Jarmila Hásková

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Jarmila Hásková
Narození 29. ledna 1936
Hradec Králové
Úmrtí 19. prosince 2007 (ve věku 71 let)
Praha
Některá data mohou pocházet z datové položky.
Chybí svobodný obrázek.

Jarmila Hásková (rozená Houdková, 29. ledna 1936, Hradec Králové - 19. prosince 2007, Praha) byla česká historička specializující se na numismatiku a peněžní dějiny. Působila v numismatickém oddělení Národního muzea v Praze. Manželka archeologa Ivana Háska.

Odborná dráha[editovat | editovat zdroj]

Studovala u profesorů Václava Husy a Františka Kavky na filosoficko-historické fakultě Karlovy univerzity, kde v roce 1959 promovala. V témže roce nastoupila do numismatického oddělení Národního muzea, kde pracovala jako odborná a vědecká pracovnice, později po 28 let jako jeho vedoucí.

Její vědecká práce je dokumentována řadou publikací knižních a časopiseckých, a úspěšnými vystoupeními v Drážďanech, Berlíně, Curychu, Norimberku, Lucemburku, ve švédské Sigtuně, či v Kazani. Účast na velkých mezinárodních kongresech jí však nebyla nikdy před rokem 1989 státními orgány povolena.

Soustředila se na období raného středověku, kde řešila řadu specifických otázek denárové měny – činnost vyšehradské mincovny, problematiku slavníkovského mincování, původ kněžny Emmy Reginy, projevy státní ideologie na nejstarších českých mincích, insignie a podobu prvního českého krále Vratislava I., ikonografii českých a nejstarších chebských mincí, počátky českého mincování a řadu dalších témat.

Nemenší pozornost věnovala období pozdního středověku, kde především věk jagellonský a Kutná Hora zůstaly doménou jejího trvalého zájmu. Zde také plně uplatnila a rozvinula své profesionální školení historika hospodářských dějin v řadě studií věnovaných ekonomickému vývoji druhé poloviny 15. století. Z metodického hlediska byla její nová interpretace knih kšaftů významným přínosem pro poznání sociální struktury i kulturního vývoje českého města, stejně jako datování zlomku mincovních register z doby Jiřího z Poděbrad a využití písemných pramenů jako časových mezníků pro sestavení chronologie jagellonských grošů. Sem lze zařadit i první edici grošových ražeb Chaurovy sbírky jako základ budoucího korpusu českých mincí i odborná zpracování četných nálezových celků, včetně historizujících pohledů do jednotlivých regionů (především západní Čechy).

Popularizace numismatiky[editovat | editovat zdroj]

Nedílnou součástí odborné činnosti Jarmily Háskové byly desítky přednášek, které proslovila na konferencích, sympoziích, numismatických setkáních a dalších akcích pořádaných v Československé a České republice. Přednášela na Karlově univerzitě, Vyšší odborné škole informatiky a na uměleckoprůmyslových středních školách. Numismatiku popularisovala v rozhlase a v televizi, kde veřejnost zaujala svým vyprávěním o pokladech numismatiky v Národním muzeu, své životní cestě a dalšími tématy. Rovněž se podílela jako odborný poradce na dokumentárních historických filmech, z nichž dva vznikly ve spolupráci s režisérem J. Jahnem: o jagellonské Kutné Hoře (Klenot království) a o Jiřím z Poděbrad (Král dvojího lidu).

Byla autorkou a iniciátorkou řady výstav doma i v zahraničí. S kolektivem pracovníků numismatického oddělení vytvořila v 80. letech dvacátého století expozici o dějinách peněz na našem území, která vzbudila zasloužený obdiv zahraničí, včetně katalogu v cizojazyčných verzích.

Řadu let organizovala v Národním muzeu jarní a podzimní cykly numismatických přednášek, jednou ročně vždy s besedou a prezentací díla předního českého medailéra. Organizováním přednášek proslovených zahraničními hosty seznámila i širokou veřejnost s řadou evropských numismatiků a historiků z Velké Británie, Německa, Lucemburska, Švýcarska, Rakouska, Maďarska, Polska a Ruska. Spolupracovala s Národní bankou, Asociací umělců-medailérů, v níž iniciovala podepsání smlouvy o spolupráci s Národním muzeem, a s řadou dalších kulturních a vědeckých institucí doma i v zahraničí. V Numismatické společnosti československé (dnešní Česká numismatická společnost), pracovala jako předsedkyně ediční komise a jako místopředsedkyně. Po plných třicet let vedla jako redaktorka časopis Numismatické listy.

Národní muzeum[editovat | editovat zdroj]

Pro Národní muzeum se jí podařilo v 90. letech získat mimořádné celky – unikátní soubor ruských mincí z proslulé Prokopovy sbírky, známou Měřičkovu faleristickou sbírku, bezesporu největší dar do fondů Národního muzea ve 20. století, a další. Cíleně budovala kolekci moderní české medaile, jedné z největších v našich zemích a do roku 1992 se organizačně podílela na vydávání medailí Národního muzea. Jako členka komise Kanceláře prezidenta České republiky pro posuzování návrhů na státní vyznamenání uskutečnila jejich první prezentaci v pantheonu Národního muzea roku 1994.

Čestná členství[editovat | editovat zdroj]

Byla čestným členem Historického institutu Velkovévodství Lucemburského, Asociace umělců medailérů a člen korespondent Rakouské numismatické společnosti.

Její pozůstalost je uložena v archivu Národního muzea.

Bibliografie[editovat | editovat zdroj]

 • Seznam dělSouborném katalogu ČR, jejichž autorem nebo tématem je Jarmila Hásková
 • 1960 Obchod s kutnohorskou mědí v druhé polovině 15. století. In: Příspěvky k dějinám Kutné Hory, čís. 1 (Praha 1960), s. 87–102.
 • 1961 Obchod s kutnohorskou mědí v první třetině 16. století. Časopis Národního muzea – oddíl věd společenských, roč. 130 (Praha 1961), s. 27–40.
 • 1964 K otázce plzeňské mincovny za knížete Jaromíra. Numismatické listy, roč. 19, čís. 4 (Praha 1964), s. 97–105.
  • Postřekovský poklad z třicetileté války. Časopis Národního muzea – oddíl věd společenských, roč. 133 (Praha 1964), s. 1–9.
  • a Eduard Šimek, Vyprávění o havířích. Praha 1964, 190 str.
  • K chodským nálezům z Postřekova. Numismatické listy, roč. 19, čís. 1 (Praha 1964), s. 16.
 • 1965 Mince knížete Jaromíra v Polsku – prostředek dálkového nebo vnitřního obchodu? Slezský numismatik, čís. 6/7 (Opava 1965), s. 33.
 • 1966 Mince knížete Jaromíra v Polsku – prostředek dálkového nebo vnitřního obchodu? In: Sborník československo-polské numismatické konference. Opava 1966, s. 18–19.
  • Nález karolinského denáru v Šárce. K obchodním stykům českých Slovanů s říší franckou. Numismatický sborník, sv. 9 (Praha 1966), s. 5–10.
  • Numismatický příspěvek k česko–moravským stykům v 7.–11. století. In: Sborník I. numismatického symposia 1964. Brno 1966, s. 52–54.
  • a Jiří Pomahač: Nálezy mincí na Žinkovsku. Doplněk k nálezům mincí v Čechách. Numismatické listy, roč. 21, čís. 5–6 (Praha 1966), s. 129–140.
  • Nález mincí z třicetileté války v Postřekově, okr. Domažlice (1961). Numismatický sborník, sv. 9 (Praha 1966), s. 263–266.
  • Nález mincí z třicetileté války u Mistřína, okr. Kyjov. Numismatický sborník, sv. 9 (Praha 1966), s. 274.
 • 1967 Nálezy mincí na Chodsku. Domažlice 1967.
  • a Václav Ryneš: K počátkům svatováclavského motivu na českých denárech. Numismatické listy, roč. 22, čís. 5–6 (Praha 1967), s. 145–152.
  • Die Tschechoslowakei und Ungarn. A Survey of Numismatic Research. Copenhagen 1967, s. 94–109.
 • 1968 Studie o jagellonských groších z let 1471–1526. Sborník Národního muzea v Praze, řada A – historie, sv. 22, čís. 3 (Praha 1968), s. 121–176, 8 tab.
  • K obchodním stykům českých Slovanů s říší franckou (Zu den Handelsbeziehungen der böhmischen Slawen mit Fränkischem Reich). In: I. miedzynarodowy kongres archeologii slowiańskej, I/6. Wroclaw–Warszawa–Kraków 1968, s. 275–278.
  • Nález grošů u Drahotína, okr. Domažlice. Numismatický sborník, sv. 10 (Praha 1968), s. 252.
  • Nález dukátu u Velké Šitboře, okr. Cheb. Numismatický sborník, sv. 10 (Praha 1968), s. 270–271.
  • a Jaroslava Zdichyncová: Nález ruských papírových platidel v Postřekově–Mlýnci, okr. Domažlice. Numismatický sborník, sv. 10 (Praha 1967/68), s. 277.
 • 1969 Die Währungs- und Münzentwicklung unter den Jagellonen in Böhmen und Mähren (1471–1526). Sborník Národního muzea v Praze, řada A – historie, sv. 23, čís. 1–2 (Praha 1969), s. 1–100.
  • K metodice studia denárového údobí. Drobná plastika, roč. 6 (Praha 1969), s. 1–7.
 • 1970 Kutnohorští rudokupci a jejich organizace. Numismatický sborník, sv. 11 (Praha 1970), s. 27–40.
  • „Curtis Stbecna“ a nejstarší doklady její existence. Numismatické listy, roč. 25, čís. 4 (Praha 1970), s. 102–110.
  • Anotovaná bibliografie čsl. středověké numismatiky z let 1968–1969. Mediaevalia čís. 3 (1970), s. 380–386 a 440–443.
  • Nález mincí z Křešetic u Děčína. Numismatický sborník, sv. 11 (Praha 1970), s. 181.
  • Nález mincí z 15. století v České Bělé, okr. Havlíčkův Brod. Numismatický sborník, sv. 11 (Praha 1970), s. 189.
  • a Jiří Pomahač, Dodatek k nálezu mincí z Partoltic, okr. Plzeň. Numismatický sborník, sv. 11 (Praha 1970), s. 191.
  • Starý nález dukátů v Chrabercích, okr. Louny. Numismatický sborník, sv. 11 (Praha 1970), s. 192.
  • a Ela Nauschová, Nález mincí z první světové války v Domažlicích. Numismatický sborník, sv. 11 (Praha 1970), s. 210.
 • 1971 Pražské groše z let 1471–1526. Vladislav II.–Ludvík I. Hradec Králové 1971, 64 s., 8 tab.
  • A Note on the Methodological Study aof the Czech Denarius Perilod. In: Actes du VIIe Congrès International des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques, Prague, 21–27. Août 1966. Prague 1971, s. 1368–1470.
  • K problematice tzv. tlustých grošů. Numismatické listy, roč. 36, čís. 2 (Praha 1971), s. 46–48.
  • Kontramarkované pražské groše v nálezu ze Svatonic u Písku. Drobná plastika, roč. 8 (Praha 1971), s. 1–9.
 • 1972 Chebské mince z 12. a 13. století. Cheb 1972, 90 s.
 • 1973 Příspěvek k otázce produkce a oběhu stříbra v době Jiřího z Poděbrad. Československý časopis historický, roč. 21, čís. 2 (Praha 1973), s. 241–253.
  • Příspěvek k typologii, váze a jakosti pražských grošů krále Jiřího z Poděbrad. In:
  • Karel Castelin. Sborník příspěvků k oslavě jeho životního numismatického díla, sestavený u příležitosti jeho 70. narozenin. Hradec Králové 1973, s. 77–85.
  • Karel Castelin zum 70. Geburtstag. Bibliographie 1929–1972. Schweizer Münzblätter, Jahrg. 23, Heft 89 (Bern 1973), s. 75–81.
 • 1974 Poznámka k chebskému mincování na počátku 13. století. Numismatický sborník, sv. 13 (Praha 1975), s. 117–121.
  • K státní ideologii raně feudálních Čech. Numismatické listy, roč. 29, čís. 5–6 (Praha 1974), s. 71–77.
 • 1975 České mince v době románské. K ikonografii českých denárů 10.–12. století. Cheb 1975, 58 s., 57 obr.
  • Vyšehradská mincovna na přelomu 10.–11. století. Sborník Národního muzea v Praze, řada A – historie, sv. 29, čís. 3 (Praha 1975), s. 105–160, 8 tab.
  • Numismatický příspěvek k historickým počátkům. In: 700 let Chválenic. Praha 1975, s. 24–26.
  • Pražský groš. Státní banka československá. Praha 1975.
 • 1976 Příspěvek k chronologii grošů Václava IV. z let 1378–1419. Numismatický sborník, sv. 14 (Praha 1976), s. 15–26, tab.
  • Konec brakteátové ražby v českých zemích. In: Sborník II. numismatického symposia 1969. Brno 1976, s. 69–74.
  • Die böhmische Münztechnik in der Zeit des Feudalismus. Arbeits- und Forschungsberichte zur sächsischen Bodendenkmalpflege, Bd. 20/21 (Berlin 1976), s. 559–582.
  • Nález mince z Velehradu okr. Uherské Hradiště. Numismatický sborník, sv. 14 (Praha 1976), s. 202.
  • Nález mincí v Mistříně na jižní Moravě. Numismatický sborník, sv. 14 (Praha 1976), s. 203.
  • Nálezy mincí z hradu Kynšperka, okr. Sokolov. Numismatický sborník, sv. 14 (Praha 1976), s. 207–210.
  • Nález mincí z 1. poloviny 16. století ve středních Čechách. Numismatický sborník, sv. 14 (Praha 1976), s. 210–212.
  • Nález mincí z třicetileté války ve Třeboni, okr. Jindřichův Hradec. Numismatický sborník, sv. 14 (Praha 1976), s. 212–213.
 • 1977 Tchécoslovaquie (bibliografický přehled čsl. středověké numismatiky). Revue des Études Slaves 50/1 (Paris 1977), s. 146–156.
 • 1978 Úvod do problematiky českého denárového údobí. Einführung in die Problematik der böhmischen Denarperiode. ČNS – pobočka Plzeň. Praha 1978, 70 str.
  • a Elena Minarovičová, Výběrová bibliografie československé numismatiky za rok 1977. Numismatické listy, roč. 33, čís. 1 (Praha 1978), s. 14–17.
 • 1979 a Antonín Beneš – Irena Pavlů – Oldřich Weiss, Denárový nález ze Zlivi, okr. České Budějovice. Numismatický sborník, sv. 15 (Praha 1979), s. 141–179.
  • a Jiří Martínek, K vývoji numismatického výstavnictví v českých zemích . In: Vzdělávací a kulturně výchovná činnost v numismatice. Brno 1979, s. 25–28.
  • a Elena Minarovičová, Výběrová bibliografie československé numismatiky za rok 1978. Numismatické listy, roč. 34, čís. 3 (Praha 1979), s. 113–115.
  • Neznámé denáry knížete Jaromíra? Numismatické listy, roč. 34, čís. 3 (Praha 1979), s. 77–78.
 • 1980 Obchodní styky českých Slovanů s Byzancí (K nálezu byzantské mince na slavníkovské Libici). Numismatické listy, roč. 35, čís. 5–6 (Praha 1980), s. 129–134.
  • Soupis prací doc. PhDr. Jiřího Sejbala, CSc. Numismatické listy, roč. 35, čís. 5–6 (Praha 1980), s. 173–178.
 • 1981 Finanzquellen der Regierung Johanns von Luxemburg in Böhmen. Hemecht, Jahrg. 33, Nr. 1 (Luxembourg 1981), s. 59–63.
  • Slavníkovské mincování. In: Liubuz Metropolis. Libice nad Cidlinou MCMLXXXI, s. 19–22.
  • a Tomáš Krejčík – Elena Minarovičová, Výběrová bibliografie československé numismatiky z let 1979–1980. Numismatické listy, roč. 36, čís. 5–6 (Praha 1981), s. 166–171.
 • 1982 Sociální struktura Litomyšle a peněžní hotovosti jejích obyvatel na přelomu 15. a 16. století. Sborník Národního muzea v Praze, řada A – historie, sv. 36, čís. 1 (Praha 1982), s. 1–47.
  • Regionální numismatické bádání v Čechách. In: Numismatika a regionální historie. Praha 1982, s. 26–29.
  • Denárové, brakteátové a grošové období. In: Dějiny peněz na území ČSSR. Praha 1982, s. 12–21 (totéž v německém překladu).
  • Emma Regina in Numismatic and Historical Sources. In: Actes du 9 éme Congrès International de Numismatique. Berne. Septembre 1979. Louvain-la Neuve-Luxembourg 1982, s. 793–797.
  • Tschechisches Geld in der Vergangenheit. In: Willkommen in der Tschechoslowakei, Nr. 4 (1982), s. 8–9 a 56–58.
  • Dvě staré zprávy o nálezech mincí na Kolínsku. Numismatické listy, roč. 37, čís. 2 (Praha 1982), s. 57–58.
 • 1983 Příspěvek k stavebnímu vývoji kutnohorské mincovny za Jagellonců (1471–1526). Numismatický sborník, sv. 16 (Praha 1983), s. 63–79.
  • Die Barschaften der Bürger an der Wende des 15. und 16. Jahrhunderts. Sborník Národního muzea v Praze, řada A – historie, sv. 37, čís. 1 (Praha 1983), s. 23–29.
  • Osídlení a měna v západních Čechách do 13. století v historické výpovědi nálezů mincí. Minulostí Západočeského kraje, roč. 19 (Plzeň 1983), s. 153–161.
  • Die böhmische und die tschechoslowakische Währung (995–1983). Linz 1983, 10 s., 6 tab.
 • 1984 Počátky Prahy v historické výpovědi mincí. Archaeologica Pragensia, roč. 5, čís. 1 (Praha 1984), s. 57–61.
  • a Michal Vitanovský, Osobnost krále Vratislava II. (1061–1092) na mincích. (K oficiálnímu vyobrazení prvního českého krále a k české panovnické distinkci.) Sborník Národního muzea v Praze, řada A – historie, sv. 38, čís. 4 (Praha 1984), s. 169–218.
  • Karel Castelin. (Textová příloha medaile vydané k životnímu jubileu K. Castelina). ČNS Praha 1984, nestr.
 • 1985 Anfänge Prags in der historischen Aussage der Münze. In: Nummus et Historia. Warszawa 1985, s. 43–49.
  • K problematice počátků slavníkovského mincování. Sborník Národního muzea v Praze, řada A – historie, sv. 39, čís. 1–2 (Praha 1985), s. 51–54, tab.
  • Slavníkovské mincování. In: Tisíc let kutnohorského dolování a mincování. Kutná Hora 1985, s. 17–19.
  • Bibliografie numismatických prací PhDr. Rudolfa Turka, DrSc. Numismatické listy, roč. 40, čís. 5–6 (Praha 1985), s. 163–171.
 • 1986 Numismatické oddělení Národního muzea. In: Numismatika v Československu. Nitra, SAV 1986, s. 45–50 (též v angl. překladu).
  • Numismatická pracoviště v Čechách. In: Numismatika v Československu. Nitra SAV 1986, s. 54–62 (též v angl. překladu).
  • Vratislav II. (1061–1092). Z cyklu „Velké postavy českých dějin“ akad. sochaře Michala Vitanovského. Příloha Numismatických listů, roč. 41, čís. 5–6 (Praha 1986), 8 str.
  • K problematice českého stříbra v období raného feudalismu. Folia Historica Bohemica, roč. 10 (Praha 1986), s. 61–73.
  • Česká středověká numismatika po druhé světové válce. In: Československá numismatika-současný stav, úkoly a perspektivy. Brno 1986, s. 69–85.
  • The first numismatic representation of a Bohemian king. In: Actes du 10 ème Congrès International de numismatique. London 1986, s. 361–364, tab.
 • 1987 Václav Husa a česká numismatika. Numismatické listy, roč. 42, čís. 4 (Praha 1987), s. 97–100.
 • 1988 Mincovnictví Vratislava II. (Fakta a problémy). Numismatické listy, roč. 43, čís. 5–6 (Praha 1988), s. 148–159.
  • Mikuláš Adaukt Voigt – historik a buditel. In: Mikuláš Adaukt Voigt – zakladatel české vědecké numismatiky. Sborník prací ze symposia k 250. výročí narození Mikuláše Adaukta Voigta. Brno 1988, s. 37–42.
 • 1989 K obchodním stykům Čech s Uhrami v období raného feudalismu. (Nálezy uherských mincí v Čechách). Slovenská numizmatika, roč. 10 (Bratislava 1989), s. 213–221.
  • Raymond Weiller, Příspěvek k soupisu trevírských ražeb. (Mince ze sbírky Národního muzea v Praze). Numismatický sborník, sv. 18 (Praha 1989), s. 79–91.
 • 1990 Skandinávské vlivy na české denáry. Numismatický listy, roč. 45, čís. 4 (Praha 1990), s. 99–100.
  • Scandinavian influences on the denarius coins of Bohemia. In: Commentationes de Nummis saeculorum IX–XI, nova series 6. Stockholm 1990, s. 87–90.
  • a Miroslav Hus, Výběrová bibliografie československé středověké a novověké numismatiky z let 1985–1989. Numismatické listy, roč. 45, čís. 5–6 (Praha 1990), s. 151–160.
  • Sancta Agnes Bohema. K hledání její podoby v medailérské tvorbě. Příloha Numismatických listů, roč. 45, čís. 4 (Praha 1990), 8 str.
 • 1991 Pražské groše 1300–1526. České, moravské a slezské mince 10.–20. století. Národní muzeum v Praze – Chaurova sbírka, sv III. Praha 1991, 172 s. 108 tab.
  • Tschechoslowakei. In: A Survey of Numismatic Research 1985–1990. Brussels 1991, s. 398–410.
  • Úvod. In: České dějiny na medaili a plaketě. Katalog výstavy. Praha 1991, s. 1–4.
  • Nová varianta vyšehradského denáru. Numismatické listy, roč. 46, čís. 1 (Praha 1991), s. 14–15.
 • 1992 K ikonografii českých mincí Vratislava II. In: Královský Vyšehrad. Královská kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. Praha 1992, s. 59–68.
 • 1993 Měnové systémy Českých zemí 10.–19. století. In: Československé bankovky, státovky a mince 1919–1992. Praha 1993, s. 9–19.
  • K ražbě a ikonografii české mince ve 13. století. Acta Universitatis Carolinae – Z pomocných věd historických XI. Numismatika. Praha 1993, s. 35–43.
  • a Bořivoj Nechvátal, Mladohradištní pohřebiště ve Vrbně u Mělníka a hrob s depotem denárů. Archeologické rozhledy, roč. 45 (Praha 1993), s. 72–88.
  • a Čeněk Staňa, Půldenár Boleslava II. z hradiště „Staré Zámky“ v Brně Líšni. Acta Universitatis Carolinae – Z pomocných věd historických XI. Numismatika. Praha 1993, s. 107–108.
  • a Rudolf Krajíc, Nález mincí v Oltyni, okr. Tábor. Acta Universitatis Carolinae – Z pomocných věd historických XI. Numismatika. Praha 1993, s. 115–117.
 • 1994 Úvod. In: Michal Vitanovský – Osobnosti českých dějin. Medaile, plakety, mince, insignie. Katalog výstavy. Praha 1994, s. 1–2.
 • 1995 Slavníkovci v historické výpovědi svých mincí. Archeologické rozhledy, roč. 47 (Praha 1995), s. 225–230.
  • Slavníkovské mincování. Druhé rozšířené vydání Libice nad Cidlinou 1995, 22 str.
  • Mince – problém a dokument husitské epochy. Numismatické listy, roč. 50, čís. 4 (Praha 1995), s. 104–109.
  • a Petr Starec, Nález německého denáru z 10. století v Husově ulici v Praze 1. Numismatické listy, roč. 50, čís. 4 (Praha 1995), s. 118–119.
 • 1996 Grošové období. In: Peníze v českých zemích do roku 1919. Praha 1996, s. 51–61 (též v angl. překladu).
  • Malin civitas. In: Kutná Hora. Lesk a stíny stříbrného města. Kutná Hora 1996, s. 19.
 • 1998 K úloze biskupa Vojtěcha ve slavníkovském mincování. In: Svatý Vojtěch, Čechové a Evropa. Praha 1998, s. 49–54.
  • Mince. In: Starožitnosti–Antiquitäten–Antiques. Historie, tradice, současnost, starožitnictví v Čechách. Praha 1998, s. 136–139.
  • Drevněčešskaja moneta iz Kazani. In: Meždunarodnyje svjazy, torgovije Puti i goroda srednego Povolžja IX–XII vekov. Kazaň 1998, s. 75–82.
  • Monety v drevnejšich češskich koronacijách. In: Numismatičeskij sbornik. K 80–letiju V. M. Potina. St. Peterburk 1998, s. 45–50.
  • Předmluva. In: Václav Klíma, Vzpomínky na numismatiku. Cheb 1998, s. 1–2.
  • Karel IV. (1346–1378). Z cyklu „Velké postavy českých dějin“ akad. sochaře Michala Vitanovského. Příloha Numismatických listů, roč. 53 (Praha 1998), čís. 5–6, 6 str.
 • 1999 Počátky českého mincování ve výpovědi nálezu z Kazaně. Numismatické listy, roč. 54, čís. 4 (Praha 1999), s. 106–114.
  • Numismatické oddělení. In: Průvodce. Národní muzeum Praha – Historické muzeum. Praha 1999, s 75–82 (též v anglickém a německém překladu).
  • Čest a sláva v kovu a smaltu. Esprint, roč. 3, čís. 21 (Praha 1999), s. 43n.
 • 2000 700. výročí vzniku české grošové měny. Numismatické listy, roč. 55, čís. 5–6 (Praha 2000), s. 129–131.
  • Münzen und andere Tauschmittel in Böhmen. In: Europas Mitte um 1000.
  • Beiträge zur Geschichte, Kunst und Archäologie 1. Stuttgart 2000, s. 199n; katalog, s. 290–293.
 • 2001 Vyšehradská kapitula v numismatických památkách Národního muzea. In: Královský Vyšehrad II. Královská kollegiátní kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. Praha 2001, s. 225–268.
  • Stala jsem se kutnohorskou badatelkou. In: Státní okresní archiv Kutná Hora. Kutná Hora 2001, s. 35n.
 • 2002 Ražby vyšehradské kapituly. In: Peníze v proměnách času III. Ostrava 2002, s. 57–60.
 • 2003 PhDr. Václav Procházka – nejvýznamnější teoretik a organizátor české medailérské tvorby 20. století. Numismatické listy, roč. 58, čís. 1 (Praha 2003), s. 23n.
 • 2004 K ikonografii dvou českých denárů Vladislava I. po roce 1120. In: Realita – Představa – Symbol v numismatické ikonografii. Ostrava 2004, s. 71–75.
  • William Shakespeare (1564–1616) v díle českého sochaře a medailéra Milana Knoblocha. Příloha Numismatických listů, roč. 59, čís. 4 (Praha 2004), 8 str.
  • Za předsedou Asociace umělců medailérů Vlastislavem Housou. Numismatické listy, roč. 59, čís. 6 (Praha 2004), s 179n.
 • 2005 Records of Historic Events on Denarius Coins from Bohemia. In: In memoriam Ludovici Huszár című kötetből. Magyar Numizmatikai Társulat. Budapest 2005, s. 107–112.
  • Numismatické oddělení Národního muzea v letech 1993–2003. In: Česká a slovenská numismatika po deseti letech (1993–2003). Sborník příspěvků ze semináře numismatiků – Pardubice 19. – 20. listopadu 2003. Východočeské muzeum Pardubice 2005, s. 57–67.
  • a Jan Boublík – Vladimír Šikl, K penězům doby poděbradské. Numismatické listy, roč. 60, čís. 6 (Praha 2005), s. 161–175.
 • 2006 K finanční politice krále Jana Lucemburského v českých zemích. In: Peníze v proměnách času V. Ostrava 2006, s. 35–38.
  • Katalog. Numismatické památky. Mince. In: Slezsko perla v České koruně.Tři období rozkvětu vzájemných vztahů. Praha 2006, s. 462–463.
 • 2007 K problematice Mělníka a jeho mincování v 10. století. Numismatické listy, roč. 62, čís. 4 (Praha 2007), s. 150-160.
  • Vyšehrad ve výpovědi nejstarších přemyslovských mincí. In: Královský Vyšehrad III. Královská kollegiatní kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. Praha 2007.
  • Jan Žižka z Trocnova v české medailérské tvorbě. In: Sborník VI. mezinárodního husitologického sympozia. Husitské muzeum, Tábor 2007.
  • Měnové systémy českých zemí do konce 20. století. In: Sborník Genealogické společnosti. Praha, učební texty.

Výstavy[editovat | editovat zdroj]

 • 1967 Nálezy mincí na Chodsku – Domažlice, Vlastivědné muzeum Chodska
 • 1970 Dějiny peněz na území Československa – expozice numismatického oddělení, Praha, Národní muzeum (autorský podíl v úseku 955–1526)
 • 1974 Československo – historická expozice ministerstva kultury ČSSR – Mexiko (autorka koncepce a úvodních textů)
  • Románská mince a architektura v západních Čechách – Plzeň, Západočeské muzeum
 • 1975 Románská mince a architektura v západních Čechách – Cheb, Chebské muzeum
 • 1978 Tvůrci medailí Národního muzea v Praze – Praha, Národní muzeum (autorka tématu a koncepce)
 • 1981 Tvůrci medailí Národního muzea v Praze – Berlín, Kulturní středisko ČSSR (autorka tématu a koncepce)
  • Dějiny peněz na území ČSSR – expozice numismatického oddělení, Praha, Národní muzeum (koncepce a autorský podíl na úseku 955–1526)
  • 1000 let dolování a mincování v kutnohorském rudném revíru – Praha, Národní muzeum
 • 1986 Brakteát – mince 13. století – hrad Okoř, Středočeské muzeum v Roztokách
 • 1987 Brakteát – mince 13. století – Jílové u Prahy, Muzeum těžby a zpracování zlata
  • Památky naší národní minulosti – historická expozice Národního muzea, Praha, Lobkovický palác (autorský podíl na období 955–1526)
 • 1988 Brakteát – mince 13. století – Turnov, Muzeum Českého ráje
 • 1991 České dějiny na medaili a plaketě – Praha, Lobkovický palác (autorsky s Michalem Vitanovským koncepce, úvodní texty)
  • České dějiny na medaili a plaketě – Kremnica, Múzeum mincí a medailí (autorsky s Michalem Vitanovským koncepce, úvodní texty)
 • 1992 Český lev na mincích – Praha, Národní muzeum
 • 1993 České dějiny na medaili a plaketě – Hradec Králové, Krajské muzeum Východních Čech (autorsky s Michalem Vitanovským koncepce, úvodní texty)
 • 1995 Řády a vyznamenání České republiky a jejich předchůdci – Praha, Národní muzeum (autorsky ve spolupráci s Václavem Měřičkou)
  • Slavníkovské mince – historie psaná v kovu – Poděbrady, Polabské muzeum
 • 1996 České muzeum stříbra – historická expozice, Kutná Hora, Okresní muzeum v Kutné Hoře (autorský podíl na úseku město a patriciát)
 • 1997 Dar medailéra Josefa Hvozdenského numismatické sbírce Národního muzea – Panteon Národního muzea, 15. 5. – 13. 6. 1997
 • 1999 Řády a vyznamenání evropských zemí 19. a počátku 20. století (Měřičkova sbírka). Výstavní sál numismatického oddělení Národního muzea
 • 2000 Europas Mitte um 1000 – Mezinárodní výstava, Budapešť, Krakov, Berlín, Mannheim, Praha, Bratislava 2000–2002 (spoluúčast, mince)
 • 2001 Pocta českému sochaři Milanu Knoblochovi. Hollareum, Národní muzeum, 30. 10. 2001 – 1. 3. 2002
 • 2002 Mincovní skříňka vlasteneckého kněze a numismatika P. Vincence Lichtblaua – národní kulturní památka, Národní muzeum, exponát měsíce, 18. 6. – 31. 12. 2002
 • 2005 Český medailér M. Knobloch světovému dramatikovi W. Shakespearovi – Panteon Národního muzea 10. 2. – 20. 2. 2005

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Literatura[editovat | editovat zdroj]

 • Labor omnia vincit improbus. Sborník Jarmile Háskové k 70. narozeninám, ed. Jan Boublík, Sborník Národního muze v Praze, řada A - Historie, 61, 1-2, 2007;