Vědeckotechnický park

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Vědeckotechnický park (VTP) lze obecně definovat jako aktivitu či infrastrukturu, která zajišťuje partnerství mezi akademickou sférou, organizacemi výzkumu a vývoje a podnikovou sférou, a to za podpory veřejného sektoru (zejména místního a regionálního) za účelem podpory inovací a konkurenceschopnosti daného území a podniků v něm umístěných.

Světová asociace vědeckých parků (IASP) definuje pojem vědeckotechnický park takto: "Vědecký park je organizace řízená odborníky, jejímž hlavním cílem je zvyšovat bohatství společnosti prostřednictvím podpory kultury inovací a zvyšovat konkurenceschopnost přidružených firem a znalostně založených institucí. Aby bylo tohoto cíle dosaženo, vědecký park stimuluje a řídí tok znalostí a technologií mezi univerzitami, výzkumnými ústavy, podniky a trhem; park napomáhá vzniku a rozvoji inovačně založených firem prostřednictvím inkubace a zakládání spin-off firem; park společně s kvalitními prostory a zařízením nabízí i další služby s přidanou hodnotou.[1]

Vymezení pojmu VTP[editovat | editovat zdroj]

VTP je podnikatelská infrastruktura (průmyslová zóna, podnikatelské prostory k pronájmu) přispívající k růstu ekonomické úrovně regionu prostřednictvím podpory rozvoje a růstu firem se zajímavým nápadem a zaměřením. Často je vědeckotechnický park umístěn v blízkosti univerzity (případně může být i univerzitou provozován). Dochází tak k rychlému přenosu informací z výzkumných pracovišť do firem. Vědeckotechnické parky provádějí několik činností. VTP poskytují organizované propojení mezi podniky a zkušenostmi a schopnostmi místních akademiků. Vytvářejí tedy partnerství ve výzkumu a vývoji mezi univerzitami a podnikatelskou sférou, pomáhají při růstu nových podniků a podporují jejich ekonomický rozvoj. Rovněž umožňují rozvoj inovačních podniků prostřednictvím inkubace a investic rizikového kapitálu. Kromě zázemí mohou poskytovat i další služby.

Kromě pronájmu prostor většinou park nabízí i služby inkubátoru. Podnikatelský inkubátor je kombinace dotovaného (zvýhodněného) nájemného pro začínající inovativní firmy (firmy se zajímavým nápadem a zaměřením) spolu s poradenskými službami, které tyto firmy potřebují (pomoc s podnikatelským záměrem, s marketingem a propagací, se zajištěním financí, s účetnictvím, právní služby apod.). Součástí vědeckotechnického parku také bývá pracoviště pro transfer technologií, které pomáhá komerčně využít výsledky výzkumu v podnikové praxi.

Vědeckotechnické parky v České republice jsou sdruženy do Společnosti vědeckotechnických parků ČR (SVTP). SVTP používá termín vědeckotechnický park jako nadřazený pojem, který dle ní v českých podmínkách zahrnuje tři hlavní druhy VTP, které společně vytváří inovační infrastrukturu ČR:

 • vědecký park (centrum),
 • technologický park,
 • podnikatelské a inovační centrum.[2]

Vznik[editovat | editovat zdroj]

Vědecké parky začala zakládat Stanfordova univerzita, aby řešila problémy s nedostatkem financí – takovým způsobem, že pronajala část svých nemovitostí high-tech podnikům, aby zde vytvořily výrobní provozy. Tato oblast se stala známá jako Silicon Valley (Křemíkové údolí) a v současné době v ní působí přes 2000 podniků z oblasti elektrotechniky a informačních a komunikačních technologií. K prudkému rozmachu VTP ve světě došlo v 80. letech. Avšak v zemích střední a východní Evropy začaly VTP pomalu vznikat až od počátku 90. let. K většímu nárůstu počtu parků v ČR došlo zejména po roce 2004, kdy Česká republika vstoupila do Evropské unie. Celosvětově bylo nejvíce parků založeno ve druhé polovině osmdesátých let.[3]

Hlavní cíle[editovat | editovat zdroj]

 • uskutečňování strukturálních změn,
 • podíl při uskutečňování hospodářského programu rozvoje regionu,
 • využili výzkumného a vývojového potenciálu,
 • vznik malých a středních inovačních firem,
 • konkurenční schopnosti výrobků,
 • zajišťování transferu technologií,
 • výchova v inovačnímu podnikání,
 • vytváření nových pracovních příležitostí,
 • podíl na rekvalifikaci,
 • podíl na vytváření inovační infrastruktury (její součást),
 • součinnost s regionálními poradenskými a informačními centry, středisky transferu technologií,
 • mezinárodní spolupráce.[4]

VTP v České republice[editovat | editovat zdroj]

VTP ve světě[editovat | editovat zdroj]

Ostatní VTP lze nalézt na seznamu vědeckých a technologických parků.

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. http://www.iasp.ws, volně přeloženo.
 2. http://www.svtp.cz/o-spolecnosti/
 3. SLANÝ, A. a kol. Faktory konkurenceschopnosti (Komparace zemí V-4). Brno: Masarykova univerzita, 2007. ISBN 978-80-210-4455-5.
 4. ŠVEJDA, P. a kol. Inovační podnikání. Praha: AIP ČR, 2007. ISBN 978-80-903153-6-5.

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]