Controlling

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Controlling je z obecného hlediska podsystém řízení podniku orientovaný do budoucnosti. Je to rozsáhlý koordinační koncept, který má za úkol pomáhat vedení a odpovědným osobám usměrňovat chod podniku. Controlling provádějí specializovaní pracovníci firmy nebo externí firma. Zabývají se nejen vnitřní situací podniku, jeho koncepcí a financemi, ale i vztahy s věřiteli a konkurencí. Na základě poskytnutých informací je pak schopno vedení firmy reagovat odpovídajícím způsobem.[1]

Nejpřesněji a zároveň nejúsporněji popisuje controlling následující z mnoha definic: „Controlling je systém pravidel, který napomáhá dosažení podnikových cílů, zabraňuje překvapením a včas rozsvěcuje červenou, když se objevuje nebezpečí, které vyžaduje v řízení příslušné opatření.“ Controlling je v českých firmách stále více vyskytující se pojem v oblasti řízení podniku[2]

Controlling čerpá informace z manažerského a finančního účetnictví. Není zaměřen pouze na zpětné sledování položek jako například nákladů a výnosů, ale hlavně se orientuje do budoucnosti a na výsledek.[3]

Finanční analýza je základním nástrojem controllingu jako takového. Dívá se do minulosti a využívá dat z finančních výkazů. Výstupem jsou poměrové ukazatele, ukazatele aktivity, rentability a zadluženosti.[4]

Historie controllingu[editovat | editovat zdroj]

Controlling se začal vyvíjet na konci 19. století ve firmách jako General Electric Company nebo Ford Motor Company a jako systém se do podniků začleňuje v době světové hospodářské krize.

Do Evropy se dostal až po 2. světové válce, kdy docházelo k obnově hospodářství a přílivu amerického kapitálu. S přílivem amerického kapitálu se tak dostal hlavně do rakouských, německých a švýcarských podniků a stával se praktickým nástrojem pro efektivní a hospodárné řízení podniku.

Do České republiky se controlling dostal až během 20. století, a to do úspěšných a velkých firem, jejichž manažeři a majitelé vyjížděli do zahraničí. Controlling v českých zemích tak využívaly firmy jako Zbrojovka Brno, Škoda Plzeň nebo Baťa.

Principy controllingu[editovat | editovat zdroj]

 • Orientace na cíle – participace controllingu na tvorbě podnikových cílů a jejich kontrola.       
 • Orientace na budoucnost – z dat z minulosti se snaží předvídat budoucnost a předcházet tak možným překážkám a problémům.
 • Orientace na úzká místa – systém controllingu musí pomáhat nastavit takový informační systém, který dokáže odkrýt slabiny, které mohou být překážkou pro splnění cílů.

Funkce controllingu[editovat | editovat zdroj]

 • Podpora řízení
 • Doplnění řízení
 • Racionalita řízení
 • Koordinační funkce

Druhy controllingu dle horizontu[editovat | editovat zdroj]

Break even point

Operativní controlling[editovat | editovat zdroj]

Operativní controlling je podsystém řízení, který se zaměřuje na kratší časové úseky. Horizont působnosti operativního controllingu je 1-3 roky.

Patří zde například sestavování krátkodobých plánů a řízení odchylek skutečnosti od plánu. Díky řízení odchylek může operativní controlling zasahovat do podnikových činností a optimalizovat je. Nejpoužívanějšími nástroji operativního controllingu jsou analýza BEP (Break even point), analýza ABC-XYZ a analýza nákladů.[5]

Strategický controlling[editovat | editovat zdroj]

Strategický controlling je na rozdíl od operativního konstruován do dlouhodobějšího horizontu a tento horizont není omezen. Soustředí se na určování a plnění poslání podniku, jakož i na tvorbu strategických cílů a samotné strategie podniku. Hlavním rysem strategického controllingu je jeho orientace do budoucnosti. [5]

Pozice controllingu v organizační struktuře podniku[editovat | editovat zdroj]

 • Organizace bez controllera
 • Štábní pozice
 • Decentralizovaná pozice

Výhody zavedení controllingu[editovat | editovat zdroj]

 • Možnost kvalitně a přehledně plánovat výrobu a prodej.
 • Přehledné a dostupné rozpočtování nákladů a prodejních cen.
 • Možnost kontrolovat plnění veškerých plánů.
 • Z controllingu přicházejí pravidelné zprávy o situaci, v níž se podnik nachází.

Controller[editovat | editovat zdroj]

Controller je nositelem funkce v controllingu, zastává v něm důležitou úlohu a je vykonavatelem mnoha činností. Jako takový by měl mít člověk na této pozici výborné analytické schopnosti. Mezi jeho znalosti by měla patřit znalost účetnictví a ekonomie. Co se týká osobních vlastností měl by controller umět přijímat nepříjemné zprávy a uplatňovat kritické stanovisko. Komplexní pohled a přirozená autorita může pomoci controllerovi řešit konflikty s řídícími pracovníky z různých oblastí podniku. Mezi jeho aktivity patří:[5]

 1. Koordinuje základy plánování a rozhodování, je manažerem procesu tvorby rozpočtu;
 2. informuje o výši a příčinách odchylek od cíle a navrhuje řešení;
 3. nabízí poradenství;
 4. informuje o změnách v podnikovém okolí;
 5. tvoří firemní metodiku, nástroje a koordinuje rozhodnutí;
 6. spolupodílí se na vývoji firmy;
 7. je poradcem manažera

Jiné kontexty a oblasti[editovat | editovat zdroj]

 • Manažerský a finanční controlling:
  • manažerské řízení typu Demingova PDCA s použitím nějaké metodologie: ABC, BSC apod.
  • manažerské účetnictví
  • interní řízení k dosažení speciálních cílů
  • v USA, VB, CA a dalších fin. controller zastřešuje účetnictví, interní řízení a finančně-ekonomický reporting
 • Vědeckotechnologický controlling
 • Kulturní controlling
 • Další oblasti (např. logistický controlling)

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. JAROMÍR., Lazar,. Manažerské účetnictví a controlling. 1. vyd. vyd. Praha: Grada 271 s. ISBN 9788024741338. OCLC 796019167 
 2. RUDOLF., Mann,. Controlling - metoda úspěšného podnikání: Příručka pro tvorbu systému řízení zisku.. 1. vyd. vyd. Praha: Profit 358 s. ISBN 8085603209. OCLC 320713347 
 3. Controlling - ManagementMania.com [online]. Creative Commons BY-NC, 17.03.2016 [cit. 2017-11-22]. Dostupné online. 
 4. Finanční controlling [online]. Everesta, s.r.o., 2013 [cit. 2017-11-22]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2017-12-01. 
 5. a b c 1981-, Žižlavský, Ondřej,. Controlling: studijní text. Vyd. 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM 111 s. ISBN 9788021448575. OCLC 879565197 

Literatura[editovat | editovat zdroj]

 • KNESLOVÁ, Vendula. Měření výkonnosti podnikové logistiky. Brno, 2012. Diplomová práce. Masarykova univerzita. Vedoucí práce Radoslav Škapa.

Související články[editovat | editovat zdroj]