Fakulta strojního inženýrství Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Fakulta strojního inženýrství
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Vedení fakulty
Děkan prof. Ing. Štefan Michna, PhD.
Proděkan doc. Ing. Josef Soukup, CSc.
Proděkan Ing. Tomáš Vysloužil, Ph.D.
Proděkan prof. Dr. Ing. Libor Beneš, IWE
Proděkan doc. Ing. Štefan Husár, PhD.
Tajemník Ing. Petr Majrich, Ph.D.
Základní informace
Původní název Ústav techniky a řízení výroby
Datum založení 1. září 2006
Status veřejná
Kontaktní údaje
Adresa Pasteurova 3334/7, 40096 Ústí nad Labem
Telefon 475 285 511
E-mail kontakt@fsi.ujep.cz
http://fsi.ujep.cz/

Fakulta strojního inženýrství (FSI) je jediná technická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně (UJEP).[1]

Historie[editovat | editovat zdroj]

Jedná se o relativně mladou fakultu, jejíž svébytná historie sahá do 90. let 20. století. Kořeny fakulty lze však vystopovat o něco hlouběji v historii, konkrétně na Katedře technické výchovy Pedagogické fakulty. Tato katedra se 1. prosince 1998 osamostatnila a vznikl Ústav techniky a řízení výroby, jako další samostatná součást univerzity. 1. září 2006 se pak ústav, se souhlasem Akreditační komise ČR, transformoval na samostatnou fakultu, tak jak ji známe v současnosti. V roce 2010 pak při fakultě vznikl Vědeckotechnický park Ústí nad Labem. Od 1. 9. 2017 fakulta změnila název z původně Fakulty výrobních technologií a managementu na Fakultu strojního inženýrství.

Popis a činnost[editovat | editovat zdroj]

Fakulta připravuje technicko-ekonomické absolventy v bakalářském, magisterském a od akademického roku 2007/2008 i doktorském studijním programu. Akreditován má ve všech těchto stupních studijní program Strojírenská technologie, v bakalářském a magisterském studijním programu Strojírenství a v bakalářském a magisterském studijním programu Energetiku. V akademickém roce 2009/2010 přesáhl počet všech studentů fakulty v prezenční a kombinované formě studia magickou hranici 500. Jejich výuku zajišťují asi čtyři desítky akademických pracovníků, kteří jsou rozčleněni podle svého zaměření do dvou ústavů. O kvalitní technické zázemí a chod fakulty pečuje asi desítka technicko-hospodářských pracovníků. Ročně úspěšně ukončí studium kolem 50 absolventů, přičemž se tento počet každoročně zvyšuje, ruku v ruce s narůstajícím počtem studentů na fakultě a vzrůstajícím zájmem o technická studia, jako o výbornou investici pro budoucí profesní život.

Úkolem fakulty je, kromě vzdělávání, také vědecko-výzkumná činnost. Výzkum se na fakultě zaměřuje na 4 hlavní směry – technologický, konstrukční a ekonomický . Tendencí je zaměřovat se zejména na aplikovaný výzkum, nejlépe s přímou podporou průmyslového sektoru. Této snaze napomáhá i vědeckotechnický park fakulty.

Další činností fakulty je vydávání odborných publikací a studijních materiálů – skript. V rámci České republiky od roku 1996 vydává časopis Strojírenská technologie, zařazený do seznamu recenzovaných periodik, od roku 2001 také jeho anglickou verzi Manufacturing Technology. Fakulta byla iniciátorem vzniku evropského kongresu přesného obrábění – ICPM. Mezi další mezinárodní konference, které sama pořádá nebo na pořádání participuje, patří: konference Dynamika tuhých a deformovatelných těles (DTDT), konference Aluminium, konference ICTKI – Mezinárodní konference technologických poznatků a informací a od roku 2011 také konference Rizika podnikových procesů.

Katedry a pracoviště fakulty[editovat | editovat zdroj]

Ústavy[editovat | editovat zdroj]

  • Ústav strojů a energetiky
  • Ústav technologií a materiálů

Centra[editovat | editovat zdroj]

  • Vědeckotechnický park

Oddělení[editovat | editovat zdroj]

  • Studijní oddělení
  • Oddělení vědy a vnějších vztahů

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. statut fakulty. cz.fvtm.ujep.cz [online]. [cit. 2011-02-07]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2015-09-25. 

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]