Parcelní číslo

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Čísla parcel v Horních Prosíčkách na mapě stabilního katastru z roku 1838

Parcelní číslo je identifikační číselné označení (územní prostorový identifikátor) parcely, a tedy i pozemku. Parcelní čísla se používají v katastru nemovitostí, katastrální mapě a v dalších případech, kdy je třeba pozemek přesně identifikovat. Čísla parcel se používají i k nepřímé identifikaci těch budov, které nejsou zapsány v katastru nemovitostí nebo nemají přiděleno domovní číslo.

V České republice jsou parcelní čísla přidělována v číselných řadách vždy v rámci katastrálního území. V některých katastrálních územích existují dvě číselné řady parcel, jedna pro takzvané pozemkové parcely a druhá pro stavební parcely. V ostatních katastrálních územích existuje společná (jednotná) číselná řada pro oba druhy parcel.[1] Druh parcely se u parcelního čísla označuje slovně nebo například zkratkami st. pro stavební parcely a pp. pro pozemkové parcely, popřípadě st. pro stavební parcely a čísla pozemkových parcel bez rozlišení. V některých datových formátech se stavební parcely v samostatné číselné řadě rozlišují znaménkem minus, tedy jako záporná čísla.[2][3]

Parcelní číslo je určováno v rámci vedení katastru nemovitostí při vzniku parcely a může být později změněno.[1] Parcelní číslo se zpravidla mění zejména při převodu parcely z jednoho katastrálního území do jiného (například při změně hranic katastrálních území, při slučování nebo dělení katastrálních území atd.).

Číslování parcel v České republice vychází z katastrálního zákona (zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky) a z prováděcí vyhlášky 190/1996 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem. Způsob číslování parcel je stanoven v § 25 této vyhlášky.

Základem parcelního čísla je kmenové číslo. V případech, kdy původní parcela byla rozdělena na více parcel a ty nebyly zcela přečíslovány, jsou nové parcely označeny původním kmenovým číslem, za nímž je za lomítkem uvedeno poddělení, tedy pořadové číslo nové parcely v rámci původní parcely.[4]

Některé parcely se dočasně dělí na díly. Jde o zemědělské a lesní parcely, které byly (zejména v období komunistického režimu v 50. až 60. letech 20. století) v rámci kolektivizace či znárodňování odňaty původním vlastníkům a sloučeny do větších celků a jejich hranice nejsou v terénu vyznačeny, ale z právního hlediska v důsledku restitucí jsou dnes samostatnými parcelami. Tyto parcely byly při přechodu z dřívější Evidence nemovitostí na dnešní Katastr nemovitostí zaevidovány v tzv. zjednodušené evidenci pozemkového katastru, a to do doby, kdy jsou v rámci pozemkových úprav nebo v rámci zápisu provedeného vkladem či záznamem řádně zakresleny do katastrální mapy, nebo do doby, kdy je pro dané katastrální území vyhlášena platnost mapy v digitální podobě. Do té doby jsou zobrazeny pouze v historických mapách pozemkového katastru.[5][6][7]

Obvykle se parcelní číslo uvádí pouze s platnými číslicemi jednotlivých částí, tedy například „676/1“. V katastru nemovitostí se uvádí desetimístným kódem, kde první číslice označuje druh číslování (číselnou řadu, parcelní skupinu) – tedy 1 pro stavební parcelu v samostatné číselné řadě a 2 pro pozemkovou parcelu nebo pro parcelu ve společném číslování, následuje kmenové číslo v pěticiferné podobě, poddělení v trojciferné podobě a poslední číslicí (mimo standard informačních systémů veřejné správy) díl parcely nebo atribut parcely.[8] tedy například 1006760010 pro výše uvedený příklad.

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. a b Druh číslování parcel v katastru nemovitostí, Český statistický úřad (ze stránky je dostupný seznam katastrálních území podle způsobu číslování parcel)
  2. vfk a stavební parcely, GEUS ware s.r.o., 27. 1. 2011
  3. Hlášení při importu VFK do ISKN Archivováno 11. 6. 2012 na Wayback Machine., GEPRO, květen 2007 (aktualizováno prosinec 2011)
  4. Vysvětlení některých zkratek a pojmů Archivováno 30. 10. 2012 na Wayback Machine. – Parcelní číslo, ČÚZK
  5. Václav Trajer: Označování nemovitostí není jednoduché, iHNed.cz, Právní rádce, 27. 8. 2002, poslední aktualizace 19. 5. 2003
  6. Co znamená, že pozemek je veden v katastru nemovitostí ve zjednodušené evidenci? Archivováno 20. 2. 2012 na Wayback Machine., 5. 2. 2009, JV reality company s. r. o.
  7. Zjednodušená evidence katastru nemovitostí Archivováno 7. 3. 2012 na Wayback Machine., Tecnocasa
  8. Parcela Český statistický úřad