Obchodní společnost

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
(Přesměrováno z Společnost (podnikání))
Skočit na: Navigace, Hledání

Obchodní společnost je právnická osoba založená za účelem podnikání více osob nebo ve větším rozsahu. Jako ekonomický pojem označuje tržní subjekt, který se specializuje na přeměnu zdrojů na statky.[zdroj?] Pro své fungování nakupuje společnost služby výrobních faktorů, organizuje jejich přeměnu na výstup (statky) a tento výstup prodává. V ekonomické teorii je chování společnosti popisováno teorií společnosti.[zdroj?]

Založení a vznik obchodní společnosti[editovat | editovat zdroj]

Zakladatelem obchodní společnosti může být fyzická nebo právnická osoba. Společnost se zakládá společenskou smlouvou (v případě akciové společnosti se nazývá zakladatelská listina) podepsanou všemi zakladateli (§ 57 odst. 1 obch. zák.), pokud ji zakládá 2 či více společníků, nebo zakladatelskou listinou ve formě notářského zápisu (§ 57 odst. 3 obch. zák.), pokud je zakladatel jen jeden.
Společnost vzniká dnem, kdy byla zapsána do obchodního rejstříku.

Základní kapitál[editovat | editovat zdroj]

Základní kapitál společnosti musí být v jednotkách české měny. Jeho výše se liší podle typu společnosti. Vytváří se povinně v komanditní společnosti (platí jen pro komanditisty, nikoli komplementáře), ve společnosti s ručením omezeným (min 1 Kč) a v akciové společnosti (min 2 mil Kč bez veřejné nabídky akcií, min 20 mil Kč s veřejnou nabídkou akcií).

Zrušení a zánik obchodní společnosti[editovat | editovat zdroj]

Společnost se zruší po uplynutí doby, dosažením účelu, rozhodnutím společníků či orgánu společnosti, rozhodnutím soudu, v důsledku přeměny společnosti a zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení (§ 68 odst. 3 obch. zák.).
Společnost zaniká dnem, kdy je vymazána z obchodního rejstříku (§ 68 odst. 1 obch. zák.). Tomuto zániku však předchází zrušení s likvidací či bez ní (§ 68 odst. 2 obch. zák.). Likvidace se neprovádí v případě, že dochází k přeměně společnosti nebo v případech, kdy zde k tomu není postačující majetek. V ostatních případech dochází i k likvidaci.

Dělení obchodních společností[editovat | editovat zdroj]

Obchodní společnosti můžeme dělit na kapitálové a osobní.

Jak je vidět, není dodržováno pravidlo „tres faciunt collegium“, tedy tři tvoří společnost.

Cíle společnosti[editovat | editovat zdroj]

V klasické teorii se jako základní cíl předpokládá maximalizace tržní hodnoty podniku, nikoli maximalizace zisku. Při analýze zisku je třeba rozlišovat mezi ziskem účetním (tzn. zisk = příjmy - explicitní náklady) a ziskem ekonomickým (zisk = příjmy - (explicitní náklady + náklady obětované příležitosti)). Alternativním cílem společnosti může být nikoliv maximalizace okamžitého zisku, ale maximalizace současné hodnoty budoucích zisků. Mezi další cíle společnosti lze řadit:

  • Dlouhodobě přežíti na trhu
  • Dosažení určitého podílu na trhu (s tím ale také souvisí dosažení určitého zisku)
  • Maximalizace obratu
  • Růst a expanze

Slova „obchodní podnik“ v názvech společností[editovat | editovat zdroj]

Slova obchodní podnik atd. mohou být obsažena i v názvech firem, které mají jinou právní formu.[1]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. http://www.justice.cz/xqw/xervlet/insl/report?sysinf.vypis.CEK=5296&sysinf.vypis.rozsah=aktualni&sysinf.@typ=transformace&sysinf.@strana=report&sysinf.vypis.typ=XHTML&sysinf.vypis.klic=1adc49a7b1f4fca521a3e73ecbea3ef1&sysinf.spis.@oddil=A&sysinf.spis.@vlozka=5366&sysinf.spis.@soud=M%ECstsk%FDm%20soudem%20v%20Praze&sysinf.platnost=04.05.2010

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]