Wikipedie:Panel referencí

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Související informace naleznete také na stránce Nápověda:Panel referencí.
Panel referencí s automaticky doplněnými bibliografickými údaji dle DOI (vkládání citace periodika)

Panel referencí je česká modifikace nástroje refToolbar pocházejícího z anglické Wikipedie. Jeho cílem je usnadnit wikipedistům vkládání referencí do článků, což je dosud zejména pro začínající editory značně komplikované. Nástroj přidává do editačního rozhraní nové tlačítko, díky němuž si editor jednoduše vybere z nabídky citačních šablon, které následně vyplní prostřednictvím formuláře, k dispozici je i tlačítko pro automatické vložení aktuálního data do kolonky Datum přístupu. Citaci je následně možné buď jednorázově vložit do textu, nebo ji pojmenovat, což umožní několikanásobné vložení stejné reference do textu. Panel referencí nabízí též kontrolu případných chyb, kterých se editor mohl při vkládání referencí dopustit. Jedná se například o shodně pojmenované reference s rozdílným obsahem, reference bez obsahu, reference s totožným obsahem, které je možno sloučit pod jeden název, případně neuzavřené tagy <ref> či reference bez použití standardizované citační šablony.

Od 6. dubna 2013 je Panel referencí na české Wikipedii k dispozici všem uživatelům (včetně nepřihlášených). Registrovaní uživatelé si jej mohou vypnout, pokud deaktivují příslušné udělátko. Zobrazuje se editorům, kteří mají aktivovaný tzv. vylepšený panel nástrojů (rozhraní otevřete rozkliknutím odkazu Citace).

Panel referencí je v současné době kompatibilní s následujícími citačními šablonami:

Od května 2017 je při citování elektronické monografie, monografie, elektronického periodika, periodika a sborníku možné využít automatické dohledání některých údajů pomocí jedinečných identifikátorů ISBN, DOI a v omezené míře též URL adresy.

Skripty a správa[editovat | editovat zdroj]

Zdrojové stránky nástroje jsou umístěny ve jmenném prostoru MediaWiki: a k zásahům do nich jsou proto nutná práva správce rozhraní. Ostatní wikipedisté mohou podněty k rozšíření či úpravám projednat na diskuzní stránce a případně vznést požadavek na zásah do skriptů přes Nástěnku správců rozhraní.

Skripty, do nichž se běžně nezasahuje:

Skripty důležité pro běžné úpravy a správu nástroje:

Parametry každé šablony jsou ve skriptu MediaWiki:RefToolbarConfig.js rozděleny na základní (basic fields), které se uživateli zobrazí vždy, a rozšiřující (expanded fields), která se zobrazí až po stisknutí tlačítka Zobrazit/skrýt další pole.

Pokud dojde k rozšíření skriptu MediaWiki:RefToolbarConfig.js o nové citační šablony a parametry (nepoužívané v jiných šablonách), je nezbytné o názvy těchto parametrů rozšířit i skript MediaWiki:RefToolbarMessages.js, a to vždy ve formátu 'cite-autor4-label' : 'Čtvrtý autor', na samostatném řádku. Autor4 v příkladu představuje název parametru citační šablony tak, jak se běžně ve wikitextu vyplňuje, Čtvrtý autor představuje lidsky srozumitelný (avšak stručný) popis dané kolonky.

Pokročilé úpravy skriptů[editovat | editovat zdroj]

  • Skript MediaWiki:RefToolbarConfig.js umožňuje připojit k poli formuláře i stručnou nápovědu k vyplňování, a to pomocí řetězce v podobě "tooltip":"cite-spoluautoři-tooltip", kde spoluautoři je variabilní text. Samotné znění nápovědy se poté vkládá do skriptu MediaWiki:RefToolbarMessages.js postupem dle předchozího odstavce. ('cite-spoluautoři-tooltip' : 'Toto pole slouží pouze k uvedení...',)
  • Pro vícenásobné parametry (typicky autoři, jejich jména a příjmení) lze využít v názvu parametru řetězec <N>, tyto parametry lze spojit do skupin (např. 'increment_group':'autor' pro seskupení jména a příjmení jednoho autora) a u jednoho z nich nechat zobrazit tlačítko pro přidání další sady formulářových kolonek pomocí příkazu 'increment_button':true
  • Pro automatické doplňování dle DOI, ISBN apod. je třeba v každé citační šabloně zvlášť definovat jednotlivá pole pro vložení dohledaných dat. Například řetězec "autofillprop":"title" bude použit u pole, kam má systém vyplnit název článku nebo knihy. Nejčastější pole: last (příjmení; lze i jako last-incr při využití řetězce <N>), first (jméno, platí totéž), author (autor, platí totéž), publisher (vydavatel), chapter (kapitola), pages (rozsah stran), location (místo vydání), year (rok vydání), date (datum vydání), journal (název časopisu), volume (ročník), issue (vydání), isbn, issn, doi. Zároveň je důležité definovat pole, podle kterých je automatické vyhledání možné, a to například řetězcem "autofillid":"doi" přímo u daného parametru (v tomto případě DOI).