Nezisková organizace

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Jump to navigation Jump to search

Nezisková organizace je organizace (právnická osoba), jejímž účelem není vytvářet zisk, tedy která není obchodní společností ani jiným podnikatelským subjektem. Rozlišují se dvě hlavní skupiny neziskových organizací:

  • Nestátní (nevládní) neziskové organizace (NNO). První slovo označení je kalkem anglického slova „non-governmental“, které znamená, že organizace není zřízena nejen státem, ale ani lokálním governmentem, tedy lokálním veřejnoprávním subjektem (např. obcí, krajem, zemí, župou atd.). V politickém kontextu se používá zejména pro občanská sdružení aktivně zasahující do veřejných záležitostí, ale zahrnuje samozřejmě i občanská sdružení (spolky) sloužící k soukromé realizaci skupinových zájmů a krom občanských sdružení i další nepodnikatelské právní formy, například obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy, církve a jiné náboženské společnosti atd.
  • příspěvkové organizace státu a jiných veřejnoprávních korporací (obcí, krajů atd.)