Mexická hymna

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Himno Nacional Mexicano
HymnaMexikoMexiko Mexiko
SlovaFrancisco González Bocanegra, 1853
HudbaJaime Nunó, 1854
Přijata1943
instrumentální
Problémy s přehráváním? Nápověda.

Hymna Mexika (španělsky Himno Nacional Mexicano) byla oficiálně přijata v roce 1943. Text hymny, který poukazuje na mexická vítězství v žáru bitvy a výkřiky bránící se vlasti, sepsal v roce 1853 básník Francisco González Bocanegra poté, co jej jeho snoubenka zamkla v pokoji. Hudbu hymny složil v roce 1854 Jaime Nunó. Hymna, která má deset slok a refrén začala být používána od 16. září 1854. Od roku 1854 až do jejího oficiálního přijetí prošel text hymny, vzhledem k politickým změnám v zemi, několika úpravami.

Text hymny[editovat | editovat zdroj]

Tradičně se při slavnostech provede pouze refrén, 1. sloka a opakovaný refrén.

Originální španělský text a český překlad mexické hymny:

Coro:
Mexicanos al grito de guerra

el acero aprestad y el bridón.
Y retiemble en sus centros la tierra,
al sonoro rugir del cañón.
¡Y retiemble en sus centros la tierra,
al sonoro rugir del cañón!

Refrén:
Mexičané, na ryk válečný,

Chopte se uzd a oceli,
Ať zem se zachvěje v posádkách
Na hřmotnou ozvěnu děl.
Ať zem se zachvěje v posádkách
Na hřmotnou ozvěnu děl.

Estrofa I
Ciña ¡oh Patria! tus sienes de oliva

de la paz el arcángel divino,
que en el cielo tu eterno destino
por el dedo de Dios se escribió.
Mas si osare un extraño enemigo
profanar con su planta tu suelo,
piensa ¡oh Patria querida! que el cielo
un soldado en cada hijo te dio.

1. sloka
Vlasti, nechť skráň tvou ozdobí olivová snítka

Kterou dá ti boží archanděl míru
Neboť v nebi je tvůj osud věčný
Zapsán prstem Božím.
Leč když nepřítel jaký opováží se
znesvětit tvou prst svým krokem,
Pomysli, milovaná Vlasti, že nebe
Dalo ti v každém synu vojáka.

Estrofa II
En sangrientos combates los viste

por tu amor palpitando sus senos,
arrostrar la metralla serenos,
y la muerte o la gloria buscar.
Si el recuerdo de antiguas hazañas
de tus hijos inflama la mente,
los recuerdos del triunfo tu frente,
volverán inmortales a ornar.

2. sloka
Vidělas je již v bojích krvavých,

S hrudí v které láska k tobě se ozývá,
Klidně jdoucí vprostřed střel,
Hledající čest nebo smrt.
Jestli paměť porážek dávných
Tvým synům sráží mysli,
Ať paměť triumfu čelo tvoje
Ó nesmrtelná, ozdobí.

Estrofa III
Como al golpe del rayo la encina,

se derrumba hasta el hondo torrente,
la discordia vencida, impotente,
a los pies del arcángel cayó.
Ya no más, de tus hijos la sangre,
se derrame en contienda de hermanos;
sólo encuentre el acero en tus manos
quien tu nombre sagrado insultó.

3. sloka
Jako blesk, co kmen stromu

Rozrývá do hloubi,
Tak ty neshodu ponechej bez síly
Vrženou k tvým nohám archandělem.
Ať krev tvých synů nikdy víc
Neplyne v bojích bratrovražedných.
Jen ať ocel naleznou v tvých rukou
Ti, kteří tvé svaté jméno poskvrnili.

Estrofa IV
Del guerrero inmortal de Zempoala

te defiende la espada terrible,
y sostiene su brazo invencible,
tu sagrado pendón tricolor.
Él será del feliz mexicano
en la paz y en la guerra el caudillo.
porque él supo sus armas de brillo
circundar en los campos de honor.

4. sloka
Nesmrtelného válečníka ze Zempoaly

Krutý meč tě brání,
A jeho neporazitelné rámě
Podpírá tvojí tříbarevnou vlajku.
To on šťastné Mexičany
Provede ve válce i míru,
Protože uměl obklopit ctí svou zbraň
Na polích slávy.

Estrofa V
Guerra, guerra sin tregua al que intente

de la Patria manchar los blasones,
Guerra, guerra, los patrios pendones
en las olas de sangre empapad.
Guerra, guerra. En el monte, en el valle,
los cañones horrísonos truenen,
y los ecos sonoros resuenen
con las voces de ¡Unión! ¡Libertad!

5. sloka
Válka, válka tomu

Kdo poskvrnit chce erb Vlasti
Válka, válka, ať praporce
nasáknou vlnami krve.
Válka, válka, v horách i údolích
Strašné moždíře nechť hřmí,
nechť ohlušující jejich hřmot se rozeznívá
Ozvěnou slov Jednota! Svoboda!

Estrofa VI
Antes, Patria, que inermes tu hijos,

bajo el yugo su cuello dobleguen,
tus campiñas con sangre se rieguen,
sobre sangre se estampe su pie.
Y tus templos, palacios y torres
se derrumben con hórrido estruendo,
y sus ruinas existan diciendo:
De mil héroes la Patria aquí fue.

6. sloka
Než Vlasti odzbrojíš své syny,

ať pod jařmo skloní své krky,
ať tvá pole se krví nasytí,
Ať v té krvi stanou svými kroky.
Tvé svatyně, paláce i věže
Padnou s obřím rachotem,
Pozůstanou po nich ruiny řkoucí:
"Tu byla Vlast tisíců hrdinů"

Estrofa VII
Si a la lid contra hueste enemiga,

nos convoca la tropa guerrera,
de Iturbide la sacra bandera,
mexicanos, valientes seguid.
Y a los fieles bridones les sirvan
las vencidas enseñas de alfombra;
los laureles del triunfo den sombra
a la frente del Bravo Adalid.

7. sloka
Leč když proti nepřátelům

Vyzve nás oddíl bojový,
Pod prapor Iturbida,
Mexičané, odvážně půjdeme.
A pro věrné hřebce,
Nechť kobercem budou nepřátel prapory;
Ať věnce vavřínu dá stín
Čelu chrabrého vojevody.

Estrofa VIII
Vuelva altivo a los patrios hogares,

el guerrero a cantar su victoria,
ostentando las palmas de gloria
que supiera en la lid conquistar.
Tornaránse sus lauros sangrientos
en guirnaldas de mirtos y rosas,
que el amor de las hijas y esposas,
también sabe a los bravos premiar.

8. sloka
Ať bojovník navrátí se domů

Ať vyzpívá své vítězství;
Ať ovívá se palmami vítězství
Které v boji s nepříteli dobyl.
Ať jeho zkrvavené věnce laury
Promění se ve věnce mirty a růží,
Kterými láska dcer a žen
Odmění odvážné tvé syny.

Estrofa IX
Y el que al golpe de ardiente metralla,

de la Patria en las aras sucumba,
obtendrá en recompensa una tumba
donde brille, de gloria, la luz.
Y, de Iguala, la enseña querida
a su espada sangrienta enlazada,
de laurel inmortal coronada,
formará de su fosa una cruz.

9. sloka
A ten, který pod ostrým nábojem

Padl na oltáři Vlasti,
Obdrží hrobku díků
Kde světlo chvály.
S Rovností, milovaným symbolem
Připnutým ke kopí zkrvavenému,
Ověnčený nesmrtelným vavřínem,
Promění svůj hrob ve svatý kříž.

Estrofa X
¡Patria, Patria! tus hijos te juran

exhalar en tus aras su aliento,
si el clarín, con su bélico acento,
los convoca a lidiar con valor.
¡Para ti las guirnaldas de oliva!
¡Un recuerdo para ellos de gloria!
¡Un laurel para ti de victoria!
¡Un sepulcro para ellos de honor!

10. sloka
Vlasti! Otčino! Tví synové slibují

vypustit duši na tvých oltářích,
Jestli jen bojová píšťalka
Povede je do boje.
Pro tebe vavřínové věnce!
Pro ně památka slávy!
Pro tebe věnce vítězství!
Pro ně mohyla cti!

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Hymn Meksyku na polské Wikipedii.

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]