Druhý list Tesalonickým

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Sv. Pavel. Rukopis ze St. Gallen, po 800

2. list Tesalonickým, zkratka 2Te nebo 2Sol (řecky Προς Θεσσαλονικεις β´ Pros thessalonikeis 2), někdy též 2. list Soluňským, neboť Soluň je český název pro řecké město Thessaloniké, dnešní Thesaloniki, je jedním z listů připisovaných sv. Pavlovi. Podle tradice byl napsán brzy po 1. Tesalonickým, mnozí badatelé jej ale pokládají za pozdější. Je však citován už kolem roku 100 u Ignáce z Antiochie, ve 2. století u Justina Mučedníka a Markionův kánon jej uvádí jako Pavlův list.

Thessalonika čili Soluň byla založena králem Kasandrem, švagrem Alexandra Velikého roku 312 př. n. l.. Byl to významný přístav na cestě z Řecka do Konstantinopole a hlavní město provincie Makedonie, na mapě zde. Pavel zde působil na své druhé misijní cestě a pro konflikt v synagoze musel město opustit (Sk 17,1-8).

List zřejmě koriguje falešné představy o druhém příchodu Páně (parúsii), jež mohly vzniknout z nesprávného pochopení 1Te. 2Te naopak říká, že druhý příchod a soud může nastat až po řadě jiných událostí (2Te 2,3), které popisuje. Proto se těšil zvláštní pozornosti v dobách vypjatých očekávání, zejména v pozdním středověku. I v jiných ohledech list nabádá čtenáře, aby žili spořádaně a byli příkladem ostatním. Formou i jazykem se 1Te velmi podobá, takže se někteří domnívají, že vznikl jako nápodoba. Na druhé straně si těžko představit, že by někdo napodobil dopis, když pamětníci původního listu ještě žijí, a doklady o 2Te vylučují příliš pozdní vznik listu.

Citát[editovat | editovat zdroj]

„Když jsme u vás byli, přikazovali jsme vám: Kdo nechce pracovat, ať nejí! Teď však slyšíme, že někteří mezi vámi vedou zahálčivý život, pořádně nepracují a pletou se do věcí, do kterých jim nic není.“
— 2Te 3,10-11

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Literatura[editovat | editovat zdroj]

  • CARSON, D. A; MOO, Douglas J. Úvod do Nového zákona. Praha : Návrat domů, 2008. 700 s. ISBN 978-80-7255-165-1.  
  • DOUGLAS, J. D, a kol. Nový biblický slovník. 2. vyd. Praha : Návrat domů, 2009. 1243 s. ISBN 978-80-7255-193-4.  
  • POKORNÝ, Petr. Literární a teologický úvod do Nového zákona. Praha : Vyšehrad, 1993. 333 s. ISBN 80-7021-052-4.  
  • O. Knoch, První a druhý list Soluňanům: Nový zákon 12. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2000. ISBN 80-7192-439-3

Související články[editovat | editovat zdroj]

Na internetu[editovat | editovat zdroj]