Zdeněk Sázava

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Prof. ThDr. Zdeněk Sázava
Narození 28. června 1931
Brno
Úmrtí 17. ledna 2017 (ve věku 85 let)
Hradec Králové
Povolání pedagog a překladatel
Některá data mohou pocházet z datové položky.
Chybí svobodný obrázek.

Zdeněk Sázava (* 28. června 1931 Brno17. ledna 2017, Hradec Králové) byl český teolog, biblista-novozákoník, publicista, překladatel,[1] editor, duchovní Církve československé husitské, emeritní profesor Husovy československé bohoslovecké fakulty v Praze, po roce 1990 Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy.

Život[editovat | editovat zdroj]

Středoškolská studia absolvoval na reálném gymnáziu v Brně-Husovicích (1942–1950), v letech 19501954 pražskou Husovu československou bohosloveckou fakultu (HČBF), paralelně studoval (19511952) na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy hebraistiku, aramejštinu a řečtinu. Po vysvěcení na kněze CČS(H) v roce 1954 nastoupil duchovenskou službu v náboženské obci Rychnov nad Kněžnou; v letech 19551977 působil v Hradci Králové jako duchovní, farář a předseda okrsku.
Na HČBF získal doktorát teologie (1969), v roce 1974 mu byla na základě habilitačního spisu s tématem Lukáš – historik sui generis udělena docentura pro obor novozákonní věda. Řádným profesorem Nového zákona se na Husově československé bohoslovecké fakultě stal v roce 1977, od roku 1984 vedl katedru biblické teologie, v letech 19811990 zastával funkci proděkana HČBF.
Angažoval se v mezikonfesní novozákonní překladatelské skupině českého ekumenického překladu Bible (19761984). V roce 1981 byl přijat za řádného člena světové oborové organizace novozákoníků Studiorum Novi Testamenti Societas. Vedle své rozsáhlé činnosti pedagogické, badatelské, publicistické, editorské a přednáškové domácí i zahraniční (hostoval v průběhu let 19811993 na univerzitách Tübingen, Pasov, Erlangen, Heidelberg), od roku 1984 vedl v ústředí CČSH ekumenicko-zahraniční oddělení.
Po inkorporaci HČBF do svazku Univerzity Karlovy v roce 1990 působil na Husitské teologické fakultě UK až do roku 2005 jako vedoucí katedry biblistiky a judaistiky, byl členem Akademického senátu HTF UK (1990–1994), AS UK (1994–1998) a zastupoval fakultu v Ústřední radě CČSH (1994–1998). Souběžně pracoval i v teologické komisi Ekumenické rady církví v ČR, ve vědecké radě Centra biblických studií při Akademii věd ČR a v několika komisích Sdružení církví Leuenberské konkordie. Přednášel také na Husově institutu teologických studií. Jako emeritus žil v Hradci Králové. Zemřel 17. ledna 2017.

Dílo[editovat | editovat zdroj]

Knihy a skripta[editovat | editovat zdroj]

 • Vstaň a choď : Obrázky z počátku křesťanství. Praha 1974
 • Náš život v církvi. Praha 1977
 • Než otevřeme Bibli : malý průvodce pro čtenáře Písma svatého (a Osmero čtenáře Písma svatého). Praha 1980
 • Padesát novozákonních záhad. Praha 1981
 • Informace o studiu na Husově československé bohoslovecké fakultě. Praha 1981
 • Slova a činy. Praha 1984
 • Metodika práce s biblickým textem. Praha 1985
 • Mistr a Pán. Praha 1988
 • Modlitby u stolu. Praha 1994
 • Otče náš : výklad modlitby Páně. Praha 1994
 • Biblická mozaika : úvod do studia Nového zákona. Praha 1998
 • V hlavní roli Nový zákon : šedesát biblických úvah. Praha 1998
 • Cesty za poznáním : kapitola o studiu Nového zákona kdysi a dnes, doma i ve světě. Praha 1999
 • Církev československá husitská : jubilejní zamyšlení nad svědectvím CČSH a jeho ohlasem. Praha 2000
 • Vědecká exegeze Bible a úkoly ekumenického hnutí. Brno 2001
 • Kniha knih : Bible – přístup k ní, její četba, výklad a normativnost. Praha 2008
 • Bylo jednou pět novozákoníků…: kapitola z dějin naší novozákonní vědy. Praha 2009
 • Kérygma – Didaché – Diakonia. Praha 2011
 • Novozákonní normy a rady. Praha 2011

Sborníky[editovat | editovat zdroj]

 • Universale Kirche und Kirche in der Region: Spannung zwischen Universalität in Interkulturation – Die theologischen Fakultäten an der Universität – Liberalismus in Tschechien und Deutschland – Konfessionalität und Ökumenizität (další autoři příspěvků Gerhard Rau, Ján Liguš, Zdeněk Kučera, Gottfried Seebas, Pavel Filipi, Gerhard Besier, Milan Balabán, Michael Welker). Prag 1995

Editorská činnost a odborná spolupráce[editovat | editovat zdroj]

 • Jindřich Mánek: Kámen vyvolený a vzácný: výklad 1. listu Petrova (s výběrovou bibliografií některých známějších komentářů). Praha 1997
 • Jindřich Mánek: Ze smrti do života (2. revidované, doplněné a rozšířené vydání původní práce Pohled Bible na smrt a na život z roku 1973, s vlastní studií O svěřených hřivnách aneb Jindřich Mánek a s výběrovou bibliografií prof. ThDr. Jindřicha Mánka). Praha 1998
 • Dagmar Pavlíková: Malý německo-český a česko-německý teologický slovník A–Z (odborná spolupráce spolu se Zdeňkem Kučerou). Brno 2002
 • Příspěvek do publikace Spiritualität am Scheideweg des Zeitalters (ed. Zdeněk Kučera, Jiří Vogel). Praha 2003
 • Biblický encyklopedický slovník AV–UK (několik hesel). Praha 2010

Studie, eseje a články[editovat | editovat zdroj]

 • Publikoval v řadě domácích (Communio viatorum, Křesťanská revue) i zahraničních časopisů. V letech 1991–1992 a 1995–1997 spolupracoval s Českým rozhlasem. Po léta patřil ke kmenovým autorům periodik CČSH, především dvouměsíčníku Náboženská revue církve československé (později Theologická revue CČSH) a každoročně vydávaného kalendáře Blahoslav. Do církevního týdeníku Český zápas napsal řadu aktuálních článků a seriálů, např. Poselství Písma a my, 10 dílů (ČZ, 1958); Z Nového zákona čteme knihu…, 17 dílů (ČZ, 1978); Kniha otevřená, biblické exegeze a srovnávací překlady, 47 částí (ČZ, 1978–1980).
 • Biblicko teologická badatelská práce, vyučování a publicistika prof. ThDr. Zdeňka Sázavy směřovaly především k obsahu a textu Nového zákona, přičemž zvláštní pozornost věnoval Lukášovu evangeliu a jeho autorovi. Druhým jeho základním tématem byla novozákonní církev – její povaha, zvěstování, svědectví a diakonie. Na srdci mu též stále ležela „pozice Písem“ v CČS(H) a aktuální zvěstování Božího slova v ní. Pozorně sledoval nové pokusy o interpretaci evangelia i témata christologická. Soustavně seznamoval fakultu a církevní veřejnost se závažnými díly zahraničních i českých autorů a příležitostně publikoval jejich biografické portréty.

Jubilejní tisky[editovat | editovat zdroj]

 • Z Nového zákona = From The New Testament: sborník k narozeninám prof. ThDr. Zdeňka Sázavy. Praha 2001

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. Bible. Ekumenický překlad. Praha: ERC 1985, kolofon.

Literatura[editovat | editovat zdroj]

 • Osobnosti – Česko : Ottův slovník. Praha: Ottovo nakladatelství, 2008. 823 s. ISBN 978-80-7360-796-8. S. 616. 
 • POKORNÝ, Petr. Zdeněk Sázava sedmdesátiletý. Křesťanská revue 68/7, 2001, s. 182–183
 • TOMEŠ, Josef, a kol. Český biografický slovník XX. století : III. díl : Q–Ž. Praha ; Litomyšl: Paseka ; Petr Meissner, 1999. 587 s. ISBN 80-7185-247-3. S. 91–92. 
 • JINDRA, Martin – SLADKOWSKI, Marcel (eds.): Biografický slovník Církve československé husitské. CČSH, Praha 2020, s. 640, ISBN 978-80-7000-167-7.

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]