2. kniha Samuelova

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Knihy
Deuteronomistické školy
  • Historické knihy
  • Redakce
    prorockých knih

2. kniha Samuelova, hebrejsky שמואל ב Šmu'el bet, je jedna z knih Starého zákona. Řecká Septuaginta ji nazývá Βασιλειῶν Βʹʹ (basileión 2 - „2. kniha království“); 1. kniha království odpovídá 1. knize Samuelově, zatímco 3. a 4. odpovídají 1. a 2. knize královské. Zatímco křesťané tuto knihu řadí mezi knihy historické, Židé ji počítají mezi knihy prorocké, neboť za jejího autora je tradičně považován prorok Samuel. Podle něj také dostala tato kniha jméno, i když Samuel není jedinou nebo hlavní postavou vyprávění.

Je čtvrtou z knih tzv. deuteronomistického dějepisného díla. Spolu s ostatními knihami tohoto celku pojednává o dějinách izraelského národa. Vznik knihy se datuje stejně jako vznik ostatních knih deuteronomistického komplexu do druhé poloviny 6. století př. n. l.

Kniha navazuje plynule na knihu Samuelovu a popisuje dějiny izraelského národa za panování krále Davida. Autoři zpracovávají četné starší materiály a zapracovávají je do jednotného vyprávění. Kniha obsahuje následující události:

  1. Davidův nárok na trůn a jeho boj proti Saulovým potomkům (1-4)
  2. Dobytí Jeruzaléma (5-6)
  3. Davidův hřích s ženou Batšebou (7-12)
  4. Abšalómova vzpoura, porážka a smrt (13-18)
  5. Různá vyprávění o Davidovi (19-23)
  6. Druhý Davidův hřích (sčítání lidu) (24)

Z historického hlediska zpracovává 2. kniha Samuelova události odehrávající se přibližně v 1. polovině 10. století př. n. l. Autoři knihy se zaměřují na osobu krále Davida, na vyzdvižení jeho ctností a legitikaci jeho nároků. David těmto autorům slouží jako příklad pro všechny následující krále (jejichž vláda je popsána v knihách královských). Všichni následující králové budou hodnoceni podle toho, nakolik se přiblížili Davidovskému ideálu.

I když David podle 2. knihy Samuelovy dvakrát těžce zhřešil (jednou s Uriášovou ženou Batšebou, podruhé tím, že sečetl lid), využívají toho autoři k tomu, aby Davida vyzdvihli jako vzor kajícnosti, obrácení a nápravy.

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]