Michael Porter

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Michael Porter
Narození 23. května 1947 (70 let)
Ann Arbor
Alma mater Princetonská univerzita
Harvardova obchodní škola
Harvardova univerzita
Zaměstnavatel Harvardova univerzita
Ocenění Adam Smith Award (1996)
Creu-de-Sant-Jordi-Preis (1998)
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Michael Eugene Porter (* 23. května 1947) je americký ekonom, profesor Harvard Business School.

Kariéra[editovat | editovat zdroj]

Michael Porter je zakladatel jedné z nejznámějších strategií, každý student dokáže vyjmenovat všech pět sil jeho modelu konkurenceschopnosti. Patří mezi nejmladší profesory Harvardovy univerzity. Lze ho zařadit mezi guru marketingu především díky publikování vědeckých prací o strategii.

Jedním ze základních požadavků studia spjatého se strategií firem je znalost Michaela Portera a jeho děl. Jeho tituly zahrnují: Competitive Strategy: Techniques for Analysing Industries and Competitors (1980); Competitive Advantage: Creating and Sustaining superior Performance (1985); Competitive Advantage of Nations. Porter stejně tak publikoval velké množství článků v Harvard Business Review. Jeho knihy patří mezi základní zdroje elitních manažerů, jimž se vyjímají v knihovnách. Stejně tak jsou velmi prospěšné pro studenty, politiky nebo vědecké pracovníky. V minulosti byl pověřen Úřadem pro obchod a průmysl DTI a Výborem pro ekonomický a sociální výzkum aby určil, co má za následek zaostávání produktivity ve Spojeném království.

Porter se stal slavným nejen díky myšlence o konkurenceschopnosti firem, ale také o tom jak získat konkurenční výhodu, jelikož klíčovým aspektem marketingu je právě konkurence. Jeho knihu Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industriews and Competitors Harvardova univerzita označila za průkopníka v oblasti konkurence a strategie kooperace.

Názor „šamanů“ na Portera[editovat | editovat zdroj]

Podle knižní publikace Mickethwaita a Wooldridge se o Porterovi říká:

Porterova práce nepodala sama o sobě ještě jednoznačné závěry, ale pod jeho seznamy a příklady je pravděpodobně ukryta jednoduchá zpráva. V podstatě strategie skutečně pojednává o výběru mezi dvěma různými způsoby soutěžení. Jednou z možností je diferenciace trhu, který soutěží na základě hodnoty přidané zákazníkům, takže lidé zaplatí příplatek na pokrytí vyšších nákladů. Další možností je vedoucí postavení na trhu na základě nákladů a nabízení výrobků nebo služeb při nejnižších nákladech. I když kvalita a služba nejsou nikdy irelevantní, snížení nákladů je hlavním záměrem druhého typu organizace a naopak. Porterovy údaje ukazují, že lepší výsledky mají firmy s jasnou strategií, kterou provádějí lépe než ty firmy, kterým jasná strategie chybí, nebo které vědomě zkoušely jít oběma cestami (to je; šly cestou ceny a kvalit).

Porterova analýza pěti sil[editovat | editovat zdroj]

Každá společnost je primárně na trhu za účelem dosažení zisku. Výzkum a vývoj napomáhá rozšiřovat dimenzi působení firem. Z toho důvodu je důležité zkoumat svou konkurenci, která by mohla být naší potenciální hrozbou. Na základě analýzy následujících faktorů je společnost schopna vzájemně proti svým konkurentům soupeřit:

 • Hrozba nově příchozích konkurentů (firem)
 • Kupní síla dodavatelů
 • Kupní síla odběratelů
 • Hrozba nových substitutů k produktu

Společnost musí vědět, do jaké míry jsou tyto faktory schopny ovlivnit její činnost a existenci.

Kritika Porterovy analýzy[editovat | editovat zdroj]

 • Analýza je příliš zaměřena jen na vybudování strategie pro tvorbu zisku, pro společnost je důležité také definovat své kompetence a vybudovat strategii na nich
 • Konstrukce je statická a považuje průmyslové odvětví za stabilní
 • Klade důraz na konkurenci na úkor spolupráce
 • Strukturu průmyslu také ovlivňuje dynamika konkurence, jež není v analýze zahrnuta

Porterův hodnotový řetězec[editovat | editovat zdroj]

Porterův hodnotový řetězec nám udává soubor hodnot pro zákazníky z hlediska konkurenční výhody. Hodnotový řetězec je analýzou toho, jak mohou klíčové činnosti mít vliv na náklady ve smyslu jejich redukce, a také jaký mohou mít vliv na zlepšení diferenciace produktu. Hodnotový řetězec je rozdělen do dvou sektorů činností:

1. Primární činnosti - tyto činnosti přímo souvisí s hlavním předmětem podnikání.

 • operace
 • interní logistika
 • externí logistika
 • marketing a služby
 • prodej

2. Podpůrné činnosti - tyto činnosti slouží jako podpora primárních činností.

 • nákup
 • technologický vývoj
 • lidské zdroje
 • firemní infrastruktura

Porterův národní diamant[editovat | editovat zdroj]

Porter tvrdí, že existují vnitřní dané příčiny, proč jsou některé národy soutěživější, než ty ostatní a proč jsou některé oblasti průmyslu uvnitř samotných národů více soutěživé než ty ostatní. V rámci této problematiky formuloval Porter schéma , kterému říkáme Porterův diamant.

Ve vytváření pravděpodobné možné míry dosažení úspěchu v globálním měřítku hraje důležitou roli národní domovská podstata organizace, která jakožto domovská základna je zdrojem základních faktorů, které mohou organizace za účelem získání takovýchto výhod dále rozvíjet a rozšiřovat:

 1. Stav domácí poptávky - jsou formulovány charakteristické znaky, které zvýhodňují organizace
 2. Faktorové podmínky - osvětlují základ výhod na národní úrovni. Za účelem získání zvýhodňujících faktorů využitelných v konkurenci jsou tyto speciální faktorové podmínky dále rozvíjeny, neboť jsou výhodou.
 3. Firemní strategie, struktura a rivalita - důležitou roli hraje rozsah domácí soutěže uvnitř národa. V případě, že domácí firmy soupeří mezi sebou, očekává se úspěch v tomto odvětví i mimo hranice.
 4. Příbuzné a podpůrné oblasti – v případě úspěchu v jedné průmyslové oblasti může toto spustit úspěšnost příbuzného odvětví. Tato odvětví jsou příbuzná, vzájemně se podporují a profitují jedná ze druhé.

Bibliografie[editovat | editovat zdroj]

 • 1979 - How competitive forces shape strategy, Harvard business Review, March/April 1979
 • 1980 - Competitive Strategy, Free Press, New York
 • 1985 - Competitive Advantage, Free Press, New York
 • 1987 - From Competitive Advantage to Corporate Strategy, 'Harvard Business Review, May/June 1987, pp 43-59.
 • 1990 - The Competitive Advantage of Nations, Free Press
 • 1996 - What is Strategy, Harvard Business Review, Nov/Dec 1996.
 • 1998 - On Competition, Boston: Harvard Business School
 • 2001 - Strategy and the Internet, Harvard Business Review, March 2001, pp. 62-78.
 • 2001 - (se Scottem Sternem) Innovation: Location Matters, MIT Sloan Management Review, Summer 2001, Vol. 42, No. 4, pp. 28-36.
 • 2006 - (s Markem Kramerem) Strategy and Society: The Link Between Competitive Advantage and Corporate Social Responsibility, Harvard Business Revw, December 2006, pp. 78-92.
 • 2006 - (s Elizabeth Olted Teisberg) Refining Health Care: Creating Value-Based Competition On Results, Harvard Business School Press
 • 2006 - Value chain analysis in consumer focus improvement
 • 2011 - Porter's Value Chain and the REA Analysis as an Accounting Information System

Použité zdroje[editovat | editovat zdroj]

 • KERMALLY, S. Největší představitelé marketingu: jejich hlavní myšlenky, názory a díla : [Peter Drucker, Michael Porter, Tom Peters, Igor Ansoff, Theodore Levitt, Philip Kotler a další]. Vyd. 2. Brno: Computer Press, 2006, xii, 104 s. ISBN 80-251-1013-3.
 • MICKETHWAIT, J.,WOOLDRIDGE, A. „Which Doctors, what the management gurus are saying, why it maters and how to make sense of it“ (1996).
 • JOHNSON G., SCHOLES K.Cesty k úspěšnému podniku. První vydání. Praha:Computer Press, 2000. 803 s.ISBN 80-7226-220-3

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]