Nepůvodní druh

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Možná hledáte: introdukci v hudbě.
Na tento článek je přesměrováno heslo Zavlečení. O trestném činu Zavlečení pojednává článek Zavlečení (trestný čin).

Nepůvodní druh (introdukovaný druh, zřídka exotický druh) je druh, který se dostal z areálu svého přirozeného výskytu do míst, kde dříve nežil. Tento proces se nazývá introdukce (z introductio = úvod, vstup). Introdukce je zavlečení člověkem, které může být buď úmyslné nebo neúmylsné. Někdy jsou druhy introdukovány za účelem pěstování.

Důvody zavlečení člověkem[editovat | editovat zdroj]

Úspěch introdukce závisí na podobnosti nového stanoviště s původním (především z hlediska klimatického), na schopnosti introdukovaného druhu adaptovat se na novém stanovišti, na odolnosti vůči novým podmínkám, neznámým chorobám a parazitům apod.

Problémy introdukce[editovat | editovat zdroj]

Související informace naleznete také v článku Invazní druh.

Nepůvodní druhy mohou působit problémy, když se stanou invazními. To znamená, že se aklimatizují a začnou se šířit i do jiných biotopů, než kam lidé zamýšleli.

Problémy introdukce rostlin[editovat | editovat zdroj]

Při úspěšné introdukci rostlin mohou nastat dvě situace:

Ve druhém případě hrozí nebezpečí, že introdukovaný druh se stane invazním druhem, který se bude nekontrolovatelně šířit a škodit svému okolí. (Absence přirozených nepřátel.)

Příkladem jsou některé introdukované druhy, které se šíří v české přírodě. Z dřevin, introdukovaných do ČR, má největší plošné zastoupení trnovník akát (zalesňování holin na vápencích i jinde), dále smrk pichlavý (odolnost v imisních polohách Krušných hor), douglaska tisolistá (vysoká produkce dřeva), borovice černá, vejmutovka, dub červený (vysoká adaptabilita na různá stanoviště). Z hlediska introdukce je zajímavý modřín opadavý: na většině našeho území patří k introdukovaným dřevinám.

Problémy introdukce zvířat[editovat | editovat zdroj]

Velmi známé jsou obrovské problémy, které přinesla introdukce některých savců do nepůvodního přírodního prostředí zejména v Austrálii, kde se ze savců přirozené vyskytují pouze vačnatci. Zdivočelí koně, velbloudi, králíci, psi, myši a další zavlečená zvířata způsobují v Austrálii velké ekonomické a ekologické škody. Australská společnost s tímto problémem bojuje již velmi dlouhou dobu.

S podobnými problémy se ale setkávají i jiné oblasti světa, zpravidla se jedná o ostrovy, kde se přirozeně vyskytují velmi unikátní rostlinná a živočišná společenstva - velmi známý je tento problém na souostroví Galapágy i jinde.