Nepůvodní druh

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Možná hledáte: introdukci v hudbě.
Na tento článek je přesměrováno heslo Zavlečení. O trestném činu Zavlečení pojednává článek Zavlečení (trestný čin).

Nepůvodní druh (introdukovaný druh, zřídka exotický druh) je druh, který díky člověku žije mimo areál svého přirozeného výskytu, kde dříve nežil. Proces zavlečení člověkem se nazývá introdukce (z introductio = úvod, vstup), která může být buď úmyslná nebo neúmyslná. Někdy jsou druhy introdukovány za účelem pěstování.

Důvody zavlečení člověkem[editovat | editovat zdroj]

Úspěch introdukce závisí na podobnosti nového stanoviště s původním (především z hlediska klimatického), na schopnosti introdukovaného druhu adaptovat se na novém stanovišti, na odolnosti vůči novým podmínkám, neznámým chorobám a parazitům apod.

Problémy introdukce[editovat | editovat zdroj]

Související informace naleznete také v článku Invazní druh.

Nepůvodní druhy mohou působit problémy, když se stanou invazními. To znamená, že se aklimatizují a začnou se šířit i do jiných biotopů, než kam lidé zamýšleli.

Problémy introdukce rostlin[editovat | editovat zdroj]

Při úspěšné introdukci rostlin mohou nastat dvě situace:

Ve druhém případě hrozí nebezpečí, že introdukovaný druh se stane invazním druhem, který se bude nekontrolovatelně šířit a škodit svému okolí (absence přirozených nepřátel).

Příkladem jsou některé introdukované druhy, které se šíří v české přírodě. Z dřevin, introdukovaných do ČR, má největší plošné zastoupení trnovník akát (zalesňování holin na vápencích i jinde), dále smrk pichlavý (odolnost v imisních polohách Krušných hor), douglaska tisolistá (vysoká produkce dřeva), borovice černá, vejmutovka, dub červený (vysoká adaptabilita na různá stanoviště). Z hlediska introdukce je zajímavý modřín opadavý: na většině našeho území patří k introdukovaným dřevinám.

Problémy introdukce zvířat[editovat | editovat zdroj]

Velmi známé jsou obrovské problémy, které přinesla introdukce některých savců do nepůvodního přírodního prostředí zejména v Austrálii, kde se ze savců přirozené vyskytují pouze vačnatci. Zdivočelí koně, velbloudi, králíci, psi, myši a další zavlečená zvířata způsobují v Austrálii velké ekonomické a ekologické škody. Australská společnost s tímto problémem bojuje již velmi dlouhou dobu.

S podobnými problémy se ale setkávají i jiné oblasti světa, zpravidla se jedná o ostrovy, kde se přirozeně vyskytují velmi unikátní rostlinná a živočišná společenstva – velmi známý je tento problém na souostroví Galapágy i jinde.

Související články[editovat | editovat zdroj]