Kladenští z Kladna

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání

Rod Kladenských z Kladna byl starý vladycký rod, který obýval Kladno a jeho širší okolí.

První souvislejší zmínky o Kladenských známe až od počátku 14. století, ale rod byl ještě starší. Rodina se rychle dělila, takže tvrze, které členové rodu obývali jenom na Kladně, byly hned tři. Největší tzv. Horní tvrz stála v horní části vsi a byla místem, kde dodnes stojí kladenský zámek. V době 2. poloviny 15. století byla přestavěna do podoby menšího gotického hrádku, jak např. prokázal výzkum architekta a památkáře Petra Chotěbora. Dolní tvrz – byla stavba v blízkosti dnešního Poštovního náměstí (stála zhruba v místech vedle dnešního archivu) a její objekt byl po polovině 16. století přestaven rytíři Žďárskými ze Žďáru na panský pivovar. Ten byl v 80. letech 19. století ale zbořen. Poslední – tzv. Vlaškova tvrz – stála snad na dnešním Ostrovci (severozápadně od vlastního Kladna), ale její přesné položení ještě zcela neznáme. Zanikla prý již v 15. století.

Rod Kladenských z Kladna držel v 15. století i vzdálený hrad Střekov u Ústí nad Labem a další četné majetky. Díky značnému počtu synů a následnému dělení rodu do mnoha linií (již od 14. století), jež se následně často psaly podle svého sídelního statku, je velmi znesnadněné vytvoření přesnějších genealogických vazeb celé rodiny. V 15. století se však majetkově i společensky velmi vzmohla tzv. hlavní kladenská linie, jež vytvořila kolem Kladna do první poloviny 16. století rozsáhlé panství o zhruba 20 okolních vesnicích, ke kterým patřil např. i dvůr v blízkém městě Unhošti. Během 15. a 16. století se rod zároveň spříznil i s předními rody v okolí, včetně slavných Martiniců na nedalekém Smečně. Roku 1543 umírá jako bezdětný ve více jak 90 letech poslední mužský potomek hlavní linie rodu - rytíř Zdeněk Kladenský z Kladna a jeho nemalé jmění přešlo na jeho tři prasynovce z rodu rytířů Žďárských ze Žďárů. Ti se také stali důstojnými pokračovateli rodu Kladenských v celém širším regionu.

Avšak členové rodu Kladenských z Kladna žili v zemích Koruny české i nadále. Jsou uváděni ještě v druhé polovině 16. století a na počátku 17. století ovšem jen jako zchudlí rytíři a v podstatě v postavení bohatších sedláků. Jejich drobný majetek se tehdy nacházel vedle Kladenska např. na Moravě. Mezi poslední členy rodu patřil zřejmě jeden z Kladenských, který v době třicetileté války vydechl naposledy v Lužici. Jestli rod vymřel definitivně nevíme, je to velmi pravděpodobné. Je ale též možné, že rod zcela zchudl a tím i ztratil své někdejší šlechtické postavení a přešel mezi prostou nešlechtickou společnost a jeho potomci tak žijí mezi námi dodnes.