Amfifilie

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Schéma lipozomu, micely a lipidové dvouvrstvy, které jsou tvořeny amfifilními sloučeninami. Na povrchu jsou hydrofilní a uvnitř hydrofobní.

Amfifilie (ze starořeckého ἀμφί amphí "na obou stranách" a φίλος phílos "milující") znamená oba milující a je to termín používaný především v biochemii. Amfifilní nebo také amfipatické jsou takové molekuly, které jsou zároveň hydrofilní i hydrofobní. To je způsobeno tím, že obsahují jak hydrofilní, tak hydrofobní oblasti. Jsou proto rozpustné v polárních i nepolárních rozpouštědlech.

Důležitou vlastností amfifilních látek je tvorba micel, lipozomů a lipidové dvouvrstvy v biomembráně.

Důležitými amfifilními látkami jsou:

Struktura[editovat | editovat zdroj]

Amfifilní molekuly obsahují jak hydrofilní, tak hydrofobní skupiny.

Hydrofilní skupiny[editovat | editovat zdroj]

Hydrofilní skupiny se dělí na aniontové, kationtové a polární skupiny:

Hydrofobní skupiny[editovat | editovat zdroj]

Hydrofobní skupiny jsou nejčastěji dlouhé uhlovodíkové řetězce ve formě CH3(CH2)n, n > 4.

Počet skupin[editovat | editovat zdroj]

Amfifilní sloučeniny mají často několik hydrofilních a několik hydrofobních částí. Proto se některé amfifilní sloučeniny rozpouštějí jak ve vodě tak do určité míry i v nepolárních organických rozpouštědlech.

Při umístění do nemísitelného systému, sestávajícího z vodních a organických rozpouštědel, se amfifilní sloučenina může rozdělit mezi obě fáze.

Fosfolipidy[editovat | editovat zdroj]

Molekula fosfolipidu. Vlevo nepolární hydrofobní mastné kyseliny a vpravo hydrofilní polární fosfát.

Fosfolipidy mají polární hydrofilní hlavu tvořenou polárními fosfáty a nepolární hydrofobní ocas tvořený mastnými kyselinami. Jsou jednou z nejdůležitějších amfifilních sloučenin, neboť jsou v živých organismech základní složkou biomembrán, kde vytvářejí fosfolipidovou dvouvrstvu. Tato dvojitá vrstva, ve které hydrofobní část směřuje dovnitř a hydrofilní část ven umožňuje polopropustnost biomembrány a další její pro život nezbytné vlastnosti.

Ačkoli fosfolipidy jsou hlavními složkami biomembrán, existují další amfifilní látky, jako je cholesterol a glykolipidy, které jsou v těchto strukturách obsaženy a ovlivňují jejich fyzikální a biologické vlastnosti.

Fosfolipidová dvouvrstva vytvářející biomembránu.

Další příklady[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

V tomto článku byly použity překlady textů z článků Amphiphilie na německé Wikipedii a Amphiphile na anglické Wikipedii.