Přeskočit na obsah

Wikipedie:WikiProjekt Chráněná území/Nápověda

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Facebook Google+

Jak Wikipedie funguje[editovat | editovat zdroj]

V článcích jsou některé výrazy modře a jiné červeně, co to znamená?

Barevně zbarvené výrazy v textu jsou tzv. interní odkazy, tedy odkazy na příslušné encyklopedické články o daných výrazech. Wikipedisté při psaní svých článků odkazují na všechny možné související termíny, které by mohly čtenáře zajímat. Pokud už příslušné články existují, odkazy se zobrazí modře, pokud čekají na vytvoření, jsou automaticky zbarveny červeně.

Podrobnější informace: Odkazy#Odkazy v rámci Wikipedie (wikilinky)

Proč nikde není napsáno, kdo je autorem článku?

Filosofie Wikipedie praví, že článek není majetkem žádného jednotlivce, ale vždy společným dílem, a proto se články nepodepisují. Jakmile jednou vložíte „svůj“ materiál do Wikipedie, nemůžete jej uchránit před editacemi všech lidí na světě. Pokud si nepřejete, aby Váš text byl nemilosrdně upravován a volně šířen, pak ho do Wikipedie prostě neukládejte. Uživatelská jména všech, kteří do článku přispěli, jsou však veřejně uvedena v historii každého článku.

Podrobnější informace: Vlastnění článků

Proč nestačí prostě text odněkud zkopírovat a vložit sem?

Je to stejné jako u obrázků. Nelze jenom tak použít cizí dílo bez povolení. Od přispěvatelů Wikipedie očekává jejich naprostou originalitu, neboli jinak řečeno — text napsat vlastními slovy. Naopak je vhodné danou webovou stránku na wikipedii zveřejnit jako zdroj, ze kterého jste čerpal/a.

Podrobnější informace: Autorské právo: Práva a povinnosti přispěvatelů

Začínáme „editovat“[editovat | editovat zdroj]

V článku jsem našel/našla chybu. Jak ji mohu opravit?

Nad každým článkem je tlačítko „Editovat“. Stačí kliknout, v editačním okně opravit chybu, následně si „Ukázat náhled“ (tlačítko pod editačním oknem) a pokud je vše v pořádku, „Zveřejnit změny“.

Podrobnější informace: Jak editovat stránku

Nad tlačítky „Ukázat náhled“ a „Zveřejnit změny“ je ještě nějaké „Shrnutí editace“. K čemu to je?

Řádek Shrnutí editace slouží k popsání změn, které jste provedli v článku. Popisy editací zpřehledňují historii článku i seznam posledních změn.

Podrobnější informace: Shrnutí editace

Chci založit nový (dosud neexistující) článek, jak na to?

Nejsnazší je zadat název článku do vyhledávacího okénka vpravo nahoře a kliknout na ikonku lupy (případně na tlačítko Enter). Následně klikněte na červený odkaz ve větě „Můžete stránku vytvořit nebo požádat o její vytvoření“.

Podrobnější informace: Jak vytvořit článek

Jak vytvořit tučný text, kurzívu nebo nadpisy?
  • Tučný text se dělá následujícím způsobem: '''Tento text bude tučný.''' → Tento text bude tučný.
  • Kurzíva se dělá následujícím způsobem: ''Tento text bude kurzívou.'' → Tento text bude kurzívou.
  • Nadpis se dělá následujícím způsobem: == Toto bude text nadpisu ==

Podrobnější informace: Jak editovat stránku

Jak se vytváří „interní odkazy“ (odkazy na další články na Wikipedii?)

Slova, která mají nebo by měla mít v encyklopedii svůj článek, dejte do dvojitých hranatých závorek. Levá hranatá závorka [ má kód 91 – též Ctrl + Alt + F, pravá hranatá závorka ] má kód 93 – též Ctrl + Alt + G).

Na počítačích vybavených operačním systémem Windows dostanete hranaté závorky při rozložením kláves:

  • QWERTZ – pravý Alt + F a pravý Alt + G
  • QWERTY – pravý Alt + ú a pravý Alt + )
[[Evropa]]

Pokud chcete v textu zvýraznit jako heslo nějaké slovo v jiném pádu než prvním, napíšete slovo nejdříve v základním tvaru a po kolmé čárce (kód 124 - též Ctrl+Alt+W) ve tvaru skloňovaném, např.:

[[Evropa|Evropou]]

V textu se pak objeví skloňovaný tvar Evropou, avšak klikatelný odkaz povede na heslo v základním tvaru (Evropa).

Podrobnější informace: Jak editovat stránku

V ostatních článcích jsou taky občas obrázky, kde mohu najít nějaké vhodné?

Wikipedie používá obrázky ze sesterského projektu Commons. Ten je centrálním úložištěm obrázků, zvuků a videí pro všechny projekty Wikimedia Foundation. Dá se v něm snadno vyhledávat zadáním klíčových slov (nejlépe anglicky) do vyhledávacího okna. Většina souborů v tomto úložišti je uvolněna pod svobodnými licencemi, může je tak při dodržení těchto licencí využívat i široká veřejnost.

Podrobnější informace: Commons

A jakým způsobem mám ten obrázek vložit do článku?
Slunečnice

Nejjednodušším způsobem, jak do článku vložit obrázek, je vložení kódu:

[[Soubor:Název souboru.Formát souboru|thumb|Popis obrázku]]

nejlépe na nový řádek. Takže například:

[[Soubor:Helianthus decapetalus 'Plenus'.jpg|thumb|Slunečnice]]

dá obrázek vpravo →

Podrobnější informace: Obrázky#Vložení obrázku do článku

Pokročilé editování[editovat | editovat zdroj]

Jak se vkládají řádkové literární citace (reference)?

Reference umožňují uvést zdroj k všem tvrzením, jež si to zaslouží. Chcete-li vědět, kdy se v článku hodí vložit referenci, přečtěte si článek Co zdrojovat. Reference se vkládá přímo za větu (nebo za část věty), kterou dokládá - a to pomocí následujícího kódu:

<ref>obsah reference</ref>

Tímto obsahem reference je citace daného zdroje, tedy například knihy (uveďte alespoň autora, titul, rok, vydavatele) nebo webu (uveďte alespoň adresu, autora, datum).

Pokud je tatáž reference použita v článku několikrát nebo jedná-li se o referenci zapsanou v odstavci, doplní se ke značce reference její pojmenování (jméno), které musí být v celém článku unikátní, tedy jméno se nesmí u jiné reference opakovat. Jméno se vpisuje do uvozovek a musí začínat písmenem. Zápis pojmenované reference vypadá takto:

<ref name="jméno">obsah reference</ref>

Při následném použité této totožné reference se prostě za danou větu umístí kód:

<ref name="jméno" />

V každém případě je však na konec článku nutné umístit následující kód (který v příslušném místě vygeneruje kapitolu, v níž se všechny reference budou zobrazovat):

==Reference==
<references />

Příklad i s vysvětlením: Nápověda:Reference na příkladu
Podrobnější informace: Nápověda:Reference

Nechci použít existující obrázky z Commons, mám k dispozici vlastní obrázek. Jak ho nahraji?

Nejprve si ověřte, že Vás obrázek skutečně není bez povolení odnikud zkopírován, stažen, překreslen. Jinak řečeno, vlastníte k němu autorská práva. Pokud tak podmínku splňujete, nahrajte jej na mediální úložiště Wikimedia Commons pod vhodným názvem, se kterým se bude v daném článku později pracovat. Průvodce nahrávání souborů by Vás měl navést. Nezapomeňte k obrázku v příslušném poli přidat srozumitelný popis, nejlépe česky i anglicky, a v dalším vybrat Vámi zvolenou licenci.

Podrobnější informace: Obrázky#Načtení obrázku do Commons

Jak fungují ty přehledné tabulky na začátku stránky vpravo, např. u každého živočišného druhu nebo na stránkách o českých obcích?

Mimo obrázků Wikipedie nabízí i velké množství šablon. Některé z nich jsou předurčené k danému článku (např. článek o filmu a jeho šablona pro shrnutí faktů o daném filmu, takzvaný „infobox“). Ze začátku je vhodné inspirovat se v podobných článcích, otevřít si jejich editační okno, zkopírovat kód infoboxu a vyplnit si údaje podle svého.

Podrobnější informace: Infobox

Jak se vytváří tabulka?

Vytvořit tabulku vyžaduje trochu trpělivosti, ale pokud použijete níže uvedený vzor, tak to není složité. Povšimněte si, že každý řádek začíná svislítkem „|“, jednotlivé sloupce jsou v řádku odděleny dvěma svislítky („||“). Tento symbol se vkládá pomocí zkratky ALT+124 nebo CTRL+ALT+W, popřípadě pravý ALT+W. Mezery mezi řádky se vytváří symboly „|-“. Pro začátek je nejsnazší skutečně okopírovat níže uvedený kód a jednotlivé parametry si v něm upravovat.

{|
 |+ '''Toto je záhlaví.''' Příklad z tabulky pro Afghánistán.
 | [[Nezávislost]] || [[19. srpen|19. srpna]] [[1919]]
 |-
 | [[Měna]] || [[Afghani]]
 |-
 | [[Časové pásmo]] || [[Universal Time, Coordinated|UTC]]+4:30
 |-
 | [[Národní hymna]] || [[Sououd-e-Melli]]
 |-
 | [[Doména nejvyšší úrovně]] || .af
|}

A nebo si prostě tabulku vytvořte v Excelu a nakopírujte ji do tohoto převaděče.

Podrobnější informace: Tabulky

Špatně jsem článek pojmenoval/a. Jak jej přejmenovat?

Pro přejmenování článku se na Wikipedii používá termín přesunutí. Abychom článku mohli upravit název, volba se nachází (na dané stránce) vpravo nahoře vedle hledáčku ve tvaru šipky dolů. Po najetí myší se nám zobrazí volba Přesunout a po kliknutí na něj se zobrazí textová pole, která je nutné vyplnit. Nejdůležitější je však nový název článku, na který jej po stisknutí „Přesunout stránku“ Wikipedie přejmenuje. V případě, že jste úplně noví nebo anonymní uživatelé, tak přesouvat ještě nemůžete. Vložte proto na začátek článku následující kód: {{Přesunout|Nový název článku}} a my za Vás uděláme zbytek.

Podrobnější informace: Slučování a přesun stránek#Jak přejmenovat stránku

Odkazy na výukové stránky[editovat | editovat zdroj]