Saul

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Saul
1. izraelský král
Saul and David by Rembrandt Mauritshuis 621.jpg
Narození1080 př. n. l.
Giv'at Ša'ul
Úmrtí1010 př. n. l. (ve věku 69–70 let)
Gilboa
NástupceIš-bošet
PotomciJonatán, Merav, Míkol, Iš-bošet, Abinadab ben Saul, Armoni a Mephibosheth
OtecKíš
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Saul (hebrejsky שָׁאוּל‎, Ša'ul, doslova „Vyžádaný“) byl první izraelský král, byl synem Kíše.[1] Králem byl 40 let (asi 1050–1010 př. n. l.).[2]

Vláda[editovat | editovat zdroj]

Saul byl vybrán Hospodinem, aby vládl nad jeho vyvoleným národem. Saula vyhledal na pokyn Hospodina tehdejší soudce Izraele prorok Samuel,[3] protože jeho vlastní synové neměli důvěru lidu a lid chtěl svého krále[4] i přesto, že byl Hospodinem varován o utrpení, které mu král přinese.[5] Saul byl spravedlivý panovník a skvělý vojevůdce s požehnáním od Boha. Vždy měl při sobě jako rádce a kněze i Samuela.

Konec vlády a smrt[editovat | editovat zdroj]

Když Saul se svým synem Jonatánem táhli proti Pelištejcům, měl Saul čekat sedm dní na příjezd Samuela, který měl vykonat oběti. Saul po sedmi dnech už nechtěl čekat a oběti vykonal sám.[6] V tu chvíli dorazil Samuel, vytkl mu, že se nezachoval dle Hospodinova přikázání, a tak přišel o jeho přízeň. Samuel prorokoval Saulovi konec jeho vlády.[7] V té době nechal vyhledat Davida a po zabití Goliáše z něj učiní vojevůdce.[8] David dosahoval skvělých výsledků při svých taženích a byl oblíbencem lidu. Saul na něj žárlil a posílal ho do stále riskantnějších bojů. Pak už mu šel Saul otevřeně po krku[9] a David se musel skrývat i mezi Pelištejci. S nimi pak také táhl do konečné bitvy proti Saulovi v pohoří Gilboa, kde Saul a jeho tři synové, včetně Davidova přítele Jonatána,[10] zahynou. Jeho tělo pak Pelištejci vystavili v Bejt Še'anu.[11] Po Saulově smrti[12] se králem stal jeho syn Iš-bošet.[13]

Saul a čarodějnice z Endoru[editovat | editovat zdroj]

Saul se těsně před svou poslední bitvou dotazoval Boha, protože měl strach. Bůh mu však neodpovídal, proto vyhledal čarodějnici v Endoru, přestože sám dříve nechal vyhnat věštce a hadače ze země. Ta vyvolala proroka Samuela z mrtvých. Samuel se na Saula rozhněval a předpověděl mu smrt v bitvě. Saul zemřel bez Boží přízně, protože porušil zákon.[14]

Odkaz v umění[editovat | editovat zdroj]

Použité citace z Bible[editovat | editovat zdroj]

 1. Byl jeden muž z Benjamína, jmenoval se Kíš, syn Abiele, syna Cerova, syna Bechoratova, syna Afiachova. Byl to mezi Benjamínci vynikající muž. Ten měl syna jménem Saul. – 1.Samuel 9:1-2
 2. Když pak žádali o krále, Bůh jim dal Saula, syna Kíšova, muže z pokolení Benjamínova. Po čtyřiceti letech jej však zavrhl a pozdvihl jim za krále Davida, o němž vydal toto svědectví: ‚Našel jsem Davida, syna Jišajova, muže podle mého srdce; on mi vyplní všechna přání.‘ . - Skutky 13:21-22
 3. Jakmile Samuel spatřil Saula, Hospodin promluvil: "Hle, to je ten muž, o němž jsem ti řekl, že bude spravovat můj lid." – 1.Samuel 9:17
 4. "Pohleď," řekli mu, "ty už jsi starý a tví synové nechodí po tvých cestách. Raději nám tedy ustanov krále, ať nás vede – tak je to přece u všech národů." - 1.Samuel 8:5
 5. "Proto je teď poslechni. Důrazně je ale varuj a vylož jim, jakým způsobem nad nimi bude král vládnout." - 1.Samuel 8:9
 6. Čekal sedm dní, než se dostaví Samuel, jenže ten do Gilgalu stále nepřicházel a Saulovo vojsko se začalo rozprchávat. Proto řekl: "Přineste ke mně oběť zápalnou i pokojnou." A obětoval zápalnou oběť. - 1.Samuel 13:8-9
 7. "Teď ale tvé království neobstojí." - 1.Samuel 13:14
 8. David se vydával, kamkoli ho Saul posílal, a na všech taženích si vedl úspěšně. - 1.Samuel 18:5
 9. ...ale Saul vzal kopí a mrštil ho po něm. Napadlo ho totiž: "Přibodnu Davida ke zdi!" David mu ale dvakrát uhnul. - 1.Samuel 18:11
 10. Když se Filištínům podařilo zabít Saulovy syny Jonatána, Abinadaba a Malki-šuu... - 1.Samuel 31:2
 11. Uťali mu hlavu, vzali zbroj a poslali kolovat kolovat po pelištejské zemi jako radostné znamení pro dům svých modlářských stvůr i pro lid. Jeho zbroj uložili v Aštartině domě a jeho mrtvolu přibili na hradby Bet Šeánu. - 1.Samuel 31:9-10.
 12. Saul tedy vzal meč a nalehl na něj. - 1.Samuel 31:4
 13. ...a prohlásil ho králem Gileádu, Ašerovců, Jizreele, Efraima, Benjamína a celého Izraele. Iš-bošet, syn Saulův, začal kralovat ve věku čtyřiceti let a kraloval dva roky. - 2.Samuel 2:9-10
 14. A tak umřel Saul pro přestoupení své, jímž byl přestoupil proti Hospodinu, [totiž] proti slovu Hospodinovu, jehož neostříhal, a že se také radil s duchem věštím, doptávaje se ho. - Bible kralická, 1. Paralipomenon 10,13

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]