Šin

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání

Šin nebo sin je písmeno řady souhláskových písem semitských jazyků. Jedná se zejména o fénické 𐤔, aramejské ܫ, hebrejské ש a arabské ش. Reprezentuje neznělé sykavky a to buď neznělou postalveolární frikativu ([ʃ] IPA, v češtině odpovídá písmenu š) nebo neznělou alveolární frikativu ([s] IPA, v češtině odpovídá písmenu s).

Z fénického šinu se navíc vyvinulo řecké písmeno Σ (a z něj dále písmeno S z latinky a písmeno С z cyrilice) a písmeno respektive Ш v hlaholici respektive cyrilici.

Arabské písmo[editovat | editovat zdroj]

Znak ش س
Název v Unicodu Arabic letter sheen Arabic letter seen
Český název Arabské písmeno šín Arabské písmeno sín
Kódování dec hex dec hex
Unicode 1588 U+0634 1587 U+0633
UTF-8 152 180 98 b4 152 179 98 b3
Číselná entita ش ش س س
ISO-8859-6 212 d4 211 d3
EBCDIC 420 138 8a 119 77
Windows-1256 212 d4 211 d3
CP864 189 bd 188 bc
Iran System 169 a9 167 a7
ASMO 449 84 54 83 53
MacArabic 212 d4 211 d3

V arabštině se písmeno vyskytuje jednak jako سsín, reprezentující [s] IPA, jednak jako شšín reprezentující [ʃ] IPA. Sín a šín jsou považována za samostatná písmena a jejich rozlišení má při abecedním řazení primární řadicí platnost.

Oba znaky se mohou vázat s písmenem předcházejícím i následujícím, mají tedy po čtyřech variantách. Unicode definuje kromě obecných znaku sín a šín (bez ohledu na vázání) i samostatné kódy pro každou z těchto čtyř varianty každého znaku. Jiné systémy definují pouze znak samotný, případně dvě varianty podle vázání s následujícím znakem.

Znak
Název v Unicodu Arabic letter seen isolated form Arabic letter seen final form Arabic letter seen initial form Arabic letter seen medial form Arabic letter sheen isolated form Arabic letter sheen final form Arabic letter sheen initial form Arabic letter sheen medial form
Kódování dec hex dec hex dec hex dec hex dec hex dec hex dec hex dec hex
Unicode 65201 U+FEB1 65202 U+FEB2 65203 U+FEB3 65204 U+FEB4 65205 U+FEB5 65206 U+FEB6 65207 U+FEB7 65208 U+FEB8
UTF-8 143 186 177 8f ba b1 143 186 178 8f ba b2 143 186 179 8f ba b3 143 186 180 8f ba b4 143 186 181 8f ba b5 143 186 182 8f ba b6 143 186 183 8f ba b7 143 186 184 8f ba b8
Číselná entita ﺱ ﺱ ﺲ ﺲ ﺳ ﺳ ﺴ ﺴ ﺵ ﺵ ﺶ ﺶ ﺷ ﺷ ﺸ ﺸ
EBCDIC 420 128 80 138 8a 119 77 120 78
CP864 188 bc 211 d3 189 bd 212 d4
Iran System 167 a7 168 a8 169 a9 170 aa

V dalších jazycích se používají i jiné varianty písmena sín/šín:

Znak ښ ڛ ڜ ۺ ݜ ݭ ݰ ݽ ݾ ۜ ۣ
Název v Unicodu Arabic letter seen with dot below and dot above Arabic letter seen with three dots below Arabic letter seen with three dots below and three dots above Arabic letter sheen with dot below Arabic letter seen with four dots above Arabic letter seen with two dots above Arabic letter seen with small Arabic letter tah and two dots Arabic letter seen extended Arabic-Indic digit four above Arabic letter seen with inverted v Arabic small high seen Arabic small low seen
Kódování dec hex dec hex dec hex dec hex dec hex dec hex dec hex dec hex dec hex dec hex dec hex
Unicode 1690 U+069a 1691 U+069b 1692 U+069c 1786 U+06fa 1884 U+075c 1901 U+076d 1904 U+0770 1917 U+077d 1918 U+077e 1756 U+06dc 1763 U+06e3
UTF-8 154 154 9a 9a 154 155 9a 9b 154 156 9a 9c 155 186 9b ba 157 156 9d 9c 157 173 9d ad 157 176 9d b0 157 189 9d bd 157 190 9d be 155 156 9b 9c 155 163 9b a3
Číselná entita ښ ښ ڛ ڛ ڜ ڜ ۺ ۺ ݜ ݜ ݭ ݭ ݰ ݰ ݽ ݽ ݾ ݾ ۜ ۜ ۣ ۣ

Písmena sín a šín vytvářejí mnoho ligatur s ostatními písmeny arabské abecedy. Řada z nich má vlastní definice v Unicodu.

Hebrejské písmo[editovat | editovat zdroj]

Znak Shin letter.png
Název v Unicodu Hebrew letter shin
Český název Hebrejské písmeno šin
Kódování dec hex
Unicode 1513 U+05e9
UTF-8 151 169 97 a9
Číselná entita ש ש
ISO-8859-8 249 f9
EBCDIC 424 105 69
Windows-1255 249 f9
CP867 153 99
CP862 153 99
CP856 153 99
SI-960 (Old Code) 121 79

V hebrejštině se písmeno vyskytuje jako 21. v abecedě a to jednak ve variantě šin reprezentující [ʃ] IPA, která má tečku nahoře na pravé straně שׁ, a jednak ve variantě sin reprezentující [s] IPA, která má tečku nahoře na levé straně שׂ. Obě varianty jsou považovány za jedno písmeno a jejich rozlišení má při abecedním řazení pouze sekundární řadicí platnost.

U řady slov dochází ke kolísání pravopisu mezi písmeny שׂ (sin) a ס (samech), která mají stejnou výslovnost.

Ve svitcích Tóry je písmeno šin opatřeno třemi „korunami“.

V rámci gematrie mají obě podoby hodnotu 300.

V Braillově písmu se používají znaky ⠩ U2829 jako šin a ⠱ U2831 jako sin.

V Morseově abecedě se používá značka ... (tečka tečka tečka).

Typografie rozlišovací tečky[editovat | editovat zdroj]

Setká-li se rozlišovací tečka písmene šin/sin s vokalizační značkou cholam, která má podobu tečky umístěné přibližně ve stejném místě, může vzniklé uskupení působit neesteticky či dokonce zhoršovat čitelnost. Často používaným řešením je použití pouze jedné tečky s tím, že „chybějící“ vokalizace vyplývá z absence jiné vokalizační značky v jinak plně vokalizovaném textu. Jiným řešením je použití fontu, u něhož se s touto kolizí počítá a umístění rozlišovacích teček písmen šin a sin je vhodně upraveno.

Znak ש
Název v Unicodu Hebrew letter shin Hebrew letter shin with dagesh Hebrew letter shin with shin dot Hebrew letter shin with sin dot Hebrew letter shin with dagesh and shin dot Hebrew letter shin with dagesh and sin dot
Kódování dec hex dec hex dec hex dec hex dec hex dec hex
Unicode 1513 U+05e9 64329 U+fb49 64298 U+fb2a 64299 U+fb2b 64300 U+fb2c 64301 U+fb2d
UTF-8 151 169 97 a9 143 173 137 8f ad 89 143 172 170 8f ac aa 143 172 171 8f ac ab 143 172 172 8f ac ac 143 172 173 8f ac ad
Číselná entita ש ש שּ שּ שׁ שׁ שׂ שׂ שּׁ שּׁ שּׂ שּׂ

Jidiš[editovat | editovat zdroj]

Písmena šin a sin mají v jazyce jidiš stejný fonetický význam jako v hebrejštině, tedy [ʃ] IPA a ([s] IPA. Šin se většinou užívá bez rozlišovací tečky; sin se vyskytuje výhradně ve slovech přejatých z hebrejštiny a obvykle se označuje rozlišovací tečkou po levé straně.

Šin je také součástí spřežek טש ve významu [t͡ʃ] IPA a זש ve významu [ʒ] IPA. Tyto spřežky nejsou jako celek považovány pro účely abecedního řazení za samostatná písmena a nemají ani vlastní kód v Unicodu.

Šin v židovské kultuře a v judaismu[editovat | editovat zdroj]

Písmeno šin se užívá v souvislosti s některými liturgickými předměty judaismu:

  • Část tefilin určená pro pokládání na hlavu (tefilin šel roš) je po obou stranách ozdobena písmenem šin. Zvláštností je, že šin umístěné na levé straně má čtyři „nožky“ namísto obvyklých tří. Obě dvě šin mají po třech „korunkách“, stejně jako písmena užívaná v liturgických svitcích.
  • Řemínek od tefilin určených pro pokládání na ruku (tefilin šel jad) se omotává kolem paže a dle aškenázské tradice se zakončuje způsobem, který vytváří na hřbetě ruky tvar písmene šin.
  • Krabička na svitek mezuzy bývá opatřena písmenem šin, případně celým slovem שדי‎‎. Někdy je místo toho v krabičce otvor, kterým je vidět totéž slovo napsané na rubové straně svitku mezuzy uloženého v krabičce.
  • Na chanukovém drejdlu (sevivonu) se vyskytuje písmeno šin pouze u verzí užívaných mimo zemi Izrael jako součást zkratky či kódu נגה״ש (nes gadol haja šam — div veliký stal se tam); v Izrael je nahrazeno písmenem pe (nes gadol haja po — div veliký stal se zde).

Šin v kabale[editovat | editovat zdroj]

Podle kabalistického spisu Sefer Jecira patří písmeno šin do skupiny „tří matek“ (שלש אמות‎‎) a představuje stav vědomí bina. V hmotném světě je pak spojováno s ohněm mezi živly, s létem mezi ročními obdobími a s hlavou v lidském těle.

Reference[editovat | editovat zdroj]

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Shin (letter) na anglické Wikipedii.

Související články[editovat | editovat zdroj]