Přeskočit na obsah

Mimořádná událost v drážní dopravě

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Železniční nehoda v Montparnasse v Paříži, 22. října 1895

Mimořádná událost v drážní dopravě je technicko-právní termín, který označuje jak nehody v drážním provozu, tak i méně závažné události, které je třeba prošetřit a vyvodit z nich důsledky. Drážními nehodami jsou především železniční nehody a tramvajové nehody, případně nehody na jiných kolejových drahách (pozemní lanová dráha, metro). V České republice spadají do stejného právního režimu i visuté lanové dráhy a také trolejbusová doprava, jejíž nehody jsou ovšem zároveň vždy i silničními nehodami. Mimořádné události, jejichž následky nedosahují závažnosti nehody, se označují jako incident.

Mimořádné události v drážní dopravě v právu ČR[editovat | editovat zdroj]

Vykolejená tramvaj Tatra T3 na Lidické ulici v Brně

Pojem mimořádná událost v drážní dopravě zahrnuje závažnou nehodu, nehodu a incident.

Mimořádnou událostí je podle § 49 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách nehoda nebo incident, ke kterým došlo v souvislosti s provozováním drážní dopravy nebo pohybem drážního vozidla na dráze nebo v obvodu dráhy a které ohrozily nebo narušily:

 • a) bezpečnost drážní dopravy,
 • b) bezpečnost osob,
 • c) bezpečnou funkci staveb nebo zařízení, nebo
 • d) životní prostředí.
 • Nehodou je událost, jejímž následkem je smrt, újma na zdraví nebo jiná újma.
 • Vážnou nehodou je nehoda způsobená srážkou nebo vykolejením drážních vozidel, jejímž následkem je smrt, újma na zdraví alespoň 5 osob nebo škoda velkého rozsahu podle trestního zákoníku na drážním vozidle, dráze nebo životním prostředí, nebo jiná nehoda s obdobnými následky.
 • Incidentem je jiná mimořádná událost než nehoda.

Typickými případy incidentu jsou například projetí návěstí stůj v železniční dopravě nebo situace blízké srážce. V tramvajové dopravě to může být například přehození výhybky pod tramvajovou soupravou, pokud nedojde k vykolejení ani poškození vozu. Na lanové dráze může být incidentem například mimořádné zastavení z důvodu technické závady.

Mimořádná událost v drážní dopravě může být současně dopravní nehodou v provozu na pozemních komunikacích, dojde-li například ke střetu na železničním přejezdu nebo jde-li o nehodu trolejbusu či tramvaje.

Provozovatel dráhy a dopravce jsou povinni:

 • a) neprodleně oznámit každou mimořádnou událost v drážní dopravě Drážní inspekci a současně každou vážnou nehodu a nehodu, jejímž následkem je značná škoda podle trestního zákoníku, Policii České republiky,
 • b) zajistit místo mimořádné události a provést dokumentaci stavu v době vzniku mimořádné události,
 • c) zabezpečit uvolnění dráhy pro obnovení provozování dráhy nebo drážní dopravy, pokud tomu nebrání jiné okolnosti, a Drážní inspekce vydala k uvolnění dráhy souhlas,
 • d) zjišťovat příčiny a okolnosti vzniku mimořádných událostí v drážní dopravě v případech stanovených prováděcím právním předpisem a činit opatření k jejich předcházení,
 • e) odstraňovat zjištěné nedostatky při vzniku mimořádných událostí, jejich příčiny a škodlivé následky.
Kabina lanové dráhy Ngong Ping 360 v Hongkongu, která 11. června 2007 vykolejila a spadla při rychlostním testu

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]