Controlling

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání

Controlling (z anglického to control - kontrolovat). Spíše než kontrolovat, se ale tento pojem překládá do češtiny jako „řídit“ či „vést“. Z obecného hlediska je controlling ekonomické řízení podniku orientované do budoucnosti a jako pojem se k nám dostal z německy mluvících zemí. Je to rozsáhlý koordinační koncept, který má za úkol pomáhat vedení a odpovědným osobám usměrňovat chod podniku. Controlling provádějí specializovaní pracovníci firmy nebo externí firma. Zabývají se nejen vnitřní situací podniku, jeho koncepcí a financemi, ale i vztahy s věřiteli a konkurencí. Na základě poskytnutých informací je pak schopno vedení firmy reagovat odpovídajícím způsobem.[1]

Nejpřesněji a zároveň nejúsporněji popisuje controlling následující z mnoha definic: „Controlling je systém pravidel, který napomáhá dosažení podnikových cílů, zabraňuje překvapením a včas rozsvěcuje červenou, když se objevuje nebezpečí, které vyžaduje v řízení příslušné opatření.“ Controlling je v Českých firmách stále více vyskytující se pojem v oblasti řízení podniku[2]

Principy controllingu[editovat | editovat zdroj]

 • ·        Orientace na cíle
 • ·        Orientace na úzká místa
 • ·        Orientace na budoucnost

Funkce controllingu[editovat | editovat zdroj]

 • ·        Podpora řízení
 • ·        Doplnění řízení
 • ·        Racionalita řízení
 • ·        Koordinační funkce[3]

Druhy controllingu dle horizontu[editovat | editovat zdroj]

Operativní controlling[editovat | editovat zdroj]

Operativní controlling je podsystém řízení, který se zaměřuje na kratší časové úseky.  Horizont působnosti operativního controllingu je 1-3 roky.

Patří zde například sestavování krátkodobých plánů a řízení odchylek skutečnosti od plánu. Díky řízení odchylek může operativní controlling zasahovat do podnikových činností a optimalizovat je. 

Strategický controlling[editovat | editovat zdroj]

Strategický controlling je na rozdíl od operativního konstruován do dlouhodobějšího horizontu a tento horizont není omezen. Soustředí se na určování a plnění poslání podniku, jakož i na tvorbu strategických cílů a samotné strategie podniku. Hlavním rysem strategického controllingu je jeho orientace do budoucnosti. [3]

Pozice controllingu v organizační struktuře podniku[editovat | editovat zdroj]

 • Organizace bez controllera
 • Štábní pozice
 • Decentralizovaná pozice

Controller[editovat | editovat zdroj]

Controller je nositelem funkce v controllingu, zastává v něm důležitou úlohu a je vykonavatelem mnoha činností. Jako takový by měl mít člověk na této pozici výborné analytické schopnosti. Mezi jeho znalosti by měla patřit znalost účetnictví a ekonomie. Co se týká osobních vlastností měl by controller umět přijímat nepříjemné zprávy a uplatňovat kritické stanovisko. Komplexní pohled a přirozená autorita může pomoci controllerovi řešit konflikty s řídícími pracovníky z různých oblastí podniku. Mezi jeho aktivity patří:[3]

 1. Koordinuje základy plánování a rozhodování, je manažerem procesu tvorby rozpočtu;
 2. informuje o výši a příčinách odchylek od cíle a navrhuje řešení;
 3. nabízí poradenství;
 4. informuje o změnách v podnikovém okolí;
 5. tvoří firemní metodiku, nástroje a koordinuje rozhodnutí;
 6. spolupodílí se na vývoji firmy;
 7. je poradcem manažera

Jiné kontexty a oblasti[editovat | editovat zdroj]

 • Manažerský a finanční controlling:
  • manažerské řízení typu Demingova PDCA s použitím nějaké metodologie: ABC, BSC apod.
  • manažerské účetnictví
  • interní řízení k dosažení speciálních cílů
  • v USA, VB, CA a dalších fin. controller zastřešuje účetnictví, interní řízení a finančně-ekonomický reporting
 • Vědeckotechnologický controlling
 • Kulturní controlling
 • a další (logistický controlling)
 1. JAROMÍR., Lazar,. Manažerské účetnictví a controlling. 1. vyd. vyd. Praha : Grada. 271 s. s. Dostupné online. ISBN 9788024741338.  
 2. RUDOLF., Mann,. Controlling - metoda úspěšného podnikání : Příručka pro tvorbu systému řízení zisku.. 1. vyd. vyd. Praha : Profit. 358 s s. Dostupné online. ISBN 8085603209.  
 3. a b c 1981-, Žižlavský, Ondřej,. Controlling : studijní text. Vyd. 1. vyd. Brno : Akademické nakladatelství CERM. 111 s. s. Dostupné online. ISBN 9788021448575.