Šablona:Citace bible

Tato stránka je zamčena pro neregistrované a nové uživatele
Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
kniha zkratka
1. Korintským 1Kor
1. Královská 1Král
1. list Janův 1Jan
1. list Petrův 1Petr
1. Paralipomenon 1Pa
1. Samuelova 1Sam
1. Tesalonickým 1Sol
1. Timoteovi 1Tim
2. Korintským 2Kor
2. Královská 2Král
2. list Janův 2Jan
2. list Petrův 2Pt
2. Paralipomenon 2Pa
2. Samuelova 2Sam
2. Tesalonickým 2Te
2. Timoteovi 2Tm
3. list Janův 3Jan
Abakuk Abk
Abdijáš Abd
Ageus Ag
Ámos Am
Daniel Dan
Deuteronomium Dt
Efezským Ef
Ester Est
Exodus Ex
Ezdráš Ezd
Ezechiel Ez
Filemonovi Flm
Filipským Flp
Galatským Gal
Genesis Gn
Izajáš Iz
Jan Jan
Jeremjáš Jer
Jób Job
Jóel Jl
Jonáš Jon
Jozue Joz
Kazatel Kaz
Koloským Kol
Leviticus Lv
List Jakubův Jak
List Judův Jud
Lukáš Lk
Malachiáš Mal
Marek Mk
Matouš Mt
Micheáš Mich
Nahum Nah
Nehemjáš Neh
Numeri Nm
Ozeáš Oz
Píseň písní Pís
Pláč (Žalozpěvů) Pláč
Přísloví
Rút Rt
Římanům Řím
Skutky apoštolů Sk
Sofonjáš Sof
Soudců Sd
Titovi Tit
Zacharjáš Zach
Zjevení Janovo Zj
Žalmy Ž
Židům Žid
Sírachovec Sir

Šablona se užívá k odkazování na biblické citáty (jen pro kanonické knihy). Citace za sebou v závorce obsahuje externí odkazy na kralický a ekumenický překlad.

Přestože historicky byla šablona používána i pro vkládání citačních zkratek přímo do souvislého textu (a takové použití lze vidět i na jinojazyčných wikipediích), panuje aktuálně konsenzus (vizte diskusi k šabloně), že by takto být používána neměla (vizte rovněž Wikipedie:Externí odkazy#Základní pravidla).

Syntax

citace verše

{{Citace bible|kniha|kapitola|verš}}

citace delší pasáže

{{Citace bible|kniha|kapitola|verš||koncový verš}}
{{Citace bible|kniha|kapitola|verš|koncová kapitola|koncový verš}}

povinné parametry

 • kniha – zkratka biblické knihy, viz vpravo
 • kapitola – číslo kapitoly

volitelné parametry

 • verš – číslo verše (začátek citátu)
 • koncová kapitola – číslo kapitoly posledního verše citátu; ponechá se prázdné, pokud je citát v rámci jedné kapitoly
 • koncový verš – číslo posledního verše citátu

Příklady

celá kapitola
jen jeden verš
více veršů v rámci jedné kapitoly
 • {{citace bible|Ex|3|2||4}} → Ex 3, 2–4 (Kral, ČEP)
více veršů v rámci více kapitol
 • {{citace bible|Ex|3|2|4|4}} → Ex 3, 2 – 4, 4 (Kral, ČEP)

Chybové hlášení

V případě vložení nesprávné zkratky biblické knihy šablona vrátí chybové hlášení:

 • {{citace bible|Baf|1|1}} → Zkratka biblické knihy není uvedena v požadovaném formátu. Zkratky knih jsou vypsány na stránce Šablona:Citace bible.[[|Baf]] 1, 1 (Kral, ČEP)

Struktura šablony

Pro lepší orientaci editorů šablony přehled její struktury:

 • 1. seznam – povolené zkratky knih, které nezpůsobí chybové hlášení (číslování knih nemá funkci, je tam z historických důvodů)
 • 2. seznam – názvy příslušných wikičlánků, použijí se pro doplnění vnitřního odkazu ke zkratce knihy
 • 3. seznam – názvy knih na Wikizdrojích pro odkaz na Bibli kralickou
 • odkaz na ČEP na bibleserver.com použitím přímo parametru zkratky knihy v url, funguje pomocí přesměrování na serveru (např. podstránka /CEP/Ex3 je přesměrována na /CEP/Exodus3), do dubna 2021 zde byl 1. seznam pro odkazování pomocí čísla knihy.

Data šablony

Šablona se užívá k odkazování na biblické citáty (jen pro kanonické knihy). Citace za sebou v závorce obsahuje odkaz na kralický a ekumenický překlad.

Parametry šablony[Upravit strojový popis šablony]

ParametrPopisTypStav
Kniha1

zkratka biblické knihy (viz dokumentace)

Neznámýpovinný
Kapitola2

číslo kapitoly

Neznámýpovinný
Verš3

číslo verše

Neznámýdoporučený
Koncová kapitola4

číslo koncové kapitoly citátu

Neznámýnepovinný
Koncový verš5

číslo koncového verše citátu

Neznámýnepovinný