Poštovní adresa

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
(přesměrováno z Doručovací adresa)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Na tento článek je přesměrováno heslo adresa. Tento článek je o poštovní adrese. O ostatních významech pojednává článek Adresa (rozcestník).
Poštovní schránka

Adresa (též poštovní adresa) udává informaci o umístění určitého domu či jiné stavby (objektu) nebo místa na zemském povrchu. Používá se pro doručování poštovních zásilek, ale též pro vyhledání místa návštěvami, úředními orgány, servisními nebo záchrannými pracovníky atd. Adresa a její vztah k prostorovým souřadnicím je důležitá i pro navigaci a geografické informační systémy (GIS).

Také v případech, kdy nejsou poštovní zásilky doručovány až do příslušného objektu, ale pouze do poštovních přihrádek na dodávací poště nebo v jiném místě (například na návsi či u silnice), může adresa přispět k roztřídění zásilek a identifikaci adresáta.

V České republice se adresou rozumí kombinace názvu okresu, názvu obce, názvu městské části nebo městského obvodu, názvu části obce nebo v případě hlavního města Prahy názvu katastrálního území, čísla popisného nebo evidenčního, názvu ulice a čísla orientačního a dále zvláštních údajů pro doručování prostřednictvím poštovních služeb, která jednoznačně určuje adresní místo.[1]

V České republice[editovat | editovat zdroj]

Části adresy[editovat | editovat zdroj]

Seznam vyžadovaných údajů a forma a pořadí jejich uvádění jsou dány zvyklostmi a pravidly jednotlivých států a jejich pošt. Typicky uváděnými údaji o dodacím místě jsou tyto:

 • Jméno adresáta (osoby nebo organizace, případně kombinace obojího). Pořadím údajů lze naznačit, zda jde o zásilku soukromou doručovanou přes adresu organizace nebo o zásilku určenou organizaci se specifikací kontaktní osoby. Ke jménům osob je obvyklé uvádět i různé akademické i společenské tituly
 • Název sídelního útvaru (např. město, obec, vesnice, čtvrť), případně název dodávací pošty či kombinace těchto údajů. Název městské čtvrti nebo části se typicky připojuje pomocí spojovníku těsně za název města (například Ostrava-Jih nebo Praha-Horní Měcholupy).
 • Poštovní směrovací číslo či jiný podobný kód
 • Vyšší územně-administrativní jednotka (např. země, stát federace, župa, okres apod.) podle zvyklostí a pravidel daného státu – v případě používání směrovacích čísel nemusí být tento údaj nutný
 • Stát, jde-li o mezinárodní přepravu
 • Název ulice či náměstí, pokud v dané obci nebo místní části jsou pojmenovány, případně název osady, samoty, čtvrti, vesnice atd.
 • Domovní číslo. V České republice mají být všem domům přidělena čísla popisná nebo evidenční, v některých větších obcích nebo jejich místních částech s pojmenovanými ulicemi a dalšími veřejnými prostranstvími jsou navíc všem nebo některým domům přidělena čísla orientační, která charakterizují polohu adresy v rámci určité ulice nebo náměstí a jsou pro adresování pošty vhodnější
 • Číslo bytu je zvykem uvádět pouze v některých zemích či městech, zejména pro větší panelové nebo činžovní domy

Pokud zásilka není určena k doručení přímo na místo, ale prostřednictvím uložení na poště, uvádí se místo názvu ulice a domovního čísla (anebo navíc) údaj o čísle poštovní přihrádky (P.O. BOX) nebo údaj poste restante.

Obecně - psaní adres na zásilky[editovat | editovat zdroj]

(Zápisy adres do rejstříků a na úřední zápisy můžou být odlišné a musí být prováděny podle platné vyhlášky. - Vyhláška č. 359/2011 Sb.)

Obecně se dá psaní adresy na zásilku běžné fyzické osobě shrnout následovně:

 • 0. řádek (nepovinný) - oslovení adresáta
 • 1. řádek - jméno a příjmení
 • 2. řádek - ulice (náměstí) číslo popisné nebo číslo evidenční / orientační číslo - NEZAMĚŇOVAT!
  • v případě menších obcí, ve kterých nejsou přiděleny ulice, se napíše pouze č.p. NEBO č.ev. a dané číslo
 • 3. řádek - název obce nebo části obce (případně městská část nebo městský obvod)
  • u malých obcí, které nejsou rozděleny na části, se tyto údaje nepíší. V tom případě se na tento řádek píší údaje, které jsou za normálních okolností na řádku č. 4. Řádek č. 4 se poté již nevyplňuje.
 • 4. řádek - Poštovní směrovací číslo, dvojitá mezera a NÁZEV DODÁVACÍ POŠTY
  • (název dodávací pošty je často chybně zaměňován například za Městskou část nebo městský obvod nebo Část obce. Takový způsob zápisu je přípustný u zápisu na úřední záznamy, popřípadě při zápisech do registrů, atp.)

Nepsané doporučení je takové, že pokud je číslo za názvem ulice pouze jedno, většinou se jedná o číslo popisné, někdy o číslo evidenční, je pro lepší specifikování adresáta, uvést před tímto číslem zkratku č.p.. nebo č.ev. podle toho, o jaké číslo se skutečně jedná. Tím se zamezí případnému omylu v dodání zásilky. Často jsou totiž přidělována stejná čísla popisná i evidenční a tak může lehce dojít k záměně při doručování.

Jak je již zmíněno, častou chybou je záměna názvu dodávací pošty, za například části obce nebo městské části. Příklad 4. řádku:

155 00 Praha 13 - Stodůlky ; 170 00 Praha - Holešovice ; 639 00 Brno-Střed-Štýřice - toto jsou příklady CHYBNĚ nadepsaných údajů ve 4. řádku

155 00 PRAHA 515 ; 170 00 PRAHA 7 ; 639 00 BRNO 39 - takto je 4. řádek nadepsán SPRÁVNĚ

Další častou chybou, je záměna čísel popisných a čísel orientačních. Pokud se píše poštovní adresa (na dopis, pohlednici), vždy se jako první číslo za názvem ulice, uvádí číslo popisné a za lomítkem číslo orientační!

Na poštovní zásilky se z důvodu zažitých zvyklostí většinou neuvádí číslo orientační samostatně, ale v kombinaci s číslem popisným (č.p./č.or.). Není to však podmínka nebo nařízení, avšak zmíněný způsob (č.p./č.or.) vede ke zjednodušení a upřesnění adresáta a tím ke snížení rizika chybného doručení zásilky.

Vzory doručovacích adres na poštovních zásilkách v České republice[editovat | editovat zdroj]

Formát adres pro výstupy z RÚIAN stanoví vyhláška č. 359/2011 Sb. U tvaru adresy ze systému RUIAN, se nejedná o adresy pro poštovní styk, ale o adresy pro zápisy do obchodních a jiných rejstříků. (Zejména kvůli absenci názvu dodávací pošty.)

Tvar adresy pro poštovní styk je znázorněn na stránkách adresního registru UIR-ADR, provozovaný ministerstvem MPSV. [1],[2]

Doporučené formáty adres používaných v poštovním styku stanoví jednotlivé poštovní organizace. Na českém území tedy tradičně standard psaní adres vytváří zejména Česká pošta, v minulosti její předchůdci (Československá pošta).

 • Adresa na poštovní zásilce: (na osobní korespondenci se obvykle k adrese připojuje i oslovení adresáta)
 • Adresa na osobní korespondenci v běžném provedení (v místě adresáta jsou městské části a části obce)
 Vážený pan
 Jan Novotný
 nám. Republiky 1910/45
 Praha 13, Stodůlky
 155 00 PRAHA 515
 • Adresa na osobní korespondenci (v místě adresáta jsou městské části a části obce)
 Paní
 Jana Dvořáková
 Novotného 548/15
 Brno-střed, Štýřice
 639 00 BRNO 39
 • Adresa na osobní korespondenci v běžném provedení (v místě adresáta nejsou městské části, ani části obce. 4. řádek není nutné psát.)
 Vážená paní
 MUDr. Petra Málková, CSc
 Janecká č. p. 635
 Turnov
 511 01 TURNOV 1
 • Adresa na osobní korespondenci (v místě adresáta není zavedeno značení ulic. Objekt adresáta disponuje evidenčním číslem (např. chata.)
 Vážený pan
 Josef Mladý
 Dolní Loučky ev. č. 60
 594 55 DOLNÍ LOUČKY
 • Adresa na osobní korespondenci (v místě adresáta není pošta. Pošta je v jiné obci.)
 Vážená paní
 Květoslava Vokurková
 Hoštice č. p. 244
 387 01 VOLYNĚ
 Gymnázium Christiana Dopplera
 Zborovská 621/30
 Praha 5, Motol
 150 00 PRAHA 5
 • Adresa s poštovní přihrádkou:
JUDr. Vincent Novák
P. O. BOX 152
337 01 ROKYCANY 1
 • Adresa, kdy je adresátem Michael Novák žijící v podnájmu u paní Kočičkové:
Michael Novák
u pí. Kočičkové
Ostrá 732/29
Praha 14, Černý Most
198 00 PRAHA 98
 • Adresa s městem i městskou částí obsahuje spojovník bez mezer!
Úřad městského obvodu Ostrava-Jih
Horní 791/3
Ostrava-Jih, Hrabůvka
700 30 OSTRAVA 30 
 • Adresa poste restante:
Ing. Julius Novotný 
Poste restante
669 01 Znojmo 1
 • Adresa do ciziny se uvádí podle zvyklostí cílové země a zpravidla i jejím písmem a jazykem. Cílovou zemi je však vhodné uvést též v jazyce státu odeslání nebo v jazyce, který má v poštovním styku mezinárodně dorozumívací funkci (donedávna francouzština, dnes spíše angličtina). Směrovací poštovní kód platný v cílové zemi nesmí být vpisován do rámečků nebo jiných míst vyhrazených pro poštovní směrovací kód v zemi odeslání.
Mr. John Brown
125/52 Garden street 
London, SW11 1DJ
United Kingdom
Петров Иван Сергеевич
ул. Ореховая, д. 25
пос. Лесное
АЛЕКСЕЕВСКИЙ р-н
ВОРОНЕЖСКАЯ обл.
247112
РОССИЯ – RUSKO

Celosvětové zásady adresování[editovat | editovat zdroj]

V jednotlivých zemích se uspořádání částí adresy může lišit. Pro adresování mezinárodních zásilek stanoví zásady Světová poštovní unie (UPU) ve své normě S-42 Části a vzory mezinárodních adres (International postal address components and templates).[2]

Jednotnou zásadou je, že adresa země určení je psána na poslední řádce adresy, velkými písmeny a název země je uveden v jazyce odesílací země; aby se zamezilo problémům v tranzitních zemích, má též být uveden v mezinárodně známém jazyce.

Pro adresu adresáta je na obálce vyhrazeno pole:

 • 15 mm od pravého a dolního okraje,
 • 40 mm od horního okraje a
 • 140 mm od levého okraje.

V tomto poli nesmějí být uváděny jiné údaje.[2]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. § 29 písm. h) zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech
 2. a b Světová poštovní unie: Postal Addressing Systems (anglicky)

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]