Peter van Mensch

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání

Peter van Mensch PhD. (* 7. června 1947 v Goudě v jižním Holandsku) je významný muzeolog a profesor na amsterdamské Reinwardtské akademii.

Život a kariéra[editovat | editovat zdroj]

Titul MSc. získal v oboru zoologie a archeologie na univerzitě v Amsterdamu. Nejdříve se věnoval archeologii a pracoval v amsterdamské Státní agentuře pro obor archeologie. Poté se rozhodl profesní dráhu zasvětit muzeologii. Mezi lety 1967 – 1982 pracoval pro řadu muzeí zabývajících se historií, užitým uměním a přírodním dědictvím. Pracoval na pozicích pomocného kurátora, archiváře, pedagoga a koordinátora výstav. V letech 1977 – 1982 byl vedoucím vzdělávacích programů a výstav Národního muzea přírodní historie v Leidenu. Stal se docentem teoretické muzeologie a profesní etiky na Reinwardtské akademii. Při stejné instituci působil jako vedoucí mezinárodního magisterského studijního programu muzeologie. Roku 1992 získává PhD. titul na univerzitě v Záhřebu (Chorvatsko) na základě disertační práce o teoretické muzeologii (Towards a Metodology of Museology). Roku 2006 je jmenován prvním profesorem kulturního dědictví při amsterdamské School of the Arts a je dále zodpovědný za výzkumný program této akademie. Je aktivní v ICOM (The International Council of Museum), v ICOM Mezinárodní komisi pro vzdělání (ICTOP) a ICOM Mezinárodní komisi pro muzeologii (ICOFOM), kde zastával post prezidenta. Byl a je hostující přednášející mnoha mezinárodních muzeologických přednáškových cyklů. Přednášel např. na Museology Programme of University of Sao Paulo (Brazílie), Mezinárodní letní škole muzeologie v Brně (ISSOM, 1987,1988,1989,1990,1991,1994,1997,1999) a na The Baltic Museology School (Litva).

Dílo[editovat | editovat zdroj]

Stal se jednou z nejuznávanějších osobností na poli teoretické muzeologie. Zkoumá nové trendy v muzeologii a zabývá se vývojem oboru muzeologie jako nedílné vědecké součásti přístupu ke kulturnímu dědictví. Ve své disertační práci Towards a Metodology of Museology shrnuje poznatky muzeologie 2.poloviny 20.století a formuluje zde její principy. V tomto ohledu zaznamenává velký ohlas činnost muzeologického oddělení Reinwardtské akademie v Amsterdamu. Díky činnosti Petera van Mensche se na rozdíl od podobných oddělení po celém světě již při vzniku roku 1976 hlásí svým názvem k muzeologickému předmětu vědeckého zájmu. Základem práce oddělení je muzeologický vědní obor v pojetí van Mensche, který ve svých pracích prokázal že muzeologie tvoří vědeckou bázi muzejní profese a prostřednictvím jejího osvojování je možné dosáhnout potřebné profesionalizace tohoto oboru.


Peter van Mensch: „A museum studies curriculum should combine the study of an academic specialty with the study of museology and museography acknowledge the diversity among museums and recognize uniformly high methodological and theoretical standards.“

Vybrané publikace[editovat | editovat zdroj]

Peter van Mensch, Towards a Methodology of Museology, The Reinwardt Academie Web site, 1992

Peter van Mensch, 'Nieuwe visies voor de 21ste eeuw', Museumvisie 24, 2000

Peter van Mensch, 'Symbolische ondoorzichtigheid. Het Jüdische Museum en het Felix Nussbaum-Haus van Daniel Libeskind', kM 2000

Peter van Mensch, 'Museology in Europe', International Graduate 1, 2000

Peter van Mensch, 'A new future for memory institutions', Reinwardt Academy Newsletter 2000

Peter van Mensch, 'Museology as a profession', ICOM Study Series 2000

Peter van Mensch, ‘Roestplekken op het museum’, Reinwardt Krant maart 2001

Peter van Mensch, ‘Museology in Europe’, Studying Abroad/Studying in Europe 6, 2001

Peter van Mensch, ‘Tussen narratieve detaillering en authenticiteit. Dilemma’s van een contextgeörienteerde ethiek’, Interieurs belicht. Jaarboek Rijksdienst voor de Monumentenzorg (Zwolle-Zeist 2001)

Peter van Mensch, ‘Museum studies in the Netherlands’, in: Matoula Scaltsa red., Museology towards the 21st century. Theory and practice. International Symposium Proceedings [Thessaloniki, 21-24 November 1997] (Thessaloniki 2001)

Peter van Mensch, ‘Het verdwenen museum’, Museumvisie 26, 2002

Peter van Mensch, ‘De stille macht. Kunstverzamelaars in Nederland’, kM (Kunstenaarsmaterialen) 2002

Peter van Mensch, ‘… a identitade de um museu nao é ser um parque temático […the identity of a museum : it is not to be a theme park]’, in: Anais Museu Histórico Nacional 34 (Rio de Janeiro 2002)

Peter van Mensch, ‘The characteristics of exhibitions’, Museum Aktuell (92), 2003

Peter van Mensch, 'Ars longa, vita brevis?', kM (Kunstenaarsmaterialen) 2003

Peter van Mensch, 'Convergence and divergence. Museums of science and technology in historical perspective', in: Cyril Simard red., Des métiers … de la tradition a la creation. Anthologie en faveur d'un patrimoine qui gagne sa vie (Sainte-Foy 2003)

Peter van Mensch, 'Eco's ideale museum: een nachtmerrie', Museumvisie 28, 2004

Peter van Mensch, 'Museology and management: enemies or friends? Current tendencies in theoretical museology and museum management in Europe', in: E. Mizushima (red.), Museum management in the 21st century (Museum Management Academy, Tokyo 2004)

Alex de Vries, 'Cultureel erfgoed is van iedereen en van niemand. Peter van Mensch in gesprek met Susan Legene', in: Cultureel Goed! Underground Theory 2 (ArtEZ, Arnhem 2004)

Peter van Mensch, 'De uitvinding van het verleden. Jonkheer Henri van Sypesteyn op zoek naar zijn stamslot', in: Rob van der Laarse & Yme Kuiper red., Beelden van de Buitenplaats. Elitevorming en notabelencultuur in Nederland in de negentiende eeuw. Adelsgeschiedenis 3 (Verloren, Hilversum 2005)

Peter van Mensch, 'Nieuwe museologie. Identiteit of erfgoed?', in: Rob van der Laarse red., Bezeten van vroeger. Erfgoed, identiteit en musealisering (Het Spinhuis, Amsterdam 2005)

Peter van Mensch, 'Museums and experience. Towards a new model of explanation', ABRA (Revista de la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional, Heredia, Costa Rica) 33, 2004 (2006)

Peter van Mensch, 'Afstoten in perspectief: van instelling naar netwerk. Terugblik op twintig jaar selectie en afstoting', in: Petra Timmer & Arjen Kok red., Niets gaat verloren. Twintig jaar selectie en afstoting uit Nederlandse museale collecties (Boekmanstudies/Instituut Collectie Nederland, Amsterdam 2007)

Peter van Mensch, 'Een integraal perspectief op erfgoed', Oud Nieuws. Tijdschrift over Cultureel Erfgoed en Educatie 2007

Peter van Mensch, ‘Het object centraal? De toekomst van restauratie’, Cr. Interdisciplinair tijdschrift voor conservering en restauratie 8, 2007

Peter van Mensch, ‘Collectieontwikkeling of geld verdienen? De dilemma’s van het afstoten van museumvoorwerpen’, Kunstlicht. Tijdschrift voor beeldende kunst, beeldcultuur en architectuur van de oudheid tot heden 29, 2008

Peter van Mensch, ‘Pantheon, museum of historisch huis? Drie inrichtingsmodellen voor het Muiderslot', in: Muiderslot. Authenticiteit en verbeelding. Jaarboek Cuypersgenootschap 2008 . Peter van Mensch, ‘Uiteindelijk gaat het toch om de schoolplaten … of niet?', Lessen (Periodiek van het Nationaal Onderwijsmuseum en de Vereniging van Vrienden) 3, 2008

Léontine Meijer & Peter van Mensch,’Teaching theory, practice and ethics of collecting at the Reinwardt Academie', Collectingnet (4) 2008

Nancy van Asseldonk, Peter van Mensch en Harry van Vliet (red.), Cultuur in context. Erfgoeddata in nieuwe samenhang (Reinwardt Academie, Amsterdam 2009).

Peter van Mensch, ‘Museology, museography’. Voordracht congres International Committee for Museology, Luik, 2009.

Peter van Mensch, ‘De-institutionalising musealisation : lieu de mémoire versus musealium’, in: Muzealizace v soudobé společnosti a posláni muzeologie/Musealization in contemporary society and role of museology (Czech Association of Museums and Galleries, Prague 2008)

Peter van Mensch, ‘Stagiaire bij museumschietpartij’, Museumvisie 33, 2009

Eric Ketelaar, Frank Huysmans & Peter van Mensch, ‘The Netherlands : Archives, Libraries, and Museums’, in : Encyclopedia of Library and Information Sciences (Taylor & Francis, New York 2009, third edition)

Peter van Mensch, ‘De tijgers van Zoetermeer’, in: André Koch & Jouetta van der Ploeg red., 4289 Wisselwerking. De Wonderkamer van Zoetermeer. Verslag van een geslaagd museaal experiment (Stadsmuseum Zoetermeer, Zoetermeer 2009)

Peter van Mensch, ‘Développer la collection ou gagner de l’argent? Les dilemmes de l’aliénation’, in: François Mairesse red., L’alienation des collections de musée en question (Mariemont 2009)


Zdroje[editovat | editovat zdroj]

http://www.incca.org/cawc-programme/day-3/687-peter-van-mensch

http://vimeo.com/14855968

http://www.muuseum.ee/en/erialane_areng/museoloogiaalane_ki/p_van_mensch_towar

http://icom.museum/

http://www.icofom.com.ar/

http://www.ahk.nl/en/reinwardt/

http://www.ahk.nl/en/research-groups/cultural-heritage/

http://www.bifokus.si/index.php?id=242

http://www.culture.si/en/Celje_Museum_of_Recent_History

http://www.museum.or.jp/icom/study_series_pdf/8_ICOM-ICOFOM.pdf

http://revistas.ulusofona.pt/index.php/cadernosociomuseologia/article/viewFile/1646/1311

http://www.nordiskamuseet.se/upload/documents/521.pdf