Nepůvodní druh

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Možná hledáte: introdukci v hudbě.
Na tento článek je přesměrováno heslo Zavlečení. O trestném činu Zavlečení pojednává článek Zavlečení (trestný čin).

Nepůvodní druh je druh, který kvůli člověku žije mimo areál svého přirozeného výskytu. Na dané místo byl zavlečen činností člověka buď úmyslně, nebo neúmyslně. Proces úmyslného zavlečení člověkem se nazývá introdukce (z latinského intro dovniř, vstoupit; ductus cesta).

Důvody introdukce[editovat | editovat zdroj]

Úspěch introdukce závisí na podobnosti nového stanoviště s původním stanovištěm (především z hlediska klimatického), na schopnosti introdukovaného druhu adaptovat se na novém stanovišti, na odolnosti vůči novým méně výhodným podmínkám, chorobám, parazitům atd.

Problémy introdukce[editovat | editovat zdroj]

Související informace naleznete také v článku Invazní druh.

Nepůvodní druhy mohou působit problémy, když se stanou invazními. To znamená, že se aklimatizují a začnou se šířit i do jiných biotopů, než kam člověk zamýšlel.

Problémy introdukce rostlin[editovat | editovat zdroj]

Lilek brambor

Při úspěšné introdukci rostlin mohou nastat dvě situace:

Ve druhém případě hrozí nebezpečí, že se introdukovaný druh stane invazním druhem, který se bude nekontrolovatelně šířit a škodit svému okolí (absence přirozených nepřátel).

Příkladem jsou některé introdukované druhy, které se šíří v české přírodě. Z dřevin introdukovaných do ČR má největší plošné zastoupení trnovník akát (zalesňování holin na vápencích i jinde), dále smrk pichlavý (odolnost v imisních polohách Krušných hor), douglaska tisolistá (vysoká produkce dřeva), borovice černá, vejmutovka, dub červený (vysoká adaptabilita na různá stanoviště). Z hlediska introdukce je zajímavý modřín opadavý: na většině našeho území patří k introdukovaným dřevinám.

Problémy introdukce živočichů[editovat | editovat zdroj]

Obrovské problémy způsobila například introdukce některých savců do Austrálie, protože v Austrálii se přirozeně vyskytují výhradně vačnatci. Králíci, psi, myši, zdivočelí koně, velbloudi a další zavlečená zvířata způsobují v Austrálii velké ekologické a ekonomické škody. Australská společnost s tímto problémem bojuje již desítky let.

Podobný problém mají i jiné oblasti světa, zpravidla ostrovy, protože na nich se přirozeně vyskytují unikátní rostlinná a živočišná společenstva (a nezřídka endemitní druhy), která jsou zavlečenými druhy ohrožována. Příkladem může být souostroví Galapágy.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Související články[editovat | editovat zdroj]