Marketingová strategie

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání

Marketingová strategie je taktický proces, jehož cílem je efektivní alokace omezených finančních prostředků podniku ke zvýšení prodeje a udržení si konkurenční výhody. Aby mohl být podnik úspěšný na trhu a mít větší tržní podíl, měla by se jeho marketingová strategie soustředit na zákazníka. Tedy na uspokojování jeho potřeb, požadavků a očekávání.

Ve svých marketingových cílích uvádí podnik taktické kroky pro vývoj produktu, propagačních aktivit, distribučních kanálů, oceňování, řízení vztahů se zákazníky a jiných faktorů, nejčastěji datovány k nějakému termínu. Prostřednictvím marketingového výzkumu trhu se v marketingové strategie definují cílové segmenty trhu, jejich zacílení skrze marketingový mix (reklama, Public Relations, podpora prodeje, osobní prodej, přímý marketing) a alokují se podnikové zdroje.

Marketingová strategie je důležitou součástí celopodnikové strategie. Klíčovou roli zde hraje zákazník, který představuje tržby podniku i jeho výdaje. Jedině spokojený, loajální zákazník vytváří dlouhodobě podniku zisk.

Určitá strategie podniku, i marketingová může být podkladem pro tvorbu marketingového plánu.

Marketingový plán[editovat | editovat zdroj]

Marketingový plán představuje soubor konkrétních opatřeních nutných pro úspěšnou realizaci marketingové strategie. Plány a cíle podniku jsou testovány a měřeny výzkumy trhu. Proto je důležité, aby každá strategie podniku měla měřitelný cíl.

Marketingové strategie jsou dynamické a interaktivní. Jsou vlastní každému podniku.

Měl by obsahovat[editovat | editovat zdroj]

Celkové shrnutí[editovat | editovat zdroj]

 • Představení firmy a oblasti jejího podnikání
 • Hlavní cíle a strategie- období cílů pro které je plán připravován

Situační analýza[editovat | editovat zdroj]

 • Rozbor současného stavu podnikání- marketingový výzkum (např. SWOT analýza)

Marketingové cíle[editovat | editovat zdroj]

 • Budoucí stav firmy- cíle musejí být měřitelné a vyhodnotitelné

Marketingová strategie[editovat | editovat zdroj]

 • Jak se do cílového stavu firma dostane
 • Vaše produkty a služby- výhody ale i nevýhody
 • Způsob nabídky produktů a služeb
 • Ceny
 • Propagace
 • Konkurenční výhody

Akční programy[editovat | editovat zdroj]

 • Co, cíle, zodpovědnost
 • Časový plán
 • Očekávané náklady

Rozpočet[editovat | editovat zdroj]

 • Očekávané náklady a tržby (např. z prostoru pro reklamu u dané firmy jiné firmě)

Systém měření a kontroly[editovat | editovat zdroj]

 • Co se bude kontrolovat
 • Jak se bude kontrolovat
 • Kdo bude kontrolovat
 • Kdy bude kontrolovat

Přílohy[editovat | editovat zdroj]

 • např. Tabulky, výsledky marketingových výzkumů, organizační schémata apod.

Základní dělení marketingové strategie[editovat | editovat zdroj]

strategie dominance na trhu
klasifikace podle tržního podílu, existují čtyři typy pozice na trhu:
 • vůdce
 • vyzyvatel
 • následovník
 • troškař
Porter druhová strategie
strategie k pronikání na trh a udržení konkurenční výhody, diferenciace podle:
 • odlišnému výrobku
 • náklady na vedení
 • segmentace trhu
Inovační strategie
zabývá se rychlostí vývoje novým produktů, existují tři typy:
 • průkopníci
 • včasní následovníci
 • pozdní následovníci
Růstová strategie
čtyři typy:
 • horizontální integrace
 • vertikální integrace
 • diverzifikace
 • zesílení

Zdroje informací[editovat | editovat zdroj]

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Marketing strategy na anglické Wikipedii.

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]