Šablona:Citace Sbírky zákonů

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání

Šablona pro generování citací ze Sbírky zákonů a ze Sbírky zákonů a nařízení.

Použití

Všechna pole musí být malými písmeny. Zkopírujte prázdnou verzi na místo použití:

Plná verze Obvyklé užití
{{Citace Sbírky zákonů
 | typ = 
 | instituce = 
 | odkaz na instituci = 
 | číslo = 
 | částka = 
 | rok = 
 | titul = 
 | odkaz na titul = 
 | zkrácený titul = 
 | datum schválení = 
 | zkratka = 
 | kapitola = 
 | typ kapitoly =
 | kapitola2 = 
 | typ kapitoly2 = 
 | url kapitoly = 
 | článek = 
 | paragraf = 
 | odstavec = 
 | písmeno = 
 | lokace = 
 | poznámka = 
 | datum vydání = 
 | datum přístupu = 
 | url = 
 | jazyk = 
 | mvčr = 
 | mvčr_zákon = 
 | mvčr_částka = 
 | aktualizace = 
 | datum aktualizace = 
}}
{{Citace Sbírky zákonů
 | typ = 
 | číslo = 
 | rok = 
 | titul = 
 | paragraf = 
 | odstavec = 
}}

Parametry

Identifikace

 • typ – udává typ dokumentu (zpravidla právního předpisu). Obvyklé hodnoty jsou „zákon“, „ústavní zákon“, „vyhláška“, „nařízení“, „usnesení“, „nález“, „dekret“, popř. „redakční sdělení“. Jedná-li se o netypický dokument (např. Ústava, Listina práv a svobod), neuvádí se typ, ale pouze název.
 • instituce - označení orgánu (v genitivu), který citovaný dokument vydal. Nepovinný údaj, uvádí se u dokumentů, kde je vhodné upřesnit typ, např. vyhláška Ministerstva spravedlnosti, nález Ústavního soudu apod. Je-li to vhodné, lze použít zkratku.
 • odkaz na instituci - existuje-li na Wikipedii článek o dané instituci, uvede se zde jeho jméno.
 • datum schválení - datum, kdy byl dokument (předpis, rozsudek) vytvořen k tomu určenou procedurou. Zpravidla je uvedeno v záhlaví předpisu. Odlišné od data vydání.
 • číslo - pořadové číslo předpisu v příslušném ročníku Sbírky zákonů.
 • částka - nepovinný údaj. Pořadové číslo jednotlivého svazku v příslušném ročníku.
 • datum vydání - Zpravidla je uvedeno na titulní straně příslušné částky.
 • rok - ročník Sbírky zákonů, ve kterém byl dokument publikován (může se lišit od data schválení, výjimečně i od data vydání). Není-li uveden, použije se rok uvedený v datu vydání.
 • titul – název dokumentu bez označení typu a čísla. Povinný údaj. Měl by být uveden v podobě, v jaké byl dokument označen ve Sbírce zákonů (např. „o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů“).
 • zkrácený titul - zjednodušený titul, uváděný někdy v závorce za plným titulem dokumentu (např. „zákon o vysokých školách“).
 • zkratka - je vhodné uvést, odkazujeme-li z článku na dokument vícekrát. V citaci se objeví v podobě „dále jen ...“
 • odkaz na titul – existuje-li na Wikipedii článek o daném dokumentu, uvede se zde jeho jméno

Dostupnost

 • mvčr - zobrazení odkazu na příslušný dokument v databázi stejnopisů Sbírky zákonů ve formátu PDF vedené Ministerstvem vnitra ČR. Implicitně se zobrazuje u všech dokumentů od roku 1945, což lze zakázat nastavením hodnoty „ne“.
 • mvčr_zákon - identifikátor dokumentu (předpisu) v databázi MV ČR.
 • mvčr_částka - identifikátor částky obsahující dokument v databázi MV ČR. Není-li uveden ani jeden z identifikátorů, šablona se pokusí vytvořit adresu online dokumentu podle ostatních identifikačních údajů.
 • url – URL online dokumentu. Je vhodné uvést u dokumentů publikovaných před rokem 1945, které nejsou součástí online databáze Ministerstva vnitra ČR. Uvádí se url původní verze citovaného dokumentu; chceme-li odkázat na novelizované znění, použijeme parametr aktualizace.
 • datum přístupu - datum, kdy byla z citovaného URL informace čerpána.
 • datum aktualizace - datum novelizace, kterou byl dokument uveden do citovaného stavu. Není-li uvedeno, bude odkázáno na dokument v platném znění. U dokumentů nepodléhajících novelizacím (nálezy ÚS apod.) uveďte hodnotu „ne“
 • aktualizace - odkaz na aktualizované či novelizované znění dokumentu.

Část

Upřesnění části díla, která je předmětem našeho zájmu.

 • kapitola, kapitola2 – název části nebo kapitoly dokumentu (2 úrovně).
 • typ kapitoly, typ kapitoly2 – možné hodnoty jsou například „hlava“, „kapitola“, „část“, „díl“, „příloha“ aj. Implicitně jsou nastaveny hodnoty „část“ a „hlava“.
 • url kapitoly – odkaz na kapitolu dokumentu, je-li přístupna online na jiném URL.
 • článek, paragraf, odstavec, písmeno - odkaz na konkrétní ustanovení. Uvádí se pouze samotné číslo nebo písmeno, bez značky §.
 • strany – strany nebo rozsahy stran oddělené čárkami, např „128“ nebo „114–116“.
 • lokace – jiný typ lokalizace části nebo příspěvku uvnitř dokumentu (např. „řádky 10–20“ nebo „3. odstavec“).

Další

 • poznámka – nějaká další podstatná informace k dokumentu.
 • jazyk – užívá se jen u cizojazyčných textů, jde o seznam užitých jazyků oddělených čárkami, např. „slovensky, rusínsky“.

Externí odkazy

 • http://www.ptejteseknihovny.cz/uloziste/aba001/2007-2009/jak-spravne-citovat-predpisy
 • BRATKOVÁ, Eva. (zprac.). Metody citování literatury a strukturování bibliografických záznamů podle mezinárodních norem ISO 690 a ISO 690-2 : metodický materiál pro autory vysokoškolských kvalifikačních prací [online].Verze 2.0, aktualiz. a rozšíř. Praha : Odborná komise pro otázky elektronického zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací, Asociace knihoven vysokých škol ČR, 2008-12-22 [cit.2009-07-13]. 60 s. (PDF). Dostupný z WWW: http://www.evskp.cz/SD/4c.pdf .

Příklady

 • {{Citace Sbírky zákonů |typ = zákon |číslo = 509 |částka = 97 |titul = kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník |datum schválení =1991-11-05 |článek = 1 |datum vydání = 1991-12-18 |mvčr_částka = 2509 |datum aktualizace = ne }}

  Zákon č. 509/1991 Sb. ze dne 5. listopadu 1991, kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník. In: Sbírka zákonů. 18. 12. 1991, částka 97. PDF online. ISSN 1210-0005 Čl. 1. Dostupné online.

 • {{Citace Sbírky zákonů |typ = nález |instituce = Ústavního soudu |odkaz na instituci = Ústavní soud České republiky |číslo =130 |částka = 50 |stránky = 1273 |titul = ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 33 odst. 3 věty první zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní |datum schválení = 2011-04-13 |článek = 7 |odstavec = 35 |lokace = 1. věta |poznámka = spisová značka Pl. ÚS 43/10 |datum vydání = 2011-05-20 |datum přístupu = 2011-06-19 |url = http://nalus.usoud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=69944&pos=1&cnt=1&typ=result |mvčr_zákon = 21759 |aktualizace = ne }}

  Nález Ústavního soudu č. 130/2011 Sb. ze dne 13. dubna 2011, ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 33 odst. 3 věty první zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní. In: Sbírka zákonů. 20. 5. 2011, částka 50. PDF online. Dostupné online. [cit. 2011-06-19] ISSN 1211-1244 Čl. 7, odst. 35, s. 1273, 1. věta. Ve znění pozdějších předpisů. Spisová značka Pl. ÚS 43/10.

 • {{Citace Sbírky zákonů |typ = zákon |číslo = 40 |částka = 19 |rok = 1964 |titul = Občanský zákoník |odkaz na titul = Občanský zákoník |datum schválení = 1964-02-26 |zkratka = ObčZ |kapitola = VIII |kapitola2 = 2 |url kapitoly = http://business.center.cz/business/pravo/zakony/obcanzak/cast8h2.aspx |datum vydání =1964-03-05 |datum přístupu =2011-06-19 |mvčr = ne |mvčr_částka = 1257 |aktualizace = ne }}

  Zákon č. 40/1964 Sb. ze dne 26. února 1964, Občanský zákoník. In: Sbírka zákonů. 5. 3. 1964, roč. 1964, částka 19. ISSN 0322-8037 (dále jen ObčZ) Část VIII, hlava 2. Ve znění pozdějších předpisů.

 • {{Citace Sbírky zákonů |typ = zákon |číslo = 111 |titul = o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů |zkrácený titul = zákon o vysokých školách |datum vydání = 1998-04-22 |aktualizace = ne }}

  Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách). In: Sbírka zákonů. 22. 4. 1998. Dostupné online. ISSN 1211-1244 Ve znění pozdějších předpisů.

Data šablony

Tato sekce obsahuje strukturovaný popis parametrů této šablony využívající rozšíření TemplateData, který umožňuje snadnější používání této šablony v prostředí VisualEditoru.

Citace Sbírky zákonů

Šablona pro generování citací ze Sbírky zákonů a ze Sbírky zákonů a nařízení.

Parametry šablony

Tato šablona má vlastní formátování.

Parametr Popis Typ Stav
Ref ref

prázdné

Výchozí hodnota
prázdné
Příklad
prázdné
Automatická hodnota
prázdné
Neznámý nepovinný
Typ dokumentu typ

typ dokumentu

Výchozí hodnota
prázdné
Příklad
zákon
Automatická hodnota
prázdné
Řetězec doporučený
Titul titulnázev

název dokumentu bez označení typu a čísla

Výchozí hodnota
prázdné
Příklad
prázdné
Automatická hodnota
prázdné
Řetězec povinný
Instituce instituce

označení orgánu v 2. pádě, který citovaný dokument vydal

Výchozí hodnota
prázdné
Příklad
Ústavního soudu
Automatická hodnota
prázdné
Neznámý nepovinný
Článek o instituci odkaz na instituciodkaz_na_instituci

jméno článku o instituci na Wikipedii

Výchozí hodnota
prázdné
Příklad
prázdné
Automatická hodnota
prázdné
Stránka nepovinný
Číslo předpisu číslo

pořadové číslo předpisu v příslušném ročníku Sbírky zákonů

Výchozí hodnota
prázdné
Příklad
prázdné
Automatická hodnota
prázdné
Číslo doporučený
Ročník rok

ročník Sbírky zákonů, ve kterém byl dokument publikován

Výchozí hodnota
prázdné
Příklad
prázdné
Automatická hodnota
prázdné
Číslo doporučený
Datum vydání datum vydání

datum vydání

Výchozí hodnota
prázdné
Příklad
prázdné
Automatická hodnota
prázdné
Datum doporučený
Datum schválení datum schválenídatum_schválení

datum, kdy byl dokument vytvořen k tomu určenou procedurou

Výchozí hodnota
prázdné
Příklad
prázdné
Automatická hodnota
prázdné
Datum nepovinný
Článek o titulu odkaz na titulodkaz_na_titul

jméno článku o titulu na Wikipedii

Výchozí hodnota
prázdné
Příklad
prázdné
Automatická hodnota
prázdné
Stránka nepovinný
Zkrácený titul zkrácený titulzkrácený_titul

prázdné

Výchozí hodnota
prázdné
Příklad
prázdné
Automatická hodnota
prázdné
Neznámý nepovinný
Částka částka

prázdné

Výchozí hodnota
prázdné
Příklad
prázdné
Automatická hodnota
prázdné
Neznámý nepovinný
Mvčr mvčr

prázdné

Výchozí hodnota
prázdné
Příklad
prázdné
Automatická hodnota
prázdné
Neznámý nepovinný
Mvčr_částka mvčr_částka

prázdné

Výchozí hodnota
prázdné
Příklad
prázdné
Automatická hodnota
prázdné
Neznámý nepovinný
Mvčr_zákon mvčr_zákon

prázdné

Výchozí hodnota
prázdné
Příklad
prázdné
Automatická hodnota
prázdné
Neznámý nepovinný
Vydání vydání

prázdné

Výchozí hodnota
prázdné
Příklad
prázdné
Automatická hodnota
prázdné
Neznámý nepovinný
URL adresa url

URL adresa původní verze dokumentu

Výchozí hodnota
prázdné
Příklad
prázdné
Automatická hodnota
prázdné
URL nepovinný
Datum přístupu datum přístupudatum_přístupu

prázdné

Výchozí hodnota
prázdné
Příklad
prázdné
Automatická hodnota
prázdné
Neznámý nepovinný
Zkratka zkratka

prázdné

Výchozí hodnota
prázdné
Příklad
prázdné
Automatická hodnota
prázdné
Neznámý nepovinný
Kapitola kapitola

prázdné

Výchozí hodnota
prázdné
Příklad
prázdné
Automatická hodnota
prázdné
Neznámý nepovinný
Typ kapitoly typ kapitolytyp_kapitoly

prázdné

Výchozí hodnota
prázdné
Příklad
prázdné
Automatická hodnota
prázdné
Neznámý nepovinný
Kapitola2 kapitola2

prázdné

Výchozí hodnota
prázdné
Příklad
prázdné
Automatická hodnota
prázdné
Neznámý nepovinný
Url kapitoly url kapitolyurl_kapitoly

prázdné

Výchozí hodnota
prázdné
Příklad
prázdné
Automatická hodnota
prázdné
Neznámý nepovinný
Typ kapitoly2 typ kapitoly2typ_kapitoly2

prázdné

Výchozí hodnota
prázdné
Příklad
prázdné
Automatická hodnota
prázdné
Neznámý nepovinný
Číslo článku článek

prázdné

Výchozí hodnota
prázdné
Příklad
prázdné
Automatická hodnota
prázdné
Číslo nepovinný
Číslo paragrafu paragraf

prázdné

Výchozí hodnota
prázdné
Příklad
prázdné
Automatická hodnota
prázdné
Číslo doporučený
Číslo odstavce odstavec

prázdné

Výchozí hodnota
prázdné
Příklad
prázdné
Automatická hodnota
prázdné
Číslo nepovinný
Písmeno písmeno

prázdné

Výchozí hodnota
prázdné
Příklad
prázdné
Automatická hodnota
prázdné
Řetězec doporučený
Strany stranystránky

prázdné

Výchozí hodnota
prázdné
Příklad
prázdné
Automatická hodnota
prázdné
Neznámý nepovinný
Lokace lokace

prázdné

Výchozí hodnota
prázdné
Příklad
prázdné
Automatická hodnota
prázdné
Neznámý nepovinný
Datum aktualizace datum aktualizacedatum_aktualizace

prázdné

Výchozí hodnota
prázdné
Příklad
prázdné
Automatická hodnota
prázdné
Neznámý nepovinný
Aktualizace aktualizace

prázdné

Výchozí hodnota
prázdné
Příklad
prázdné
Automatická hodnota
prázdné
Neznámý nepovinný
Poznámka poznámkapoznámky

prázdné

Výchozí hodnota
prázdné
Příklad
prázdné
Automatická hodnota
prázdné
Neznámý nepovinný
Jazyk jazyk

prázdné

Výchozí hodnota
prázdné
Příklad
prázdné
Automatická hodnota
prázdné
Neznámý nepovinný

Související