29% 34%
Books, Toys, Stationery, Etc. Knihy, hračky, kancelářské potřeby 3% 2%
Foodstuff & Beverages Potraviny a nápoje 1% 2%
Home improvement Domácí nářadí 2% 2%
Utilities Příslušenství 3% 3%
Financial Services Finanční produkty 3% 4%
Other Jiné 3% 2%

Historie[editovat | editovat zdroj]

Přímý prodej vznikl počátkem druhé poloviny 19. století v návaznosti na průmyslovou výrobu a růst populace. Právě růst populace, demografický vývoj, zásadně ovlivňuje další rozvoj tohoto odvětví.

19. století (svět)[editovat | editovat zdroj]

První milníky a základní kameny odvětví přímého prodeje byly položeny v 19. století:

20. století, meziválečné období (svět)[editovat | editovat zdroj]

Demografové označují toto období jako období G.I. Generation a Silent Generation.

20. století, meziválečné období (Československá republika)[editovat | editovat zdroj]

20. století, 1945–1964 (svět)[editovat | editovat zdroj]

Demografové označují toto období jako období Generace Baby boomers.

 • 1945: Dr. Carl Rehnborg z Nutrilite Products Company[37] podepsal smlouvu o distribuci s firmou Mytinger & Casselberry Inc., [pozn. 1] [38] [39] která se stala jejich výhradním distributorem v USA. Počátkem 40. let si Dr. Rehnborg uvědomil, že všichni partneři firmy chtějí mít přístup k výrobkům za velkoobchodní ceny, a to hlavně pro sebe, rodinu a známé. Došel ke zjištění, že bylo snazší vytvořit skupinu více lidí, kteří prodávají malé množství výrobků, než najít několik výkonných prodejců, kteří budou prodávat velké množství. Následně došlo k nárůstu a to díky vzniku víceúrovňové sítě prodejců. Základem bylo, že obrat každého prodejce nebyl velký, ale v celkovém součtu firma dosahovala značný obrat. Zástupci začali přivádět do firmy členy rodiny a spokojené zákazníky, kteří se stávali prodejci. Firma odměňovala zástupce za jejich vlastní obrat, ale také za obrat, který vytvořila jejich skupina. V této době byly položeny základy přímého prodeje s víceúrovňovým kompenzačním plánem. Earl Tupper (19071983) vytvořil sadu plastových, a dobře těsnících obalů a krabiček, které začal sám dodávat přímo do maloobchodů. Uvědomil si, že jejich prodej vyžadoval jiný přístup. Společně s Brownie Wise založil firmu Tupperware,[40] která je dnes celosvětovým koncernem s miliardovými obraty. V Koreji byla založena AmorePacific.[41]
 • 1947: V Koreji byla založena společnost LG Household & Health Care.[42]

20. století, 1965–1985 (svět)[editovat | editovat zdroj]

Demografové označují toto období jako období Generace X.

20. století, 1986–1999 (svět)[editovat | editovat zdroj]

Demografové označují toto období jako období Generace Y.

V 90. letech 20. století se k přímému prodeji vyjádřil také americký prezident Bill Clinton.[153]

William „Bill“ Jefferson Clinton: „Vy (v network marketingu) posilujete naši zemi a naše hospodářství tím, že jiným nabízíte příležitost. Sleduji mnoho let vzestup vašeho odvětví...Vaše odvětví nabízí lidem především šanci získat maximum ze života a pro mě představuje podstatu amerického snu ..."
— Ludbrook, Edward: Nová příležitost, Tisk: Jiří Alman, Brno, 1999 (str. 67)

20. století, 1990–1999 (ČSFR, Česká republika)[editovat | editovat zdroj]

V ČSFR, později České republice vznikají tuzemské společnosti přímého prodeje a začínají působit zahraniční společnosti.

21. století (svět)[editovat | editovat zdroj]

Demografové označují toto období jako období Generace Z.

21. století (Česká republika)[editovat | editovat zdroj]

Události a ocenění společností[editovat | editovat zdroj]

Rok 2019[editovat | editovat zdroj]

Rok 2020[editovat | editovat zdroj]

 • 6. leden: Dne 3. ledna byl na zasedání čínské státní rady přijat návrh nařízení o kosmetickém dohledu a správě. Ve srovnání se současnou regulací poskytuje nově schválený předpis komplexnější a podrobnější regulační rámec, který zahrnuje celý výrobní proces, vstup na trh a správu po prodeji kosmetických prostředků, a to jak domácí, tak dovážené. Obecně je považován za nejrozsáhlejší regulační reformu v čínském kosmetickém průmyslu za posledních 40 let a očekává se, že zefektivní dohled a podpoří technologické inovace.[260]
 • 30. leden: Profesní sdružení Direct Selling Association oznámilo, že zahájilo vzdělávací program pro vedoucí pracovníky společností přímého prodeje. Vzdělávání probíhá na Crummer Graduate School of Business na Rollins College, která sídlí ve Winter Parku na Floridě. Program byl zahájen 28. ledna 2020 a trvá do 1. dubna 2020. Absolventi získají osvědčení.[261]
 • 31. leden: Bylo ohlášeno, že 23 firem získalo povolení pro podnikání ve Vietnamu. V roce 2018 proběhla kontrola 28 mlm firem, 5 firem nesplnilo podmínky.[262]
 • 24. únor: Přímý prodej (MLM) má na Tchaj-wanu hluboké kořeny. Průzkum provedený v roce 2018 komisí FTC zjistil, že v předchozím roce nakupilo prostřednictvím MLM více než 3 miliony Tchajwanců. To je asi 13% celkové populace. Průzkum 346 společností přímého prodeje ukázal, že v předchozím roce byly celkové tržby 83 miliard TWD (2,75 miliardy USD), tím se Tchaj-wan umístil na 10. místo před většími ekonomikami, vč. Velké Británie. Dietní doplňky představovaly 60,7% tržeb, následovaly produkty péče o krásu (15,7%) a čisticí prostředky (5,4%).[263]
 • 2. březen: Direct Selling Australia (DSA) ohlásila příjem nominací pro 4. ročník DSA Industry Awards 2020. Byly vyhlášeno 5. kategorií: 1. Marketingová a prodejní iniciativa (anglicky The Story), 2. Inovace produktu (anglicky The Product), 3. Distributor roku (anglicky The Why), 4. Udržitelnost (anglicky The Custodian) a 5. Dobročinnost a srdce pro podnikání (anglicky The Giver).[264]
 • 10. březen: V kanadském deníku The Globe and Mail vyšel rozhovor s paní Kim Moreau, z Bruce Mines (Ontário), která je již více než 20 let nezávislým konzultant společnosti Pampered Chef Canada. Jak řekla: „Přímý prodej může být receptem na úspěch pro ty, kteří chtějí pracovat a vyvíjet se."[265]

Odměňovací systémy (Kompenzační plány)[editovat | editovat zdroj]

Systém, který byl použit firmou Nutrilite Products Company, ve spolupráci s Mytinger & Casselberry, byl na hony vzdálený od současné podoby mlm, ale byl to nejstarší známý příklad fungování tohoto průmyslového odvětví, se zdokumentovaným kompenzačním plánem a detaily spolupráce s distributory. Systém byl založen na tom, že: Distributoři kupovali výrobky Nutrilite Products Company s 35% rabatem. Distributor firmy kupoval balení vitamínu za 13 USD, a následně jej prodával za 20 USD, což mu dávalo zisk z marže ve výši 7 USD. Motivací pro distributory k dalšímu obchodnímu růstu obratu byla provize ve výši 25% z vlastního obratu, např. při 20 prodaných balení vitamínů byl dosažen obrat 260 USD a z toho byl vyplacena 25% provize 65 USD. Když distributor získal 25 maloobchodních zákazníků, byla mu provize zvýšena na 27%, čímž se kvalifikoval jako tzv. přímý distributor a mohl začít hledal další distributory a tvořit síť. V okamžiku, kdy jeho skupina měla 150 klientů, firma mu začala vyplácet mimořádnou provizi ve výši 2% z obratu celé skupiny.

Dobře navržený kompenzační plán je základem pro správný rozvoj a udržitelnost odbytové organizace. Důraz je kladem na prodej, ne na masivní sponzorování.[266]

Single-Level[editovat | editovat zdroj]

Jednostupňový marketing (nebo prodej) je jedním z typů kompenzačního plánu pro společnosti přímého prodeje. V tomto obchodním modelu jsou distributoři společnosti placeni pouze za vlastní osobní prodejní činnost maloobchodním zákazníkům, případně smluvní nábor maloobchodním zákazníků. Množství těchto zákazníku není omezeno. Zákazníci vstupem do systému získají možnost objednávat zboží přímo od společnosti za velkoobchodní ceny. Většinou nakupují pro sebe. Pokud mají živnostenské oprávnění, mohou zboží dále prodávat. V tomto plánu je kladen důraz na přímé objednávky, ze kterých je vyplacena provize, popřípadě může být provize vyplácena za nábor.[267] Distributoři nepřijímají další distributory, kteří by jim přinášeli další příjem. Příjem je pouze formou provize nebo bonusu.

Tento plán používají společnosti jako např. Avon, Tupperware, Kirby (vakuové vysavače) a Pampered Chef

Uni-Level[editovat | editovat zdroj]

Uni-Level je základem pro Multi-Levelové plány. Distributor své nové distributory, který sponzoruje, registruje přímo pod sebe a dostává provizi (3-8%) z celkového objemu podřízených down-line (obvykle 5, max. 8 generace). Základem je tedy tvořit širokou základnu, ze které je pak vyplácen celkový bonus.

Multi-Level[editovat | editovat zdroj]

Kompenzační plán s odtržením samostatných skupin[editovat | editovat zdroj]

Struktura MLM organizace

Jedná se o nejčastěji používaný systém u společností, které vznikly před rokem 1980. Jedná se tedy o nejstarší a také nejjednodušší kompenzační plán. Princip spočívá v tom, že: Distributor nakupuje výrobky za velkoobchodní cenu, tyto výrobky dále prodává. Současně ve spolupráci se sponzorem a upliny může registrovat u společnosti další distributory, kteří tvoří jeho downline. Tito downline nákupem výrobků za účelem své spotřeby a dalšího prodeje, vytváří celkový skupinový obrat. Na konci měsíce se tento obrat sečte (v Kč, nebo v bodových jednotkách) a dle příslušných pravidel se rozpočítají odměny. Odměna je na každé dosažené obratové úrovni jiná a každá úroveň je označena zvláštním titulem, nebo názvem. Richard Poe[268] ve své knize Třetí vlna: nová epocha network marketingu [269] uvádí jako příklady: „zlatý distributor“ a „tříhvězdičkový distributor“. Tyto úrovně opravňují k nákupu s větší slevou.

Příjem distributora je složen z několika složek:

1) Marže, tedy rozdíl mezi velkoobchodní a maloobchodní cenou.

2) Procentuální odměna za vlastní velkoobchodní obrat.

3) Procentuální odměna za skupinový velkoobchodní obrat.

4) Bonusy dle výkonnosti.

V dalším měsíci sice distributor začíná tzv. "od nuly", ale může se spoléhat na odběr zboží svými zákazníky, objednávky zboží distributory z již vytvořené skupiny a na objednávky od nově získaných distributorů. Při dosažení určitého objemu nákupu za velkoobchodní cenu může být od svého sponzora odpojen, stává se samostatným a obrat jeho skupiny se již nenačítá jeho sponzorovi. Sponzor za takto vytvořenou samostatnou skupinu (organizaci) dostává patřičnou procentuální odměnu, obvykle od 1% do 6%. Tato vyplácená odměna může být i dědičným příjmem pro další generace. V případě, že objem této samostatné skupiny poklesne pod stanovenou velkoobchodních hodnotu, skupina se vrací zpět pod sponzora a objem se započítává do obratu skupiny sponzora.[270]

Načítací kompenzační plán[editovat | editovat zdroj]

Načítací kompenzační plán je modifikací kompenzačního plánu s odtržením samostatných skupin. Princip je založen na tom, že dosažený objem prodeje, resp. bodová hodnota, se započítává i do následujících období. Distributor, který v jednom měsíci dosáhl určité bodové úrovně, na této úrovni zůstává po celou dobu spolupráce a může pouze pokračovat vzhůru.[269]

Maticový, Binární[editovat | editovat zdroj]

Binární plán[271] [269] znamená, že každý distributor může mít maximálně dvě skupiny. Ty mohou mít také nejvýše dvě nohy atd., takže například ve třetí linii může být maximálně osm distributorů. V binárním plánu je distributor normálně vyplácen za produkci své slabší nohy. Může mu být umožněno, například podmíněně, aby si neproplacenou produkci ze silnější nohy přenášel do budoucna k proplacení po zvednutí výkonu slabší. Některé plány umožňují vytvoření další matice. Zde je velmi důležité podotknout, že pokud není plán omezen hloubkou, musí být omezen jinak, například proměnlivou výší provize.

Hybridní[editovat | editovat zdroj]

Jedná se o binární plány, do kterých jsou zakomponovaný prvky z kompenzačních plánů s odtržením samostatných skupin, nebo načítacích.

Společnosti podnikající v ČR, dle kompenzačního plánu[editovat | editovat zdroj]

(řazeno abecedně)

Společnost Země Rok vzniku Typ kompenzačního plánu Poznámka
AHAVA[162] Izrael 1988 Multi-Level
AGEL Enterprises[195] USA 2005 Binární Quadra Plan
Akuna[272] ČR 1999 Multi-Level (Načítací)
Amway[51] USA 1959 Multi-Level (Odtržení samostatných skupin) základní dělení odměny z obratu: 3-6-9-12-15-18-21 (%)
ARIIX[221] USA 2011 Hybridní
Avon Products Inc[21] USA 1886 Multi-Level (Odtržení samostatných skupin)
BEWIT FRANCHISE ČR 2013 Multi-Level (Načítací)
Colway International[194] Polsko 2004 Multi-Level
Cristian Lay[83] Španělsko 1981 Multi-Level
DEDRA INNOVATIONS (Vaše Dedra)[164] ČR 1995 Multi-Level
Diamonds International Corporation[252] ČR 2003 Multi-Level (Načítací)
Dr Nona International[127] Izrael 1994 Multi-Level (Načítací)
DuoLife[234] Polsko 2013 Hybridní
DXN Marketing Sdn Bhd[132] Malajsie 1995 Multi-Level
ENERGY CZECH REPUBLIC[165] ČR 1995 Binární
ESSENS[253] ČR 2011 Multi-Level (Odtržení samostatných skupin)
Eurona (Eurona by Cerny)[251] ČR 2003 Multi-Level
Fuel Freedom International[200] USA 2005 Multi-Level
FINCLUB plus[159] ČR 1993 Multi-Level (Odtržení samostatných skupin)
FM GROUP[193] Polsko 2004 Multi-Level (Odtržení samostatných skupin)
ForeverGreen International[183] USA 2003 Binární
Forever Living Products (FLP)[78] USA 1978 Multi-Level (Odtržení samostatných skupin)
FREE WAY[156] ČR 1992 Multi-Level
Gano Excel International[133] Malajsie 1995 Binární
GNLD International[49] USA 1958 Multi-Level (Odtržení samostatných skupin)
Green Ways.[246] ČR 2001 Multi-Level (Odtržení samostatných skupin)
Henosa-Plantanas[58] Německo 1964 Multi-Level
Herbalife[79] USA 1980 Multi-Level (Odtržení samostatných skupin)
HMI (Hamburg-Mannheimer)[19] Německo 1879 Multi-Level
JAFRA Cosmetics[33] USA 1956 Single-Level
Jeunesse[210] (MonaVie)[198] USA 2009 / 2005 Binární
JUST CS[29] Švýcarsko 1930 Multi-Level
Kannaway USA 2014 Hybridní
KLAS[154] ČR 1991 Multi-Level
Lambre[152] Polsko 1999 Multi-Level
Lifestyles International[101] Kanada 1989 Multi-Level (Načítací)
Lux Švédsko 1901 Single-Level
LR Health & Beauty Systems[89] Německo 1985 Multi-Level (Odtržení samostatných skupin) základní dělení odměny z obratu: 3-6-9-11-14-18-21 (%)
Lyoness[273] Rakousko 2004 Multi-Level (Načítací)
Mary Kay[274] USA 1963 Multi-Level
Miss Cosmetic[248] ČR 2003 Multi-Level (Odtržení samostatných skupin)
MISSIVA[161] ČR 1994 Multi-Level
NSA International Inc.[96] USA 1987 Multi-Level
Nu Skin Enterprises [86] USA 1984 Multi-Level (Odtržení samostatných skupin)
Nutrabona[160] ČR 1993 Multi-Level
O.K.G.[247] ČR 2001 Multi-Level
OrganoGold[207] USA 2008 Binární
Oriflame Cosmetics[62] Švédsko 1967 Multi-Level (Odtržení samostatných skupin) základní dělení odměny z obratu: 3-6-9-12-15-18-21 (%)
OVB Německo 1970 Multi-Level
Partners Financial Services ČR 2007 Multi-Level
PartyLite.[155] USA 1973 Multi-Level (Načítací)
PhytoChi Malajsie 1995 Multi-Level (Načítací)
PM International[120] Německo 1993 Multi-Level (Odtržení samostatných skupin)
QUEEN EUNIKÉ ČR 2008 Multi-Level
RAMISSIO[254] ČR / Anglie 2012 Binární
RAYPATH International[128] Polsko 1994 Multi-Level
Sisel International[203] USA 2006 Multi-Level
Starlife[249] ČR 2003 Multi-Level (Načítací)
SUNKINS[255] ČR 2018 Multi-Level
Synergy Worldwide USA 1999 Binární Mega Match
Talk Fusion Corporate[188] USA 2004 Multi-Level
Tiens Biotech[106] Čína 1995 Binární
Tupperware[40] USA 1945 Multi-Level, Single-Level
Vemma Nutrition Co.[187] USA 2004 Binární
Vorwerk[158] Německo 1983 Single-Level
World Global Network[220] Singapur 2010 Binární
WorldVentures[196] USA 2005 Binární
Xango[178] USA 2002 Binární
ZAREN - Ecoclean[155] ČR 1995 Multi-Level
ZAREN – Noemus.[155] ČR 2009 Multi-Level
Zepter International[275] Švýcarsko 1991 Multi-Level
ZFP Akademie[163] ČR 1995 Multi-Level

Regulační orgány, soudní spory, pyramidová schémata[editovat | editovat zdroj]

Zásahy regulačních orgánů[editovat | editovat zdroj]

Amway vs. FTC, 1979[editovat | editovat zdroj]

V roce 1974 se senátor Walter Mondale se rozhodl prozkoumat podnikání společností přímého prodeje. Vyšetřovatelé a úředníci nepochopili zásady systému, když tvrdili, že pokud se zboží nemůže prodávat v maloobchodních prodejnách, pak se jedná o omezení obchodní příležitosti a rozhodli, že společnosti v tomto odvětví vytvářejí pyramidové schémata. V roce 1975 bylo vyšetřováno několik společností, mezi nimi také Amway. Tento proces byl znám jako Amway vs. FTC. Vedení a právní zástupci společnosti Amway strávili téměř čtyři roky v soudních sítích a zaplatili milióny dolarů za soudní výlohy, aby očistili své dobré jméno a rovněž i jméno celého přímého prodeje. V roce 1979 FTC uznala, že Amway není pyramidou a současně uznala přímý prodej jako legitimní a efektivní systém distribuce.

Informace o vyšetřování Amway komisí FTC je součásti encyklopedického článku Amway.[276]

Amway vs. DTI (BERR), 2007[editovat | editovat zdroj]

V roce 2006 byla společnost Amway UK & ROI Limited vyšetřována britským ministerstvem obchodu a průmyslu (dříve DTI, nyní BERR). V polovině roku 2007 Amway zastavila registrace nových Amway IBO (Amway Independent Business Owner) a zakázala používání všech marketingových materiálů (tzv. BSM, Business Support Material) třetích stran, které nebyly odsouhlaseny vedením Amway a to do odvolání. Dne 8. listopadu 2007 bylo ministerstvem oznámeno, že vyšetřování bylo postoupeno soudu 19. listopadu 2007. Návrh ministerstva na ukončení činnosti Amway na území Spojené království Velké Británie a Irska, byla zamítnuta 14. května 2008. Na základě této události Amway UK & ROI Limited změnila pravidla kompenzačního plánu.[277] V návaznosti na tento incident došlo ke změně obchodních podmínek ve všech společnostech Amway, vč. České republiky, Slovenska a Polska.

Herbalife vs. FTC, 2013[editovat | editovat zdroj]

Informace o vyšetřování Herbalife International Inc. komisí FTC je součásti encyklopedického článku Herbalife.

Pyramidová schémata[editovat | editovat zdroj]

Související informace naleznete také v článku Pyramidové schéma.

Pyramidové schéma je někdy také označováno jako: letadlo, sněhová koule, Ponziho schéma.[278] Obchodní struktura v přímém prodeji může být k provozování pyramidové hry zneužita mnoha způsoby, např.:

 1. Vyplácené odměny nejsou vázány na prodej zboží koncovému spotřebiteli, ale plynou ze vstupních poplatků nových členů.
 2. Zatěžování zásobami (inventory loading), tedy vytvoření situace, kdy distributoři investují peníze do nákupu zboží, aniž by toto zboží bylo dále prodáno, nebo spotřebováváno. Primární motivací ke koupi zboží tak není úmysl jej prodat, nebo používat, ale fakt, že jeho koupě je podmínkou pro získání odměny.[279]
 3. Prodejem zboží, služeb, nebo školících materiálů, které nebyly schváleny vedením společnosti přímého prodeje. V České republice se to stalo např. u Amway, kdy downline kupovali KKS (Kazety, Knížky, Semináře). Peníze za tyto materiály pak nebyly rozděleny dle obratu ve skupině, ale skončily v rukou několika jedinců. Viz výše Amway vs. DTI (BERR), 2007.

Zákaz podomního prodeje v ČR[editovat | editovat zdroj]

Někteří distributoři spolupracující s firmami sdruženými v Asociaci osobního prodeje zaznamenali podle její předsedkyně Ildiko Dikošové[280] v roce 2013 nižší tržby. To především v souvislosti se zákazem podomního prodeje, který přijaly stovky obcí.[281] Asociace osobního prodeje se distancovala od praktik takzvaných „Šmejdů" a zároveň protestovala proti zákazu podomního prodeje, protože zákaz ničí byznys i firmám, které stížnostem nečelí.[282] Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Zdeněk Juračka rovněž nepovažoval plošný zákaz podomního prodeje za řešení situace a poukazoval na to, že poškození poctiví obchodníci zaměstnávají jen v Česku více než 200 tisíc lidí.[282] Ústavnost zákazu potvrdil Ústavní soud a zdůvodnil jej především v zabránění obtěžování občanů.[283]

Regulace podomního prodeje v USA[editovat | editovat zdroj]

V USA je podomní prodej regulován jednotlivými městy. Velké množství měst jej nechává nadále volný, některá města jej celoplošně zakázala a významná část měst vyžaduje povolení k prodeji. Získání povolení k prodeji je často proces, v jehož průběhu je ověřena jak firma, tak samotný prodejce a v případě oficiálního vydání povolení je prodejce pozitivněji přijímán občany města.

Regulace v Číně[editovat | editovat zdroj]

Víceúrovňový marketing byl poprvé zaveden do Číny americkými, tchajwanskými a japonskými společnostmi po čínské ekonomické reformě v roce 1978.[284] Nárůst popularity víceúrovňového marketingu se shodoval s ekonomickou nejistotou a novým posunem k individuálnímu konzumu. V roce 1998 byl víceúrovňový marketing zakázán na kontinentální Číně.[285] Další regulace tzv. „Prohibition of Chuanxiao"[pozn. 4] ze dne 1. listopadu 2005, kde bylo ve 3 kapitole 2 nařízení státu uvedeno, že mít tzv. downliny je nelegální.[286] Pokud byl povolen přímý prodej, pak byl povolen pouze za nejpřísnějších požadavků, aby se zajistilo, že se nejedná o pyramidová schémata, nebo tzv. činnosti „fly-by-night".[pozn. 5] Steven O'Regan napsal: „Tímto nařízením Čína jasně říká, že zatímco přímý prodej je v kontinentální Číně povolen, víceúrovňový marketing ne." [287]

Společnosti přímého prodeje, které používají multi-levelové kompenzační plány se snaží najít způsoby, jak obejít, nebo změnit čínské zákazy, nebo vyvíjejí jiné metody, jak dostat své výrobky do Číny, např. prostřednictvím maloobchodních operací. Čínská pravidla pro přímý prodej omezují přímý prodej kosmetiky, zdravé výživy, čisticích prostředků, vybavení pro kulturistiku a kuchyňských potřeb. V nařízení vlády bylo vyžadováno, aby čínské nebo zahraniční společnosti (tzv. „"FIEs"), které mají v úmyslu zapojit se do přímého prodeje v Číně, aby požádaly o udělení licence na přímý prodej od Ministerstva obchodu "MOFCO").[288] V roce 2016 získalo licenci 73 společností, včetně tuzemských a zahraničních. V Hongkongu, je přímý prodej legálním obchodem,, vč. maloobchodního prodeje a náboru distributorů.[287] [289]

2019: Hundred Days of Action[editovat | editovat zdroj]

Počátkem roku 2019 zahájila Čínská vláda přezkum společností přímého prodeje. Tento přezkum byl znám jako „Hundred Days of Action".[290] V únoru byli pozváni zástupci 91 firem na jednání s regulačními orgány Číny.[291] V témže měsíci byly pozastaveny registrace pro účastníky přímého prodeje.[292]

V květnu 2019 vydal magazín Direct Selling News článek s názvem Update on China’s “Hundred Days of Action”, kde zhodnotili celou operaci čínských orgánů.[293] Končí čínská 100 denní akce byla zaměřená na potírání nezákonných praktik na trhu se zdravotními výrobky, včetně praktik přímých prodejců. Bylo zrušeno celkem 49 produktů přímého prodeje. V srpnu byla zveřejněna informace, že tato operace má dopad na společnosti: Herbalife, Nu Skin, USANA. Přehledy příjmů za 2. čtvrtletí ukazují pokles příjmů všech tří společností.[294]

Sdružení[editovat | editovat zdroj]

Společnosti přímého prodeje jsou organizovány do profesního sdružení.

Organizace (svět)[editovat | editovat zdroj]

Přímý prodej je celosvětově organizován takto:

Vývoj podílu multi-level marketingu na přímém prodeji v USA[editovat | editovat zdroj]

Rok Podíl MLM[297]
% firem % obratu % počtu distributorů
2000 77,5 73,9 83,1
2001 79,5 74,3 83,3
2002 80,6 76,1 82,5
2003 81,9 75,7 82,4
2004 84,3 76,1 82,7
2005 92,6 96,6 97,2
2006 95,1 96,7 97,9
2007 95,0 97,3 98,2
2008 93,8 96,3 99,4
2009 94,2 97,1 99,6
2010 93,1 96,9 99,2
2011 95,7 95,4 98,7

Vývoj obratu a počtu distributorů v přímém prodeji[editovat | editovat zdroj]

Rok Obrat (v miliardách USD) Počet distributorů (v milionech)
2009[298] 117,5 74,0
2010[299] 132,2 87,7
2011[300] 158,3 84,6
2012[301] 166,9 89,7
2013[302] 178,5 96,3
2014[303] 182,8 99,7

Přehled společností podle obratu nad 1 mld. USD za rok 2018, s porovnáním obratu v roce 2017[editovat | editovat zdroj]

Umístění Společnost Země Rok vzniku Obrat

(mld.USD v 2018)[304]

Obrat

(mld.USD v 2017)[305]

Trhy Plán Počet distributorů
1. Amway[51] USA 1959 8,800 8,600 100 Multi-Level 3 000 000
2. Avon Products Inc[21] USA 1886 5,570 5,700 70 Multi-Level 5 350 000
3. Herbalife[79] USA 1980 4,900 4,400 94 Multi-Level 687 000
4. Infinitus[116] Čína 1992 4,500 3,920 2 neuvedeno neuvedeno
5. Vorwerk[158] Německo 1983 4,300 4,190 70 Single-Level 610,920
6. Natura[65] Brazílie 1969 3,670 3,090 8 Single-Level 1 700 000
7. Nu Skin[86] USA 1984 2,680 2,280 5 Multi-Level 73 400
8. Coway[104] Jižní Korea 1989 2,500 2,050 3 neuvedeno neuvedeno
9. Tupperware[40] USA 1945 2,000 2,260 100 Multi-Level, Single-Level 2 600 000
10. Young Living[135] USA 1996 1,900 1,520 14 Multi-Level 1 500 000
11. Oriflame Cosmetics[62] Švédsko 1967 1,550 1,537 60 Multi-Level 3 000 000
12. Rodan + Fields[306] USA 2008 1,500 1,500 2 Multi-Level 130 000
13. Jeunesse[210] USA 2009 1,460 1,300 140 Multi-Level 643 985
14. Ambit Energy[202] USA 2006 1,460 1,150 3 Multi-Level 80 000
15. DXN Marketing Sdn Bhd[132] Malajsie 1995 1,250 1,100 184 Multi-Level 7 070 000
16. Pola[28] Japonsko 1929 1,240 1,220 13 Single-Level 150 000
17. O Boticário Brazílie 1977 1,230 neuvedeno neuvedeno Single-Level neuvedeno
18. USANA Health Sciences[114] USA 1995 1,190 1,050 20 Multi-Level 565 000
19. Belcorp[64] Peru 1968 1,160 1,140 15 Multi-Level 800 000
20. Atomy Co., Ltd. Jižní Korea 2009 1,150 neuvedeno 13 Multi-Level
21. Telecom Plus[136] Anglie 1996 1,009 979 1 Multi-Level 5 508
Mary Kay[274] USA 1963 neuvedeno 3,250 40 Multi-Level 3 500 000
JoyMain[307] Čína 2000 neuvedeno 1,580 1 neuvedeno neuvedeno
SUN HOPE[308] Čína 1965 neuvedeno 1,536 5 Single-Level 400 000
New Era[309] Čína 1995 neuvedeno 1,333 14 neuvedeno neuvedeno
Longrich[310] Čína 1986 neuvedeno 1,000 60 Multi-Level, Single-Level 2 000 000

WFDSA – Vývoj maloobchodních tržeb v roce 2017 (Podle regionů)[editovat | editovat zdroj]

Region[311] %
Evropa 20%
Severní Amerika, Jižní Amerika 33%
Asie, Pacifik 46%
Afrika, Střední východ 1%

WFDSA – Vývoj maloobchodních tržeb v roce 2017 (Top 10 Global Markets)[editovat | editovat zdroj]

Trh (země)[311] %
USA 18%
Čína 18%
Jižní Korea 9%
Německo 9%
Japonsko 8%
Brazílie 6%
Mexiko 3%
Francie 3%
Malajsie 3%
Tchaj-wan 2%
Ostatní 20%

Organizace (ČR)[editovat | editovat zdroj]

V České republice je přímý prodej organizován pod hlavičkou Asociace osobního prodeje (AOP), která byla založena v roce 1993, tehdy ještě jako Českého sdružení přímého prodeje (ČNSPP).[312] Sdružuje 9 společností přímého prodeje: Amway, Herbalife, Just CS, Mary Kay, Nu Skin, Oriflame, PartyLite, Vorwerk, ZAREN – Noemus a ZAREN – Ecoclean.[155]

MLMIA (profesní sdružení)[editovat | editovat zdroj]

MLMIA je neziskové, celosvětové, profesionální obchodní sdružení, které bylo založeno v roce 1985 odborníky z oboru přímého prodeje, pro podporu nezávislých distributorů, kteří prodávají zboží, služby koncovému spotřebiteli.[313]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Poznámky[editovat | editovat zdroj]

 1. Plnými jmény: Lee S. Mytinger, William S. Casselberry
 2. VEBSO = Virtual Electronic Business and Shopping Opportunity
 3. JRJR Networks byla původně CVSL (Computer Vision Systems Laboratories). Jednalo se o holding složený ze společností přímého prodeje. Akcie JRJR Networks se v prosinci 2014 začaly obchodovat na NYSE MKT. Zástupci holdingu zazvonili na zavírací zvon burzy v New Yorku dne 26. srpna 2015. V roce 2018 se skupina dostala do řady problémů, přičemž Longaberger, Betterware a Kleeneze se dostaly do nucené správy.
 4. Chuanxiao = chuán xiāo = multi-level marketing
 5. „fly-by-night" = pod rouškou tmy
 6. Seldia byla dříve Evropské federace přímého prodeje (FEDSA) se sídlem v Bruselu.

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. LACROIX, Marie. What is Direct Selling?. The Parliament Magazine [online]. Dods Group plc, 2019-10-29 [cit. 2019-11-05]. Dostupné online. (anglicky) 
 2. XARDEL, Dominique. The Direct Selling Revolution: Understanding the Growth of the Amway Corporation. První. vyd. [s.l.]: Wiley-Blackwell (1993-11-26), 1993. 192 s. S. 1–4. 
 3. Home-Based Business For Dummies. 2009. vyd. [s.l.]: WILEY, 2010. 384 s. S. 38–39. 
 4. "'Person to person" sales plans ... "dream" opportunity or business nightmare? Life. 68 (7), 1970-02-27; Brown, Caryne (1992-12). "Door-to-door Selling Grows Up". Black Enterprise
 5. KING, Charles W.; ROBINSON, James W. The New Professionals: The Rise of Network Marketing as the Next Major Profession. [s.l.]: Random House Inc., 2000. S. 80. 
 6. ᐅCompensation Plans In Direct Selling: MLM Formula [2019 Update]. The Sheffield Group [online]. 2014-09-03 [cit. 2019-05-07]. Dostupné online. (anglicky) 
 7. "US Direct Selling in 2009" (PDF). Direct Selling Association. 2010.
 8. How Tupperware has conquered the world. Mail Online [online]. [cit. 2019-05-07]. Dostupné online. 
 9. Search Results For Company: DSA. www.dsa.org [online]. [cit. 2019-05-07]. Dostupné online. 
 10. ZIGLAR, Zig; HAYES, John P. Network Marketing For Dummies. [s.l.]: Hungry Minds, 2001. Dostupné online. ISBN 978-0764552922. 
 11. Elektronická evidence tržeb (EET). www.osobniprodej.cz [online]. [cit. 2019-05-13]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2019-05-13. 
 12. Ekolist.cz: Lesk a bída dobrovolné dohody
 13. LIMITED, Bangkok Post Public Company. Amway eyeing millennials. https://www.bangkokpost.com [online]. [cit. 2019-05-09]. Dostupné online. 
 14. Partnerské obchody. www.amway.cz [online]. [cit. 2019-05-09]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2019-05-09. 
 15. World Federation of Direct Selling Associations, 2014. wfdsa.org [online]. [cit. 2016-03-02]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2015-07-02. 
 16. Global Sales by Product Category - 2017 Archivováno 11. 5. 2019 na Wayback Machine., Published June 18, 2018, Not for use after May 31, 2019.
 17. Southwestern Advantage. Direct Selling News [online]. [cit. 2019-05-10]. Dostupné online. (anglicky) 
 18. The J.R. Watkins Medical Company : Independent Watkins Associate Melody Thacker. www.associatemelody.com [online]. [cit. 2019-05-04]. Dostupné online. 
 19. a b Mannheimer Versicherung AG - Mannheimer Konzern - Historie. www.mannheimer.de [online]. [cit. 2019-05-10]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2019-05-10. 
 20. California Perfume Company - Historical Overview. www.californiaperfumecompany.com [online]. [cit. 2019-05-04]. Dostupné online. 
 21. a b c d Avon Products Inc.. Direct Selling News [online]. [cit. 2019-05-07]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2019-04-16. (anglicky) 
 22. WHITMAN, Alden. Alfred C. Fuller, 88, Founder Of Brush Company, Is Dead. The New York Times. 1973-12-05. Dostupné online [cit. 2019-05-04]. ISSN 0362-4331. (anglicky) 
 23. FULLER BRUSH HISTORY: 1906-2017
 24. a b PINK, Daniel H. To Sell Is Human: The Surprising Truth About Moving Others. [s.l.]: Penguin 184 s. Dostupné online. ISBN 9781101597071. (anglicky) 
 25. a b Rainbow® Cleaning System [online]. [cit. 2019-05-10]. Dostupné online. (anglicky) 
 26. a b LLC, Revolvy. "Kleeneze" on Revolvy.com. www.revolvy.com [online]. [cit. 2019-05-11]. Dostupné online. (anglicky) 
 27. Koyo-Sha Co.,Ltd.: Private Company Information - Bloomberg. www.bloomberg.com [online]. [cit. 2019-05-11]. Dostupné online. 
 28. a b Pola Inc.. Direct Selling News [online]. [cit. 2019-05-07]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2019-04-01. (anglicky) 
 29. a b JUST - Home. www.justswiss.co [online]. [cit. 2019-05-10]. Dostupné online. 
 30. Frank Stanley Beveridge Story – The Beveridge Family Foundation [online]. [cit. 2019-05-04]. Dostupné online. (anglicky) 
 31. Catherine L. O'brien, 81, Leader in Home Products. The New York Times. 1977-11-01. Dostupné online [cit. 2019-05-04]. ISSN 0362-4331. (anglicky) 
 32. a b Stanley Home Products: Private Company Information - Bloomberg. www.bloomberg.com [online]. [cit. 2019-05-11]. Dostupné online. 
 33. a b Jafra B2C USA Site. www.jafra.com [online]. [cit. 2019-05-10]. Dostupné online. 
 34. Home Interiors & Gifts Inc.: Private Company Information - Bloomberg. www.bloomberg.com [online]. [cit. 2019-05-11]. Dostupné online. 
 35. Naris Cosmetics. Direct Selling News [online]. [cit. 2019-05-10]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2019-04-01. (anglicky) 
 36. The History About Amway Nutrilite. www.amway.com [online]. [cit. 2019-05-14]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2019-05-14. 
 37. a b c d e f g h BIGGART, Nicole Woolsey. Charismatic Capitalism: Direct Selling Organizations in America. [s.l.]: University of Chicago Press 236 s. Dostupné online. ISBN 9780226227269. (anglicky) Google-Books-ID: MpDeBQAAQBAJ. 
 38. Notices of judgment under the Federal Food, Drug, and Cosmetic Act. D.D.N.J., F.D.C. 3381-3383, issued Aug 1951
 39. a b Who's who in Commerce and Industry, Svazek 14. [s.l.]: Marquis Who's Who 1580 s. Dostupné online. (anglicky) 
 40. a b c Tupperware Brands Corp.. Direct Selling News [online]. [cit. 2019-05-07]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2019-05-03. (anglicky) 
 41. AmorePacific. Direct Selling News [online]. [cit. 2019-05-10]. Dostupné online. (anglicky) 
 42. LG Household & Health Care. Direct Selling News [online]. [cit. 2019-05-10]. Dostupné online. (anglicky) 
 43. GAITHER, Gloria. What My Parents Did Right!: 50 tips to positive parenting. [s.l.]: Simon and Schuster 351 s. Dostupné online. ISBN 9781451604993. (anglicky) Google-Books-ID: Wu0nvLcYgzUC. 
 44. Associated Press (May 30, 1950). "Court Validates Seizure of Drug". New York Times.
 45. Direct Selling News Global 100 Profile for CUTCO. Direct Selling News [online]. [cit. 2019-05-10]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2019-04-01. (anglicky) 
 46. Cutco & Vector Marketing: About Us. www.cutco.com [online]. [cit. 2019-05-10]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2019-05-10. 
 47. Dr. Forrest C. Shaklee. Smith Family Wellness [online]. [cit. 2019-05-04]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2019-05-04. (anglicky) 
 48. Shaklee Corporation: Private Company Information - Bloomberg. www.bloomberg.com [online]. [cit. 2019-05-11]. Dostupné online. 
 49. a b Natural Health Products [online]. [cit. 2019-05-10]. Dostupné online. (anglicky) 
 50. CAREY, Charles W. American Inventors, Entrepreneurs, and Business Visionaries. [s.l.]: Infobase Publishing 433 s. Dostupné online. ISBN 9780816068838. (anglicky) Google-Books-ID: XKiGgl36bkgC. 
 51. a b c d e DSN Global 100 company profile of Amway.. Direct Selling News [online]. [cit. 2019-05-07]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2019-05-11. (anglicky) 
 52. Hy Cite Enterprises, LLC. Direct Selling News [online]. [cit. 2019-05-10]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2019-04-01. (anglicky) 
 53. Menard Cosmetics. Direct Selling News [online]. [cit. 2019-05-10]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2019-04-01. (anglicky) 
 54. WIV Wein International AG: Private Company Information - Bloomberg. www.bloomberg.com [online]. [cit. 2019-05-11]. Dostupné online. 
 55. Direct Selling News Global 100 Profile for Mary Kay. Direct Selling News [online]. [cit. 2019-05-07]. Dostupné online. (anglicky) 
 56. Princess House. Direct Selling News [online]. [cit. 2019-05-10]. Dostupné online. (anglicky) 
 57. Noevir Co. Ltd.. Direct Selling News [online]. [cit. 2019-05-10]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2019-04-01. (anglicky) 
 58. a b Historie. www.henosa.de [online]. [cit. 2019-05-10]. Dostupné online. (německy) 
 59. SUN HOPE. Direct Selling News [online]. [cit. 2019-05-07]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2019-05-23. (anglicky) 
 60. Giffarine Skyline Unity Co., Ltd.: Private Company Information - Bloomberg. www.bloomberg.com [online]. [cit. 2019-05-11]. Dostupné online. 
 61. Miki Corp.. Direct Selling News [online]. [cit. 2019-05-10]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2019-04-01. (anglicky) 
 62. a b c Oriflame Cosmetics. Direct Selling News [online]. [cit. 2019-05-07]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2019-04-01. (anglicky) 
 63. Yanbal International. Direct Selling News [online]. [cit. 2019-05-10]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2019-03-30. (anglicky) 
 64. a b Belcorp Ltd.. Direct Selling News [online]. [cit. 2019-05-07]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2019-04-01. (anglicky) 
 65. a b Direct Selling News Global 100 Profile for Natura. Direct Selling News [online]. [cit. 2019-05-07]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2019-04-01. (anglicky) 
 66. DSN Global 100 company profile of Juice Plus.. Direct Selling News [online]. [cit. 2019-05-10]. Dostupné online. (anglicky) 
 67. Direct Selling News Global 100 Profile for Nature’s Sunshine. Direct Selling News [online]. [cit. 2019-05-10]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2019-04-01. (anglicky) 
 68. Partylite Gifts, Inc.: Private Company Information - Bloomberg. www.bloomberg.com [online]. [cit. 2019-05-11]. Dostupné online. 
 69. INC, Blyth. Blyth, Inc. Announces PartyLite Worldwide Leadership. www.prnewswire.com [online]. [cit. 2019-05-11]. Dostupné online. (anglicky) 
 70. a b Blyth, Inc.: Private Company Information - Bloomberg. www.bloomberg.com [online]. [cit. 2019-05-11]. Dostupné online. 
 71. www.neffulusa.com [online]. [cit. 2019-05-10]. Dostupné online. (anglicky) 
 72. Arbonne International, LLC. www.bloomberg.com [online]. Bloomberg [cit. 2019-05-10]. Dostupné online. 
 73. Charle Corporation. Direct Selling News [online]. [cit. 2019-05-10]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2019-04-01. (anglicky) 
 74. Nikken Global Inc. -- Company History. www.company-histories.com [online]. [cit. 2019-05-04]. Dostupné online. 
 75. Direct Selling News Global 100 Profile for LegalShield. Direct Selling News [online]. [cit. 2019-05-10]. Dostupné online. (anglicky) 
 76. GREIBER, Thomas. Payments for Ecosystem Services: Legal and Institutional Frameworks. [s.l.]: IUCN 314 s. Dostupné online. ISBN 9782831711768. (anglicky) Google-Books-ID: 07p1hW1gB4MC. 
 77. Cosway Corp. Ltd.. Direct Selling News [online]. [cit. 2019-05-04]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2019-04-01. (anglicky) 
 78. a b Forever Living | Our Company. foreverliving.com [online]. [cit. 2019-05-10]. Dostupné online. 
 79. a b c Direct Selling News Global 100 Profile for Herbalife. Direct Selling News [online]. [cit. 2019-05-07]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2019-04-01. (anglicky) 
 80. The Pampered Chef, Ltd.: Private Company Information - Bloomberg. www.bloomberg.com [online]. [cit. 2019-05-11]. Dostupné online. 
 81. Medifast, Inc.: Private Company Information - Bloomberg. www.bloomberg.com [online]. [cit. 2019-05-11]. Dostupné online. 
 82. DSN Global 100 company profile of Arbonne.. Direct Selling News [online]. [cit. 2019-05-10]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2019-04-01. (anglicky) 
 83. a b CL Grupo Industrial [online]. [cit. 2019-05-10]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2019-05-10. (anglicky) 
 84. Eureka Forbes Limited: Private Company Information - Bloomberg. www.bloomberg.com [online]. [cit. 2019-05-11]. Dostupné online. 
 85. Oxyfresh Worldwide, Inc. www.bloomberg.com [online]. Bloomberg [cit. 2019-05-13]. Dostupné online. 
 86. a b c Nu Skin Enterprises. Direct Selling News [online]. [cit. 2019-05-07]. Dostupné online. (anglicky) 
 87. HOME.ORG, Business For. Mark Yarnell, Famous Author Of ‘Your First Year In Network Marketing’, Passes Away. www.businessforhome.org [online]. [cit. 2019-05-04]. Dostupné online. (anglicky) 
 88. New Image Group. Direct Selling News [online]. [cit. 2019-05-10]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2019-04-01. (anglicky) 
 89. a b c d e LR Health & Beauty Systems GmbH. www.bloomberg.com [online]. Bloomberg [cit. 2019-05-10]. Dostupné online. 
 90. a b Český miliardář a mecenáš Buksa (70): Prodal kosmetiku a těží vodu v Africe!. Blesk.cz [online]. [cit. 2019-05-13]. Dostupné online. 
 91. Longrich (Jiangsu Longliqi). Direct Selling News [online]. [cit. 2019-05-07]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2019-04-01. (anglicky) 
 92. Company Overview of Jiangsu Longliqi Biotechnology Co., Ltd.. www.bloomberg.com [online]. Bloomberg [cit. 2019-05-04]. Dostupné online. 
 93. Diana Co. Ltd.. Direct Selling News [online]. [cit. 2019-05-10]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2019-04-01. (anglicky) 
 94. NALLY, Nancy. Scrapbook Update [online]. 2014-02-25 [cit. 2019-05-11]. Dostupné online. (anglicky) 
 95. Neways - Real Customer Reviews. Best Company [online]. [cit. 2019-05-11]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2019-05-11. (anglicky) 
 96. a b c NSA International Inc - Company Profile and News. Bloomberg.com [online]. [cit. 2019-07-12]. Dostupné online. (anglicky) 
 97. About Us | Genesis PURE. cafr.genesispure.com [online]. [cit. 2019-05-11]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2019-05-11. 
 98. Apollo. Direct Selling News [online]. [cit. 2019-05-10]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2019-04-01. (anglicky) 
 99. Reliv' International, Inc.: Private Company Information - Bloomberg. www.bloomberg.com [online]. [cit. 2019-05-11]. Dostupné online. 
 100. Better Way (Thailand) Co., Ltd.: Private Company Information - Bloomberg. www.bloomberg.com [online]. [cit. 2019-05-11]. Dostupné online. 
 101. a b c Lifestyles | About Us - Our History. www.lifestyles.net [online]. [cit. 2019-05-06]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2019-05-06. 
 102. Direct Selling News Global 100 Profile for Family Heritage Life. Direct Selling News [online]. [cit. 2019-05-10]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2019-04-01. (anglicky) 
 103. Usborne Books & More - Real Customer Reviews. Best Company [online]. [cit. 2019-05-10]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2016-12-07. (anglicky) 
 104. a b DSN Global 100 company profile of Coway.. Direct Selling News [online]. [cit. 2019-05-07]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2019-03-30. (anglicky) 
 105. Best World International. Direct Selling News [online]. [cit. 2019-05-10]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2019-03-30. (anglicky) 
 106. a b Tiens/Tianshi. Direct Selling News [online]. [cit. 2019-05-10]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2019-04-01. (anglicky) 
 107. Maira Co Ltd. www.bloomberg.com [online]. Bloomberg [cit. 2019-05-11]. Dostupné online. 
 108. BOUDONCK, Greg. Online MLM Community [online]. 2016-05-13 [cit. 2019-05-07]. Dostupné online. (anglicky) 
 109. DSN Global 100 company profile of Golden Days.. Direct Selling News [online]. [cit. 2019-05-10]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2019-06-13. (anglicky) 
 110. a b MF DNES; eko. Srbský "král hrnců" Philip Zepter. iDNES.cz [online]. 2006-09-05 [cit. 2013-09-13]. Dostupné online. 
 111. Zepter International SA. www.bloomberg.com [online]. Bloomberg [cit. 2019-05-11]. Dostupné online. 
 112. BearCere’ Ju Co. Ltd.. Direct Selling News [online]. [cit. 2019-05-04]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2019-04-01. (anglicky) 
 113. Sportron International, Inc.. www.bloomberg.com [online]. Bloomberg [cit. 2019-05-11]. Dostupné online. 
 114. a b c USANA Health Sciences. Direct Selling News [online]. [cit. 2019-05-07]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2019-04-25. (anglicky) 
 115. Direct Selling News Global 100 Profile for Market America. Direct Selling News [online]. [cit. 2019-05-10]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2019-06-13. (anglicky) 
 116. a b Direct Selling News Global 100 Profile for Infinitus. Direct Selling News [online]. [cit. 2019-05-07]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2019-04-01. (anglicky) 
 117. DSN Global 100 company profile of Advocare.. Direct Selling News [online]. [cit. 2019-05-10]. Dostupné online. (anglicky) 
 118. Pure Romance. Direct Selling News [online]. [cit. 2019-05-10]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2019-04-01. (anglicky) 
 119. Charle Co.,Ltd.. www.bloomberg.com [online]. Bloomberg [cit. 2019-05-11]. Dostupné online. 
 120. a b PM International. Direct Selling News [online]. [cit. 2019-05-10]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2019-04-01. (anglicky) 
 121. Ideality. Direct Selling News [online]. [cit. 2019-05-10]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2019-04-01. (anglicky) 
 122. Jimon Group. Direct Selling News [online]. [cit. 2019-05-10]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2019-04-01. (anglicky) 
 123. Direct Selling News Global 100 Profile for Mannatech. Direct Selling News [online]. [cit. 2019-05-10]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2019-05-12. (anglicky) 
 124. KK Assuran. Direct Selling News [online]. [cit. 2019-05-10]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2019-04-01. (anglicky) 
 125. Perfect. Direct Selling News [online]. [cit. 2019-05-07]. Dostupné online. (anglicky) 
 126. Kasley Ju (Jinshi Ju). Direct Selling News [online]. [cit. 2019-05-10]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2019-04-01. (anglicky) 
 127. a b Company History | United States [online]. 2017-05-08 [cit. 2019-05-10]. Dostupné online. (anglicky) 
 128. a b RAYPATH International. www.raypath.cz [online]. [cit. 2019-05-10]. Dostupné online. 
 129. Tastefully Simple, Inc.. www.bloomberg.com [online]. Bloomberg [cit. 2019-05-13]. Dostupné online. 
 130. New Era Health Industry Group Co. Ltd.. Direct Selling News [online]. [cit. 2019-05-07]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2019-04-01. (anglicky) 
 131. New Era Health Industry Group, Co., Ltd.. www.bloomberg.com [online]. Bloomberg [cit. 2019-05-06]. Dostupné online. 
 132. a b c DXN Marketing Sdn Bhd. Direct Selling News [online]. [cit. 2019-05-07]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2019-04-01. (anglicky) 
 133. a b Gano Excel International. www.ganoexcel.com [online]. [cit. 2019-05-10]. Dostupné online. 
 134. Giffarine Skyline Unity Co.. Direct Selling News [online]. [cit. 2019-05-10]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2019-04-01. (anglicky) 
 135. a b Young Living Essential Oils. Direct Selling News [online]. [cit. 2019-05-07]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2019-04-01. (anglicky) 
 136. a b Telecom Plus Plc. Direct Selling News [online]. [cit. 2019-05-09]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2019-04-01. (anglicky) 
 137. Direct Selling News Global 100 Profile for Immunotec. Direct Selling News [online]. [cit. 2019-05-10]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2019-06-13. (anglicky) 
 138. The Company's History. english.vipgroup.net [online]. [cit. 2019-05-10]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2019-05-10. 
 139. Team National. Direct Selling News [online]. [cit. 2019-05-10]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2019-04-01. (anglicky) 
 140. Youngevity. Direct Selling News [online]. [cit. 2019-05-10]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2019-04-24. (anglicky) 
 141. For Days. Direct Selling News [online]. [cit. 2019-05-10]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2019-04-01. (anglicky) 
 142. Faberlic. Direct Selling News [online]. [cit. 2019-05-10]. Dostupné online. (anglicky) 
 143. Cosway Corp. Ltd.. Direct Selling News [online]. [cit. 2019-05-10]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2019-04-01. (anglicky) 
 144. 4Life Research. Direct Selling News [online]. [cit. 2019-05-10]. Dostupné online. (anglicky) 
 145. Naturally Plus. Direct Selling News [online]. [cit. 2019-05-10]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2019-06-13. (anglicky) 
 146. Telecom Plus PLC. www.bloomberg.com [online]. Bloomberg [cit. 2019-05-13]. Dostupné online. 
 147. TRIVIA ON NETWORK MARKETING | beauty | wellness | health | WEALTH [online]. [cit. 2019-05-13]. Dostupné online. (anglicky) 
 148. Vivint | Verify Your Representative or Technician. www.vivint.com [online]. [cit. 2019-05-13]. Dostupné online. 
 149. Marketing Personal. Direct Selling News [online]. [cit. 2019-05-10]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2019-04-01. (anglicky) 
 150. NEELANTV. Amway Global Hello My Name is_ Opportunity. [s.l.]: [s.n.] Dostupné online. 
 151. Hello. My Name is … Quixtar/Amway Global launches national marketing campaign | The Truth About Amway [online]. [cit. 2019-05-04]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2019-05-04. (anglicky) 
 152. a b Lambre reference to "Wikipedia" | Lambre shop in Ukraine ❤ Perfumes, cosmetics and creams by Lambre. e-lambre.com [online]. [cit. 2019-05-10]. Dostupné online. 
 153. CHRIS CANNON. Bill Clinton and Network Marketing. [s.l.]: [s.n.] Dostupné online. 
 154. a b O nás | KLAS - měníme vztah lidí k vlastnímu zdraví [online]. [cit. 2019-05-06]. Dostupné online. 
 155. a b c d e f g h i j k l m n o Členské firmy | AOP | Asociace osobního prodeje. www.osobniprodej.cz [online]. [cit. 2019-05-06]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2019-05-06. 
 156. a b O společnosti | FREE WAY - Ekologické čisticí, desinfekční a mycí prostředky. www.freeway.cz [online]. [cit. 2019-05-10]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2019-05-10. 
 157. a b Zbraslavské noviny, Květen 1996, Strana 6 Archivováno 1. 7. 2020 na Wayback Machine..
 158. a b c Vorwerk & Co. KG. Direct Selling News [online]. [cit. 2019-05-07]. Dostupné online. (anglicky) 
 159. a b c Historie | FINCLUB plus, a.s.. www.finclub.cz [online]. [cit. 2019-05-10]. Dostupné online. 
 160. a b O nás. Nutra-Bona s.r.o. [online]. [cit. 2019-05-10]. Dostupné online. 
 161. a b O firmě – MISSIVA [online]. [cit. 2019-05-04]. Dostupné online. 
 162. a b Kdo jsme. www.ahava-obchod.cz [online]. [cit. 2019-05-10]. Dostupné online. 
 163. a b Penězům rozumíme – dokonale. www.zfpa.cz [online]. [cit. 2019-05-10]. Dostupné online. 
 164. a b Slavíme 20 let značky DEDRA. www.dedra.cz [online]. [cit. 2019-05-10]. Dostupné online. 
 165. a b Firma Energy byla založena v roce 1995 jako výhradně česká společnost s nadnárodní působností. Web Archivováno 29. 12. 2016 na Wayback Machine.
 166. Linkedin.com: Zdenka Forst. 2020-03-02
 167. Linkedin.com: Michael Forst. 2020-03-02
 168. Obchodní rejstřík: AKUNA CZ s.r.o (úplný výpis k 2020-03-02). 2020-03-02
 169. JoyMain Science and Technology Development Co. Ltd.. Direct Selling News [online]. [cit. 2019-05-07]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2019-04-01. (anglicky) 
 170. May 06, 2019 9:56 AM ETMedia Company Overview of Fortune Hi-Tech Marketing, Inc.. www.bloomberg.com [online]. Bloomberg [cit. 2019-05-06]. Dostupné online. 
 171. 5LINX Enterprises, Inc.. www.bloomberg.com [online]. Bloomberg [cit. 2019-05-13]. Dostupné online. 
 172. It Works | 2019 MLM Review (Unbiased) | Economic Secretariat [online]. [cit. 2019-05-10]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2019-05-10. (anglicky) 
 173. Unicity Networks International*. Direct Selling News [online]. [cit. 2019-05-13]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2019-05-13. (anglicky) 
 174. Rolmex Technology Co. Ltd.. Direct Selling News [online]. [cit. 2019-05-10]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2019-06-13. (anglicky) 
 175. NHT Global. Direct Selling News [online]. [cit. 2019-05-10]. Dostupné online. (anglicky) 
 176. Direct Selling News Global 100 Profile for Isagenix. Direct Selling News [online]. [cit. 2019-05-10]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2019-06-13. (anglicky) 
 177. a b OPTAVIA / Medifast Inc. (Formerly Take Shape For Life). Direct Selling News [online]. [cit. 2019-05-10]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2019-04-01. (anglicky) 
 178. a b XanGo, LLC. www.bloomberg.com [online]. Bloomberg [cit. 2019-05-10]. Dostupné online. 
 179. Alphay International, Inc.. Direct Selling News [online]. [cit. 2019-05-10]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2019-04-01. (anglicky) 
 180. Enagic USA, Inc.. www.bloomberg.com [online]. Bloomberg [cit. 2019-05-13]. Dostupné online. 
 181. Direct Selling News Global 100 Profile for LifeVantage. Direct Selling News [online]. [cit. 2019-05-10]. Dostupné online. (anglicky) 
 182. Thirty-One Gifts LLC. www.bloomberg.com [online]. Bloomberg [cit. 2019-05-13]. Dostupné online. 
 183. a b ForeverGreen International, LLC: Private Company Information - Bloomberg. www.bloomberg.com [online]. [cit. 2019-05-11]. Dostupné online. 
 184. Resgreen International. Direct Selling News [online]. [cit. 2019-05-10]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2019-04-01. (anglicky) 
 185. Scentsy Inc.. Direct Selling News [online]. [cit. 2019-05-10]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2019-06-13. (anglicky) 
 186. Stream. Direct Selling News [online]. [cit. 2019-05-10]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2019-04-01. (anglicky) 
 187. a b Vemma Nutrition Company. www.bloomberg.com [online]. Bloomberg [cit. 2019-05-10]. Dostupné online. 
 188. a b Talk Fusion Company Profile - PR.com. www.pr.com [online]. [cit. 2019-05-10]. Dostupné online. 
 189. Quanjian Natural. Direct Selling News [online]. [cit. 2019-05-10]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2019-04-01. (anglicky) 
 190. YOFOTO. Direct Selling News [online]. [cit. 2019-05-10]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2019-04-01. (anglicky) 
 191. Merro International Biology. Direct Selling News [online]. [cit. 2019-05-10]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2019-06-13. (anglicky) 
 192. Vestige Marketing. Direct Selling News [online]. [cit. 2019-05-10]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2019-06-13. (anglicky) 
 193. a b FM Group - historia i nagrody [online]. [cit. 2019-05-10]. Dostupné online. (polsky) 
 194. a b O firmie. www.colwaycollagen.eu [online]. [cit. 2019-05-10]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2019-05-10. 
 195. a b c d e Agel Enterprises, LLC. www.bloomberg.com [online]. Bloomberg [cit. 2019-05-10]. Dostupné online. 
 196. a b WorldVentures Marketing, LLC. www.bloomberg.com [online]. Bloomberg [cit. 2019-05-10]. Dostupné online. 
 197. Monarch Health Plan Inc. www.bloomberg.com [online]. Bloomberg [cit. 2019-05-10]. Dostupné online. 
 198. a b MonaVie LLC. www.bloomberg.com [online]. Bloomberg [cit. 2019-05-10]. Dostupné online. 
 199. Yandy LLC. www.bloomberg.com [online]. Bloomberg [cit. 2019-05-10]. Dostupné online. 
 200. a b LLC, Revolvy. "Fuel Freedom International" on Revolvy.com. www.revolvy.com [online]. [cit. 2019-05-10]. Dostupné online. (anglicky) 
 201. AnRan Nanometer Industry Development Co. Ltd.. Direct Selling News [online]. [cit. 2019-05-10]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2019-04-01. (anglicky) 
 202. a b DSN Global 100 company profile of Ambit Energy.. Direct Selling News [online]. [cit. 2019-05-07]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2019-04-01. (anglicky) 
 203. a b Sisel International LLC. www.bloomberg.com [online]. Bloomberg [cit. 2019-05-10]. Dostupné online. 
 204. Rodan & Fields, LLC. www.bloomberg.com [online]. Bloomberg [cit. 2019-05-10]. Dostupné online. 
 205. Zurvita Holdings Inc.. Direct Selling News [online]. [cit. 2019-05-10]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2019-04-01. (anglicky) 
 206. PRO-Health China Co Ltd. www.bloomberg.com [online]. Bloomberg [cit. 2019-05-06]. Dostupné online. 
 207. a b GOLD, Organo. Bernardo Chua and Organo Gold awarded 5 prestigious People's Choice and Dangal ng Bayan Awards. www.prnewswire.com [online]. [cit. 2019-05-10]. Dostupné online. (anglicky) 
 208. Plexus Worldwide. Direct Selling News [online]. [cit. 2019-05-10]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2019-06-13. (anglicky) 
 209. Norland. Direct Selling News [online]. [cit. 2019-05-10]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2019-03-30. (anglicky) 
 210. a b c Direct Selling News Global 100 Profile for Jeunesse. Direct Selling News [online]. [cit. 2019-05-07]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2019-04-01. (anglicky) 
 211. VIRIDIAN ENERGY LLC. www.bloomberg.com [online]. Bloomberg [cit. 2019-05-13]. Dostupné online. 
 212. HOME.ORG, Business For. North American Power Terminates MLM Program. www.businessforhome.org [online]. [cit. 2019-05-13]. Dostupné online. (anglicky) 
 213. Xyngular Corporation | Better Business Bureau® Profile. www.bbb.org [online]. [cit. 2019-05-10]. Dostupné online. 
 214. Atomy. Direct Selling News [online]. [cit. 2019-05-13]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2019-05-13. (anglicky) 
 215. Direct Selling News Global 100 Profile for FuXion Biotech. Direct Selling News [online]. [cit. 2019-05-10]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2019-04-01. (anglicky) 
 216. eVolution Networks. www.bloomberg.com [online]. Bloomberg [cit. 2019-05-10]. Dostupné online. 
 217. Rain International, LLC. www.bloomberg.com [online]. Bloomberg [cit. 2019-05-10]. Dostupné online. 
 218. Chloe and Isabel, Inc. www.bloomberg.com [online]. Bloomberg [cit. 2019-05-10]. Dostupné online. 
 219. SEACRET Direct. Direct Selling News [online]. [cit. 2019-05-10]. Dostupné online. (anglicky) 
 220. a b c World Global Network. Direct Selling News [online]. [cit. 2019-05-10]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2019-04-01. (anglicky) 
 221. a b DSN Global 100 company profile of ARIIX. Direct Selling News [online]. [cit. 2019-05-10]. Dostupné online. (anglicky) 
 222. Yandi. Direct Selling News [online]. [cit. 2019-05-10]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2019-06-13. (anglicky) 
 223. Le-Vel Brands LLC. www.bloomberg.com [online]. Bloomberg [cit. 2019-05-10]. Dostupné online. 
 224. "CVSL Inc. Will Begin Trading On New York Stock Exchange This Friday". PR Newswire. 2014-12-03
 225. "Longaberger, CVSL Finalize Agreement Archivováno 21. 12. 2016 na Wayback Machine.". Direct Selling News. 2013-03-19
 226. "CVSL Announces Signing of Definitive Agreement to Acquire Your Inspiration at Home". PR Newswire. 2013-06-21
 227. "CVSL Announces Closing of Tomboy Tools Transaction". PR Newswire. 2013-10-16
 228. "CVSL Announces Completion of Agel Transaction". PR Newswire. 2013-10-22
 229. "CVSL and Paperly Finalize Transaction". PR Newswire. 2013-12-20
 230. "CVSL and My Secret Kitchen Finalize Transaction". PR Newswire. 2013-12-23
 231. "CVSL and Uppercase Living Close Transaction". PR Newswire. 2014-03-14
 232. "CVSL and Kleeneze Transaction". PR Newswire. 2015-02-06
 233. "CVSL Acquires Betterware, Ltd". PR Newswire. 2015-10-15
 234. a b Networkio.eu - Marka DuoLife. Firma odkryła karty!. networkio.eu [online]. [cit. 2019-05-10]. Dostupné online. (polsky) 
 235. DSN Global 100 company profile of Monat Global.. Direct Selling News [online]. [cit. 2019-05-10]. Dostupné online. (anglicky) 
 236. Enersource Corporation. www.bloomberg.com [online]. Bloomberg [cit. 2019-05-13]. Dostupné online. 
 237. WILLIAM. Jerky Direct An MLM Company [online]. 2015-11-27 [cit. 2019-05-13]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2019-05-13. (anglicky) 
 238. Royal Gems Inc.. www.bloomberg.com [online]. Bloomberg [cit. 2019-05-13]. Dostupné online. 
 239. HOME.ORG, Business For. MonaVie Founder and USANA Vice President Dallin Larsen Launches VASAYO. www.businessforhome.org [online]. [cit. 2019-05-13]. Dostupné online. (anglicky) 
 240. HOME.ORG, Business For. World Global Network Launches HELO Extense. www.businessforhome.org [online]. [cit. 2019-05-13]. Dostupné online. (anglicky) 
 241. HOME.ORG, Business For. Vida Divina Launched – $23 Million Sales In First 2 Months. www.businessforhome.org [online]. [cit. 2019-05-10]. Dostupné online. (anglicky) 
 242. a b c d New MLM Companies to look out for in 2019 - MLM Blogs. Infinite MLM Blog [online]. 2019-01-16 [cit. 2019-05-13]. Dostupné online. (anglicky) 
 243. HOME.ORG, Business For. New MLM Company Launches – Lifebrook. www.businessforhome.org [online]. [cit. 2019-05-13]. Dostupné online. (anglicky) 
 244. HOME.ORG, Business For. Vemma Merges With Bodē Pro. www.businessforhome.org [online]. [cit. 2019-05-13]. Dostupné online. (anglicky) 
 245. Roland Turnwald oslavil 85 let. Golden Yacca | Oficiální E-shop | Doručení do 24 hodin | goldenyacca.cz [online]. 2018-11-27 [cit. 2019-05-10]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2019-05-10. 
 246. a b WWW.NEWLOGIC.CZ, NewLogic Studio-. O nás. www.gw-int.net [online]. [cit. 2019-05-06]. Dostupné online. 
 247. a b OKG family - oficiální stránky společnosti O.K.G., s.r.o.. www.okg-family.cz [online]. [cit. 2019-05-10]. Dostupné online. 
 248. a b O SPOLEČNOSTI. Miss Cosmetic® [online]. 2017-04-21 [cit. 2019-05-10]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2019-05-03. 
 249. a b O nás :: cz-starlife. cz-starlife.webnode.cz [online]. [cit. 2019-05-10]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2019-05-06. 
 250. O nás :: cz-starlife. cz-starlife.webnode.cz [online]. [cit. 2019-05-06]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2019-05-06. 
 251. a b O Společnosti. www.euronabycerny.com [online]. [cit. 2019-05-10]. Dostupné online. 
 252. a b DIC - Diamonds International Corporation byla založena v roce 2006
 253. a b ESSENS Czech. www.essens.cz [online]. [cit. 2019-05-10]. Dostupné online. 
 254. a b Ramissio | O společnosti [online]. [cit. 2019-05-10]. Dostupné online. 
 255. a b Prémiové doplňky stravy a potraviny | SUNKINS. www.sunkins.cz [online]. [cit. 2019-05-10]. Dostupné online. 
 256. DSN STAFF. Three Direct Sellers Win Best in Biz Awards. Direct Selling News [online]. Direct Selling News, 2019-12-03 [cit. 2019-12-11]. Dostupné online. (anglicky) 
 257. European Direct Selling Conference. 2019-12-17.
 258. DSN STAFF. Direct Sellers Win Stevie Awards for Women in Business. Direct Selling News [online]. 2019-12-11 [cit. 2019-12-18]. Dostupné online. (anglicky) 
 259. REDAKCE. Direct Sellers Association of Canada [online]. Kanada, Toronto: Direct Sellers Association, 2019-12-20 [cit. 2020-01-03]. Dostupné online. (anglicky) 
 260. HAPPI STAFF. New Rules Shake China Cosmetics Market. HAPPI [online]. Rodman Media, 2020-01-06 [cit. 2020-01-14]. Dostupné online. 
 261. Direct Selling Program Launches at Crummer Graduate School of Business at Rollins College. Direct Selling News [online]. 2020-01-30 [cit. 2020-02-07]. Dostupné online. (anglicky) 
 262. VNA. 23 multi-level marketing firms have licences to work in VN | Business | Vietnam+ (VietnamPlus). https://en.vietnamplus.vn/ [online]. VietnamPlus, 2020-01-31 [cit. 2020-02-03]. Dostupné online. (anglicky) 
 263. Multi-level Marketing's Deep Roots in Taiwan. Taiwan Business TOPICS [online]. 2020-02-24 [cit. 2020-03-02]. Dostupné online. (anglicky) 
 264. 4th Annual DSA Industry Awards Open for Submissions. Direct Selling Australia | DSA [online]. 2020-02-25 [cit. 2020-03-02]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2020-03-02. (anglicky) 
 265. THE GLOBE AND MAIL'S GLOBE CONTENT STUDIO. Building a business your way. The Globe and Mail. Dostupné online [cit. 2020-03-10]. 
 266. OZMORALI, Hakki. Fundamental Characteristics of a Good Compensation Plan [online]. The World of Direct Selling, 2019-06-24 [cit. 2019-06-24]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2019-06-24. (anglicky) 
 267. CHRISTENSEN, Mary; CHRISTENSEN, Wayne. Be a Network Marketing Superstar: The One Book You Need to Make More Money Than You Ever Thought Possible. AMACOM, 2007. vyd. [s.l.]: AMACOM, 2007. 143 s. Dostupné online. ISBN 9780814474310. 
 268. About Richard Poe : RichardPoe.com [online]. [cit. 2019-05-07]. Dostupné online. (anglicky) 
 269. a b c POE, Richard. Třetí vlna: nová epocha network marketingu. První. vyd. [s.l.]: Jiří Alman, 1998. 256 s. ISBN 80-861-3503-9. S. 240–242. 
 270. Janusz Szjana, Network marketing. Jak v životě neprohrát, Tisk: Medium, Praha, 1996 (strana 89)
 271. CHRISTENSEN, Mary; CHRISTENSEN, Wayne. Be a Network Marketing Superstar: The One Book You Need to Make More Money Than You Ever Thought Possible. 2007. vyd. [s.l.]: AMACOM, 2007. 160 s. Dostupné online. ISBN 978-0814474310. S. 28-29, 28-34. 
 272. Akuna - Historie. www.akunaweb.com [online]. [cit. 2019-05-10]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2019-05-10. 
 273. Lyoness International AG. www.bloomberg.com [online]. Bloomberg [cit. 2019-05-10]. Dostupné online. 
 274. a b Direct Selling News Global 100 Profile for Mary Kay. Direct Selling News [online]. [cit. 2019-05-09]. Dostupné online. (anglicky) 
 275. MF DNES; eko. Srbský "král hrnců" Philip Zepter. iDNES.cz [online]. 2006-09-05 [cit. 2013-09-13]. Dostupné online. 
 276. 93 F.T.C. 618; In the Matter of Amway Corporation, Inc., et al.
 277. Interní časopis Amway UK & ROI, Amagram, říjen 2007 Archivováno 12. 4. 2021 na Wayback Machine.. Strana 4-19.
 278. HOME.ORG, Business For. Ponzi’s And Pyramids » Direct Selling Facts, Figures and News. www.businessforhome.org [online]. [cit. 2019-05-09]. Dostupné online. (anglicky) 
 279. Business Guidance Concerning Multi-Level Marketing. www.ftc.org [online]. [cit. 2019-05-14]. Dostupné online. (anglicky) 
 280. Vyjádření předsedkyně AOP Ildiko Dikošové v reportáži ČT | Aktuality | Asociace osobního prodeje. www.osobniprodej.cz [online]. [cit. 2019-05-09]. Dostupné online. [nedostupný zdroj]
 281. http://www.asociace-sos.cz/podomni-prodej-seznam-obci-kde-ho-zakazali/
 282. a b http://www.socr.cz/clanek/clanek-6843/%27%27/ [online]. 
 283. http://www.usoud.cz/aktualne/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=2469
 284. Čínský hospodářský zázrak začal v prosinci 1978. ČT24 [online]. [cit. 2019-05-09]. Dostupné online. 
 285. CHEN, Nancy N.; CLARK, Constance D.; GOTTSCHANG, Suzanne Z. China Urban: Ethnographies of Contemporary Culture. [s.l.]: Duke University Press 354 s. Dostupné online. ISBN 9780822326403. (anglicky) Google-Books-ID: 5pYsBLZdAIIC. 
 286. "MLM law of China 'Prohibition of Chuanxiao'".. www.gov.cn [online]. 2005-08-03 [cit. 2019-05-09]. Dostupné online. 
 287. a b O’REGAN, Stephen. Multi-Level Marketing: China Isn't Buying It. China Briefing News [online]. 2017-09-12 [cit. 2019-05-09]. Dostupné online. (anglicky) 
 288. XU, Lehman, Lee &. Chinese Law | China: Direct Sale. www.lehmanlaw.com [online]. [cit. 2019-05-09]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2015-01-21. 
 289. Hong Kong multi-level marketing plan needs closer look. South China Morning Post [online]. 2013-10-31 [cit. 2019-05-09]. Dostupné online. (anglicky) 
 290. 李齐. 100 days set to clean up health products market - Chinadaily.com.cn. www.chinadaily.com.cn [online]. [cit. 2019-09-03]. Dostupné online. 
 291. NUTRAINGREDIENTS-ASIA.COM. China direct selling: All 91 firms summoned to regulator meeting amid ‘100-day’ clampdown. nutraingredients-asia.com [online]. [cit. 2019-09-04]. Dostupné online. (anglicky) 
 292. China Suspends Registration of Direct Selling Firms - Caixin Global. www.caixinglobal.com [online]. [cit. 2019-09-04]. Dostupné online. (anglicky) 
 293. Update on China’s “Hundred Days of Action”. Direct Selling News [online]. 2019-05-01 [cit. 2019-09-04]. Dostupné online. (anglicky) 
 294. China’s 100-Day Action Continues to Impact Herbalife, Nu Skin, USANA. Direct Selling News [online]. 2019-08-08 [cit. 2019-09-03]. Dostupné online. (anglicky) 
 295. History | [online]. WFDSA [cit. 2019-05-06]. Dostupné online. (anglicky) 
 296. DSA Member | [online]. WFDSA [cit. 2019-05-06]. Dostupné online. (anglicky) 
 297. Direct Selling Association - Industry Statistics
 298. World Federation of Direct Selling Associations, 1998-2009
 299. World Federation of Direct Selling Associations, 2010
 300. World Federation of Direct Selling Associations, 2011
 301. World Federation of Direct Selling Associations, 2012
 302. World Federation of Direct Selling Associations, 2013
 303. World Federation of Direct Selling Associations, 2014. wfdsa.org [online]. [cit. 2016-03-02]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2016-03-06. 
 304. DSN Announces the 2019 Global 100!. Direct Selling News [online]. 2019-04-25 [cit. 2019-05-07]. Dostupné online. (anglicky) 
 305. DSN Announces the 2018 Global 100!. Direct Selling News [online]. 2018-05-03 [cit. 2019-05-09]. Dostupné online. (anglicky) 
 306. Rodan + Fields. Direct Selling News [online]. [cit. 2019-05-07]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2019-04-01. (anglicky) 
 307. JoyMain Science and Technology Development Co. Ltd.. Direct Selling News [online]. [cit. 2019-05-09]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2019-04-01. (anglicky) 
 308. SUN HOPE. Direct Selling News [online]. [cit. 2019-05-09]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2019-05-23. (anglicky) 
 309. New Era Health Industry Group Co. Ltd.. Direct Selling News [online]. [cit. 2019-05-09]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2019-04-01. (anglicky) 
 310. Longrich (Jiangsu Longliqi). Direct Selling News [online]. [cit. 2019-05-09]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2019-04-01. (anglicky) 
 311. a b Global Direct Selling - 2017 Retail Sales Archivováno 11. 5. 2019 na Wayback Machine.. Published June 18, 2018, Not for use after May 31, 2019
 312. Vznik a historie | AOP | Asociace osobního prodeje. www.osobniprodej.cz [online]. [cit. 2019-05-06]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2019-05-06. 
 313. What is MLMIA?. www.mlmia.com [online]. [cit. 2019-05-13]. Dostupné online. 

Literatura[editovat | editovat zdroj]

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]