Přeskočit na obsah

Polypropylenglykol

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Polypropylenglykol (také nazývaný polypropylenoxid) je polymer propylenglykolu a látka patřící mezi polyethery. Název polypropylenglykol se používá pro polymery s nízkou a střední molekulovou hmotností, u kterých má druh koncové funkční skupiny (což je nejčastěji hydroxyl) vliv na vlastnosti látky, zatímco označení polypropylenoxid většinou náleží polymerům, jejichž molekulová hmotnost je vyšší a vlastnosti nejsou významně ovlivňovány druhem koncové funkční skupiny. V roce 2003 bylo v polymer přeměněno 60 % z 6,6 milionů tun vyrobeného propylenoxidu.[1]

Polypropylenglykol se vyrábí polymerizací propylenoxidu. Iniciátorem reakce bývá většinou alkohol a jako katalyzátor se používá zásada, nejčastěji hydroxid draselný. Pokud je iniciátorem ethylenglykol nebo voda, tak je vzniklý polymer lineární. Při použití iniciátorů s více funkčními skupinami, jako jsou glycerol, pentaerythritol nebo sorbitol se vytváří polymery s rozvětvenými molekulami.

Strukturní vzorec polypropylenglykolu

Běžná polymerizace propylenoxidu vede k tvorbě ataktického polymeru, u kterého jsou substituenty s ohledem na stereoizomerii rozmístěny náhodně. Isotaktický polymer, tedy takový, u něhož jsou všechny substituenty na stejné straně, lze připravit z opticky aktivního propylenoxidu, což je ale značně nákladné. Roku 2005 byl popsán salenový katalyzátor, pomocí kterého lze připravit isotaktický polymer z prochirálního propylenoxidu.[2]

Katalyzátor isotaktické polymerizace polypropylenoxidu

Vlastnosti

[editovat | editovat zdroj]

Polypropylenglykol (PPG) se v mnohém podobá polyethylenglykolu (PEG). Za pokojové teploty je kapalný. Rozpustnost ve vodě s rostoucí molekulovou hmotností rychle klesá. Sekundární hydroxylové skupiny PPG jsou méně reaktivní než primární hydroxyly u polyethylenglykolu. PPG je méně toxický než PEG, a tak se biltechnologické experimenty častěji provádějí v PPG.

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Polypropylene glycol na anglické Wikipedii.


  1. A Highly Active, Isospecific Cobalt Catalyst for Propylene Oxide Polymerization Kathryn L. Peretti, Hiroharu Ajiro, Claire T. Cohen, Emil B. Lobkovsky, and Geoffrey W. Coates Journal of the American Chemical Society, 127 (33), 11566 -11567, 2005. Abstract
  2. A Highly Active, Isospecific Cobalt Catalyst for Propylene Oxide Polymerization Kathryn L. Peretti, Hiroharu Ajiro, Claire T. Cohen, Emil B. Lobkovsky, and Geoffrey W. Coates, Journal of the American Chemical Society, 127 (33), 11566 -11567, 2005. Abstract

Externí odkazy

[editovat | editovat zdroj]