Diskuse:Řadicí algoritmus

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Shellovo třídění[editovat zdroj]

U Shellova třídění lze dosáhnout složitost O(n^1,2) viz http://tjn.fjfi.cvut.cz/~virius/daunloud/ZALG-skr.zip stránka číslo 74. – Tento nepodepsaný komentář přidal uživatel 195.22.40.149 (diskusepříspěvky).

Jenže . --Mormegil 14:04, 5. 7. 2007 (UTC)

Dalo by se napsat dole v tabulce u heapsortu že má metodu haldizace (heapify) ? --Pistekjakub 1. 2. 2010, 07:23 (UTC)

Často nesprávně „třídicí algoritmus“[editovat zdroj]

Mohl by někdo doložit věrohodným zdrojem, že to je skutečně nesprávně? Zběžně jsem našel pouze zdroje, které buď doslovně citují místní text nebo se sem odkazují jako na rozhodující autoritu. To je ovšem špatně. --Milan Keršláger 1. 7. 2011, 12:58 (UTC)

Ony ty algoritmy netřídí (nerozdělují do tříd), ale řadí dle hodnoty. Tudíž jazykově správné je řadicí, ale zdroj na to nemám, tak je je to vlastní výzkum, tudíž to slůvko klidně smaž. Zagothal 27. 7. 2011, 06:41 (UTC)
Vlastní výzkum? Jako že slovo třídit znamená něco jiného než řadit? Tam by se jako zdroj dal použít třeba SSJČ… --Mormegil 27. 7. 2011, 09:35 (UTC)
Toto rozlišení termínů se běžně vyučuje na univerzitách. Bohužel terminologie v českém IT není v literatuře moc dobře popsána. Např. z "třídění odpadu vs. řazení odpadu (nesmysl)" je každému zřejmé, že oba termíny se nedají zaměnit. Pokud jsou nějaké nejasnosti doporučuji konzultovat s vyučujícími na univerzitách. --Xmedeko 14. 10. 2011, 07:26 (UTC)
Na jedné univerzitě informatiku učím (totiž na MFF UK) a na toto rozlišování jsem dosud nenarazil, a to ani zde, ani v libovolném jiném odborném textu. Výjimku tvoří několik lidí, kteří se o rozlišování dozvěděli zde ve Wikipedii. Takže se rozhodně nejedná o standardní součást odborné terminologie, spíš o něčí výstřelek. UrsusArctos (diskuse) 25. 2. 2013, 15:09 (UTC)
A zrovna na MFF je třeba jeden zdroj, který si rozdílu je vědom http://ksp.mff.cuni.cz/kucharky/trideni/ Xmedeko (diskuse) 4. 10. 2017, 22:06 (CEST)
Zdroj si je sice rozdílu vědom a výslovně na něj upozorňuje, ale pak používá (pro uspořádávání do posloupnosti) termín třídění. Kolarp (diskuse) 16. 5. 2018, 09:48 (CEST)

Podíval jsem se na zdroj, kterým bylo doloženo to často nesprávně „třídicí algoritmus“, a v tom zdroji se používá třídění a nikde tam nenalézám nic o tom, že by to bylo nesprávně. Místo často nesprávně jsem tedy dal též. --Mmh (diskuse) 29. 4. 2016, 11:55 (CEST)

Vzhledem k tomu, že nikdo po dobu asi šesti let nepřinesl zdroj, který by ukazoval, že správný český termín pro uspořádávání do posloupnosti není třídění (dle zrušené ČSN), ale řazení, doporučoval bych informaci o této terminologické zápletce prezentovat v článku podobným způsobem jako v http://ksp.mff.cuni.cz/kucharky/trideni/ („Pojem třídění je možná maličko nepřesný, často se však používá. Nehodláme data (čísla, řetězce a jiné) rozdělovat do nějakých tříd, ale přerovnat je do správného pořadí“), informace z článku Řazení včlenit do Třídění a z řazení udělat přesměrování. Kolarp (diskuse) 16. 5. 2018, 09:48 (CEST)
Ještě jsem zapomněl, pro rozdělování do tříd lze dost dobře používat termín kategorizace. Kolarp (diskuse) 16. 5. 2018, 10:31 (CEST)
Tak tady se řeší čeština, a kolega Kolarp do nás cizojazyčným termitem. :-/ --Franta Oashi (diskuse) 12. 6. 2018, 00:43 (CEST)

Upravil jsem článek podle zdrojů, které mám k dispozici (třídicí algoritmus je termín, a i když mnoho autorů jej považuje za nepřesný nebo nesprávný, tak jej používají). Domnívám se, že článek by se měl jmenovat podle existujících a doložených pramenů a nikoli podle pocitů některých wikipedistů, proto bych i doporučoval přejmenování tohoto článku. Je samozřejmě možné, že v novější literatuře už je terminologie jiná, ale pak to prosím doložte. Kolarp (diskuse) 1. 6. 2018, 18:49 (CEST)

Rozepsal jsem ten zmatek do dvou nových kapitolek v článku o třídění. --Franta Oashi (diskuse) 12. 6. 2018, 03:52 (CEST)

Přejmenování "Řadicí algoritmus" na "Třídicí algoritmus" a kategorie "Řadicí algoritmy" na "Třídicí algoritmy"[editovat zdroj]

Zkopírováno kolegou Kolarpem z Nástěnky správců, kde byla vložena žádost o přesun, tuto poznámku vložil --Martin Urbanec (diskuse) 4. 8. 2018, 21:08 (CEST) Aktuálně je článek na Řadicí algoritmus a Třídicí algoritmus je přesměrování. "Třídění" je termín podle názvoslovné normy ČSN 36 9001/6-1987, která sice byla zrušena, ale nikdo nedoložil, že by byla nahrazena normou, ve které se používá termín "Řazení". Mnoho autorů sice zmiňuje, že přesnější by bylo používání slova "Řazení" a "Řadicí algoritmus", ale většinou sami používají termín "Třídění" a "Třídicí algoritmus" (ve mně dostupné tištěné literatuře je poměr 5:1 ve prospěch "třídění"). Za 2 měsíce nikdo nedoložil, že by došlo ke změně terminologie, ani nepřinesl nové reference. Viz též Diskuse:Řazení, Třídění, Řadicí algoritmus#Název. Hledal jsem další články, u kterých by bylo potřeba obrátit článek a přesměrování, a našel jsem pouze Bublinkové třídění. S pozdravem Kolarp (diskuse) 1. 8. 2018, 15:44 (CEST)

Nevyřešeno nebo zamítnutoNevyřešeno@Kolarp: Prosím, prodiskutujte tento návrh na Diskuse:Řadicí algoritmus a navrhněte pomocí {{přesunout}}. Zároveň jsem Vaši editaci částečně revertoval, úvod článku by měl respektovat jeho název. --Martin Urbanec (diskuse) 1. 8. 2018, 16:12 (CEST)
V tělocviku taky neříkáte: „Setřiďte se podle velikosti.“ --DaBler (diskuse) 4. 8. 2018, 22:05 (CEST)
V tělocviku ne, ale tady je řeč o termínu v informatice. Kolarp (diskuse) 5. 8. 2018, 08:25 (CEST)
OK, tak něco z informatiky: „Setřiďte si ve svém oblíbeném správci souborů soubory podle abecedy.“ --DaBler (diskuse) 5. 8. 2018, 11:27 (CEST)
Nevím. Z hlediska čistě jazykovědného je to IMHO zjevné:
 • SSJČ:
  • tříditi ned. (3. mn. -í, rozk. třiď) (co) rozdělovat, dělit, řadit, pořádat (do skupin, tříd) podle urč. hledisek (jakosti, váhy, délky, velikosti, barvy ap.): t. brambory, vejce, ovoce, vlnu, uhlí; t. časopisy, knihy, dopisy; t. a tříbit nápady (Staš.); třídění duchů (Dyk) vytváření skupin podle názorů; odb. desetinné třídění; žel. t. železniční vozy
  • třídicí příd. určený, sloužící k třídění: t. zařízení, automat, pás; t. hledisko, princip, systém klasifikační; tech. t. stroj třídič (neživ.), třídička II; horn. t. buben; žel. t. nádraží na kt. se vozy třídí a sestavují do souprav (pro jednotlivé směry), seřaďovací; t. rampa na kt. se třídí kusové zboží
  • řaditi ned. (3. mn. -í, trp. -děn, -zen) 1. (koho, co) stavět do řady, srovnávat podle urč. řádu, uvádět do něj. pořádku; seřazovat: ř. vojsko; ř. knihy; ř. slova do vět; ř. slovník abecedně; ř. knihovnu podle oborů pořádat 2; tech. ř. rychlosti (u motorového vozidla) měnit 1
  • seřaditi dok. (3. mn. -í, trp. -děn, -zen) 1. (koho, co) k řaditi 1: s. cvičence; s. knihy (podle velikosti) uspořádat; slova abecedně seřazená; s. vagóny; s. spisy podle důležitosti utřídit; přen. s. myšlenky urovnat
  • řadicí příd. sloužící k řazení: ř. pořádek podle kt. jsou uspořádány spisy (v registratuře ap.); tech. ř. páka; jaz. řidč. ř. předpony zdůrazňující hlavní významový znak základového slovesa (např. vrtat — provrtat)
 • SSČ:
  • třídit ned. (rozk. třiď) rozdělovat, pořádat 2, řadit do tříd1 1 podle urč. hledisek: třídit ovoce, dopisy
  • třídění, -í s: desetinné třídění klasifikace
  • třídicí příd. sloužící k třídění: třídicí stroj, automat; třídicí hledisko klasifikační
  • řadit ned. (trp. -děn, -zen) 1. stavět, klást vedle sebe, do řady, podle urč. řádu: řadit žáky podle velikosti seřazovat; řadit slovník abecedně
  • seřadit dok. 2. srovnat 3, uspořádat 1: seřadit knihy v knihovně
  • řadicí příd. sloužící k řazení: řadicí páka (u auta)
Z hlediska norem je to výrazně komplikovanější. Je hezké, že původní česká (dnes zrušená) ČSN 36 9001-6 používala pro řazení termín třídění, jenže ta řada norem ČSN 36 9001 nebyla zrušena jen tak z nudy, ale proto, že se začala přebírat mezinárodní ISO 2382. Z nějakého mě zcela neznámého důvodu ovšem nevzniknul překlad ISO 2382-6, který by nás zajímal, přestože vznikly překlady všech částí okolo (ČSN ISO/IEC 2382-1, ČSN ISO 2382-2, …, ČSN ISO/IEC 2382-5, -6 neexistuje, ČSN ISO/IEC 2382-7, ČSN ISO/IEC 2382-8, …). A překlad dnes platné sjednocené ISO/IEC 2382:2015 pochopitelně taktéž neexistuje. Přičemž pozoruhodné je IMHO i to, že i v anglickém originále platné ISO/IEC 2382:2015 se (poněkud proti úzu?) striktně rozlišuje to order (place items in an arrangement in accordance with specified rules) a to sort (segregate items into groups according to specified criteria without necessarily ordering the items within each group), takže bych opravdu nečekal, že by se při překladu této normy do češtiny stanovil jako překlad to order „třídit“ a na to sort zbylo bůhvíco.
No a co se týče používání ve zdrojích, je to samozřejmě běh na dlouhou trať při rešeršování. Já jsem do článku přidal jen jeden zdroj, co jsem našel v knihovničce.
--Mormegil 5. 8. 2018, 10:50 (CEST)

Třebaže je pravda, že do české IT terminologie se vlivem otrockého překladu z rovněž chybného použití v angličtině přeneslo používání slova "třídění" pro řazení, zde v titulku článku bych ponechal slovo "řadicí" už proto, že je dle mého názoru jednoznačné, nelze jej zaměnit s jiným významem. Pod pojmem "třídicí algoritmus" by čtenář mohl rozumět doslovně třídění, tedy rozdělování do tříd (skupin), tedy způsob použití filtrovacích algoritmů. --ŠJů (diskuse) 9. 9. 2018, 21:38 (CEST)

Historie článku[editovat zdroj]

V následující tabulce je historie článku Řadicí algoritmus s ohledem na používání slov řadicí/řazení a třídicí/třídění:

Kdy Kdo Co
28.8.2006 Adam Zivner vytvořil článek Algoritmus řazení
v průběhu roku 2006 Mormegil a Adam Zivner článek rozšiřovali
18.4.2007 89.102.3.148 doplnil podrobnou poznámku o původu termínu třídění
4.6.2007 Adam Zivner přejmenoval Algoritmus řazení na Řadicí algoritmus a Kategorie:Algoritmy řazení na Kategorie:Řadicí algoritmy
4.6.2007 Honza Záruba doplnil (často třídicí algoritmus)
5.7.2007 Mormegil zkrátil poznámku o původu termínu třídění
7.7.2007 Slady změnil (často třídicí algoritmus) na (často nesprávně třídicí algoritmus)
1.7.2011 Milan Keršláger doplnil {{Chybí zdroj}} k (často nesprávně třídicí algoritmus)
9.3.2013 Dehet doplnil zdroj k výše uvedenému http://ksp.mff.cuni.cz/tasks/16/cook2.html - text, který (alespoň ve verzi dostupné v roce 2018) používá termín třídění, i když začíná poznámkou, že "Pojem třídění je možná maličko nepřesný"
29.4.2014 Mmh změnil (často nesprávně třídicí algoritmus) na (též třídicí algoritmus)
29.4.2014 Mormegil změnil (též třídicí algoritmus) na (též nepřesně třídicí algoritmus)
1.6.2018 Kolarp změnil začátek článku na Třídicí algoritmus[1][2][3][4][5] (podle některých autorů řadicí algoritmus[6])
1.8.2018 Martin Urbanec smazal prameny a obrátil úvod na Řadicí algoritmus (podle některých autorů třídící algoritmus)
1.8.2018 Mormegil vrátil prameny

Z tabulky je patrné, že téměř 11 let bylo u slova třídění/třídicí uvedeno, že je nesprávně nebo nepřesně. Když se někdo pokusil toto spojení zpochybnit, bylo brzy nahrazeno jiným. Kolarp (diskuse) 4. 9. 2018, 08:09 (CEST)