Paralelní světy

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Možná hledáte: kanadsko-francouzský film Paralelní světy.

Paralelní světy (mnohovesmír) je označení teoriehypotetické formy konkrétní existence vesmíru, ve kterém se nachází vedle "našeho" či jiného referenčního světa alespoň jeden další, relativně samostatný, relativně uzavřený (singulární, schopný relativně samostatného vývoje), relativně rozprostraněný a referenčnímu světu alespoň v něčem podobný (srovnatelný) svět, tedy alespoň někdy ve svém vývoji neprázdný a nelokální paralelní časoprostor vymezený alespoň čtyřmi základními parametry (dimenzemi) včetně času.

Existence paralelních světů[editovat | editovat zdroj]

 • Mnohovesmír se objevuje jako důsledek některých kosmologických teorií nebo v jedné z interpretací kvantové teorie ("mnohosvětová" interpretace).
 • Paralelní vesmíry – koncept, kdy známý vesmír je jen jedním z mnoha a mezi jednotlivými paralelními vesmíry lze nějakým způsobem cestovat (červí díry). Existuje oprávněná domněnka, že pokud by opravdu existovalo více navzájem různých vesmírů, je možné, že by tyto jiné vesmíry mohly mít i odlišné přírodní (fyzikální, chemické) zákony, než má vesmír náš. (Autoři hesla Mnohovesmír)

Historie teorie paralelních světů[editovat | editovat zdroj]

S interpretací kvantové mechaniky jako teorií mnoha (paralelních) světů přišel jako první americký fyzik Hugh Everett (1930 – 1982) v 50. letech.

Hypotetické druhy paralelních světů[editovat | editovat zdroj]

Paralelní vesmíry oddělené jenom časovou dimenzí[editovat | editovat zdroj]

Variantou jsou vesmíry oddělené pouze odlišnou časovou dimenzí – např. paralelní kolmo na časovou osu časového kvanta. Pokud si představíme, že časové kvantum má vrstevnatou strukturu, např.šesti vrstev, znamená to, že např. i v prostoru naší Země může existovat ještě pět dalších Zemí nebo jiných částí relativně blízkých (oddělených jen časovou vrstvou) vesmírů.

Pokud existuje Superčas, je již zde dostatečný prostor pro tvorbu obřích bublin paralelních vesmírů realizovaných v rámci časů nižšího řádu.

Paralelní vesmíry prvního stupně (sériově paralelní)[editovat | editovat zdroj]

Paralelní vesmír první úrovně je v podstatě rozšířením našeho domovského vesmíru. Tento vesmír je součástí našeho obřího vesmíru. Je však tak daleko, že jej nejsme schopni vidět.[1]

Paralelní vesmíry druhého stupně (multikosmos)[editovat | editovat zdroj]

Takzvané paralelní vesmíry druhého stupně jsou jakýmisi obřími bublinami plujícími hyperprostorem. Každá bublina obsahuje celý vesmír. Teorie strun a teorie membrán dospěly k závěru, že hyperprostor musí být tvořen alespoň 11 dimenzemi.

Paralelní vesmíry třetího stupně (vesmír eventuálních světů; vesmír mnoha světů; rozvětvený vesmír)[editovat | editovat zdroj]

V prvním i druhém stupni paralelních vesmírů jsou jejich kopie odděleny v čase a prostoru. Ale ve třetím stupni paralelního vesmíru existuje naše kopie právě teď a právě tady – jako eventualita jiných kopií. Tedy ve stejném čase a prostoru jako my. Jsou od nás odděleny, protože jsou v jiné dimenzi tohoto vesmíru. A aby to bylo ještě složitější, tak existují v nekonečném množství. Pokud je tato teorie „mnoha světů“ pravdivá, pak to má nedozírné následky.

Paralelní vesmíry čtvrtého stupně[editovat | editovat zdroj]

Paralelní vesmír čtvrtého stupně vzniká buď kvantovými fluktuacemi, nebo srážkami hyperprostoru. To, co takto vzniká, je zásadně odlišné. V tomto typu paralelního vesmíru neplatí žádné zákony. Je možné, že tam platí zcela odlišné matematické a fyzikální zákony, než ty které známe my z naší reality. Pokud jsou zákonitosti v paralelním vesmíru čtvrtého stupně zcela odlišné, pak se prostor může skládat jen z částic a plynů. Galaxie, hvězdy, planety a život by se nezformovaly do podoby, v jaké je známe my.

Paralelní vesmír pátého stupně (pseudorelativistický vesmír)[editovat | editovat zdroj]

Představuje hyperprostor interference/morfické rezonance relativně nemateriálních aspektů (obrazů, vzorů, forem, formálního pole) našeho světa, jež se v něm ukládají, odrážejí a interferují a jehož vliv nás může za určitých okolností zpětně zasahovat. Protože jde o relativně nemateriální svět, do rodiny řádných paralelních světů nepatří, i když může být (a možná je) součástí objektivní reality.

Projevy existence paralelního světa[editovat | editovat zdroj]

Mizení objektů/hmoty/energie/informace[editovat | editovat zdroj]

- včetně mizení celých vesmírů

Objevování se objektů/hmoty/energie/informace[editovat | editovat zdroj]

- včetně spojování se celých vesmírů.

„UFO by podle některých přestav mohly být návštěvami z paralelních či alternativních vesmírů, z jiného času či dokonce ze světa „po životě"." (Projekt Záře)

Také (pravé) agrosymboly (CC) a kulové blesky podle teorií některých záhadologů můžou souviset s problematikou hyperprostoru a teorií paralelních světů.

Temná hmota[editovat | editovat zdroj]

Některé teorie paralelních světů mohou upřesnit původ a vlastnosti temné hmoty a temná hmota se může ukázat být důkazem a předzvěstí pravdivostí hypotézy existence paralelních světů.

Nemateriální vliv[editovat | editovat zdroj]

Vliv paralelního světa na náš svět můžeme vnímat a popisovat jako relativně nemateriální.

Detekce[editovat | editovat zdroj]

Gravitony[editovat | editovat zdroj]

Vědci z Fermilabu (Fermiho národní laboratoř urychlování částic ve státě Illinois) se chystají k mimořádnému experimentu na urychlovači částic pojmenovaném Tevatron. Doufají, že se jim podaří najít důkaz existence paralelního vesmíru pomocí detekce gravitonů vzniklých při srážkách vysoce energetických částic.

Černé díry[editovat | editovat zdroj]

Skupina radioastronomů se pokouší objevit signály doprovázející rozpad tzv. primordiálních černých děr. Pokud se potvrdí jejich předpoklady a skutečně nějaké naleznou, mohl by to být zároveň i důkaz existence dalších dimenzí.[2]

Matematický důkaz[editovat | editovat zdroj]

Skupina vědců z Oxfordu, kterou vedl ředitel David Deutsch, matematicky dokázala, že rozvětvená na paralelní verze struktura vesmíru může vysvětlit pravděpodobnou podstatu kvantových výsledků.[3]

Paralelní světy v médiích, literatuře a divadle[editovat | editovat zdroj]

Ve fikci (především sci-fi a fantasy literatuře):

 • Ze sci-fi například Star Trek, Červený trpaslík, Stargate, Hranice nemožného , Cesta do neznáma, Rick and Morty, Doctor Who
 • Z fantasy například Amber, Narnie
 • Ve fantasy je častý koncept existence dvou světů – „obyčejného“ a „fantasy“, bez vysvětlení zda se jedná o část většího počtu vesmírů.
 • Mnohá z vysvětlení zápletky spočívající v cestování časem zahrnují paralelní vesmíry:
  • Když cestujete časem, ve skutečnosti skončíte v paralelním vesmíru identickým s naším vesmírem v příslušném čase.
  • Když něco změníte v minulosti, rozdělíte vesmír na dva – před změnou a po změně.

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. http://www.ceskatelevize.cz/porady/10488444156-vesmir-ii/213382556000002-paralelni-svety/
 2. http://technet.idnes.cz/mohou-nam-cerne-diry-pomoci-pri-hledani-dalsich-dimenzi-vedci-tvrdi-ze-ano-1l4-/tec_vesmir.aspx?c=A080207_155215_tec_vesmir_mbo
 3. http://www.ideje.cz/cz/clanky/skupina-vedcu-potvrdila-teorii-paralelnich-vesmiru

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]

Související články[editovat | editovat zdroj]