Mírný pás

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
(přesměrováno z Mírný podnebný pás)
Rozšíření mírného pásu

Mírný pás (též nazývaný temperátní pás) je prostředním z podnebných pásů Země, přičemž je ohraničen dvěma přechodnými pásy: na jihu subtropickým a na severu subpolárním. Charakteristickým znakem mírného pásma je vyváženost, kdy vegetační doba trvá přibližně stejně dlouho jako zima. Díky své poloze je mírné pásmo ušetřeno dlouhých period silných mrazů nebo spalujících veder.

Charakteristika[editovat | editovat zdroj]

Pro podnebí mírného pásu je charakteristické převládání vzduchu mírných šířek a výrazné přemísťování vzduchových hmot. Intenzivní cyklonální činnost způsobuje v průběhu roku výrazné změny počasí vlivem příchodu tropických nebo arktických vzduchových hmot. V mírném pásu se pravidelně střídají čtyři roční období (jaro, léto, podzim, zima). Oproti tropickému pásu jsou srážky výrazně nižší. V letním období se zvyšuje výpar. Bilance záření je na pevnině v zimním období záporná. Slunce je v letních měsících poměrně vysoko, a proto bývá toto období teplé, v zimě je nízko nad obzorem, což způsobuje mrazy.

Kontinentální typ mírného pásu ovlivňují kontinentální vzduchové hmoty, které se výrazně liší v průběhu ročních období. V zimě jsou studené s vysokou relativní vlhkostí, v létě teplé s nízkou relativní vlhkostí. Teplota vzduchu se výrazně mění v průběhu roku (výkyvy o 50 až 60 °C) a také během dne (výkyvy o 20 až 30 °C). Centrální části kontinentů jsou charakteristické ochlazováním povrchu a následným vznikem anticyklón, vlivem kterých klesají teploty k -30 až -40 °C. V létě je nejvyšší množství vodní páry v ovzduší, z čehož vyplývá vysoké množství srážek, částečně přizpůsobené reliéfu (rozdíly mezi návětrnými a závětrnými svahy). Průměrné roční srážky se pohybují v rozmezí 300 až 600 mm.

Oceánský typ mírného pásu má o polovinu vyšší bilanci záření než kontinentální typ, oceán tak otepluje vzduch. Cyklonální činnost je rovnoměrně rozložena do celého roku, z čehož vyplývají vyšší a rovnoměrně rozložené srážky v průběhu roku. Rozdíly teplot mezi zimou a létem jsou nižší než v kontinentálním typu, zimy mírnější a léta chladnější.

Mírné podnebí východních pobřeží pevnin má charakteristický monzunový ráz. Léto je deštivé a chladné, zatímco zima je studená a suchá. Roční srážky se pohybují mezi 500 a 700 mm, na návětrných svazích hor pak dosahují až 2000 mm. Podnebí ovlivňují v létě cyklóny od jihovýchodu a v zimě kontinentální anticyklóny.

Mírné podnebí západních pobřeží ovlivňuje pravidelná cyklonální činnost a mořský vzduch mírných šířek. Zima je z tohoto důvodu mírná s kladnými teplotami vzduchu a léto chladné s teplotami vzduchu do 20 °C. Srážky jsou pravidelně rozložené do celého roku a jejich roční úhrn činí 600 až 700 mm, návětrné svahy mohou dosahovat hodnot až 2000 mm. Nejdeštivějšími obdobími bývají podzim a zima.

Typickými biomy pro mírný pás jsou jehličnaté lesy, smíšené a listnaté lesy, lesostepi, stepi a okrajově také pouště.

Rozšíření[editovat | editovat zdroj]

Rozšíření mírného pásu na severní polokouli je vymezeno přibližně 40. a 60. rovnoběžkou. V Severní Americe se nachází v pásu podél hranice Spojených států a Kanady. Západní a střední Evropa leží celá v mírném pásu, dále pak většina východní Evropy a okrajové části severní, jižní a jihovýchodní Evropy. Z Evropy přechází pás přes západní a střední Asii až na její východ. Na jižní polokouli se na pevnině vyskytuje jen velmi omezeně, a to na jihu Jižní Ameriky a na jižním cípu Austrálie, v Tasmánii a na Novém Zélandu.

Galerie[editovat | editovat zdroj]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Literatura[editovat | editovat zdroj]

  • FARSKÝ, Ivan; MATĚJČEK, Tomáš. Vybrané kapitoly z fyzické geografie. 1. vyd. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2008. 119 s. 
  • NETOPIL, Rostislav, a kol. Fyzická geografie I. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1984. 273 s. 

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]