Přeskočit na obsah

Příklonka

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Příklonka (enklitikon) je slovo (zpravidla krátké), které nemá vlastní přízvuk. Tvoří přízvučný celek se slovem předcházejícím. V některých případech se mohou příklonky psát s předchozím slovem dohromady, např. české tys udělal.

Slova, která tvoří přízvučné celky se slovy následujícími, nazýváme předklonky (proklitika). Souhrnný název pro příklonky a předklonky je klitika (j. č. klitikon).

Příklonky v české větě

[editovat | editovat zdroj]
Související informace naleznete také v článku Český slovosled.

Příklonky v české větě, která má jinak volný slovosled, nepodléhají aktuálnímu větnému členění, nýbrž mají své pevné postavení (zpravidla) na druhém místě.

Na první pozici[1] (vyznačené kurzivou) může být:

 • holý větný člen (jednotlivé slovo nebo výraz)
Jmenuji se Jan. V noci se ochladilo.
 • rozvitý větný člen
Cestující bez platné jízdenky se vystavuje nebezpečí pokuty.
 • větný člen rozvitý vedlejší větou přívlastkovou
Cestující, který nemá platnou jízdenku, se vystavuje nebezpečí pokuty.
 • vedlejší věta (je-li možné nahradit ji zájmenem to)
Kdo to udělal, se nikdy nezjistilo.
 • spojka nebo spojovací výraz s výjimkou a, i, ale
Slíbil, že se vrátí, ale se nikdy neukázal.

Pořadí enklitik v češtině

[editovat | editovat zdroj]

Sejde-li se v jedné větě více příklonek, jejich pořadí je následující:

 • spojka -li
 • pomocné sloveso v minulém časejsem, jsi (-s), jsme, jste – a v podmiňovacím způsobu – bych, bys, by, bychom, byste
 • krátké tvary zvratných osobních zájmensi, se
 • krátké tvary osobních zájmen v dativumi, ti, mu
 • krátké tvary osobních zájmen v akuzativumě, tě, ho, tu, to
 • příslovečné určení místa – tam, tu
 • spojky a další výrazy – však, tak

Příklady:

 • Prohlížel jsem si ho. Já jsem si ho prohlížel.
 • Budeš-li se pilně učit…
 • Řekls mu to? Tys mu to řekl?
 • Nedovolil bych si se mu tam tak smát.
 • Byli jsme s dcerou na horách a ona si mi ti tam zlomila nohu.

Uvedené příklady jsou tzv. příklonky stálé. Kromě toho existují i příklonky nestálé, které buď mohou mít přízvuk a chovat se jako jiný větný člen, nebo jsou bez přízvuku a stojí ve větě na druhém místě. Příklad:

 • Vitamin D podporuje využití vápníku v těle, a ˈtak ˈchrání před osteoporózou. – tak je pod přízvukem.
 • Vitamin D podporuje využití vápníku v těle, a ˈchrání tak před osteoporózou. – tak není pod přízvukem, tvoří přízvučný celek se slovem chrání. (Pravopisná poznámka: Umístění slova tak nemá vliv na skutečnost, že se jedná o důsledkový poměr mezi větami, v obou případech se před spojkou a píše čárka.)
 1. SVOBODA, Aleš. České slovosledné pozice z pohledu aktuálního členění (I). Slovo a slovesnost. 1984, roč. 45, čís. 1, s. 22–34. Dostupné online. ISSN 0037-7031. 

Literatura

[editovat | editovat zdroj]
 • Karlík P., Nekula M., Pleskalová J. (ed.). Encyklopedický slovník češtiny. Nakl. Lidové noviny. Praha 2002. ISBN 80-7106-484-X.
 • Šaur V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Ottovo nakladatelství. Praha 2004. ISBN 80-7181-133-5.

Související články

[editovat | editovat zdroj]