Poštovní adresa

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Na tento článek je přesměrováno heslo adresa. Tento článek pojednává o poštovní adrese. O ostatních významech pojednává článek Adresa (rozcestník).
Poštovní schránka

Adresa (též poštovní adresa) udává informaci o umístění určitého domu či jiné stavby (objektu) nebo místa. Používá se pro doručování poštovních zásilek, ale též pro vyhledání místa návštěvami, úředními orgány, servisními nebo záchrannými pracovníky atd.

Také v případech, kdy nejsou poštovní zásilky doručovány až do příslušného objektu, ale pouze do poštovních přihrádek na dodávací poště nebo v jiném místě (například na návsi či u silnice), může adresa přispět k roztřídění zásilek a identifikaci adresáta.

V České republice se adresou rozumí kombinace názvu okresu, názvu obce, názvu městské části nebo městského obvodu, názvu části obce nebo v případě hlavního města Prahy názvu katastrálního území, čísla popisného nebo evidenčního, názvu ulice a čísla orientačního a dále zvláštních údajů pro doručování prostřednictvím poštovních služeb, která jednoznačně určuje adresní místo.[1]

Části adresy[editovat | editovat zdroj]

Seznam vyžadovaných údajů a forma a pořadí jejich uvádění jsou dány zvyklostmi a pravidly jednotlivých států a jejich pošt. Typicky uváděnými údaji o dodacím místě jsou tyto:

 • Jméno adresáta (osoby nebo organizace, případně kombinace obojího). Pořadím údajů lze naznačit, zda jde o zásilku soukromou doručovanou přes adresu organizace nebo o zásilku určenou organizaci se specifikací kontaktní osoby. Ke jménům osob je obvyklé uvádět i různé akademické i společenské tituly
 • Název sídelního útvaru (např. město, obec, vesnice, čtvrť), případně název dodávací pošty či kombinace těchto údajů. Název městské čtvrti nebo části se typicky připojuje pomocí spojovníku těsně za název města (například Ostrava-Jih nebo Praha-Horní Měcholupy).
 • Poštovní směrovací číslo či jiný podobný kód
 • Vyšší územně-administrativní jednotka (např. země, stát federace, župa, okres apod.) podle zvyklostí a pravidel daného státu – v případě používání směrovacích čísel nemusí být tento údaj nutný
 • Stát, jde-li o mezinárodní přepravu
 • Název ulice či náměstí, pokud v dané obci nebo místní části jsou pojmenovány, případně název osady, samoty, čtvrti, vesnice atd.
 • Domovní číslo. V České republice mají být všem domům přidělena čísla popisná nebo evidenční, v některých větších obcích nebo jejich místních částech s pojmenovanými ulicemi a dalšími veřejnými prostranstvími jsou navíc všem nebo některým domům přidělena čísla orientační, která charakterizují polohu adresy v rámci určité ulice nebo náměstí a jsou pro adresování pošty vhodnější
 • Číslo bytu je zvykem uvádět pouze v některých zemích či městech, zejména pro větší panelové nebo činžovní domy

Pokud zásilka není určena k doručení přímo na místo, ale prostřednictvím uložení na poště, uvádí se místo názvu ulice a domovního čísla (anebo navíc) údaj o čísle poštovní přihrádky (P.O. BOX) nebo údaj poste restante.

Vzory doručovacích adres v České republice[editovat | editovat zdroj]

 • Adresa na poštovní zásilce: (na osobní korespondenci se obvykle k adrese připojuje i oslovení adresáta)
 Vážená paní
 Marie Staňková
 Skoškovice 32
 568 09 Lovosice
 Gymnázium Christiana Dopplera
 Zborovská 45/621
 150 00 Praha 5
 • Adresa s poštovní přihrádkou:
JUDr. Vincent Novák
P. O. BOX 152
337 01 Rokycany 1
 • Adresa, kdy je adresátem Michael Novák žijící v podnájmu u paní Kočičkové
Michael Novák
pí. Kočičková
Ostrá 29/732
110 01 Praha 1
 • Adresa s městem i městskou částí obsahuje spojovník bez mezer!
Úřad městského obvodu Ostrava-Jih
Horní 14
708 00 Ostrava-Jih
 • Adresa poste restante:
Ing. Julius Novotný 
Poste restante
669 01 Znojmo 1
 • Adresa do ciziny se uvádí podle zvyklostí cílové země a zpravidla i jejím písmem a jazykem. Cílovou zemi je však vhodné uvést též v jazyce státu odeslání nebo v jazyce, který má v poštovním styku mezinárodně dorozumívací funkci (donedávna francouzština, dnes spíše angličtina). Směrovací poštovní kód platný v cílové zemi nesmí být vpisován do rámečků nebo jiných míst vyhrazených pro poštovní směrovací kód v zemi odeslání.
Mr. John Brown
125/52 Garden street 
London, SW11 1DJ
United Kingdom
Петров Иван Сергеевич
ул. Ореховая, д. 25
пос. Лесное
АЛЕКСЕЕВСКИЙ р-н
ВОРОНЕЖСКАЯ обл.
247112
РОССИЯ – RUSKO

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. § 29 písm. h) zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]