Halal

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání

Halál (arabsky: حلال, ḥalál) v překladu „povolený, přípustný“, je termín označující veškeré předměty a činnosti každodenního života, jež jsou podle islámské tradice povoleny. Nejčastěji se tento pojem používá ve spojitosti s potravinami, které je muslimům povoleno konzumovat, vztahuje se však také na léčiva či kosmetiku. V judaismu se v obdobném smyslu používá termín košer.

Zakázané a povolené pokrmy[editovat | editovat zdroj]

Mezi zvířata, která je povoleno konzumovat, patří většina býložravců, ryby a ptáci (kromě dravců).

Zakázané pokrmy[editovat | editovat zdroj]

 • Vepřové
 • Krev
 • Zvířata poražená jménem jiného boha než Alláha. Vše, co bylo nabídnuto jako oběť modle, světci nebo člověku označovanému za "božského".
 • Zdechlina
 • Hmyz
 • Obojživelníci (žáby apod.)[zdroj?]
 • Zvíře, které bylo udušeno, ubito k smrti, zahynulo pádem, probodnuto nebo roztrháno dravou zvěří.
 • Jídlo, nad nímž nebylo vysloveno jméno Alláhovo
 • Alkohol a jiné omamné látky

Výše uvedené pokrmy jsou na základě veršů z Koránu označovány harám (حرام‎), škodlivé. Jestliže pro muslimy není halal jídlo dostupné, je povoleno konzumovat košer potraviny, které jsou židovskou obdobou muslimských halal potravin. Je to dáno obdobným způsobem porážky, přípravy košer jídla a stravovacími zvyklostmi, které jsou dodnes dodržovány ortodoxními židy.

Porážka zvířat podle muslimské tradice[editovat | editovat zdroj]

Islám kromě pravidel, co smí muslim konzumovat, také určuje, jakým způsobem má být jídlo připraveno. S tím je i spojena rituální porážka, v islámu nazývaná dhabíha (ذبيحة‎). Zvíře by při ní mělo být položeno na zem směrem ke Kábě a zabito podříznutím hrdla, a to jedním tahem nože, při kterém dojde k přetnutí tepny, jež zásobuje mozek krví. Po podříznutí pak zvíře v některých případech může být pověšeno za zadní nohy kvůli důslednému vykrvácení (krev je pro muslimy nečistá). V případě, že dojde k usmrcení zvířete jinak než podříznutím, či pokud zvíře uhyne před vykrvácením[zdroj?], je maso považováno za znehodnocené.

Způsob porážky je předmětem diskuzí mezi některými věřícími a ochránci práv zvířat.[1] Zvíře je v některých případech dhabíhy zabíjeno bez omráčení. Existuje tak diskuze, zdali porážka bez omráčení nevede ke zbytečnému utrpení zvířete. Ačkoliv je v České republice uzákoněno, že zvířata smí být zabíjena pouze po předchozím omráčení, byla muslimům a židům z náboženských důvodů udělena výjimka z tohoto zákona (Zákon č. 246/1992 Sb.).

V některých evropských zemích naopak není porážka bez omráčení povolena vůbec (například Švédsko nebo Švýcarsko; v posledních měsících se zákaz porážky zvířat bez předchozího omráčení snaží prosadit např. Polsko či Nizozemí). V některých zemích, kde existují náboženské výjimky z pravidel pro porážení zvířat, však přesto muslimové dobrovolně poráží zvířata s předchozím omráčením. Podle průzkumu projektu Evropské unie DIALREL se takto děje při 74 % porážek skotu ve Velké Británii či 98 % téhož v Německu.[2], taktéž dle údajů britského parlamentu je omráčeno více než 80 % zvířat zabitých ve Spojeném království při náboženských porážkách.[3]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. http://www.bbc.co.uk/news/magazine-14779271
 2. DIALREL, 2010, [cit. 2013-05-12]. Dostupné online. (Anglicky) 
 3. Religious slaughter [online]. Britský parlament, 11.6.2012, [cit. 2013-05-12]. Dostupné online. (Anglicky)