Antonín Doležal

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
prof. MUDr. Antonín Doležal, DrSc.
Narození20. ledna 1929 (94 let)
Praha ČeskoslovenskoČeskoslovensko Československo
Povolánílékař, gynekolog, vysokoškolský učitel a spisovatel
Oceněnímedaile Za zásluhy mzz 1. stupeň (2019)
Logo Wikimedia Commons multimediální obsah na Commons
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Antonín Doležal (* 20. ledna 1929 Praha) je český porodník. Nastoupil lékařskou praxi v době po únorové revoluci v roce 1953 na Kladně u ikonického primáře Chmelíka, a od roku 1954 pracoval na bývalé 2. gynekologicko-porodnické klinice, kde byl také svědkem jejího sloučení s 1. gynekologicko-porodnickou klinikou v jeden (nečíslovaný) ústav. Potom odešel, již jako emeritní profesor, pracovat na Fakultu tělesné výchovy a sportu UK, katedru anatomie a biomechaniky, kde působí dosud.

Život a dílo[editovat | editovat zdroj]

Narodil se a vyrůstal v Praze, na samém začátku druhé světové války mu bylo 10 let. Jeho matka byla sochařka, otec překladatel slovanských jazyků. Pro povolání lékaře se rozhodl jako student gymnázia, inspirován mikrobiologem profesorem RNDr. J. Kořínkem a dalšími pedagogy v té době Němci zavřené přírodovědecké fakulty. Studium na lékařské fakultě začal v roce 1948, na níž jej myšlenkově ovlivnil vývojovým pojetím anatom profesor Ladislav Borovanský. Od prvého semestru se stal demonstrátorem ve fyziologickém ústavu, kde v té době působil pedagog profesor F. Karásek a profesor Vilém Laufberger. Ještě jako studenti tam pracovali – pozdější endokrinolog prof. Vratislav Schreiber, neurofyziologové prof. J. Bureš a doc. Š. Figar. Pod vedením profesorky D. Benešové působil Antonín Doležal také jako dobrovolník na I. patologii v dětské pitevně.

Jako student od roku 1951 vedl v pražském ÚPMD v Podolí fyziologickou laboratoř. Na morčatech vypracoval subserózní reliéfovou hysterografii (1953), která dovolovala na rentgenu sledovat děložní motilitu u nenarkotizovaného zvířete. Po aplikaci pituitrinu popsal při kontrakci ascensus partis indivisae, při nocicepčním dráždění kontrakce směřovaly naopak směrem kaudálním, nalezl i inkoordinaci děložních rohů (1954). Montevidejská škola prokázala existenci ascendentního, descendentního gradientu a různé stupně inkoordinace děložní i u člověka. V té době zde také asistoval dr. D. Brucháčovi při experimentech o interocepci na zvířeti.

Po promoci v roce 1953 získal na nově otevřeném gynekologicko-porodnickém oddělení v Kladně u doc. V. Chmelíka velmi dobrou průpravu v praktickém porodnictví a základní operativě. Od roku 1954 do 1958 pak pracoval po konkurzu jako vědecký aspirant na II. gynekologicko-porodnické klinice Fakulty všeobecného lékařství (FVL) UK v Praze. Věnoval se od té doby převážně porodnictví, kde ho v začátcích ovlivnil profesor J. Lukáš a asistent M. Blekta. Porodnickou problematiku spojuje s klinickou patofyziologií. Jeho přírodovědecké darwinistické zaměření se uplatňuje i v klinickém výzkumu. Je stoupencem těsné interdisciplinární spolupráce.

V roce 1958 se stal klinickým asistentem. Po vojenské službě působil i jako praktický lékař v Postoloprtech, v roce 1960 obhájil kandidátskou práci na téma „Etiologie samovolného předčasného přerušení těhotenství“ a tiskem pak vyšla v roce 1961 tato práce jako prvá česká monografie na toto téma. Popisuje premenstruální preabortivní syndrom, razí prekoncepční diagnostické i terapeutické postupy. V té době se Antonín Doležal zasadil o zřízení samostatného klinického centra pro léčbu nedonošených dětí.

V roce 1965 s doc. Š. Figarem pletysmograficky doložil existenci tzv. těhotenského vazodilatačního fenoménu: Po podnětech, jako je bolest, chlad, či psychické úsilí v prvém trimestru těhotenství nenastupuje na prstech ruky reaktivní vazokonstrikce, ale vazodilatace. Na konci gravidity se opět objevují reakce vazokonstrikční, ale v šestinedělí je znovu přítomna reaktivní vazodilatace (1967). Reakce jsou ovlivnitelné atropinem a skopolaminem (1968).

V roce 1970 se Z. Onyskowovou a profesorem V. Jedličkou zpracovali z 250 000 porodů vrozené vady u vícečetných těhotenství „The frequency and the character of malformations in multiple births“.

Ve spolupráci s doc. S. Tittelbachovou založil Antonín Doležal nový obor „antropologie mateřství“ sledující somatické změny v průběhu a důsledku těhotenství. Zavádějí také reprodukční somatické normy a na podkladě klustrové analýzy vytyčují somatické typy. Na katedře antropologie Přírodovědecké fakulty UK se prof. Doležal účastnil vedení 28 dizertačních prací, které se antropologií mateřství zabývaly. Po konferenci vyšla v roce 1977 monografie „Anthropology of maternity“. Po výstavě v Brně a v pražském Karolinu, uspořádal v Berlíně na toto téma výstavu „Entwicklungsstufen der Mutterschaft – Antropologia Maternitatis“ a v roce 1978 publikoval na toto téma monografii. V další monografii „Phylogenetic problems of human reproduction“ (1992) za spolupráce s S. Dvořákovou a D. Hellerovou zpracoval fylogenetické aspekty specifik lidské reprodukce, hominizační proces a také byly provedeny výpočty alometrických rovnic savců pro délku života, gestace, laktace a hmotnosti mláďat. V roce 1989 antropologii mateřství přednášel v letních kurzech španělsky na univerzitě Alcalé Henares ve Španělsku.

Společně s doc. V. Hlavatým z Biofyzikálního ústavu FVL UK měřili izotopovou placentografií průtok mateřské krve placentou v průběhu kontrakce, kde zjistili fenomén retardace minima děložního průtoku a zvýšení průtoku při abdominální dekompresi (1970). Shora jmenované práce byly publikovány v prestižních časopisech USA, německých a francouzských. Souběžně publikoval množství prací z klinické každodennosti. Sepsal dílčí kapitoly do učebnic a tehdejších učebních archů.

V roce 1975 byl jmenován docentem, doktorskou dizertační práci „Adaptace organismu a těhotenství“ obhájil v roce 1978, v roce 1983 byl jmenován profesorem. Po řadu let byl zástupcem přednosty II. gynekologicko-porodnické kliniky FVL UK. Zaměřoval se na terapii infertility, hypotrofii plodu, techniku cerclage, porodnické operace, techniku tzv. kývavého forcepsu dosahující redukce klidové i dynamické komprese hlavičky. Jako první v Čechách provedl s týmem intraabdominální transfuzi u Rh negativního plodu s hydropsem. V problematice bezbolestného porodu je to použití lytických směsí, psychosomatická příprava, abdominální dekomprese, metoda relaxační – sugestivně hypnotická. V závěru své aktivní činnosti na porodním sále podporoval snahy docenta A. Pařízka, který zavedl na klinice užívání epidurální analgezie a zasloužil se o rozšíření metody celostátně.

Složitá problematika a komplexní přístupy, neomezené na úzký pohled, jej přiměly zabývat se také otázkami hematologie, endokrinologie, histochemie děložní sliznice, andrologie, sexuologie, psychosomatickými problémy, podstatou etiky a historií oboru.

Jeho žák a přítel K. Řežábek napsal, že A. Doležal se zaujetím a specifickým osobním přístupem se vždy věnoval výuce nově příchozích lékařů. Na fyziologii padesát let přednášel a demonstroval hypnózu, kde uspává cíleně.

Po listopadu 1989 řadu let přednášel „Biologie a politika“ na filozofické fakultě UK na katedře politologie. Působil jako profesor při výuce bakalářek na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Přednášel na doškolovacích kurzech.

Po řadu let pracoval ve výboru československé společnosti JEP jako tiskový referent. Prof. A. Doležal obdržel také řadu vyznamenání, od stříbrné medaile Přírodovědecké fakulty UK, 1. lékařské fakulty UK, Karlovy univerzity, přes Traplovu a Hrdličkovu medaili, po medaili Ministerstva zdravotnictví Čínské lidové republiky.

Po odchodu do důchodu publikoval práce především na hranicích gynekologie a porodnictví. V roce 2001 vyšla monografie z historie „Od babictví k porodnictví“. V roce 1996 mu vyšla populárně vědecká kniha o původu vulgárních slov v indoevropských jazycích „(Ne)pikantní jazykověda“, v rozšířené podobě „Zakázaná slova“ (2004) a publikace „Lékařský slang a úsloví“ (1999, 2007). Jako soudní znalec spolu se Z. Zemanem sepsali „Právní odpovědnost a právní vztahy v porodnictví“ (2000).

Své celoživotní klinické zkušenosti vložil do monografie „Technika porodnických operací“ (1998) a později rozšířené „Porodnické operace“ (2007). Mimo monografie publikoval 130 vědeckých prací, je spoluautorem řady učebnic a studijních archů. Pro kolektivní učebnici Porodnictví (2004) sepisuje kapitoly „Samovolný porod a jeho vedení“, „Porod koncem pánevním“, s J. Tošnerem „Fyziologické těhotenství“, „Prenatální péče“ a „Vyšetřovací metody“, pro monografii A. Roztočila „Moderní porodnictví“ (2008) připravil obsáhlou kapitolu o dějinách porodnictví.

Zájem o fyziku jej přivedl jako konzultanta na katedru anatomie a biomechaniky FTVS, kde pod vedením doc. K. Jelena vznikla řada prací zaměřených na biomechaniku těhotenství a porodu: entero-hysteroseismie za těhotenství, metodiky exaktně popisující klenbu nožní. Má několik patentů, mj. na bezdotykový měřič chvění.

V roce 2003 po mnohaletém studiu vychází jeho historický román „Pierre de la Ravel – pařížský porodník“, který líčí revoluci v medicíně v 18. století a zároveň Velkou francouzskou revoluci. Během života shromáždil velkou sbírku starých lékařských nástrojů. Historii porodnictví se zabývá od prvých klinických let, do poloviny 19. století prostudoval základní porodnické knihy francouzské, německé a anglické. Během stipendia v Paříži měl v rukou nejstarší anatomické knihy od Vesalia až po Huntera a Roederera.

Z jeho iniciativy vznikl realizační tým: docent J. Zvěřina, RNDr. V. Kuželka, doc. M. Špála a doc. R. Linc. V Bruselském parlamentu v roce 2007 za spolupráce 1. LF UK, Národního muzea a dalších institucí byla po svízelné přípravě uspořádána reprezentační historická výstava „Europe as the Cradle of Scientific Obstetrics“, z níž vzešla stejnojmenná publikace (2007). Výstava dokládá, že pokrok v medicíně se děje převážně přeléváním poznatků z přírodních a technických věd. Po úspěchu v cizině proběhla výstava v Turnově, Táboře a velká výstava v Národním muzeu.

Byl vyhledávaným porodníkem. Profesorka Helena Haškovcová spatřovala příčinu jeho obliby u rodiček ve spojení dokonalé porodnické techniky s empatií porodníka.[1][2]

Zaměstnání[editovat | editovat zdroj]

 • Lékařská fakulta (1948–1953), za studií demonstrátor a vědecká pomocná síla Fysiologického ústavu, volontér patologicko-anatomického ústavu.
 • V ÚPMD Podolí 1951–53 vedoucí fysiologické laboratoře.
 • Gynekologicko-porodnické oddělení Kladno, primář Chmelík
 • 1953–54 sekundární lékař
 • 1954–1958 vědecký aspirant 2. gynekologicko-porodnické kliniky Karlovy Univerzity, 1958–1975 klinický asistent, 1975–1983 docent, 1978 doktor věd, 1983 profesor.
 • 1975 obhájil habilitační práci na téma: Reaktivita periferních cest za těhotenství, titul docent
 • 1978 obhájil disertační na práce na téma: Adaptace organismu za těhotenství, titul doktora věd

Publikace[editovat | editovat zdroj]

 • přes 130 vědeckých prací z patofysiologie těhotenství a porodu
 • 1952 Subserosní reliefová hysterografie, desynchronisace děložních rohů, oceněno Čs. gynekologickou společností.
 • 1966 Premenstruální preabortivní syndrom
 • 1968 Ethiopathogenesis of full-term infants of low birth weigth (Doležal A, Doležalová V)
Objev vasodilatačního těhotenského fenoménu
 • The phenomenon of reactive vasodilatation in pregnancy, Amer.Journ.of Obst.a.Gyn.93,1965, 1137–1145 (Doležal A., Figar Š)

Die Reaktivität der periferen Gefässe im frühen Wochenbett, Zeitsch.f.Geb.u.Gyn.166,3 ,1967,279–284 (Doležal A, Lorenc, E, Figar, Š)

 • Transformation of the pregnancy reactive vasodilatation after atropine and scopolamin application, Communications in Behavioral * Biology, Part A., Vol.2, No 3, 128–135, sept.1968 (Doležal A,Figar Š, Kocna A)

S Docentkou RNDr S.Tittelbachovou CSc zakládá „Antropologie mateřství“

 • Somatic changes in the course and as a consequence of pregnancy, Doležal A., Acta Univ.Carol. Med.1 , Vol.22,No l.2., 53–111. 1974

Měření děložního průtoku, při abdominální dekompresi. Doležal A.

 • Při měření průtoku krve dělohou za kontrakce, nalezl fenomén retardace minima děložního průtoku. Doležal A.
 • Abdominal decompression of the first stage of labor. On the genesis of birth pains. Journ.of the Intern. feder. of Gyn.and Obst.April 1968,33,10,739–741 (Doležal A., Lukáš, J.)
 • Increase in uterine blood flow in the first stage of labor during abdominal decompression as measured with 131 IHSA. Amer.Journ.Obstet.a.Gynecol, Vol 106, No 3, 311–312, 1970

Minimum průtoku za kontrakce je až v sestupné retrakční části děložní kontrakce

 • Relationship between uterine contraction and blood flow. Excerpta medica. VII.World Congress of Obstetrics and gynecology, No 279,p. 17,12–18 August, Moscow 1973 (Doležal A., Hlavatý,V. Koral)
 • Malformace u polytokie: The frequency and the character of malformations in multiple birth, Acta Univ.Carolinae, medica, Vol.16, No 56, 333–375,1970 (Doležal A., Onyskowová,Z, Jedlička, V.)

Další publikace[editovat | editovat zdroj]

Po desítky let se zabýval samovolným předčasným porodem, v praktickém porodnictví navrhl šetrnou metodu klešťové operace – kývavý forceps.

O některých chybách ve vypuzovací době Česká gynekologie 1996

 • Metoda relaxační sugestivní hypnotická při porodu Česká gynekologie 1997, Doležal A., Jelen
 • Mechanical reaction of the frontal abdominal wall to the impact load. Doležal A. Neuroendocrinolog Letters, 24, 2003, 1, pp. 15–20.
 • Leonardo da Vinci and Ketham-Kiveris vena. Neuro endocrinology letters Dec 2012
 • Mikova, R., Vrkoslav, V., Hanus, R., Hakova, E., Habova, Z., Dolezal, A., Plavka, R., Coufal, P., & Cvacka, J. (2014). Newborn boys and girls differ in the lipid composition of vernix caseosa. PLOS ONE, 9(6), article number e99173. ISSN 1932-6203. IF = 3,534 (2013)
 • Executions and scientific anatomy. Doležal A. Neuroendocrinology letters 2015
 • Normalita v sexu. O sexualitě a lidských vztazích. Doležal A. Uherské Hradiště 2017

Patenty[editovat | editovat zdroj]

 • Doležal A., Šidák Z., 1995: Zařízení pro bezdotykové snímání pohybu, polohy a chvění. Patent č. 280281.
 • Doležal A., Růžička, 1969: Zařízení pro abdominální dekompresi v porodnictví. Patent č. 135856.

Kapitoly v učebnicích[editovat | editovat zdroj]

 • Fyziologie těhotenství, Samovolný porod a jeho vedení, Porod koncem pánevním. Zwinger Porodnictví Galén 2004
 • Historický úvod do studia porodnictví, Roztočil. Moderní porodnictví, Grada 2008
 • Historický úvod do studia porodnictví, Biomechanika porodu, Roztočil, Moderní porodnictví 2.přepracované vydání, Grada 2017

Monografie[editovat | editovat zdroj]

 • 1961 Etiologie samovolného předčasného přerušení těhotenství (Karolinum) Doležal A., Prvá česká monografie na toto téma.
 • 1977 Antropology of maternity (Antropologia maternitatis) Karolinum (Doležal A., Gutvirth, J.) Karolinum
 • 1978 Entwicklungsstufen der Mutterschaft ČsČK Doležal A.
 • 1992 Phylogenetic problems of human reproduction, Acta Univer. Carol., medica, Monogr.CXLI, (Doležal A., Hellerová, Dvořáková)
 • 1996 (Ne)pikantní jazykověda Grada, Doležal A.
 • 1998 Technika porodnických operací, Grada, Doležal A.
 • 1999 Lékařský slang a úsloví Galén, Doležal A.
 • 2001 Od babictví k porodnictví, Karolinum, Doležal A.
 • 2000 Právní odpovědnost a právní vztahy v porodnictví” Doležal A., Zeman, Z., Galén
 • 2003 Pierre de la Ravel, pařížský porodník, Galén, historický román o vzniku vědeckého porodnictví a o francouzský revoluci. Na práci v Paříži získal stipendium.
 • 2004 Zakázaná slova, Grada. Doležal A.
 • 2007 Porodnické operace, Grada, Doležal A.
 • 2009 Lékařský Dekameron, Grada, Doležal A.
 • 2016 Kapitoly z dějin klasické anatomie (I), Karolinum, Doležal A. Převážně podle vlastních excerpcí historické literatury.
 • 2017 Zakázaná slova 3.doplněné a upravené vydánání, Grada, Doležal A.
 • 2018 Anatomický slovník. Původ a význam anatomické terminologie. Maxdorf, Doležal A. Etymologie cca 2800 slov s historickými synonymy
 • V tisku 2.a 3. díl Kapitol dějin anatomie

Pedagogická činnost[editovat | editovat zdroj]

 • Lékařská fakulta 1. LF UK a VFN
 • 1960–1992 přírodovědecká fakulta – katedra antropologie vedení disertačních prací
 • 1990–1995 filosofická fakulta – katedra politologie (přednášky Biologie a politika).
 • Bakalářská výuka Univerzita JE Purkyně Most, Ústí nad Labem.
 • Na univerzitě Alkala Heneres španělsky 1988 Cursos de verano – Antropologia de la meternidad
 • Na fyziologii LF UK po desítky let přednášel a demonstroval na téma hypnóza.
 • Jako pedagog současně působí na FTVS UK katedra anatomie a biomechaniky (vedoucí Doc. Dr. Jelen) – základy anatomie a kineziologie.
 • Doškolování lékařů a porodních asistentek.
 • Přednášel na mezinárodních kongresech ve Francii, Italii, Německu, Švédsku, Polsku, Jugoslávii, SSSR, poradenství ČLR
 • V oblasti porodnictví a gynekologie působí jako soudní znalec, sepsal 58 posudků.

Bývalé funkce[editovat | editovat zdroj]

 • Člen redakční rady Čsl gynekologie
 • Tiskový referent lékařské společnosti JE Purkyně (vydávání lékařských časopisů)
 • člen etické komise Mzd ČR
 • vědecké komise l.LF UK
 • doposud člen redakční rady Endocrinology Letters

Výstavy[editovat | editovat zdroj]

 • Antropologie mateřství Antropos Brno 1975
 • Zrození člověka Praha Karolinum 1976
 • Antropologie der Mutterschaft Berlin 1978
 • Europe as the Cradle of Scientific Obstetrics, Brusel 2007, Tábor 2007
 • Evropa kolébka vědeckého porodnictví Národní muzeum 2009
 • Národní Muzeum Smrt 2015, spoluúčast
 • Muzeum hlavního města Prahy, První křik, první pláč 2017 (výstava o porodním babictví), spoluúčast

Vyznamenání[editovat | editovat zdroj]

 • Stříbrná medaile Přírodovědecké fakulty KU
 • medaile Hrdličkova, Traplova, Peterova, J. E. Purkyně „Pro merito“, stříbrná medaile UK, medaile Lékařské fakulty
 • medaile Ministerstva zdravotnictví Čínské Lidové Republiky, čestný člen České lékařské společnosti, České gynekologické společnosti a dalších
 • čestné občanství Prahy 2

Světonázorová orientace[editovat | editovat zdroj]

Volnomyšlenkář, darwinista, pohled na svět očima přírodovědce

Záliby[editovat | editovat zdroj]

 • Výtvarné umění, klasická hudba, lidové písně
 • Sport: Gymnastika, lehká atletika, horolezectví – starosta Sokola

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. ŘEŽÁBEK, Karel; CALDA, Pavel. Čes. Gynek.. www.prolekare.cz. 2009, roč. 74, čís. 2, s. 154–155. Dostupné online. ISSN 1805-4455. 
 2. LINC, Rudolf. Čas. Lék. čes.. www.prolekare.cz. 2009, roč. 148, s. 48–49. Dostupné online. ISSN 1805-4420. 

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]