Kapitán lodi

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Ilustrační fotografie - kapitán a další členové posádky na můstku lodi.
Štěpán Rusňák, kapitán říční plavby, někdejší výkonný ředitel společností Pražské Benátky a Pražská paroplavební společnost

Kapitán (kapitán lodi, kapitán plavidla) je tradiční a zároveň oficiální označení funkce kvalifikovaného vůdce některých typů plavidel, například lodí nebo ponorek. Nese celkovou odpovědnost za její provoz, zahrnující i odpovědnost za její technický stav, navigaci, posádku, náklad či pasažéry a ostatní osoby přítomné na její palubě, jakož i naplnění všech dalších požadavků plavebního práva, případně námořního práva mezinárodního i jednotlivých států, v jejichž přístavech či výsostných vodách se jemu svěřená loď vyskytuje, jakož i práva státu, v němž je plavidlo registrováno.

V právním řádu České republiky stanoví práva a povinnosti kapitána námořního plavidla zákon o námořní plavbě č. 61/2000 Sb. a prováděcí předpisy k němu.

Český zákon o vnitrozemské plavbě 114/1995 Sb. užívá pro osobu, která vede a je způsobilá vést plavidlo nebo sestavu plavidel v provozu na vodní cestě, legislativní zkratku „vůdce plavidla“, a to jak pro velká, tak pro malá plavidla. Prováděcí vyhláška č. 42/2015 Sb., o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel, však zavádí podrobnější terminologii funkcí v lodní posádce, přičemž funkci kapitána se věnuje § 11. Vyhláška rozlišuje kapitány kategorií A, B a C, přičemž

  • kapitán kategorie A je vůdce plavidla oprávněný vést plavidlo, s výjimkou plachetnice, bez omezení výtlaku a výkonu strojního pohonu plavidla na všech vodních cestách včetně vodních cest námořního charakteru.
  • kapitán kategorie B je vůdce plavidla oprávněný vést plavidlo, s výjimkou plachetnice, bez omezení výtlaku a výkonu strojního pohonu plavidla na vodních cestách Evropské unie s výjimkou vodních cest námořního charakteru.
  • kapitán kategorie C je vůdce plavidla oprávněný vést na všech vodních cestách České republiky plavidlo, s výjimkou plachetnice, bez omezení výtlaku a výkonu strojního pohonu plavidla, nebo plavidlo, s výjimkou plachetnice, s výtlakem a výkonem strojního pohonu odpovídajícím výtlaku a výkonu strojního pohonu plavidla, na kterém úspěšně vykonal ověření praktických dovedností při vedení plavidla.

Zvlášť vyhláška pojmenovává funkce některých vůdců plavidel: převozník, vůdce malého plavidla a vůdce rekreačního plavidla. Vůdce plavidla oprávněný obsluhovat plovoucí stroj se nazývá strojmistr.

Vyhláška č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu, funkci kapitána vůbec nezmiňuje, používá termínů vůdce plavidla a zavádí termín vůdce sestavy plavidel (vůdce sestavy).

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]