Přeskočit na obsah

Ideál (teorie okruhů)

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Ideál je matematický pojem z oblasti algebry označující podmnožinu nějakého okruhu s jistými „dobrými“ vlastnostmi.

Definice[editovat | editovat zdroj]

Množina , kde R je okruh, se nazývá levý resp. pravý ideál, má-li následující vlastnosti:

 • pro každé je také
 • pro každé a každé je také resp.

Je-li ideál zároveň levý i pravý, nazývá se oboustranný ideál, nebo prostě jen ideál.

Nechť (R, +, •) je okruh, M je libovolná podmnožina množiny R. Potom průnik všech ideálů v R, které obsahují množinu M, je ideál v R, který se nazývá ideálem generovaným množinou a značí se [M]. Množina M se nazývá systém generátorů ideálu [M] a její prvky generátory tohoto ideálu.

Prázdná množina generuje v libovolném okruhu nulový ideál R.

Příklady ideálů[editovat | editovat zdroj]

 • V každém okruhu R jsou množiny {0} a R ideály. Tyto ideály se nazývají triviální ideály v R. Ideál, který není triviální se nazývá netriviální nebo také vlastní.
 • Každá podmnožina tvaru je ideál v R. Ideály tvaru (a) se nazývají hlavní ideály v R.
 • V okruhu celých čísel je množina všech sudých čísel ideálem, konkrétně hlavním ideálem (2).
 • Libovolný podokruh komutativního okruhu nemusí být jeho ideálem. Například v okruhu racionálních čísel (Q,+,•) tvoří celá čísla podokruh (Z,+,•). Ten však není ideálem v Q, neboť nesplňuje podmínku: pro každé a každé je také resp. . Stačí volit třeba , pak a

Operace s ideály[editovat | editovat zdroj]

 • průnik ideálů I,J je ideál , který je největším ideálem, obsaženým v obou ideálech I,J.
 • součet ideálů I,J je ideál , který je nejmenším ideálem obsahujícím oba ideály I,J.
 • součin ideálů I,J je ideál

Vlastnosti[editovat | editovat zdroj]

 • Ideál I v okruhu R se nazývá maximální ideál, je-li a pro každý ideál J, že , je I = J nebo J = R.
 • Ideál I v okruhu R se nazývá prvoideál, jestliže pro každé takové, že , je buďto nebo .
 • Jsou-li … , libovolné prvky z ideálu I v okruhu R, je každá jejich lineární kombinace s koeficienty z R prvkem ideálu I, tj. … , .

Příklad:

V okruhu celých čísel Z máme určit ideál I = [96, 14]. Snažíme se v tomto ideálu najít nenulové číslo s co nejmenší absolutní hodnotou. Musí být 1 • 96 + (- 6) •14 = 12 ∈ I a též 1 • 14 + (- 1) •12 = 2 ∈ I . Podle druhé podmínky (viz výše) obsahuje I všechny celočíselné násobky čísla 2, tj. všechna sudá čísla. Protože podle definice ideálu (Podmnožina I okruhu R je ideálem v právě tehdy, když je neprázdná a platí pro ni podmínky viz výše) množina všech sudých čísel tvoří zřejmě ideál v Z, je I = {..., -6, -4, -2, 0, 2, 4, 6, ...}.

Týž ideál může mít různé systémy generátorů. Např. ideál I z předchozího příkladu je generován číslem 2, tj. I = [2], a též například I = [6, 8, -10].

Platí věta: Každý maximální ideál je prvoideál. Opačné tvrzení v obecném případě neplatí, tj. existují prvoideály, které nejsou maximální. Pokud však R je číselný okruh (tj. podokruh okruhu komplexních algebraických celých čísel), je každý prvoideál v R maximálním ideálem.

 • Ideály jsou právě ty množiny, faktorizací podle nichž vznikne z okruhu opět okruh.
 • Prvoideály jsou právě ty množiny, faktorizací podle nichž vznikne z okruhu obor integrity.
 • Maximální ideály jsou právě ty množiny, faktorizací podle nichž vznikne těleso.

Věta[editovat | editovat zdroj]

Nechť R je okruh s jednotkovým prvkem a nechť . Pak ideál [M] se skládá právě ze všech prvků tvaru … , , tj. [M] = I, kde .


Příklad užití této věty

V okruhu Z[x] polynomů jedné neurčité s celočíselnými koeficienty máme sestrojit ideál [x, 2]. Podle věty výše (v Z[x] existuje jednotkový prvek) se tento ideál skládá ze všech prvků tvaru: kde .

Tedy [x, 2] je množina všech polynomů , jejíž člen a0 je sudé číslo. Ideál [x, 2] je tudíž vlastní podmnožina v Z[x].

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Literatura[editovat | editovat zdroj]

 • BLAŽEK, Jaroslav, KOMAN, Milan a VOJTÁŠKOVÁ, Blanka. Algebra a teoretická aritmetika. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1985, 258 s. Učebnice pro vysoké školy (Státní pedagogické nakladatelství).

Související články[editovat | editovat zdroj]