List Efezským

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
D. Velázquez: Sv. Pavel, 1619

List Efezským (zkratka Ef) je součást Nového zákona, jeden z listů, připisovaných apoštolu Pavlovi. Byl napsán řecky, a to podle tradice asi roku 63 ve vězení v Římě, současně s listy Koloským (s nímž vykazuje mnoho podobností) a Filemonovi. Někteří autoři však jej pokládají za pozdější spis některého z Pavlových žáků. Kolem roku 150 jej cituje Markiónův kánon jako církví uznanou knihu, ovšem pod názvem „Laodikejským“.

Po úvodním pozdravu list začíná dlouhou básní, chválou Krista a jeho evangelia (Ef 1,3-14) a následují i další veršované úseky (Ef 1, 20-23; Ef 2,4-7; Ef 2,14-18). Hlavní část listu je pak věnována výkladu Kristovy oběti, která zakládá mír mezi lidmi. Křesťan ale musí podle toho také žít v lásce, mírnosti, čistotě a pokoře. Musí odolávat pokušením, protože jen tak dosáhne spásy.

Pavel navštívil Efez několikrát, založil tam křesťanskou obec (Sk 18,19-21) a strávil tam několik let (1K 16,9; Sk 20,20). Nicméně s určením tohoto listu je několik problémů:

  • V nejstarších rukopisech chybí v prvním verši slova „v Efesu“.
  • List neoslovuje nikoho z efezských křesťanů a nepřipomíná nic, co Pavel v Efesu prožil.
  • Styl listu je spíše obecným shrnutím křesťanské nauky o církvi a o občanském životě.
  • List vybízí křesťany, aby se snažili působit svým příkladem vzorného života. To odpovídá spíše pozdější situaci, kdy už křesťané nečekali brzký příchod Kristův.

Citáty[editovat | editovat zdroj]

Kristus svou obětí odstranil zákon ustanovení a předpisů, aby z těch dvou, z žida i pohana, stvořil jednoho nového člověka a tak nastolil mír. Oba dva usmířil s Bohem v jednom těle, na kříži usmrtil jejich nepřátelství. Přišel a zvěstoval mír, mír vám, kteří jste dalecí, i těm, kteří jsou blízcí.
— Ef 2,14-18
Nenechte nad svým hněvem zapadnout slunce a nedopřejte místa ďáblu. Kdo kradl, ať už nekrade, ale raději přiloží ruce k pořádné práci, aby se měl o co rozdělit s potřebnými.
— Ef 4,26-28
Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste si nepočínali jako nemoudří, ale jako moudří; nepromarněte tento čas, neboť nastaly dny zlé.
— Ef 5,15-16

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Literatura[editovat | editovat zdroj]

  • CARSON, D. A; MOO, Douglas J. Úvod do Nového zákona. Praha: Návrat domů, 2008. 700 s. ISBN 978-80-7255-165-1. 
  • DOUGLAS, J. D, a kol. Nový biblický slovník. 2. vyd. Praha: Návrat domů, 2009. 1243 s. ISBN 978-80-7255-193-4. 
  • POKORNÝ, Petr. Literární a teologický úvod do Nového zákona. Praha: Vyšehrad, 1993. 333 s. ISBN 80-7021-052-4. 
  • Petr Pokorný, List Efezským. Praha: ČBS 2005. ISBN 80-85810-38-7
  • Petr Pokorný, Gnostická mysteria a novozákonní epištola k Efezským: rané křesťanství v boji s náboženským individualismem pozdního helénismu. Praha 1962
  • François Vouga, Staveniště: křesťané ve světě podle dopisu Efezským. Jihlava: Mlýn, 2005. ISBN 80-86498-09-3

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]

(anglicky)