Kapitán letadla

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Kapitán (vlevo[1]) a první důstojník (vpravo)

Kapitán letadla (někdy označován zkratkou PIC z anglického pilot in command) je člen posádky letadla, který je odpovědný za jeho provoz a bezpečnost. Kapitán musí být k výkonu své činnosti patřičně kvalifikován, ale nemusí nutně osobně letadlo ovládat. Za normálních okolností je kapitán osobou odpovědnou za porušení jakéhokoliv letového pravidla.

Právní definice[editovat | editovat zdroj]

Obvyklé označení kapitána

Přesná definice pojmu kapitán letadla se liší země od země. Mezinárodní organizace pro civilní letectví (přidružená organizace k OSN) tento pojem definuje jako "pilota odpovědného za provoz a bezpečnost letadla během letu".[2]

V ČR se používá označení velitel letadla a ze zákona odpovídá za bezpečné provedení letu. V rámci této odpovědnosti je velitel letadla oprávněn ukládat všem osobám přítomným na palubě letadla příkazy, které jsou povinny splnit.[3]

Práva a povinnosti[editovat | editovat zdroj]

Velitel letadla nese hlavní odpovědnost za provedení letu obecně a je jeho výsadní pravomocí s konečnou platností rozhodnout o provedení letu. Také je v jeho kompetenci rozhodnout o nouzovém přistání. Kapitán rovněž nese zodpovědnost za bezpečnost letu, dodržení leteckých předpisů, výšky letu a dalších kritérií. Platnost pravomocí velitele vzniká ještě před startem, a to okamžikem uzavření všech vnějších dveří, končí pak otevřením prvních dveří po přistání.[4]

Velitel má rovněž pravomoci podle úmluvy o trestných a některých jiných činech spáchaných na palubě letadla.[5] Má-li velitel závažné důvody se domnívat, že některá osoba na palubě spáchala nebo se chystá spáchat trestný čin, může vůči této osobě učinit přiměřená opatření včetně omezení, která jsou nezbytná k ochraně bezpečnosti letadla nebo osob či majetku v letadle, k zachování pořádku a kázně na palubě, anebo k tomu, aby mohl takovou osobu předat příslušným orgánům nebo ji vysadit.[4]

V ČR je velitel letadla na letu z/do země mimo Schengen povinen předat před odletem Ředitelství služby cizinecké policie letový plán a údaje o cestujících (jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, státní občanství a číslo cestovního dokladu).[6]

V mimořádných případech může velitel letadla také oddávat sňatečný obřad.[7]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Pilot in command na anglické Wikipedii.

  1. Proč se do letadla nastupuje vždy zleva? Tradice sahá až k námořnictví. Novinky [online]. Seznam, 2017-12-04 [cit. 2023-10-06]. Dostupné online. 
  2. ICAO Annex 2 – "Rules of the Air" [online]. [cit. 2020-03-30]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu. 
  3. Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví. In: Sbírka zákonů. 1997. Dostupné online. § 54. Ve znění pozdějších předpisů. Dostupné online.
  4. a b FLORIAN, Jaroslav. Role a pravomoci velitele letadla. Brno, 2019 [cit. 2023-10-05]. Bakalářská práce. Masarykova Univerzita - Právnická fakulta. Vedoucí práce JUDr. Bc. Terezie Smejkalová, Ph.D.. Dostupné online.
  5. Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 102/1984 Sb., o Úmluvě o trestných a některých jiných činech spáchaných na palubě letadla. Dostupné online
  6. Zákon č. 191/2016 Sb., o ochraně státních hranic České republiky a o změně souvisejících zákonů. In: Sbírka zákonů. 2016. Dostupné online. § 8. Ve znění pozdějších předpisů. Dostupné online.
  7. Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník. In: Sbírka zákonů. 2012. Dostupné online. § 667. Ve znění pozdějších předpisů. Dostupné online.

Související články[editovat | editovat zdroj]