Banachův prostor

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Banachovy prostory jsou normované lineární prostory, které jsou navíc úplné. Jsou to jedny z ústředních objektů zkoumání funkcionální analýzy. Jsou pojmenovány podle Stefana Banacha, který je studoval.

Definice

Banachovým prostorem rozumíme úplný normovaný lineární prostor. To znamená, že Banachův prostor je vektorový prostor nad tělesem reálných nebo komplexních čísel s normou , ve kterém má každá cauchyovská posloupnost v indukované metrice limitu.

Příklady

  • Prostory a (všechny n-tice reálných či komplexních čísel) jsou Banachovy v libovolné normě. Opatříme-li prostory a eukleidovskou normou
,
pro , budou dokonce Hilbertovy.
  • Prostor všech spojitých funkcí opatřený normou
je Banachův.
  • Vybavíme-li předchozí prostor normou
nebo ,
Banachův již nebude.
  • Jestliže X je normovaný lineární prostor a Y je Banachův prostor, potom prostor všech omezených lineárních operátorů z X do Y s normou
je Banachův prostor. Speciálně duální prostor X* k prostoru X je vždy Banachův, neboť v takovém případě .

Související články