Poštovní adresa

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Na tento článek je přesměrováno heslo adresa. Tento článek je o poštovní adrese. O ostatních významech pojednává článek Adresa (rozcestník).
Poštovní schránka

Poštovní adresa identifikuje adresáta natolik přesně, aby nevznikly pochyby o tom, kde a komu má být poštovní zásilka doručena. Skládá se proto z označení adresáta (u fyzických osob jméno a příjmení, u právnických osob název, právní forma a zpravidla i jméno a příjmení, popřípadě funkce konkrétního pracovníka), místa dodání (zejména název ulice, číslo domu, název obce a její části), poštovního směrovacího čísla a názvu adresní pošty.[1]

Používá se též pro vyhledání místa návštěvami, úředními orgány, servisními nebo záchrannými pracovníky atd. Adresa a její vztah k prostorovým souřadnicím je důležitá i pro navigaci a geografické informační systémy (GIS).[zdroj?]

Jiné užití pojmu adresa[editovat | editovat zdroj]

Podle § 29 písm. h) Zákona č. 111/2009 Sb. je adresa (nikoliv poštovní) kombinace názvu okresu, názvu obce, názvu městské části nebo městského obvodu, názvu části obce nebo v případě hlavního města Prahy názvu katastrálního území, čísla popisného nebo evidenčního, názvu ulice a čísla orientačního a dále zvláštních údajů pro doručování prostřednictvím poštovních služeb, která jednoznačně určuje adresní místo.[2]

Detaily poštovní adresy[editovat | editovat zdroj]

Části adresy[editovat | editovat zdroj]

Seznam vyžadovaných údajů a forma a pořadí jejich uvádění jsou dány zvyklostmi a pravidly jednotlivých států a jejich pošt. Typicky uváděnými adresními údaji jsou tyto:

 • Jméno adresáta (osoby nebo organizace, případně kombinace obojího). Pořadím údajů lze naznačit, zda jde o zásilku soukromou doručovanou přes adresu organizace nebo o zásilku určenou organizaci se specifikací kontaktní osoby. Ke jménům osob je obvyklé uvádět i různé akademické i společenské tituly
 • Název sídelního útvaru (např. město, obec, vesnice, čtvrť), případně název dodávací pošty či kombinace těchto údajů. Název městské čtvrti nebo části se typicky připojuje pomocí spojovníku těsně za název města (například Ostrava-Jih nebo Praha-Horní Měcholupy).
 • Poštovní směrovací číslo či jiný podobný kód
 • Vyšší územně-administrativní jednotka (např. země, stát federace, župa, okres apod.) podle zvyklostí a pravidel daného státu – v případě používání směrovacích čísel nemusí být tento údaj nutný
 • Stát, jde-li o mezinárodní přepravu
 • Název ulice či náměstí, pokud v dané obci nebo místní části jsou pojmenovány, případně název osady, samoty, čtvrti, vesnice atd.
 • Domovní číslo. V České republice mají být všem domům přidělena čísla popisná nebo evidenční, v některých větších obcích nebo jejich místních částech s pojmenovanými ulicemi a dalšími veřejnými prostranstvími jsou navíc všem nebo některým domům přidělena čísla orientační, která charakterizují polohu adresy v rámci určité ulice nebo náměstí a jsou pro adresování pošty vhodnější
 • Číslo bytu je zvykem uvádět pouze v některých zemích či městech, zejména pro větší panelové nebo činžovní domy

Pokud zásilka není určena k doručení přímo na místo, ale prostřednictvím uložení na poště, uvádí se místo názvu ulice a domovního čísla (anebo navíc) údaj o čísle poštovní přihrádky (P.O. BOX) nebo údaj poste restante.

Vzory doručovacích adres na poštovních zásilkách v České republice[editovat | editovat zdroj]

Formát adres pro výstupy z RÚIAN stanoví vyhláška o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí.[3] U tvaru adresy ze systému RUIAN, se nejedná o adresy pro poštovní styk, ale o adresy pro zápisy do obchodních a jiných rejstříků. (Zejména kvůli absenci názvu dodávací pošty.)

Tvar adresy pro poštovní styk je znázorněn na stránkách adresního registru UIR-ADR, provozovaný ministerstvem MPSV. [2] Archivováno 16. 7. 2020 na Wayback Machine.,[3]

Doporučené formáty adres používaných v poštovním styku stanoví jednotlivé poštovní organizace. Na českém území tedy tradičně standard psaní adres vytváří zejména Česká pošta, v minulosti její předchůdci (Československá pošta).

 • Adresa na poštovní zásilce: (na osobní korespondenci se obvykle k adrese připojuje i oslovení adresáta)
 • Adresa na osobní korespondenci v běžném provedení (v místě adresáta jsou městské části a části obce)
 Vážený pan
 Jan Novotný
 nám. Republiky 1910/45
 Praha 13, Stodůlky
 155 00 PRAHA 515
 • Adresa na osobní korespondenci (v místě adresáta jsou městské části a části obce)
 Paní
 Jana Dvořáková
 Novotného 548/15
 Brno-střed, Štýřice
 639 00 BRNO 39
 • Adresa na osobní korespondenci v běžném provedení (v místě adresáta nejsou městské části, ani části obce. 4. řádek není nutné psát.)
 Vážená paní
 MUDr. Petra Málková, CSc
 Janecká č. p. 635
 Turnov
 511 01 TURNOV 1
 • Adresa na osobní korespondenci (v místě adresáta není zavedeno značení ulic. Objekt adresáta disponuje evidenčním číslem (např. chata.)
 Vážený pan
 Josef Mladý
 Dolní Loučky ev. č. 60
 594 55 DOLNÍ LOUČKY
 • Adresa na osobní korespondenci (v místě adresáta není pošta. Pošta je v jiné obci.)
 Vážená paní
 Květoslava Vokurková
 Hoštice č. p. 244
 387 01 VOLYNĚ
 Gymnázium Christiana Dopplera
 Zborovská 621/30
 Praha 5, Motol
 150 00 PRAHA 5
 • Adresa s poštovní přihrádkou:
JUDr. Vincent Novák
P. O. BOX 152
337 01 ROKYCANY 1
 • Adresa, kdy je adresátem Michael Novák žijící v podnájmu u paní Kočičkové:
Michael Novák
u pí Kočičkové
Ostrá 732/29
Praha 14, Černý Most
198 00 PRAHA 98
 • Adresa s městem i městskou částí obsahuje spojovník bez mezer!
Úřad městského obvodu Ostrava-Jih
Horní 791/3
Ostrava-Jih, Hrabůvka
700 30 OSTRAVA 30 
Ing. Julius Novotný 
Poste restante
669 01 Znojmo 1

Vzory doručovacích adres na poštovních zásilkách do ciziny[editovat | editovat zdroj]

Adresa do ciziny se uvádí podle zvyklostí cílové země a zpravidla i jejím písmem a jazykem. Cílovou zemi je však vhodné uvést též v jazyce státu odeslání nebo v jazyce, který má v poštovním styku mezinárodně dorozumívací funkci (donedávna francouzština, dnes spíše angličtina). Směrovací poštovní kód platný v cílové zemi nesmí být vpisován do rámečků nebo jiných míst vyhrazených pro poštovní směrovací kód v zemi odeslání.

Vzory psaní adres do jednotlivých zemí jsou uvedeny v Poštovních podmínkách České pošty, s.p., část Zahraniční podmínky.[4]

Mr. John Brown
125/52 Garden street 
London, SW11 1DJ
United Kingdom
Петров Иван Сергеевич
ул. Ореховая, д. 25
пос. Лесное
АЛЕКСЕЕВСКИЙ р-н
ВОРОНЕЖСКАЯ обл.
247112
РОССИЯ – RUSKO

Celosvětové zásady adresování[editovat | editovat zdroj]

V jednotlivých zemích se uspořádání částí adresy může lišit. Pro adresování mezinárodních zásilek stanoví zásady Světová poštovní unie (UPU) ve své normě S-42 Části a vzory mezinárodních adres (International postal address components and templates).[5]

Jednotnou zásadou je, že adresa země určení je psána na poslední řádce adresy, velkými písmeny a název země je uveden v jazyce odesílací země; aby se zamezilo problémům v tranzitních zemích, má též být uveden v mezinárodně známém jazyce.

Pro adresu adresáta je na obálce vyhrazeno pole:

 • 15 mm od pravého a dolního okraje,
 • 40 mm od horního okraje a
 • 140 mm od levého okraje.

V tomto poli nesmějí být uváděny jiné údaje.[5][6]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. Poštovní podmínky - Česká pošta. www.ceskaposta.cz [online]. Česká pošta [cit. 2022-04-28]. Dostupné online. 
 2. [1] § 29 písm. h) zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech
 3. Vyhláška č. 359/2011 Sb., o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí. In: Sbírka zákonů. 2011. Dostupné online. Ve znění pozdějších předpisů. Dostupné online.
 4. Poštovní podmínky České pošty, s.p.: Zahraniční podmínky. [s.l.]: [s.n.] Dostupné online. S. 18–387. Datum aktualizace: 1. 6. 2022. 
 5. a b Světová poštovní unie: Postal Addressing Systems (anglicky). www.upu.int [online]. [cit. 2017-03-07]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2015-06-04. 
 6. EN ISO 19160-4:2017 Komponenty mezinárodní poštovní adresy a jazyk šablony [online]. 2015-09-09 [cit. 2019-09-30]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2019-09-30. 

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]